Search

Bài 1105: Búp Sen Dâng Phật – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đang ở trên kênh YouTube đồng tu Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn. Đã tới giờ chúng ta đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng thân tâm của mình về với ba ngôi tam bảo Phật – Pháp – Tăng để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn. Chúng ta đang hiện diện trên kênh YouTube đồng tu với nhau pháp môn Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn. Các bạn thân mến! con người luôn luôn gắn kết với nhau. Ngay ở trong bụng mẹ, chúng ta được gắn kết cùng với mẹ một cách trực tiếp, và tất cả sự sống của chúng ta đều do mẹ cấp dưỡng, hình thành nên thân xác con người này. Và gián tiếp tình yêu thương của cha luôn trao truyền cho chúng ta hình thành nên thân xác, đó là một sự chứng minh cho chúng thấy luôn luôn ở trên đời phải có sự gắn kết để trưởng thành, để lớn lên và tồn tại. Không một vật gì, không một loài nào chỉ một mình trơ trọi ở trên trái đất này cứ sống tự cung tự cấp và tự tồn tại. Luôn luôn có sự liên đới với nhau. Đó gọi là sự cộng hưởng.

Như chúng ta gọi là cộng tu hôm nay, đồng tu cộng hưởng năng lượng Thất Bảo Huyền Môn là một pháp môn chúng ta cộng hưởng năng lượng của nhau để gắn kết với năng lượng mười phương chư Phật, tha lực Phật điển, năng lượng từ bi của chư Phật gắn kết trực tiếp với đời sống của chúng ta. Như chúng ta được mẹ cưu mang và có sự gắn kết rõ ràng. Bởi không có mẹ cưu mang gắn kết cuộc đời của chúng ta, chúng ta chẳng thể tồn tại ở trong trứng nước và chẳng thể lớn lên. Chính mẹ đã nuôi dưỡng chúng ta năng lượng. Tha lực Phật điển là nguồn ân, nguồn ân cao trọng nhất, thanh cao nhất mà chư Phật đã gắn kết với cuộc đời của chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, và giúp cho chúng ta trưởng thành nên đúng với giáo pháp của như lai truyền dạy cho muôn loài. Bao nhiêu lâu chúng ta trì và an trú trong mật chú Mu A Mu Sa với hơi thở chánh niệm là bấy nhiêu lâu chúng ta còn có sự gắn kết chặt chẽ với tha lực phật điển, để đời sống tâm linh của chúng ta được nuôi dưỡng, được trưởng dưỡng, và được lớn lên trong năng lượng từ bi đó.

Người ta nói: chúng ta sẽ là như thế nào tùy theo ta ăn thứ gì. Chúng ta sẽ hình thành nhân cách như thế nào tùy theo môi trường sống và giáo dục. Điều này thật chính xác. Chúng ta thật sự sẽ trở thành những con người hiền lương, nên thánh, bởi chúng ta được nuôi dưỡng và được trưởng thành bởi một sức mạnh yêu thương của chư Phật. Năng lượng từ bi là một năng lượng nuôi dưỡng chúng ta một cách cao siêu nhiệm màu. Cho nên khi chúng ta tu tập Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn, mỗi một người chúng ta luôn luôn gắn kết chặt chẽ với năng lượng Phật điển từ bi, như hạt giống được gieo vào lòng đất, gắn kết thật chặt chẽ với thiên địa, trời đất, với không khí, với nước, với tất cả những chất cần thiết để nó tự mọc lên, trên sự gắn kết mật thiết với thiên địa trời đất. Chúng ta cũng vậy, ở giữa trời đất mênh mong vô tận này, Thất Bảo Huyền Môn là một pháp môn giúp cho chúng ta có một sự hiểu biết vượt ngoài tầm hiểu biết của con người, bằng cách gắn kết với năng lượng tha lực Phật điển. Sự tu tập miên mật như vậy giúp cho chúng ta tăng trưởng đời sống tâm linh thật rõ ràng mỗi ngày. Và chúng ta sẽ nhận diện thật rõ những lời chư Phật dạy là sự thật, và luôn luôn giúp cho chúng ta vượt qua bến mê đi về bờ giác.

Các bạn thân mến, giờ đây mời các bạn chúng ta bắt đầu tu. Nhưng các bạn nhớ rằng hít vào thì hít bằng mũi phình bụng, thở ra chúng ta thở bằng miệng hóp bụng lại thở từ từ và chúng ta đồng trì mật trú Mu A Mu Sa cùng lúc. Trong khi chúng ta hít thở như vậy và công phu như thế, năng lượng tha lực phật điển gắn kết vào thân tâm của chúng ta. Chúng ta cứ để phần thân mình tự nhiên tiếp năng lượng đó và năng lượng đó sẽ di chuyển thân xác chúng ta một cách tự nhiên. Chúng ta chỉ ngồi với một tư thế vững chãi và để phần trên của cơ thể tự động di chuyển khi năng lượng tác động vào tâm của chúng ta, tiếp tục an trú vào trong hơi thở vào ra, giữ cho có chánh niệm, dùng tánh thấy biết quán chiếu sự di động của thân, quán chiếu sự di động của tha lực phật điển khởi lên trong thân tâm chúng ta. Cứ như vậy là được rồi và sẽ kết hợp giữa luyện cho thân vững chắc hết bệnh, khỏe mạnh, và làm cho tâm chúng ta trong sáng.

Mời bạn đặt tay phải được đặt tên bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái là bàn tay từ bi chúng ta bắt đầu.

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực tiếp năng lượng từ bi cho chúng con để trong cuộc đời lầm chấp, chúng con ngoi lên tự cuộc sống này thành búp sen dâng lên đức phật. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô phật.

Bảo Thành và các bạn, chúng ta công phu, chúng ta đồng tu cộng hưởng năng lượng của sự tự lực cầu đạo giác ngộ. Sự tự thân chúng ta vươn lên trên mọi sự bận rộn của đời người hiện tại trong lúc này, dành cho nhau một tiếng đồng hồ, để chúng gặp gỡ trên kênh YouTube chúng ta đồng tu. Với pháp hành, chúng ta hành công phu tu tập để tăng trưởng niềm tin vào ba ngôi tam bảo Phật – Pháp – Tăng, để chúng ta nương vào đại hùng đại lực trí tuệ của đức Phật mà thấy rõ được định luật nhân quả thiện ác, mà đức Phật đã truyền giao cho chúng ta trí tuệ, hiểu rõ được nhân quả thiện ác đó. Chúng ta buông bỏ tất cả những pháp ác và tinh tấn hành pháp thiện để chúng ta tăng trưởng phước báu trên con đường vận hành đó. Chúng ta hộ mạng bảo vệ bản thân của mình và sáu căn của chúng ta bằng năm giới cấm của đức Phật đã truyền dạy. Đồng thời chúng ta hành thập thiện, an trú tâm của mình trong hơi thở chánh niệm và vi diệu âm Mu A Mu Sa. Sự chuẩn bị thật kỹ càng và tinh tấn như vậy giúp cho tâm của chúng ta gần gũi với mặt trời trí tuệ của đức Bổn Sư. Và từ đó long thần hộ pháp, chư thiên luôn luôn tới để hộ mạng dẫn đường cho chúng ta.

Các bạn thân mến! chúng ta tu với đề mục hôm nay “Búp Sen Dâng Phật.” Cuộc đời của tất cả mọi người chúng ta chỉ là một đống sình hôi thối mùi tham sân si, chỉ là một vũng sình tràn đầy tội lỗi, chỉ là một đống sình tràn đầy những lầm chấp vô minh, những bất thiện nghiệp đã tạo từ vô lượng kiếp, trong mùi hôi tanh của tham sân si, lầm chấp của những năng lượng không tinh khiết, năng lượng bất tịnh, của những mầm mống ác ta đã tạo ra. Chư Phật không chê bai cuộc đời của chúng ta. Chư Phật không rời xa chúng ta, mà ngài đã tiếp cận với cuộc đời lầm chấp tội lỗi nhỏ bé của mỗi người chúng ta, và đã chỉ cho chúng ta thấy rằng trong vũng sình của cuộc đời hôi thối này, nó được bao bọc bởi tình thương, năng lượng từ bi của Phật. Và để rồi ở trong đống sình đó, ngài đã gieo vào đó mầm mống chủng tử của phật tánh, và khai thị cho chúng ta thấy ở giữa đống sình hôi thối của cuộc đời này có tánh phật, tức là mầm sen đang được gieo vào đó. Và chúng ta khi tiếp được tha lực Phật điển, nó hội đủ năng lượng của khí trời, khí đất để cho mầm sen đó được trỗi dậy, vươn lên khỏi sình lầy của cuộc đời mà thành một búp sen dâng lên cho đức Phật Thích Ca, và dâng lên Phật tánh để chúng ta viên thành một vị Phật tương lai, tàng ẩn trong thân kiếp làm người hôi thối tội lỗi lầm chấp này. Sen và bùn luôn luôn gắn kết chặt chẽ với nhau. Trong đống bùn là điều kiện cho mầm sen ngoi lên, tạo thành búp sen rồi nở hoa. Trong cuộc đời lầm chấp tội lỗi như chúng ta là một điều kiện tốt khi chúng ta quay về với tam bảo, và chúng ta thiền, quán chiếu thấy rõ, thì sẽ thấychính trong đời sống đau khổ của chúng ta, trong đời sống đầy rẫy những tham sân những si mê lầm chấp, những ác nghiệp ta đã tạo chính là những điều kiện tốt nhất cho chúng ta quán chiếu để tự thoát, vươn lên từ bản tánh Như Lai vốn có của chúng ta. Các bạn, chúng ta được gắn kết miên mật với năng lượng từ bi, tha lực phật điển. Đây là một điều tuyệt vời bởi chính sự gắn kết này cũng như mầm sen nằm dưới, nằm sâu dưới bùn lầy được gắn kết với năng lượng của mặt trời, với ánh sáng của mặt trời, và từ trong ánh sáng mặt trời tỏa ra đó, xuyên qua nước, xuống tận đáy bùn sâu, để nuôi dưỡng mần sen ngoi dậy, ngóc lên. Còn nếu như chẳng có ánh sáng mặt trời, đêm đen bao phủ, thì mầm sen kia cứ ngủ mãi chẳng thể mọc lên. Như cuộc đời bao phủ bởi vô minh thì chẳng thể cho mầm sen ngoi dậy được. Bởi cả màn đêm bao bọc suốt cả cuộc đời từ vô lượng kiếp thì mầm sen cứ ngủ mãi chẳng thể trỗi dậy. Như hôm nay chúng ta thấy được chan hòa ánh sáng trí tuệ mười phương chư Phật qua tha lực phật điển, để từ đó mầm sen nằm dưới vùng bùn đen tối của cuộc đời chúng ta tiếp được tha lực Phật điển, mà từ đó trưởng thành sống dậy, vươn lên mọi bùn nhơ của cuộc đời để trở thành một búp sen dâng lên cho mười phương chư phật.

Thất Bảo Huyền Môn là một pháp môn chúng ta luôn luôn trưởng dưỡng và nuôi cuộc đời mình bằng tha lực Phật điển. Chữ Tha Lực đối với những người chưa tu tập Thất Bảo Huyền Môn thật xa lạ, nhưng đối với các bạn nào đủ nhân duyên tu tập Thất Bảo Huyền Môn, tha lực phật điển là một điều quen thuộc chúng ta không cần phải nhắc, nhưng mỗi người chúng ta đều cảm nghiệm sâu sắc ở trong thân tâm. Bởi tha lực Phật điển tiếp cận với chúng ta mỗi khi các bạn ngồi thiền, đứng thiền, đi thiền hoặc làm việc trong ngày giữ tâm chánh niệm và trì mật trú Mu A Mu Sa ở trong đầu, là các bạn luôn luôn gắn kết với tha lực phật điển. Trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ, trong từng giây phút của cuộc sống, sự gắn kết như vậy là một sự nuôi dưỡng thân tâm của chúng ta trong tình yêu thương của chư Phật. Chúng ta nhớ, ở đâu có tình yêu thương ở đó có sự hiện diện của ba ngôi Tam bảo. Ở đâu có lòng từ bi, ở đó có đức Phật luôn hiện trị ở đó, soi đường dẫn lối cho chúng ta thoát khỏi vô minh. Năng lượng từ bi rất quan trọng trong đời sống của tất cả mọi loài chúng sanh. Tất cả chúng sanh nào mong cầu thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, thoát ra khỏi phiền não đau khổ k,hông còn sanh vào sáu nẻo luân hồi nữa, đều phải phát triển và tu dưỡng lòng từ bi của chính mình. Chúng ta vốn có lòng từ bi, nhưng nó bị lầm chấp của cuộc đời phủ lên, khó ngoi dậy, nay được khởi lên và ngoi lên khỏi đống bùn đó, bởi tha lực phật điển, năng lượng từ bi tiếp ứng cho chúng ta. Chúng ta nhận thấy cuộc đời của mình, dù có lầm chấp tội lỗi tới đâu đi nữa, thì chúng ta vẫn được đức Phật ghé ngang cuộc đời. Và chúng ta thật vinh hạnh đón mừng đức Phật vào cuộc đời của chúng ta, để tiếp bước cho chúng ta trở thành một búp sen dâng lên mười phương chư Phật. Bất cứ các bạn dù là ai đi nữa, trẻ hay đã lớn tuổi, thì tất cả chúng ta cũng đã từng đi qua một thời quá khứ. Mà quá khứ của chúng ta luôn là lầm chấp và tội lỗi, quá khứ của ai cũng đầy nước mắt, cũng đầy phiền lụy và phiền não đau khổ, cũng đầy những sự việc xảy ra mà ta tự làm tạo khổ cho ta và những người thương yêu. Những điều đó, nếu mở trang nhật ký ra đọc từng trang trong cuộc đời, chúng ta thấy hình như chúng ta tạo khổ cho nhau thật nhiều, tạo khổ cho những người yêu thương và những người chúng ta không biết, tạo khổ về những tư tưởng, nghĩ sai trái về họ, từ những lời nói bình luận phù phím về những con người ta không biết, về những con người ta biết. Và chúng ta có những hành động sát hại tới sự sống, cũng như tạo khổ cho những sinh mạng khác. Nhìn vào nhật ký cuộc đời ta, đầy rẫy những sự đau khổ ta đã tạo cho muôn loài. Và chúng ta đã nhàm chán cuộc đời sinh tử cứ tạo khổ cho nhau. Chính vì vậy chúng ta đầy đủ phúc duyên để quay về với đời sống chánh niệm trong tâm. Chúng ta quay về với đời sống tâm linh trong cõi trần bận rộn đầy những thứ cám dỗ chúng ta. Chúng ta vẫn bỏ để quay về, dành cho mình một tiếng đồng hồ mỗi ngày để công phu, không phải trượt theo những miền lý thuyết trên văn tự, mà ngồi xuống thực thụ như người con biết vô trong nhà bếp xắn tay áo lên cùng với mẹ, học nấu ăn. Chúng ta không chỉ ngồi ngoài kia đọc trên sách và hiểu rõ phương thức nấu nướng. Chúng ta thực sự vô bếp cùng với mẹ và mẹ thương yêu chúng ta, mẹ thật ôn tồn từ ái dạy dỗ cho chúng ta từng mòn ăn, từng cách nấu, để chăm sóc cho bản thân và chăm sóc cho người yêu thương. Phật cũng tới với cuộc đời chúng ta như người mẹ. Phật đã vào nhà bếp cuộc đời đầy dơ dáy của chúng ta. Bao nhiêu năm rồi chúng ta không lau chùi bếp của cuộc đời. Những tham sân si hỷ nộ ái ố lầm chấp đầy trong bếp. Những chén đũa mà chúng ta luôn luôn ăn uống bởi độc dược, bởi ba độc dược của Tham Sân Si, của những mầm mống ác nó đầy trong bếp, dơ dáy trong vô lượng kiếp. Phật không từ nan, vẫn đi vào cuộc đời, bước vào bếp cuộc đời dơ dáy của chúng ta, như người mẹ hiền bước vào dẫn dắt và dạy cho chúng ta lau chùi bếp đó, và hướng dẫn cho chúng ta bắt đầu nấu nướng những món ăn cao quý cho đời sống tâm linh. Nhà bếp đã tỏa hương tha lực phật điển. Nhà bếp đã đầy đủ hương liệu Phật điển. Và trong cuộc đời này ta theo phật để nấu nướng những món ăn ngon, cũng từ đó ngài dắt chúng ta ra khỏi cuộc đời của chúng ta, để nhìn rõ những đống sình lầy đang bao bọc chung quanh. Để từ đó ta cãi hóa những đống sình lầy ta đã tạo từ bên ngoài cũng như bên trong và khơi dậy những mầm mống của những hạt sen, và những chủng tử tốt đẹp, để từ đó nó mọc lên. Hôm nay trời lại mưa, hạt giống năm xưa lại nảy mầm. Cả cuộc đời chúng ta đã bị nắng hạn trên sa mạc, chẳng có nước, nên hôm nay mưa Phật điển đã đổ xuống cuộc đời của chúng ta. Và hạt giống năm xưa là hạt giống sen, là chủng tử bồ đề, là mầm mống thiện trong phật tánh của chúng ta đón nhận được những hạt mưa phật điển tuôn tràn vào trong thửa đất tâm của chúng ta. Để chúng ta từ đó quán chiếu và thấy rõ mầm mống sen năm xưa nay lại nảy mầm trỗi dậy, trở thành một búp sen dâng lên cho chư Phật.

Cao quý thay, cao quý thay, khi chúng ta nhận được mưa ân điển của chư Phật vào cuộc đời của chúng ta. Hạnh phúc thay khi mỗi người chúng ta hiện thời ngay trong lúc này bị bao bọc bởi cám dỗ của vật chất, của biết bao nhiêu điều mà chúng ta khó có thể tránh nổi. Thế mà mưa ân điển vẫn tuôn tràn vào cuộc đời, để cho hạt giống năm xưa nảy mầm trong cuộc đời này. Ta thấy hạnh phúc vô cùng. Bởi có khi nào chúng ta nghĩ rằng chúng ta gần gũi với phật biết bao. Ngay tại bây giờ, có khi nào chúng ta mơ ước rằng chúng ta sẽ đón nhận ân điển của Phật? Có khi nào chúng ta mơ ước rằng Phật tới cuộc đời chúng ta một cách bình thường, bình dị, nhưng gắn kết thân thiết như người mẹ yêu thương ta đâu. Có khi nào trong cuộc đời bôn ba của chúng ta, các miền ngược xuôi, tội lỗi lầm chấp, lại mơ ước rằng có một ngày ta tiếp cận được với tha lực phật điển, với năng lượng từ bi của chư Phật, đổ xuống cuộc đời lầm chấp này không. Chắc có lẽ các bạn chưa bao giờ mơ ước tiếp cận đến tha lực phật điển trong đời. Chắc có lẽ các bạn chưa bao giờ mơ tưởng rằng sẽ có một ngày như hôm nay, tiếp cận được tha lực Phật điển, năng lượng từ bi của Phật. Và cũng có lẽ các bạn chưa bao giờ nghe ai nói một pháp môn, một phương thức nào đó để cho các bạn tiếp nhận được tha lực phật điển như hôm nay. Các bạn thực sự có đầy đủ phúc duyên tới với Thất Bảo Huyền Môn, một cách đầy đủ nhân duyên đúng với tâm nguyện mà các bạn đã nguyện, nhưng không còn nhớ, nay được khơi dậy, nhắc nhở và nhớ lại rằng, chính chúng ta đã phát nguyện và mơ ước rằng sẽ có một ngày trong kiếp tương lai chúng ta sẽ nhận được và đón nhận được mưa ân điển của Phật vào cuộc đời, và được phật tiếp cận, tiếp ứng trên con đường tu, như người mẹ người cha tiếp ứng chúng ta trên con đường đi vào cuộc đời trưởng thành, thành nhân, thành tài trong cuộc sống.

Hôm nay ta đã được người cha cao cả là bậc thầy của trời đất, đức thầy Bổn Sư đã ghé vào cuộc đời. Ngài đã đưa tay rải ân điển từ bi vào cuộc đời chúng ta, để chúng ta phải nói rằng hôm nay trời lại mưa ân điển. Hôm nay trời lại mưa phật điển vào cuộc đời chúng ta. Và hạt giống ao ước cầu đạo giác ngộ, một mầm sen thuở xưa bị bùn nhơ của cuộc đời, đã nhờ mưa ân điển của Phật đó mà trỗi dậy trên đống bùn tội lỗi lầm chấp của mỗi cá nhân chúng ta. Và chúng ta thấy diễm phúc vô cùng bởi chúng ta đã được gần với Phật. Phật đã tới trong ta. Các bạn có nhớ chưa? Trong ngay kiếp này từ thuở sinh ra cho tới 14,15,16,17,18. Những tuổi trưởng thành nếu tính từ độ tuổi 18 cho tới bây giờ, các bạn có khi nào mơ ước rằng cuộc đời của các bạn sẽ có một ngày tiếp cận được tha lực phật điển không? Các bạn có khi nào mơ ước rằng các bạn sẽ gần gũi Phật như hôm nay không? Các bạn có khi nào mơ ước rằng sẽ có một ngày mưa phật điển sẽ đổ tràn đầy vào cuộc đời của các bạn không? Không! Các bạn mơ gì? ước gì? Các bạn mơ ước có tiền, các bạn mơ ước có tài, danh vọng, quyền lực, sức mạnh để chuyển đổi thế giới này theo chiều hướng mong cầu của các bạn. Chính các bạn, chắc có lẽ chưa bao giờ nuôi một niềm mơ ước rằng sẽ có một ngày tôi mong được gặp Phật, sẽ có một ngày tôi mong được tiếp cận với năng lượng từ bi của Phật, với tha lực phật điển của Phật, với mưa ân điển từ bi của Phật. Chắc chưa bao giờ, nhưng hôm nay chúng ta đã có rồi. Suy niệm từ ý nghĩa này, chúng ta thấy rằng chúng ta có đầy đủ phúc duyên và chúng ta có đầy đủ phước báu để được Phật ghé vào cuộc đời. Và ngài đã vào nhà bếp cuộc đời của chúng ta như người mẹ dạy chúng ta nấu, để chúng ta, với hương liệu phật điển, với tất cả những vật liệu cao siêu từ ân điển từ bi, chư Phật – ngài sẽ dạy chúng ta nấu một món ăn tinh khiết nhất trong cuộc đời, để nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Mà ngài còn dạy cho chúng ta khơi dậy một mầm mống của đóa sen từ vô lượng kiếp bị bùn lầy của cuộc sống tội lỗi lầm chấp bất thiện che phủ. Nước mưa ân điển đã đổ vào cuộc đời. Hôm nay mưa ân điển đã đổ vào đời để cho mầm mống năm xưa lại nảy mầm. Chúng ta hãy chăm sóc mầm mống sen này. Nó đang trỗi dậy để một ngày nào đó sẽ trở thành một búp sen tinh khiết vươn lên trên tất cả mọi lầm chấp tội lỗi của chính chúng ta, để chúng ta dâng lên mười phương chư Phật, và cũng dâng lên vị Phật tương lai hiện hữu trong cuộc đời của mỗi một người. Các bạn, chúng ta đều là Phật sẽ thành, thì ngay bây giờ hãy chăm sóc cho từng mầm sen đang trỗi dậy đó, để dâng lên vị Phật tương lai đó, dâng lên cho mười phương chư Phật, để xứng đáng là búp sen dâng phật ngày hôm nay.

Mời các bạn, chúng ta hãy đặt bàn tay trí tuệ bàn tay phải vào lòng bàn tay trái bàn tay từ bi, an trú trong Vi Diệu Âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực, ban rải mưa phật điển xuống cuộc đời của chúng con, để chuyển hóa cuộc đời lầm chấp tội lỗi thành búp sen dâng phật. Hít vào mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô Phật.

Các bạn, chúng ta vừa tiếp được thật nhiều tha lực phật điển. Và mưa phật điển đã rải xuống cuộc đời của chúng ta. Các bạn thân mến, dù các bạn có tội lỗi lầm chấp sai trái tới đâu, Phật đã tới và rải mưa phật điển xuống cuộc đời của chúng ta, tiếp ứng tha lực phật điển, năng lượng từ bi tới với cuộc đời.

Các bạn nhớ rằng trong một câu chuyện thời đức Phật, ông Vô Não là một người giết hàng trăm người rồi luôn luôn giết người sát sanh cướp của. Cuộc đời của ông ta thật là tội lỗi lầm chấp và tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể gặp được Phật. Thế mà đức Phật đã tới với cuộc đời của ông ta, và kêu gọi ông ta hãy dừng lại. Năng lượng từ bi của chư Phật lan tỏa trong tâm ác độc của ông Vô Não. Và cả miền sa mạc nghi ngút sự nóng bỏng của tham sân, của ác độc, của sự sát hại chúng sanh, chỉ cần một giọt nước cam lồ từ đức Bổn Sư lan tỏa ra, thì cả sa mạc đó liền biến thành một vũng sình lầy tươi tốt, để từ đó mầm sen đã trỗi dậy. Và ông Vô Não đã quy y với Phật, trở thành tỳ kheo của Phật để trổ sen giữa cuộc đời tội lỗi của ông ta.

Bảo Thành và các bạn cũng nhìn lại cuộc đời của mình, chắc có lẻ chưa tàn ác bằng ông Vô Não, như giết người hại người, cướp của, nhưng mà có lẽ chúng ta đã lăn trôi trong sáu nẻo luân hồi từ vô lượng kiếp qua, cũng chồng chất đầy rẫy những đống xương của chúng sanh ta đã chôn vùi vào cuộc đời của ta, như ông Vô Não. Phật đã tới gõ cửa tâm thức của ông ta. Ta cũng vậy, được phật tới gõ cửa tâm linh và rải vào đó những hạt mưa ân điển chan chứa tình yêu thương. Chẳng từ bỏ, chẳng chê bai, chẳng trách móc, tới với tình yêu duy nhất, ngài không nhìn lỗi lầm của chúng ta. Ngài không tìm bới tội lỗi của chúng ta. Ngài không moi móc những sai trái trong cuộc đời của Bảo Thành và của các bạn. Phật tới bằng tình yêu, bằng lòng từ bi. Ngài tới lan tỏa hương thơm từ trong nhà bếp của cuộc đời, từ trong vũng sình lầy của cuộc đời chúng ta, dạy cho chúng ta khơi mầm sen trỗi dậy trong cuộc đời này, và dạy chúng ta nấu những món ăn vi diệu nuôi dưỡng tâm linh bằng tha lực phật điển hiện hữu trong cuộc đời chúng ta. Hãy để cho mầm sen này được sống dậy trong đống sình lầy của cuộc đời. Không có gì phải mặc cảm vì bạn bè hay những người khác nói rằng: à thuở xưa anh và chị cô và chú cũng toàn là những người tội lỗi lầm chấp, đã từng sai phạm. Không sao, không sao. Quá khứ của ta dù có sai phạm tới đâu, muôn người đều thấy cũng chẳng sao, chỉ cần giây phút này chúng ta tiếp nhận tha lực phật điển thì trong cả một đống bùn nhơ lầm chấp của cuộc đời ai cũng thấy của quá khứ, sẽ phải ngạc nhiên bởi ở trong đó một mầm sen đang trỗi dậy. Thuở xưa dân làng ai cũng biết ông Vô Não là một kẻ cướp giết người. Thế mà khi ông ta trở thành tỳ kheo đệ tử của Phật, đi vào làng khất thực ai cũng chê bai ông ta, nhưng ông ta vẫn mỉm cười. Bởi vì sa mạc chồng chất xương khô của bao chúng sanh ông ta sát hại đã được Phật chăm sóc và gieo mầm yêu thương từ bi, để cho mầm tánh phật, mầm sen tinh khiết trỗi dậy. Cho nên ông ta bước vào làng với mầm sen đức Phật mới khởi dậy trong tâm của ông ta. Làng xóm, dân làng trong thôn xóm khinh khi, miệt thị, phỉ báng nhổ nước miếng, lấy đá ném vô người ông ta, lấy cây đập lên đầu ông ta, ông ta chẳng hề giận giữ. Ông ta vẫn tươi cười, thấy rằng đó chỉ là quá khứ của ta xưa đã tạo nay trở về nên mang tâm hạnh bồ đề ra để đón nhận. Nên ông ta hoan hỷ đi giữa những lời chửi nguyền rủa miệt thị của dân làng, đi giữa những sự đánh đập bằng gậy gộc của dân làng lên đầu ông ta, đi giữa những tảng đá to chọi vào người ông ta, đổ máu sưng đầu đến nỗi ông ta phải gục ngã trên thôn làng đó. Nhưng ông ta vẫn mỉm cười ôm bình bát khất thực nuôi thân. Chúng ta bước vào cuộc đời ngày hôm nay với một quá khứ chắc có lẽ nhiều người biết tới. Chúng ta đang ôm một bình bát gieo trồng mầm mống của hạt sen Phật đang khơi dậy ở trong đó, đi vào cuộc đời lầm chấp của quá khứ. Và dĩ nhiên biết bao nhiêu con người của quá khứ đó sẽ nhìn ta với con mắt, với ánh mắt khinh khi, chê bai, nguyền rủa, miệt thị, hoặc nói ngược nói xuôi y như người dân làng thuở xưa khinh thường ông Vô Não. Nhưng đối với ông Vô Não cảm thấy quá gần gũi với chư Phật. Bởi chỉ một lời phật dạy hãy quay về và dừng lại thì ông ta dừng lại liền. Thấy phật hồi đầu thì ngạn. Có lời Phật kêu mời, một thông điệp của Phật lọt vào tâm thanh tịnh, tâm hiền lương bị che và bị phủ lên bởi những đống xương người tàn ác ông ta giết. Một lời Phật, một thông điệp của Phật cũng đủ sức mạnh để cho mầm mống tốt đó vươn lên trên hằng trăm đống xương, hàng ngàn đống xương khô ông ta đã giết, để trỗi dậy trở thành một vị tỳ kheo.

Quá khứ của chúng ta cũng chất chồng biết bao nhiêu thứ dơ dáy bẩn thỉu lầm chấp. Hôm nay thông điệp của đức Phật, thông điệp của Như Lai tới với cuộc đời, chúng ta hoan hỷ đón nhận. Để từ đó, mỗi một người trong chúng ta đều đón nhận được mưa phật điển, đều đón nhận được tha lực phật điển đổ vào cuộc đời lầm chấp tội lỗi bùn nhơ, chất chồng toàn những đống xương khô của chúng sanh mà chúng ta đã sát hại. Và rồi nhìn vào trong tâm thức sa đọa đó, ta hạnh phúc vô cùng. Phật đã tới, thật sự và ngài đã đưa bàn tay nhân ái từ bi để mà nâng chúng ta dậy từ trong bùn nhơ, từ một con người bình thường tội lỗi để được nên thánh trong những ngày tháng tới. Hạnh phúc vô cùng những điều chưa mơ ước nó đã thành sự thật, huống hồ chi là những điều mơ ước. Có khi nào các bạn mơ ước được trở thành người phật tử chân chính, một người phật tử mà tiếp cận được với Phật, một người phật tử mà tiếp cận với tha lực từ bi, năng lượng từ bi của Phật không? Chưa bao giờ! Nhưng Phật thấu hiểu được trong tâm thức của chúng ta, trong sa mạc cuộc đời của chúng ta, trong bùn lầy của cuộc đời của chúng ta, dù chồng chất tội lỗi đi nữa, nơi đó vẫn còn một chủng từ thiện, nơi đó vẫn còn hạt giống từ bi, vẫn còn mầm sen được phủ trong sự sai chấp. Ngài tới khơi dậy mưa ân điển đổ tràn. Và nay đã nảy mầm nên trong chúng ta, mỗi một người đều khởi nên niềm hoan hỷ trong từng giây phút khi tiếp cận được với tha lực phật điển, là một sự khởi đầu để chúng ta trỗi dậy trên cả một núi xương khô muôn đời ta đã tạo ra bởi nghiệp sát. Mưa ân điển đã thấm qua núi xương đó, để cho chúng ta trỗi dậy. Mưa ân điển đã thấm vào hoang địa của cuộc đời, để cho tâm của chúng ta được nở hoa. Hoa sen cuộc đời, hoa sen đã nở từ đây. Xin nhớ công phu sớm ngày. Các bạn công phu từ đâu, công phu từ thân ngữ ý, nơi gia đình. Tu tại gia rất quan trọng. Mỗi một gia đình hạnh phúc giữa tình cha mẹ, giữa tình yêu vợ chồng và con cái. Đó là một tòa sen cao cả. Nơi tòa sen đó có phật hiện diện trong đời sống gia đình chúng ta. Thứ nhất là tu tại gia. Các bạn là cư sĩ, có đức hạnh, có giới hạnh, tại gia đình của các bạn sẽ là một tòa sen nếu các bạn biết đón nhận mưa ân điển của Phật vào cuộc đời vào gia đình, và mang mưa ân điển đó, tha lực phật điển đó nuôi dưỡng tưới tẩm cho nhau thì đức phật luôn hiện diện trong cuộc đời của các bạn. Các bạn sẽ hạnh phúc. Các bạn sẽ có trí tuệ thanh cao hướng thượng và sẽ có một thân lành lặn khỏe mạnh. Các bạn sẽ bình an hạnh phúc suốt cuộc đời. Bởi nơi đâu có phật điển, nơi đó có sự hiển ngự của chư Phật. Nơi đâu có từ bi ba ngôi tam bảo hiện tiền, nơi đâu có tình thương gắn kết trong sự thanh tịnh hướng thượng, nhất là tại gia đình của chúng ta, thì nơi đó có long thần hộ pháp, chư thiên gia hộ và hộ mạng cho tất cả gia đình của chúng ta.

Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ – bàn tay phải, vào lòng bàn tay trái – bàn tay từ bi. Hãy lấy trí tuệ và từ bi an nhiếp trong hơi thở chánh niệm Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực, ban rải mưa phật điển xuống cuộc đời tội lỗi lần chấp của chúng con, để chuyển hóa thành búp sen dâng phật. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô phật.

Các bạn thân mến, tất cả chúng ta, Bảo Thành và các bạn đã trở thành búp sen thật sự, ngoi lên từ những lầm chấp, những tội lỗi, những sai trái vụn vặt trong cuộc đời, nơi gia đình của chúng ta. Chúng ta đã vươn lên khỏi những sai phạm, những lầm lỗi làm cho những người yêu thương của chúng ta như thường nhắc là cha mẹ, ông bà hay vợ chồng, con cái, những người thân, anh chị em đau khổ. Thì nay ta đã tiếp được mưa ân điển của Phật và cuộc đời của ta đã nở một búp sen. Chúng ta phải dâng lên cho Phật. Phật ở đâu để chúng ta dâng lên cho các ngài? Phật ở ngay trong gia đình, Phật ở trong trái tim, hiện thân trong cuộc đời bình thường của những con người đang sống chung với chúng ta: cha mẹ, ông bà là Phật. Hãy dâng lên ông bà, cha mẹ những búp sen của cuộc đời. Ai là Phật? vợ chồng con cái, thân bằng quyến thuộc, anh chị là Phật tương lai. Tất cả những con người chúng sanh sống chung quanh chúng ta đều là Phật tương lai. Hãy dâng lên cho những vị Phật tương lai đang sống cùng một cảnh gia đình, nâng đỡ trên con đường tu, đều là ở trong cuộc đời. Và hãy dâng lên cho nhau để sống hạnh phúc. Hãy gạt bỏ con mắt của loài người soi mói, nhìn vào lầm chấp của tháng ngày qua. Và hãy dùng con mắt của nhà Phật, nhìn rõ hiện tại bây giờ, mỗi người chúng ta đều là búp sen dâng lên cho nhau, dâng lên cho Phật. Các bạn đều là búp sen. Hãy trở về với gia đình mà dâng lên cho những vị Phật sống tương lai đang sống chung với các bạn. Nhớ, hãy nhớ như vậy. Và bất cứ một người nào đến thăm các bạn. Hãy mang trà ướp sen từ bi của gia đình mà dâng cho họ, để họ không còn bị khát trong cuộc đời nữa. Trà ướp sen từ bi. Trà ướp sen tha lực phật điển, ai khát khao trong cuộc đời lầm chấp chỉ một giọt nhỏ vào đều hết khát.

Các bạn, cám ơn các bạn đã đồng tu và tiếp được thật nhiều tha lực phật điển cùng với Bảo Thành. Rồi giờ đây chúng ta chấp tay vào và hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh, và gia trì phật lực, ban rải mưa Phật điển xuống cuộc đời lầm chấp tội lỗi của chúng con, để tất cả chúng con chuyển hóa thành búp sen dâng lên cho những vị phật tương lai đang sống chung với chúng con. Nếu có được công đức đồng tu nào trong ngày hôm nay, chúng con nguyện dâng búp sen năng lượng từ bi này tới các nguyên thủ các quốc gia, để họ cũng đón được năng lượng từ bi, thành lập được những chính sách hòa bình cho thế giới. Nguyện dâng búp sen năng lượng từ bi này tới các khoa học gia, các bác sĩ, y sĩ, y tá, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới, để họ có thể nở hoa trí tuệ, tìm ra vacxin, thuốc chữa lành bệnh ôn dịch cho mọi người. Nguyện dâng búp sen từ bi này tới với tất cả mọi người đang bạo động, đau khổ về thân tâm bởi do sự đối xử bất bình đẳng, họ nhận được tình thương lắng đọng tâm hồn, ngồi lại với nhau, có sự đàm thoại tìm ra cuộc sống hoàn mỹ trong cuộc đời hiện đại này. Nguyện hồi hướng công đức tới những vong linh đã vong mạng trong những ngày tháng qua được tiếp cận với năng lượng từ bi của Phật mà siêu sanh tịnh độ. Chúng con thành tâm nguyện xin mười phương chư Phật từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn