Search

Bài 1096: Giữ Tâm Ngay Thẳng – Mantra #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển từ bi đến muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn. Chúng ta đang đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn mỗi ngày. Đây là thời gian tuyệt hảo cho chúng ta mỗi buổi sáng thức dậy hoặc sau một ngày làm việc đã an ổn, chúng ta trở về nuôi dưỡng cuộc đời và đời sống tâm linh của chúng ta bằng tha lực phật điển.

Các bạn thân mến! mỗi một ngày chúng ta tu tập cùng với nhau. Chúng ta nuôi dưỡng đời sống tâm linh bằng một bữa ăn của tha lực phật điển, làm tăng trưởng đời sống thánh thiện, tăng trưởng sự trong sáng của tuệ giác và giúp cho chúng ta tìm được bình an trong cuộc sống, trong gia đình, đặc biệt là trong bản thân của mỗi một con người chúng ta, luôn đương đầu với thử thách, rất cần để nuôi dưỡng thân tâm của chúng ta trong hơi thở chánh niệm, để chúng ta sống tại đây, ngay lúc này và hưởng được sự an lạc tịch tĩnh nơi giáo pháp của như lai truyền dạy cho chúng ta. Các bạn Thiền Mật Song Tu Thất Bảo Huyền Môn là pháp môn chúng ta có sự tương tác mật thiết với tha lực phật điển từ mười phương chư phật tới với thân tâm của chúng ta. Và chúng ta luôn an trú tâm của mình và ứng dụng tánh thấy biết vào trong hơi thở chánh niệm để chúng ta quán chiếu tất cả mọi sự sân giận xảy ra trong cuộc đời. Với sự quán chiếu miên mật như vậy giúp cho thần thức chúng ta luôn luôn tĩnh giác, giúp cho năng lượng từ bi của chư phật luôn luôn hiện hữu trong cuộc đời. Các bạn nhớ! hơi thở quan trọng. Bởi vậy khi các bạn hít vào bằng mũi rồi các bạn đưa xuống bụng phình ra. Khi các bạn thở, thở bằng miệng hóp bụng vào và trì mật trú cùng một lúc. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại như vậy và sự làm việc của mỗi một ngày bận rộn, dù mệt mỏi tới đâu, công phu tu tập sẽ tăng trưởng sức mạnh để chúng ta nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta, thân xác của chúng ta thêm sung mãn, mạnh khỏe, hết bệnh và trưởng dưỡng tâm của chúng ta trong sự thanh tịnh rất cần. Và chúng ta nên nhớ, chúng ta đã lãnh nhận nhiều ân điển của phật. Sự tu tập của chúng ta sẽ mang lại thành quả đích thực cho cuộc sống hiện tại.

Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ là bàn tay phải vào lòng bàn tay trái là bàn tay từ bi, chúng ta hãy cùng nhau trì niệm bảy biến mật chú Mu A Mu Sa để chúng ta đón nhận thật nhiều sự gia trì của phật lực năng lượng Đại Từ Đại Bi tha lực phật điển vào thân tâm của chúng ta. Mời các bạn!

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực để chúng con đón nhận được năng lượng từ bi mà giữ tâm ngay thẳng hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn vừa tiếp được thật nhiều năng lượng từ bi của chư phật vào thân tâm của chúng ta. Các bạn thân mến! Chúng ta chỉ cần dấn thân một chút, công phu mỗi ngày. Đó là thời khóa mà chúng ta sống thực sự bởi chính chúng ta. Và trong những giây phút tu tập thực sự như vậy, chúng ta có sự cộng hưởng thật nhiều bởi cả một nhóm chúng ta tu tập như vậy, đồng một tâm hướng thượng, hướng về ba ngôi tam bảo, tin sau nhân quả, đồng hành với 5 giới để bảo hộ 6 căn của chúng ta thanh tịnh. Chúng ta hành thập thiện, tu thất bảo là để đón được thân tâm của con người trở lại, kéo nó về không để nó trôi nổi theo những sự cám giỗ ở đời và tiếp được vào thân tâm chúng ta phật tánh, năng lượng phật điển để nuôi dưỡng tánh phật vốn tồn ở trong tánh phàm của chúng ta. Tánh phật và tánh phàm song hành trong cuộc đời. Tánh phật bất sanh diệt bất cấu nhiễm, bất tăng bất giảm, nhưng tánh phàm của chúng ta có sự tăng giảm theo chiều hướng thiện hoặc là ác tùy theo môi trường chúng ta tương tác và tiếp xúc mỗi ngày. Nếu chúng ta tương tác với một người dữ, một người ác, chúng ta có thể bị ảnh hưởng từ tâm ác tâm dữ của họ. Nếu chúng ta tương tác với một người hiền lương chúng ta cũng có thể ảnh hưởng. Nếu chúng ta có định lực, có được chánh định, thì chúng ta không bị ảnh hưởng cái xấu và cái tốt, mà chúng ta tự dưỡng mình trong chánh định đó để nuôi dưỡng theo pháp thiện của chư phật. Nhưng ở đời chúng ta vẫn chưa làm được điều đó. Tâm phàm phu của chúng ta luôn bị ô nhiễm bởi từ vô lượng kiếp qua nghiệp chướng quá nhiều, đã biến tâm phàm phu của chúng ta trở thành một thứ luôn luôn chiêu cảm những năng lượng bất tịnh của cuộc đời do nghiệp của chúng ta cộng hưởng với những chúng sanh khác. Ác nghiệp đó và sự cộng hưởng đó nó được kéo về bởi tâm phàm phu luôn luôn chiêu cảm, gây ra phiền não, đau khổ và từ từ con người lại trượt theo cái sai đó, cái ác đó, lập nên chân lý, mà sự thực không phải chân lý, nó chỉ là những ý tưởng những sự gán ghép vụn vặt của con người.

Ví dụ: chúng ta thường nói: ai mà không ác. Chữ “ai mà không ác” nó đúng nhưng nó hoàn toàn sai rồi. Chúng ta ít có khi nào nói ai cũng thiện, cứ nghĩ đến ác là nhiều. Rồi dần dần nó trở thành một chân lý rằng nếu chúng ta hiền quá hóa ngu, hiền quá hóa ra ngu ngơ, hiền quá thì người ta sẽ đè lên đầu lên cổ, và cứ nói như vậy để nuôi dưỡng tánh ác. Và thế là khi chúng ta gặp ai đó dữ thì chúng ta dữ cho họ biết. Chúng ta phải hung dữ, sân giận cho biết rằng ta cũng có tánh đó còn hơn họ. Ta thể hiện như vậy để người ta sợ nhưng đã bao nhiêu năm trời chúng ta đã thể hiện tánh sân giận, hung dữ, có ai sợ ta đâu, mà họ còn hung dữ hơn ta nữa. Đó là cách hiểu sai lệch. Còn có những chuyện người ta còn nói như một chân lý sống ở đời, ngay thẳng quá thì dễ bị người ta đè đầu. Cách nói này làm cho chúng ta hiểu lầm và nó biến chúng ta không còn giữ được tâm ngay thẳng. Tâm ta bắt đầu cong quẹo, có tà tâm, có sự tính toán, có sự đè bẹp, và tăng trưởng lòng thêm vì cách như vậy thường xảy ra ở trên đời. Anh ngay thẳng quá cho nên người ta mới lấn áp anh. Cách nói thật là nhẹ nhàng nhưng thật hung dữ bởi nó ám chỉ nuôi dưỡng người ta tánh hung dữ. “Anh quá ngay thẳng nên người ta đè đầu” một câu nói như vậy là mầm mống ác đã gieo vào tâm chúng ta, để chúng ta nghĩ rằng nếu ngay thẳng để người ta đè đầu thì chúng ta đừng có ngay thẳng nữa. Chúng ta phải cong quẹo. Chúng ta phải ác lên. Chúng ta phải tà một chút xíu. Chúng ta phải sống lừa dối, không ngay thẳng và chân thật nữa. Đó là con người với con người, nói với nhau. Nhưng đức Phật thì khác. Ngài sống trong cuộc đời này, ngài thấy trong chúng sanh có cong quẹo, có cái tà và có cái chánh. Và ngài nhìn rõ điều đó nên ngài nói với chúng sanh rằng: Nếu chúng ta cứ đi theo con đường tà, tức là con đường cong quẹo thì chúng ta sẽ bị đọa vào trong 6 nẻo luân hồi đau khổ vô cùng, trong những cảnh giới của địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Không chỉ thế mà ngay trong cuộc đời hiện tại, ta đã biến gia đình của chúng ta, ta biến cuộc sống của chúng ta trở thành địa ngục. Nơi đó luôn luôn có sự giận dữ, chửi nhau, đánh đập nhau, giày vò nhau, hành hạ nhau, chưa chờ đến kiếp sau mới đọa địa ngục, và chẳng hiểu kiếp trước ta ở đại ngục hay không. Ta tạm ngừng ở quá khứ và tương lai. Nhưng ngay trong hiện tại, nếu con người sống không ngay thẳng đối với xã hội, đối với cuộc sống gia đình, trong sự đối xử tương tác giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, ta biến gia đình thành cảnh giới của địa ngục. Nơi đó không ai còn tin tưởng nhau, bởi vì ai cũng mang tâm tà, mang tâm cong quẹo, mang tâm lừa lọc nhau, để mà giữ cho địa vị thế của mình cho mạnh, cho đúng. Đời nói ngay thẳng quá sẽ bị đè đầu, hiền quá hóa ra ngu. Chúng ta muốn chứng tỏ cái khôn nên chúng ta hết hiền. Chúng ta không muốn cho kẻ khác đè đầu nên chúng ta đã đánh mất tánh ngay thẳng, chánh tâm của chúng ta. Và chư phật dạy cho chúng ta con đường trở về với niết bàn, con đường có hạnh phúc trong cuộc đời, con đường có sự bình an trong đời sống hiện tại này, không thể không có tâm ngay thẳng, không thể không có chánh tâm. Tâm ngay thẳng tức là chánh tâm. Sáu con đường chư phật dạy cho chúng ta đó là lục độ Ba-la-mật, rồi đến 8 con đường thánh vi diệu trong tứ diệu đế, trong tứ thánh đế. Thật là vi diệu nói đến chánh tâm. Nếu các bạn không có chánh tâm thì các bạn không thể chứng đắc là thánh. Đó là nói về tương lai, rõ hơn chư Phật dạy trong đời sống con người, nếu không chánh tâm, không có tâm ngay thẳng, các bạn chẳng thể tìm đâu ra được hạnh phúc ngay trong gia đình. Các bạn chẳng thể tìm đâu bình an ngay trong gia đình các bạn. Các bạn không thể có hạnh phúc trong cuộc đời các bạn. Không có bình an trong cuộc sống của các bạn. Con người khi không thực hiện được những điều tốt thì chúng ta muốn những người khác làm xấu như ta. Chính vì vậy họ không có chánh tâm, không có tâm ngay thẳng để từ đó họ mới nói ngay thẳng quá sẽ bị người ta đè đầu. Hình như khẳng định đó là chân lý. Câu nói thật là bình thường nhưng nếu trong Phật đạo của chúng ta, câu nói đó đã tạo nghiệp thật lớn. Người nói rằng ngay thẳng quá hóa ra người ta sẽ đè đầu mình sẽ tạo nghiệp. Bởi vì mình đã khẳng định như đó là một chân lý cho người khác noi theo không nên ngay thẳng. Đó là tạo nghiệp thật nhiều. Nếu như chúng ta nghe mà thấy hợp nữa thì chúng ta sẽ tạo ra nghiệp vô số những xui xẻo, những cái họa sẽ tới với chúng ta. Bởi khi tạo nghiệp ác, họa sẽ tới xui xẻo sẽ tới. Đây là chân lý rõ ràng chư phật dạy. Chỉ có tâm ngay thẳng mới có thể về được niết bàn ngay trong nghiệp. Tạo niết bàn đó là sự bình an là hạnh phúc ngay trong giây phút ta đang sống ở cuộc đời này. Ta không đợi kiếp sau. Chúng ta tu là hưởng phước ngay trong cuộc đời này. Và trưởng dưỡng, nuôi dưỡng phước báu đó tăng trưởng thêm, lớn hơn mạnh hơn, nhiều hơn để nếu chúng ta mạng thọ duyên chung, tức là khi chúng ta ra đi, từ bỏ cuộc đời, phước báu đó vẫn còn dư giả để chúng ta tiếp bước vào đời sau, để chúng ta tiếp tục đồng hành trên con đường pháp thiện để tu tâm ngay thẳng. Rất quan trọng, Phật dạy như vậy.

Tâm ngay thẳng còn quan trọng hơn trong kinh nghiệm của tất cả các bạn khi tu tập Thất Bảo Huyền Môn, bởi các bạn nếu giữ được tâm ngay thẳng thì khi các bạn tu tập Thất Bảo Huyền Môn các bạn sẽ tiếp được, đón nhận được tràn đầy năng lượng từ bi của phật. Các bạn nhớ, đây là đều kiện cần có. Chúng ta cần giữ tâm ngay thẳng thì trong pháp tu này mới có sự lợi lạc lớn hơn, nhiều hơn cho chúng ta. Chúng ta không thể cầu phước báu tốt một mặt, mà khi chúng ta vẫn có tà tâm, vẫn có tâm cong quẹo, không ngay thẳng. Nó không thể như vậy. Trong đạo Phật, mầm mống từ hai chỗ là nhân ác và nhân thiện, nhân của thiện ác. Không thể có phước báu tốt mà gieo mầm ác. Phước báu tốt chỉ tới từ mầm mống thiện mà thôi. Mầm mống thiện có thể gieo được chính là do tâm ngay thẳng. Chúng ta phải giữ được tâm ngay thẳng.

Làm sao chúng ta giữ được tâm ngay thẳng? Chúng ta đã làm được rồi mà. Điều đó đã hoàn mãn tốt đẹp. Chúng ta tiếp tục giữ như vậy, tại sao? Chúng ta đã làm cho tâm ta ngay thẳng bởi vì tâm chúng ta tuyệt đối tin tưởng vững chắc vào 3 ngôi tam tảo đã quy y theo Phật – Pháp – Tăng. Bởi vì chúng ta đã thấu rõ được nhân quả thiện ác. Bởi vì chúng ta đã giữ 5 giới và hành thiện. Chính những điều này đã làm giúp cho chúng ta có tâm ngay thẳng. Giờ đây chúng ta chỉ giữ sự ngay thẳng này mà tiến lên thì năng lượng từ bi của chư phật, phật điển của chư phật, sự gia trì của phật lực, tha lực của phật điển, luôn luôn tới với chúng ta. Chúng ta đã có đủ điều kiện. Tất cả mọi người chúng ta đã có đủ điều kiện, dù nghe qua pháp môn này cũng đã có duyên, dù chỉ mới nhìn qua hình ảnh của pháp môn này cũng đã đầy đủ phúc duyên mà phước báu, huống hồ chỉ là khi chúng ta tu luyện thực tập công phu hằng ngày. Chúng ta đã đầy đủ phúc báu. Và tâm của chúng ta đã thực sự ngay thẳng. Phật dạy chúng ta rằng: trong con người của chúng ta có phật tánh và chính trong phật tánh đó có chánh tâm tức là tâm ngay thẳng. Nay ta chỉ cần giữ tâm ngay thẳng đó, đừng từ bỏ nó, đừng vì người thế gian nói rằng ngay thẳng bị người ta đè đầu, hiền quá hóa ra ngu. Đừng nghe theo những sự lập luận không phù hợp với chánh pháp của chư phật. Bởi vì sự lập luận đó là của con người chưa giác ngộ còn lầm chấp trong tâm tối, còn vẫn lần mò trong vô minh, còn bị ảnh hưởng của Tham –  Sân –  Si. Nói như vậy không hẳn là chúng ta hết Tham- Sân – Si. Nhưng chúng ta hiểu được phật pháp. Chúng ta hiểu rằng chúng ta có tâm ngay thẳng và chúng ta giữ tâm ngay thẳng đó trong hơi thở chánh niệm vào ra, an trú tâm ngay thẳng đó ở trong tánh biết, tánh thấy. Và chúng ta trưởng dưỡng cuộc đời của mình với tha lực phật điển, với từ trường yêu thương của chư phật, năng lượng từ bi đó, để nuôi dưỡng và giữ tâm ngay thẳng của chúng ta luôn luôn thẳng ngay, để tăng trưởng phước báu thiện đó. Các bạn nhớ, phước báu là hành trang vô giá, là hành trang vi diệu chúng ta mang theo trên con đường trở về với phật tánh, trở về với chư phật, trở về với niết bàn. Và nếu chúng ta mang được hành trang của tâm ngay thẳng, của chánh tâm, tạo thành phước báu như vậy, thì nhất định chúng ta sẽ có hạnh phúc. Chúng ta sẽ có được sự bình an, không cần biết thử thách như thế nào đang tới, đã tới, và sẽ tới, chúng ta luôn luôn bình an và hạnh phúc. Đây là sự thật, ta có phật tánh ở trong lòng. Ta đã có tâm ngay thẳng, hãy giữ. Các bạn sẽ hỏi rằng? làm sao ta giữ được tâm ngay thẳng vốn có trong ta? Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn trả lời cho các bạn ngay chỗ này. Là bởi vì khi chúng ta tu tập chúng ta đón nhận tha phật điển. Chúng ta có sự gia trì của phật lực. Chúng ta được chư phật mười phương ban rải thật nhiều năng lượng từ bi, từ trường yêu thương tới chúng ta. Chúng ta thật sự cảm nhận. Chúng ta thực sự cảm ứng được với sự hiện hữu của tình yêu, của lòng từ bi của chư phật đỗ tràn xuống cuộc đời của chúng ta, hóa độ thân tâm của chúng ta, thanh tẩy cuộc đời của chúng ta. Ta cảm được điều đó. Ta cảm ứng được với năng lượng đó hiện hữu trong thân này trong tâm này từng giây phút khi chúng ta tu tập mỗi ngày. Chỉ một tiếng tu tập mỗi ngày cùng với Bảo Thành thì cả một ngày, cả một tuần, cả một đời, nhất cử nhất động suy nghĩ và làm việc của các bạn, nếu các bạn an trú, vẫn tiếp tục an trú trong hơi thở chánh niệm, các bạn sẽ cảm ứng được năng lượng từ bi của chư phật luôn luôn hiện hữu, luôn luôn gắn kết cuộc đời của các bạn với phật. Chính năng lượng vi diệu này là một chất keo gắn kết bạn với phật. Và khi các bạn đã gần gũi với phật rồi, tâm ngay thẳng của các bạn luôn luôn được chư phật chúc phúc, luôn luôn được long thần hộ pháp bảo hộ, để tâm ngay thẳng đó không bị ô nhiễm, không bị uế trược, không bị sa ngã vào cám dỗ của cuộc đời. Đúng như câu chư phật dạy gần các bậc thiện tri thức, tâm sẽ ngay thẳng, bởi ảnh hưởng năng lượng từ bi đó. Huống hồ chi chúng ta là những đệ tử tu tập Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta thật gần gũi với đức phật. Chúng ta thật gần gũi trong từng hơi thở với đức phật. Trong từng hơi thở của chúng ta có sự gắn kết mật thiết, có sự liên lạc rõ ràng, có sự cảm ứng với tha lực phật điển. Chúng ta quá gần gũi với phật. Do đó mà chúng ta thừa hưởng năng lực từ bi của phật nên tâm ngay thẳng của chúng ta luôn được gìn giữ bảo hộ.

Nếu các bạn có kim cương, nếu các bạn có tiền tài, không biết giữ nó cũng mất. Nếu các bạn có tâm ngay thẳng, không biết giữ nó cũng bị ô nhiễm thành tà tâm cong quẹo. Cái gì cũng phải biết giữ. Chúng ta đã giữ 5 giới là phước báu đặc biệt. Bởi 5 giới của chư phật giúp cho tâm ngay thẳng của chúng ta không bị kẻ thù là tội lỗi, không bị kẻ thù là tâm sân si, không bị kẻ thù là tà, những sự cám dỗ bên ngoài do vật chất, tiền tài danh vọng địa vị nó kéo đầu chúng ta đi. Bởi 5 giới đó khi chúng ta giữ thì tâm ngay thẳng của chúng ta đã có 5 vị Hộ Pháp che chở và bảo bọc. Khi chúng ta giữ được 5 giới, Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên, các chư vị thiện thần luôn luôn bảo hộ cho chúng ta, luôn luôn gìn giữ chúng ta không bị sa ngã vào sự cám dỗ, không bị sa ngã vào con đường dữ, vào con đường tà và không bị những thứ như vậy ô nhiễm tha hóa để tâm chúng ta bị cong quẹo, biến thành tà tâm. Các ngài luôn hộ mạng, gìn giữ để tâm ngay thẳng của chúng ta được giữ gìn một cách chuẩn mực, và từ đó nên mỗi ngày chúng ta tiếp được năng lượng từ bi của phật. Các bạn, trên đời này quý giá nhất là được đồng hành gần gũi với phật, là được phật chạm vào cuộc đời qua tha lực phật điển, là chúng ta được bàn tay chư phật xoa lên đảnh đầu, và ban xuống cho cuộc đời chúng ta năng lượng từ bi. Chúng ta thực sự cảm ứng được với năng lượng từ bi để tâm ngay thẳng của chúng ta được gìn giữ trong chánh pháp, trong hơi hơi thở chánh niệm. Các bạn nhớ rằng nếu các bạn không có năng lượng từ bi, không có tha lực phật điển, sự gia trì của phật lực, chúng ta dễ bị chiêu cảm bởi những năng lượng bất thiện, những năng lượng tiêu cực, những hành động xấu, những tội lỗi, và cám dỗ.

Các bạn nhớ, từ khi các bạn tiếp cận được tha lực phật điển, từ khi các bạn tu Thất bảo Huyền Môn, các bạn có sự gia trì của phật lực, các bạn có được năng lượng từ bi, và các bạn tiếp nhận, cảm ứng được từ trường yêu thương của chư phật. Cuộc đời của chúng ta đã biến đổi hoàn toàn. và sự nhẹ nhàng đã có trong phong thái làm người của chúng ta, cốt cách phàm phu đã nhẹ bớt, và phật tánh đã được tăng trưởng. Tình yêu thương của chúng ta đã được mở rộng và trái tim của chúng ta bớt đi sự lao nhọc của cuộc đời, bớt đi sự lo lắng. Chúng ta đã mở rộng lòng khoan dung, nhân ái. Chúng ta đã nghĩ tới muôn loài chúng sanh. Chúng ta đã quay về với gia đình, nghĩ tới gia đình. Và từ trong gia đình của chúng ta, chúng ta sống hạnh phúc chan hòa tình yêu thương để lan tỏa hương yêu thương đó tới cho mọi người đang đau khổ.

Các bạn, giữ tâm ngay thẳng rất quan trọng. Khi nói đến giữ tức là đã có cần gìn giữ. Chúng ta đã có tâm ngay thẳng. Phật đã thọ ký điều đó, Phật đã khai thị điều đó. Phật đã nói điều đó và điều đó hoàn toàn chính xác, bởi phật là bậc thầy là bậc đại giác đại ngộ. Ngài đã nhìn thấy trong mỗi chúng ta có tâm ngay thẳng. Đó gọi là chánh tâm khởi lên từ phật tánh. Trong ta có phật tánh. Trong ta có tánh phật và ta là phật sẽ thành. Ta có tánh phật của một vị phật sẽ thành. Tánh phật đó chính là tâm ngay thẳng, chính là chánh. Tà chỉ vì chúng ta đang mang thân kiếp làm người chúng ta đang tiếp xúc với cuộc đời này. Và trong cuộc đời uế trược này biết bao nhiêu cám dỗ và tội lỗi luôn luôn tiếp cận chúng ta. Chúng ta chỉ cần gìn giữ nó bằng cách an trú trong hơi thở chánh niệm, dùng tánh thấy biết quán chiếu nhìn cho rõ. Chỉ cần nhìn rõ thôi là mọi sự ác, mọi sự cám giỗ uế trược đều phải rụng rơi không còn chỗ bám vào đời chúng ta. Là tại sao? Là tại vì khi an trú và trì niệm mật trú Mu A Mu Sa, ngoài tánh biết, và thấy được tăng trưởng, nhìn rõ thiện ác, chúng ta còn được tiếp cận thật nhiều với tha lực phật điển. Chính tha lực phật điển, từ trường yêu thương này nó sẽ thánh hóa, tẩy rửa, nó sẽ làm sạch, nó sẽ làm trốc gốc mọi uế trược, mọi ô nhiễm, mọi mầm mống ác khỏi tâm của chúng ta. Và từ đó tâm của chúng ta luôn luôn ngay thẳng. Chỉ cần giữ tâm ngay thẳng trong an trú với hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, các bạn sẽ tăng trưởng đời sống bình an và hạnh phúc trong cuộc đời của chính các bạn. Và từ đó gia đình của các bạn sẽ thêm hạnh phúc, sẽ thêm bình an. Các bạn sẽ tìm lại thật nhiều người có tấm lòng thiện xung quanh các bạn. Các bạn sẽ có mối giao hảo tốt đẹp hơn trong tâm tình của những người có tâm ngay thẳng, bởi vì khi bạn có tâm ngay thẳng thì tự nhiên bạn sẽ cơ hội tạo nhân duyên phúc báu và tiếp cận được nhiều với những người có tâm ngay thẳng. Đó sự cảm ứng đạo giao.

Nếu như các bạn đánh mất tâm ngay thẳng, để tâm cong quẹo, để tà tâm lấn chiếm cuộc đời, thì các bạn sẽ chiêu cảm những người bạn dữ tới với cuộc đời các bạn. Đúng như câu: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tâm ngay thẳng sẽ cảm ứng những người bạn có tâm ngay thẳng hiền lương tới với các bạn. Nếu tâm không ngay thẳng và có tà tâm sẽ chiêu cảm những năng lượng bất tịnh, năng lượng tiêu cực, những người bạn dữ tiếp cận trong cuộc đời. Và lôi kéo chúng ta vào con đường tội lỗi. Khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta tạo nghiệp, chúng ta sẽ tạo ra những họa trong chúng ta, tạo ra những sự xui xẻo làm cho thân chúng ta thêm bệnh, tâm nhiều phiền não. Nhưng khi các bạn an trú trong hơi thở chánh niệm, mật chú Mu A Mu Sa, các bạn tiếp được tha lực phật điển, sự ngay thẳng của tâm các bạn luôn luôn được hộ mạng và gìn giữ bởi chính bạn, và bởi vì năng lượng từ bi của phật tuôn tràn xuống cuộc đời, bởi vì tâm ngay thẳng đó được tiếp cận với phật. Long Thần Hộ Pháp Chư Thiên luôn luôn tới hộ mạng cho các bạn là bởi vì bạn giữ được 5 giới, nên 6 căn đều được bảo hộ và tâm ngay thẳng luôn luôn được gìn giữ. Quý báu nhất trong cuộc đời con người là tâm ngay thẳng.

      Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái chúng ta lấy từ bi và trí tuệ để tiếp năng lượng từ bi của phật, gìn giữ tâm ngay thẳng của chúng ta. Mời các bạn!

     Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực để chúng con tiếp được năng lượng từ bi mà gìn giữ tâm ngay thẳng. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô phật.

Chúng ta đã vừa xong 7 biến mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mỗi người chúng ta luôn luôn tiếp được thật nhiều tha lực phật điển vào cuộc sống của chúng ta. Và trong cuộc sống của các bạn, khi đồng tu Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta tràn đầy năng lượng từ bi của chư phật vào cuộc sống. Năng lượng từ bi của chư phật là năng lượng thanh tịnh tích cực chuyển hóa sự suy nghĩ của chúng ta theo chiều hướng của pháp thiện, để tăng trưởng phước báu trong cuộc đời. Tất cả sự thành bại trong cuộc đời của chúng ta cũng đều là do có phước báu hay không có phước báu. Người có phước báu nhiều chính là người biết giữ tâm của mình ngay thẳng, người luôn hành pháp thiện. Và người có phước báu nhiều hơn nữa là người tiếp được tha lực từ trường yêu thương của phật vào cuộc đời chúng ta. Chúng ta có một diễm phúc đặc biệt là chúng ta tiếp cận được với đời sống thanh tịnh, thánh thiện và chúng ta hòa nhập đời sống đó vào với sự hướng dẫn, gia trì của phật lực của tam bảo, của sự giữ giới, hành thiện, của hiểu thấu nhân quả. Và đặc biệt hơn nữa của sự tiếp cận được với tha lực phật điển, năng lượng từ bi từ trường yêu thương của mười phương chư phật luôn đổ tràn xuống cuộc đời chúng ta

 Các bạn còn mong ước gì trong cuộc đời này nữa? Các bạn đã từng nghe biết bao nhiêu câu chuyện: dù các bạn giàu có tới đâu, dù các bạn có hạnh phúc tới đâu trong cuộc đời này, thì khi các bạn ra đi các bạn chẳng thể mang hạnh phúc trong sự giàu có trong sự danh vọng địa vị. Những niềm gọi là hạnh phúc của cuộc đời dựa trên nền tảng của quyền lực của tiền tài của danh vọng, địa vị, của tình cảm nó sẽ không tồn tại. Nó thực là hư huyễn. Nó như bọt nước. Nó như chớp trên trời rồi tan biến trong chốc lát mà thôi. Nhưng phước báu có được hạnh phúc và bình an bởi tiếp cận được với tha lực phật điển và hành được pháp thiện của chư phật, giữ được 5 giới là một thể loại phước báu bình an khởi lên từ tánh phật của tâm ngay thẳng. Hạnh phúc đó, sự bình an đó sẽ trường cửu vĩnh hằng, không bao giờ mất. Chúng ta hãy mang hạnh phúc và bình an có được trong tánh ngay thẳng, trong tâm ngay thẳng của chúng ta để nuôi dưỡng cuộc đời, và để sống với gia đình của chúng ta, sống với cha mẹ và vợ chồng con cái. Và để mang bình an hạnh phúc có được từ tâm ngay thẳng, giữ giới, sống một đời sống chánh niệm, và sống một đời sống luôn tiếp cận với tha lực phật điển và từ trường yêu thương của phật, để tương tác với muôn loài muôn vật, với tất cả mọi người chúng ta gần gũi trong cuộc đời này. Thế giới này sẽ hạnh phúc vô cùng nếu mỗi một cá nhân chúng ta biết trưởng dưỡng cuộc đời trong tâm ngay thẳng. Nếu chúng ta gìn giữ được tâm ngay thẳng này và nuôi dưỡng chúng bằng chánh niệm hơi thở, bằng pháp thiện của như lai, bằng giữ giới, bằng tin sâu vào 3 ngôi tam bảo, bằng hiểu thấu được nhân quả thiện ác và bằng tiếp cận với tha lực phật điển mỗi ngày thì chúng ta thực sự đang nên thánh mỗi ngày. Chúng ta đang nên thánh mỗi ngày. Chúng ta đang siêu phàm, tức là thoát khỏi cảnh phàm, thoát khỏi tâm phàm phu để nhập thánh, siêu phàm nhập thánh, nương vào thần lực của tha lực phật điển, nương vào hơi thở chánh niệm, tâm ta được giữ bởi tánh thấy biết. Tâm ta được bảo hộ bởi 5 giới, tâm ta được nuôi dưỡng bởi từ trường yêu thương. Chúng ta đang siêu phàm nhập thánh. Siêu là thoát, phàm là nhân. Chúng ta thoát khỏi cảnh giới của phàm nhân, nhập vào cảnh giới của thánh, là cảnh giới của tâm ngay thẳng, cảnh giới của sự bình an và hạnh phúc trong pháp thiện, trong hơi thở chánh niệm, trong hiện tại ngay lúc này.

Các bạn nếu làm được điều này ngay trong lúc này, đời sống của các bạn sẽ hạnh phúc bởi các bạn sống từng giây phút của cuộc đời các bạn an trú trong hơi thở chánh niệm. Các bạn có đời sống chánh niệm và có đời sống song hành với phật. Các bạn có một đời sống mà chư phật luôn đồng hành với các bạn. Các bạn có đời sống mà tâm các bạn ngay thẳng, tâm các bạn hướng thượng, tâm các bạn làm thiện, tâm các bạn và thân các bạn được nuôi dưỡng cảm ứng với từ trường yêu thương của phật. Còn có gì cao quý hơn? còn có gì các bạn đi tìm trong cuộc đời này ngoài một điều ta cần nhất trong cuộc đời? Đó là tình yêu thương, đặc biệt là năng lượng từ bi được mười phương chư phật, của các bật đại giác đại ngộ tuôn rải xuống cho cuộc đời của chúng ta. Các bạn có khi nào tự hỏi các bạn là ai mà các bạn nhận được phước báu này không? Có khi nào các bạn hỏi các bạn là ai mà các bạn nhận được tha lực phật điển, năng lượng từ bi của phật đổ tràn vào cuộc đời các bạn không? Các bạn có khi nào hỏi rằng các bạn đã làm được gì có công đức lớn hay không? Có phước báu lớn hay không? Câu đó ai cũng biết trả lời, bởi ta biết rằng với phận đời của chúng ta chưa đủ phước báu lớn, chưa đủ công đức lớn thế mà phật vẫn tới trong cuộc đời, phật vẫn về với ta và ban rải tình yêu thương tới trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta cần phải trân quý và luôn luôn gìn giữ tâm ngay thẳng để chúng ta được đồng hành cùng với phật, để hưởng được sự bình an hạnh phúc vĩnh hằng ngay trong cuộc đời này. Và khi các bạn có được hạnh phúc và sự bình an trong cuộc đời, chính là lúc gia đình của các bạn sẽ bình an và hạnh phúc, chính là lúc tất cả mọi người các bạn quen biết được lan tỏa sự bình an và hạnh phúc, và cũng chính là lúc thân của các bạn sẽ hết bệnh, tâm của các bạn sẽ hết phiền não và các bạn luôn luôn tự tại trong cuộc sống muôn bề thử thách và chướng ngại.

     Xin mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ là bàn tay phải vào lòng bàn tay trái là bàn tay từ bi. Các bạn nhớ, chúng ta phải lấy từ bi và trí tuệ để an trú tánh thấy biết trong hơi thở chánh niệm và trì niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa để tiếp được năng lượng từ bi của chư phật.

Mời các bạn!

      Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực để chúng con đón nhận được năng lượng từ bi mà gìn giữ tâm ngay thẳng. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô Phật.

Các bạn thân mến, Bảo Thành và các bạn chúng ta như mọi ngày đồng tu với sự cộng hưởng, tiếp được thật nhiều tha lực phật điển, ân điển của phật tràn đầy trong cuộc sống của Bảo Thành và của tất cả các bạn. Ngay trong lúc này thân tâm của Bảo Thành tràn đầy năng lượng từ bi của phật. Tha lực phật điển mà Bảo Thành cảm ứng được tràn đầy. Thật là mãn nguyện, và chắc chắn tâm của Bảo Thành sẽ được gìn giữ bởi 5 giới, tin sâu vào nhân quả, và quy y vào tam bảo, hành thiện. Và cũng chính vì năng lượng từ bi của chư phật mà Bảo Thành luôn cảm ứng được đó sẽ là sự tôn quý vô cùng để giúp cho Bảo Thành gìn giữ được tâm ngay thẳng. Các bạn cũng sẽ như vậy. Chúc cho các bạn luôn giữ được tâm ngay thẳng để chúng ta có được bình an hạnh phúc ngay trong cuộc đời này, ngay trong đời sống của mình, ngay trong gia đình của chúng ta.

     Mời các bạn! chúng ta chấp tay vào hồi hướng công đức cho buổi đồng tu ngày hôm nay, mời các bạn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa. Con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực để mọi người mọi loài tiếp được năng lượng từ bi mà gìn giữ tâm ngay thẳng trong cuộc đời này, để có được hạnh phúc và bình an. Công đức tu tập ngày hôm nay nếu có xin hồi hướng tới các bậc nguyên thủ các quốc gia, họ cũng lãnh nhận được năng lượng từ bi và gìn giữ tâm ngay thẳng, để tạo ra nền hòa bình cho thế giới. Nguyện chúc cho các khoa học gia nghành y nghành dược có tâm ngay thẳng và đón nhận được năng lượng từ bi để chế ra thuốc và vacxin trị bệnh ôn dịch. Nguyện cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ cho thế giới luôn gìn giữ tâm ngay thẳng để chữa lành cho bệnh nhân. Và đặc biệt nguyện cho muôn người trên thế giới này, những ai đang bệnh, đang phẫn nộ đón nhận được năng lượng từ bi và gìn giữ tâm ngay thẳng, sống hòa bình, đối xử bình đẳng tánh trí đối với nhau. Cũng hồi hướng tới ông bà cửu huyền thất tổ, cha mẹ và tất cả các hương linh quá vãng trong thời gian qua đều nương nhờ vào đại lực đại từ của chư phật và được siêu sanh cảnh giới tịnh độ. Chúng con thành tâm cầu xin mười phương chư phật từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn