Search

Bài 1095: Hãy Vui Lên – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh. Các bạn thân mến chúng ta đồng tu mỗi ngày với pháp môn Thất Bảo Huyền Môn và chúng ta luôn luôn lãnh nhận được thật nhiều tha lực Phật điển, sự gia trì của Mười Phương Chư Phật tới với cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta đã nương nhờ vào hùng lực của Chư Phật, với lòng tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo bởi chúng ta đã qui y với Phật, Pháp, Tăng. Chúng ta hiểu thấu được định luật Nhân quả của  nhà Phật dạy, đó là thiện, ác. Chúng ta theo lời Đức Bổn Sư dạy: từ bỏ các pháp ác, siêng làm các pháp thiện và hành các điều thiện. Chúng ta hoan hỉ, miên mật giữ 5 giới cấm của Đức Phật, bảo hộ 6 căn, giữ tâm ý thanh tịnh. Và chúng ta chuyên chú vào Pháp Thiện để tăng trưởng phước báu. Do đó mỗi một ngày trôi qua chúng ta giữ được điều ấy, và thực hành Thất Bảo Huyền Môn chúng ta luôn luôn tiếp được năng lượng vi diệu của Chư Phật. Năng lượng từ bi sự gia trì của Chư Phật trong cuộc đời của chúng ta, dù các bạn đã tập và tu trong những ngày tháng qua hay các bạn chỉ là mới bắt đầu tu tập, không có muộn, không có sớm, không có kẻ tới trước người tới sau. Chúng ta hợp nhân duyên là chúng ta đủ điều kiện để bước vào tu tập pháp môn này và ngay khi các bạn tu tập Pháp môn này với đầy đủ nhân duyên phước báu, chắc chắn mỗi người chúng ta lãnh  nhận được nhiều tha lực Phật điển và sự gia trì của Chư Phật. Chúng ta nhớ an trú trong hơi thở chánh niệm hít vào bằng mũi, hít từ từ, nhẹ nhàng đều đặn và đưa xuống dưới bụng, chúng ta phình bụng ra rồi chúng ta khi thở hóp bụng lại. Chúng ta thở rất từ từ, đều đặn và trì vi diệu âm Mu A Mu Sa. Chúng ta trong khi thở vào và thở ra, tánh thấy biết của chúng ta an trú vơi hơi thở. Với tánh biết đó, nhiếp thông vào hơi thở, đồng nhịp với hơi thở, theo dõi hơi thở, quán chiếu hơi thở, trì niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa sẽ giúp chúng ta gắn kết với tha lực Phật điển, rõ hơn mỗi ngày và nhiều hơn mỗi ngày. Và bây giờ đến lúc chúng ta nhiếp thông hơi thở của mình vào hơi thở chánh niệm, trì 7 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mời các bạn đặt bàn tay phải được đặt là bàn tay trí tuệ, vào lòng bàn tay trái được gọi là bàn tay từ bi, chúng ta hãy lấy từ bi và trí tuệ an trú trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa.

Mời các bạn

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực cho chúng con mỗi ngày. Hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 lần)

Mô Phật Bảo Thành và các bạn vùa trì xong 7 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa – mật chú thần thông mỗi lần chúng ta an trú tâm của mình trong hơi thở chánh niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa là chúng ta đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển vào thân tâm của chúng ta. Các bạn thân mến! Đối với những người tu thiền mật song tu nói riêng, và nói chung những người Phật tử chúng ta luôn luôn nếu được sự gia trì của Phật Lực thì đời sống của chúng ta sẽ ổn định và hạnh phúc vô cùng. Vì sao? Bởi vì chúng ta bôn ba, lưu đày trong cảnh ta bà trâm luân 6 nẻo luân hồi, khổ mà vẫn còn có Chư Phật, vẫn còn có Mười Phương Chư Phật, vẫn còn có sự gia trì của Phật Lực hướng tới cuộc đời của chúng ta. Tha Lực Phật điển, năng lượng từ bi là nguồn suối thương yêu mà mỗi người chúng ta tắm gội trong dòng suối mát của tình thương yêu này. Năng lượng từ bi này tất cả những buồn phiền, sầu muộn, đau khổ của cuộc đời dần dần sẽ được rửa sạch. Đề mục hôm nay của chúng ta sẽ quán chiếu nói lên một điều hiện hữu rõ ràng trong đời sống con người, trong đời sống tu luyện tâm linh của mỗi người chúng ta. Đó là hãy vui lên. Tại sao chúng ta có thể vui. Các bạn thân mến, cuộc đời của chúng ta đầy rẫy những đau khổ phiền não, những sầu muộn, bi ai, chỉ cần một câu chuyện không hợp lòng với chúng ta thì chúng ta đã buồn rồi. Đây là một nỗi buồn truyền kiếp từ đời này qua đời kia.  Thử suy nghĩ xem trong gia đình chúng ta, những lần chúng ta tương tác với vợ chồng con. Nếu như vợ chồng con nếu như có một biểu hiện, có một lời nói hành động gì đó không phù hợp suy nghĩ với tư duy với cách sống của chúng ta thì coi như ngày đó nỗi buồn kia sẽ bao phủ cả một ngày đó, làm cho chúng ta buồn. Không những vậy, mà nỗi buồn đó còn kéo tới ngày sau và mãi mãi trong những ngày sau. Nỗi buồn chưa vơi thì những điều không như ý xảy ra trong sự sống của gia đình. Cuộc sống của chúng ta không chỉ có gần gũi với chồng vợ, con cái, cha mẹ, cả xã hội. Mà mỗi con người trong xã hội, từ gia đình ra đến bên ngoài ai ai cũng thủ đắc tư tưởng ngôn ngữ hành động suy nghĩ của họ. Ai ai cũng cho rằng những lời nói của họ là đúng, suy nghĩ của họ là đúng, tư tưởng của họ là hoàn hảo. Chúng ta hiểu được đó là lẽ thường ở đời. Chẳng thể bịt miệng người và chẳng thể bắt người theo ý chúng ta. Điều đó không thể làm được, điều đó không đúng với đạo lý của Chư Phật. Chư Phật còn phải tùy duyên hóa độ chúng sanh, có nghĩa tùy theo chúng sanh mà ứng hóa thân của Ngài phù hợp với căn cơ, với căn tánh, với nghiệp chướng, với nghiệp thức, với tánh tình trong cuộc đời ở kiếp này để Chư Phật ứng hóa cho phù hợp mang giáo Pháp phương tiện vi diệu tới độ cho chúng sanh. Do vậy Ngài luôn luôn là một đấng nhân từ, ban rải yêu thương tới cho muôn loài. Chúng ta là đệ tử của Phật, chưa thực hành được cái tánh đó. Chúng ta vẫn còn tôn trọng suy nghĩ của mình, chúng ta vẫn còn tự hào vào khả năng riêng của mình, vào sự làm việc và sự tôn trọng bản thân hơn tất cả mọi người khác. Chính vì lẽ đó, trong cuộc sống của chúng ta, buồn thường hay xảy ra. Bởi trên đời này sao chúng ta có thể tìm được một người hiểu được ta? biết được ta và luôn luôn làm theo ý ta. Ngay cả con cái cũng không làm theo ý cha mẹ. Ngay cả cha mẹ cũng chẳng làm phù hợp tâm ý của con cái. Trong cuộc sống của vợ chồng hiếm lắm mới có một lần làm chuyện phù hợp với nhau. Chuyện hợp, hợp mãi trong cuộc đời thật là khó, bởi không ai giống ai. Chư Phật dạy mỗi chúng sanh ra ở trên đời đều có biệt nghiệp khác biệt, tạo nên sự khác biệt và mỗi người chúng ta giữa ta và người luôn luôn khác biệt. Chúng ta đừng trông chờ giống nhau bởi sinh ra đã khác biệt. Nhưng có một thứ luôn luôn giống, ai cũng giống nhau. Điều này không phải Bảo Thành nói cho các bạn mà các bạn tư duy suy nghĩ mà điều này là sự dạy dỗ của Chư Phật. Chư Phật nói tất cả mọi chúng sanh đều khác biệt bởi biệt nghiệp. Hoàn toàn khác nhau nhưng đều giống ở một điểm: là chúng sanh nào cũng muốn hạnh phúc và an vui! Sự khác biệt trong suy nghĩ đối ứng hàng ngày không làm cho chúng ta an vui và hạnh phúc và sự đồng hành giống y như nhau cũng chẳng thể làm cho chúng ta hạnh phúc và an vui. Bởi nếu được rồi ta muốn thêm và chính vì cái tâm tham muốn đó, mà chẳng thể, ai có thể làm được những điều ta mong muốn, lúc nào cũng có sự khiếm khuyết nơi con người đồng hành với ta. Dưới con mắt của phàm phu, ta thường thấy sự khiếm khuyết của người. Hôm nay với đề mục Hãy Vui Lên, ta làm sao có thể vui với chính mình? ta làm sao có thể vui với muôn người? Như Chư Phật nói: mọi chúng sanh đều mong cầu đời sống hạnh phúc an vui.

Phật đã nói với chúng ta rằng Hãy Vui Lên. Tại sao Phật nói Hãy Vui Lên? Chúng ta hãy về một thuở thơ ấu. Khi chúng ta đang khóc, khi chúng ta đang giận, khi chúng ta đang buồn, khi chúng ta đang nhõng nhẽo, khi chúng ta đang làm những điệu bộ này, điệu bộ kia không cần biết đó là gì? Nhưng khi mẹ tới với chúng ta, tặng cho ta một món quà bình thường và nói con có vui không, thì ngay tức khắc buồn đó tan đi. Ta thấy vui, bởi mẹ tới trao cho ta một món quà. Không phải món quà bình thường đó làm cho ta vui, nhưng cái cách trao tặng quà của mẹ chan chứa tình yêu thương sự quan tâm. Tình yêu của mẹ, sự quan tâm của mẹ, bằng hành động trao cho con, đôi khi chỉ là vòng tay ôm ấp của mẹ. Đôi khi lời nói đơn giản: Con ơi, về đây! Đôi khi chỉ là lời nói đơn giản như vậy nhưng lời của mẹ chan chứa tình yêu thương, chan chứa sự yêu thương mà bất cứ người con nào trên đời này khi nghe được mẹ gọi tên mình, khi nghe được mẹ gọi con ơi, về đây. Khi nhìn thấy mẹ trao cho cho ta những tạo tác yêu thương, trìu mến, săn sóc hoặc những món quà đơn giản nhưng chứa chan tình yêu, thì tất cả những người con ở trên đời này đều hạnh phúc, đều vui. Vậy thì Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã trao tặng cho chúng ta cái gì? Và tình yêu thương của Ngài thể hiện như thế nào trong cuộc sống của chúng ta, để cho chúng ta như những đứa con lạc loài và nói với nhau rằng chúng ta Hãy Vui Lên. Nhớ rằng trong gia đình ta có anh chị em và mỗi lần nghe mẹ trở về sau những lần đi làm, chúng ta thường nhắc với nhau rằng hãy vui lên vì mẹ sắp về. Bởi không có người con nào không trông mong sự trở về của mẹ. Mẹ là suối nguồn yêu thương che chở cho đời con. Do đó, mỗi khi mẹ đi xa, mẹ đi làm, mẹ ra ngoài trở về, những đứa con ở nhà đều nhắc nhở hãy vui lên mẹ sắp về. Nhất là những người làm anh hay chị có những người em khóc lóc, giận dữ, buồn ở nhà. Chúng ta thường nhắc rằng: em ơi hãy vui lên mẹ sắp về! Và thế là đứa em của mình sẽ vui lên bởi vì người chị hay người anh nói rằng hãy vui lên mẹ sắp về. Chỉ một tiếng mẹ sắp về thôi mà em của mình, anh chị em trong gia đình đã vui như thế này. Huống hồ chi, chúng ta là những đệ tử, là con người trong cuộc đời trần thế luân hồi đầy tội lỗi và nghiệp chướng, chúng ta luôn sai trái hằng ngày, chúng ta chưa xứng đáng, nhưng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã tới. Ngài đã về với cuộc đời của chúng ta. Thay vì Đức Phật tới ta dùng từ Ngài đã về với cuộc đời của chúng ta như người mẹ đi xa trở về. Đức Phật đã trở về với cuộc đời của chúng ta. Ngài đã hiện hữu trong cuộc đời của chúng ta. Ngài đã về thực sự trong tâm của chúng ta. Và Ngài đã trao tặng cho chúng ta tình yêu thương cao quí nhất. Đó là Phật điển, đó là tha lực yêu thương. Chúng ta thực sự cảm giác được tình yêu của Chư Phật. Chúng ta thực sự đã cảm ứng được sự gia trì của Phật Lực. Chúng ta đã thực sự cảm nhận được tha lực Phật điển chan chứa ở trong lòng. Chúng ta đã cảm ứng được Phật đã trở về với cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nhận thức ra thật là rõ. Cha mẹ có thể bỏ con cái, con cái có thể bỏ cha mẹ, vợ chồng có thể ly tán nhau, muôn người có thể từ bỏ, nhưng Phật đã về với ta, đã tới với ta. Ngài luôn luôn hiện hữu với chúng ta mãi mãi trong cuộc đời cho tới khi chúng ta được giải thoát. Vì sao? Vì Ngài là đấng đại từ đại bi. Ngài là người cha lành. Ngài là người mẹ yêu thương chúng ta hết mực trong cuộc đời. Ngài không bao giờ bỏ rơi ta. Nếu Đức Phật bỏ rơi ta thì những kẻ tội lỗi như ta chưa đủ tự lực cầu đạo giác ngộ đi tới giới đức, giới hạnh viên minh, có đạo hạnh cao. Chúng ta vẫn là phàm phu, chúng ta vẫn là những kẻ tội lỗi trong cuộc đời. Chúng ta cũng toàn là những tham sân si, hỉ, nộ, ái, ố. Thế mà Đức Phật vẫn về với cuộc đời của chúng ta. Ngài ban rải năng lượng từ bi. Ngài tiếp ứng cho chúng ta từ trường yêu thương. Ngài gia trì Phật lực yêu thương của Ngài tới cuộc đời của mỗi người chúng ta.

Đây không phải là một chuyện mơ hồ. Đối  với các bạn ai từng tu tập Thất Bảo Huyền Môn, đây là một sự thực. Đây là một sự chứng ngộ, thực chứng ngộ trong cuộc đời, an trú tâm thấy biết trong hơi thở chánh niệm trì mật chú Mu A Mu Sa. Chỗ này là cái chỗ thần thông. Chỗ này là chỗ vi diệu. Nó vô tướng nhưng có tướng, nó là không nhưng lại có. Đối với người ngoài nó là không. Đối với ta nó lại có. Đối với người ngoài là vô hình, nhưng đối với ta là hữu hình, bởi vì chúng ta an trú vào trong hơi thở chánh niệm, dùng tánh thấy biết quán chiếu thân tâm của mình và trì niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Cái vô hình tưởng như không có đó chạm vào tâm thức của chúng ta qua sự gia trì của Phật lực. Cái gọi là không đó nó hiện thân trong sự tương tác, cảm ứng của thân tâm, của 6 căn, 5 uẩn. Vẫn biết 6 căn, 5 uẩn chỉ là phương tiện không thực. Đã mang thân kiếp làm người Đức Phật dạy mang thân người thật là quí và khó có được, bởi thân người là vi diệu cho chúng dùng 6 căn và 5 uẩn để quán chiếu cái không và cái có. Chúng ta mượn 5 uẩn và 6 căn của chúng ta như những phương tiện thiện xảo nhất trong thân kiếp làm người để hướng thượng, áp dụng pháp thiện, tiếp cận với tình yêu thương của Đức Thầy Bổn Sư. Đây là chánh pháp. Nếu như chúng ta áp dụng 6 căn và 5 uẩn tiếp cận với trầm mê, tiếp cận với tham sân si, hỉ nộ ái ố, tiếp cận với những ác pháp, tạo ra khổ cho nhau và cho ta, đó gọi là tà pháp. Tà là ứng dụng 6 căn và 5 uẩn đắm chìm trong tham sân si tạo khổ cho nhau, tạo phiền não cho nhau, để cùng nhau luân hồi vào địa ngục, vào ngã quỉ, súc sanh. Đó gọi là tà pháp. Còn chúng ta cũng ứng dụng 6 căn, 5 uẩn, nhưng chúng ta ứng dụng để làm gì? Để an trú ý căn của mình trong hơi thở chánh niệm, để tiếp cận với tình yêu thương của Chư Phật ban rải xuống trong cuộc đời của chúng ta. Còn gì hạnh phúc hơn đối với người con nay đã nghe tiếng Mẹ mình trở về, mà cửa vừa mở đã thấy hình bóng của mẹ vào trong nhà thì hạnh phúc vô cùng. Chúng ta cũng vậy là những người con lang thang phiêu bạt trong 6 nẻo luân hồi vô lượng kiếp qua, trầm luân đau khổ. Chúng ta là những đứa con lạc loài trong địa ngục, trong ngã quỉ, súc sanh.Phật đã về với cuộc đời của chúng ta như người cha, như người mẹ đã về, đã gõ cửa tâm thức, tâm hồn, tâm linh của chúng ta, bước vào trong cuộc đời của chúng ta. Không trao chỉ cho một phần quà nhỏ bé, mà Ngài hiến tặng cả khối yêu thương bao la lớn như hư không, với năng lượng từ bi bất diệt thần thông và là phận người nhỏ bé, và là phận người tội lỗi, là phận người, chúng ta luôn luôn sai trái nhiều trong cuộc đời, không xứng đáng. Ta hẳn sẽ thật là vui. Vui vì Phật không từ bỏ kẻ tội lỗi xấu xa, uế trược, ô nhiễm như ta trong đống bùn nhơ của cuộc đời như ta. Thế mà Phật vẫn trở về đống bùn này, gieo vào đó chủng tử thiện mầm mống thiện và hạt sen nhỏ. Hạt sen năm ấy ta chúng ta được Phật gieo vào nay đúng thời điểm Phật điển tràn vào trong cái đầm lầy bùn nhơ của cuộc đời đã trổ một mầm sen, một búp sen vươn lên trong cuộc đời. Thật là hạnh phúc các bạn ơi! chúng ta hãy vui lên.

Hãy vui lên bởi vì chúng ta tu tập Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta hãy vui lên bởi vì chúng ta biết rằng Phật đã về với cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy vui lên vì mẹ đã về, Phật đã về. Vị cha lành ở cõi trời đất này đã về với chúng ta. Ngài đã mở rộng vòng tay ôm ấp chúng ta, dìu dăt chúng ta bước qua hằng hà sa chướng ngại chông gai hầm hố của cuộc đời để tới được sự an vui ngay trong hiện kiếp này, ngay trong sát na này. Đúng y như lời Đức Phật đã khai thị: chúng sanh nào cũng có sự khác biệt bởi chúng ta sanh ra bởi biệt nghiệp nên chẳng thể giống, từ đó suy nghĩ hành động, về sự tương ưng đối đáp với nhau chẳng có thể thuận nhau mãi thế. Nhưng chúng ta lại trùng một điểm là cầu sự an lạc và hạnh phúc. Ta đã có được. Bởi bạn và Bảo Thành khác biệt nhau nhưng chúng ta cùng giống là đón nhận được sự yêu thương từ cha chúng ta là Đức Thầy Bổn Sư.

Chúng ta đã được cha của ta trở về, mẹ của ta trở về với cuộc đời của chúng ta và trao cho chúng ta năng lượng vi tế, năng lượng siêu thế, năng lượng từ bi và Phật Lực gia trì qua tha lực Phật điển. Hai chữ Tha Lực thật cao quí. Tha Lực này là Tha Lực yêu thương, là nguồn lực yêu thương từ bên ngoài Đức Phật trao truyền ban rải xuống cho cuộc đời của chúng ta. Đây là nguồn Tha Lực cao quí thanh khiết, thần thông vi diệu siêu thế, vượt lên trên tất cả mọi nguồn lực. Nếu tất cả các bạn đón nhận được nguồn Tha Lực siêu thế này, các bạn cũng như Bảo Thành chúng ta hãy vui lên. Bởi trên đời này không có một cái gì cao quí bằng Tha Lực Phật điển. Tình yêu của con người với con người đã xóa hằn đi những vết đau trong trái tim. Tình yêu của con người với con người có thể xóa tan đi hận thù mang lại sự hòa bình cho thế giới. Tình yêu của con người với con người đã làm cho những dòng lệ đỏ từ trong máu tuôn chảy ra và ngừng hẳn trở thành những giọt châu ngọc mang đến cho đời. Đó chỉ nói là tình yêu của con người thôi nó đã cao quí như vậy rồi. Tình yêu thật cao quí bởi nó làm đẹp cho đời, xóa tan hận thù và làm giảm đi muôn sự đau khổ, mang tới nguồn hạnh phúc của con người thật sự trong kiếp này. Huống hồ chi tình yêu của Đấng đại từ đại bi, đại giác đại ngộ, Đức Thầy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, được thể hiện về với cuộc đời của chúng ta, trở về với cuộc đời của chúng ta trao tặng, và ban cho chúng ta Tha Lực Phật điển, năng lượng từ bi, từ trường yêu thương. Từ trường yêu thương của Phật thần thông siêu thế, xóa tan đi hằng hà sa nghiệp chướng ta đã tạo. Bởi sao có thể xoa tan được? Bởi từ trường yêu thương của Chư Phật chiếu sáng đuốc tuệ của chúng ta, giúp cho chúng ta quán chiếu thật là rõ trong hơi thở chánh niệm khi trì niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa nên chúng ta thấy rõ được mầm mống ác trong pháp ác. Chúng ta có đủ chánh kiến, chánh tư duy và chánh định để chúng ta buông bỏ, từ bỏ, tránh xa mầm mống ác, không gây ác. Và hiểu được giá trị của mầm thiện. Chúng ta thực hành giữ giới, hành 10 Pháp Thiện, luôn luôn tương ứng với từng lời, từng hành động, tư tưởng suy nghĩ, chúng ta đã có phước báu. Đây là những điểm son trong cuộc đời những ai tu tập Thất Bảo Huyền Môn. Bởi chúng ta thực sự, thực sự là những người con đã được cha, mẹ là Đức Thầy Bổn Sư trở về với cuộc đời của chúng ta. Ngài đã tự động mở cửa tâm linh cuộc đời ta, bước vào và trao cho chúng ta một phẩm vật cao quí nhất đó là năng lượng từ bi. Chúng ta hãy vui lên và đặt bàn tay phải trí tuệ, vào lòng bàn tay trái từ bi, để chúng ta đón nhận phẩm cao quí nhất của Đức Thầy Bổn Sư trao tặng cho chúng ta.

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực, để mỗi người chúng con hãy vui lên  cùng đón nhận năng lượng từ bi của Đức Thầy Bổn Sư vào trong cuộc đời này. Hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô Phật! thật là hạnh phúc và kỳ diệu thay mỗi người chúng ta đều đầy ắp năng lượng từ bi của Mười Phương Chư Phật trao tặng cho chúng ta. Bảo Thành hiện hữu trong giây phút này thật là hạnh phúc và bình an bởi tràn đầy Tha lực Phật điển, tràn đầy sự gia trì của Phật, tràn đầy năng lượng yêu thương, từ trường yêu thương của Phật đang tuôn tràn, đang chuyển hóa cuộc đời của Bảo Thành đầy ắp trong thân tâm. Các bạn thân mến! Phật đã nói rõ chúng sanh biệt nghiệp khác nhau nên sinh ra trong đời dù là cha mẹ con cái, dù là sinh đôi hay vợ chồng, dù là người thân cũng hoàn toàn chẳng thể giống nhau, nhưng có một điểm hoàn toàn giống nhau. Nhưng có một điểm giống, đó là mong cầu hạnh phúc, an vui, hạnh phúc. Chúng ta đã có được sự an vui và hạnh phúc bởi Đức Thầy Bổn Sư đã về với cuộc đời của chúng ta, trao tặng cho chúng ta phẩm vật cao quí nhất trong cuộc đời. Đó là năng lượng từ bi, tha lực Phật điển. Hãy vui lên, hãy vui lên các bạn ơi. Vì trong cuộc đời này có mấy ai đón nhận được Tha Lực Phật Điển, biết bao nhiêu những con người có giới hạnh, biết bao những bậc tôn quí ở trong đời chúng ta không thể so bằng, thế mà kẻ hèn mọn như chúng ta, kẻ tội lỗi như chúng ta, kẻ nghiệp chướng như chúng ta vẫn được Phật trở về trao tặng món quà cao quí này. Chúng ta hãy vui lên và đón nhận món quà cao quí này và ứng dụng vào cuộc đời, ứng dụng như thế nào? Chúng ta hãy trở về với người yêu thương của mình đó là cha mẹ. Chúng ta hãy trở về với người yêu thương của chính mình, đó là vợ là chồng và thực sự chúng ta hãy trở về với người yêu thương của chúng ta là con cái, anh chị em của chúng ta, và hãy tặng cho họ phẩm vật cao quí nhất mà chúng ta đón nhận từ Đức Thầy Bổn Sư, đó là năng lượng từ bi, đó là tình yêu thương. Các bạn thân mến, cha mẹ có thể không giống chúng ta, dù ta là con cái của cha mẹ, con cái cũng chẳng giống cha mẹ dù cùng một dòng máu. Tánh tình khác nhau.

Người xưa nói cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Đây hàm ý nói rằng cái biệt nghiệp đã sanh ra chúng ta tánh tình khác biệt. Anh chị em trong nhà cũng không thể giống, sanh đôi mà còn không thể giống, nhưng chúng ta vẫn giống nhau ở một điểm mà Đức Phật khai thị là mong cầu sự hạnh phúc và bình an. Nay mỗi người chúng ta khi thực hiện Thất Bảo Huyền Môn, đã đón nhận được năng lượng từ bi của Đức Thầy vào cuộc đời. Vậy thì chúng ta hãy trở về với đời sống của gia đình, trở về với đời sống của vợ của chồng, trở về với người mà ta yêu thương, người bên trên là cha mẹ, người bên dưới là con cháu, ngang hàng là vợ chồng anh em. Hãy trở về những người yêu thương đó hiến tặng cho họ phẩm vật cao quí nhất mà Đức Thầy Bổn Sư Thích Ca gửi xuống cho chúng ta. Đó là Tha Lực từ bi, đó là tặng phẩm của suối nguồn yêu thương, của từ trường yêu thương, của lòng từ bi mà ta đã có, nay được Phật khơi dậy và trao tặng. Hãy về với mọi người ngay trong gia đình, ngay trong tình nghĩa vợ chồng con cái, anh chị em, ngay trong tình nghĩa của bạn bè tương tác với nhau. Ta hãy về với cuộc đời của họ bằng tình yêu thương, bằng Tha Lực Phật Điển, bằng sự hồi hướng Pháp Thiện tới những con người đó, để họ cững như chúng ta, đồng với chúng ta cất lên điệp khúc: Hãy vui lên. Anh em ơi hãy vui lên. Vợ chồng ơi hãy vui lên. Cha mẹ ơi hãy vui lên. Bạn bè ơi hãy vui lên. Xã hội cộng đồng ơi hãy vui lên. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta có diễm phúc đón nhận được món quà cao quí của một bậc Tôn Sư là Thầy của trời người đã quang lâm tự thân phàm phu của chúng ta, đặt để vào đó một món quà cao quí vô cùng. Đó là Tha Lực yêu thương, đó là từ trường yêu thương. Đó là năng lượng từ bi. Chính trong năng lượng từ bi, chính trong năng lượng Từ Bi  này đây mà Phật đặt để vào cuộc đời chúng ta, mọi đau khổ phiền não, mọi nỗi buồn, cả bi ai sầu muộn của chúng ta sẽ được thanh tẩy và thánh hóa trở thành những búp sen thật là đẹp vươn lên từ bùn lầy tội lỗi của mỗi người để cúng dường Mười Phương Chư Phật và để cho chúng ta trao tặng cho nhau tình yêu chân thật, sự quan tâm thật rõ bằng cách trở về. Những ai đã đi xa cha mẹ, những ai bỏ xa tình nghĩa của vợ chồng, những ai đã bỏ xa tình nghĩa của anh chị em, những ai đã đi xa tình thương của con cái, đối với bạn bè, đối với nhân loại, đối với chúng sanh, chúng ta hãy trở về và mang món quà cao quí này để hiến cho họ, tặng cho những người ta đã bỏ họ mà ra đi. Mỗi khi ta bỏ đi thì dù chỉ có một lần thôi, thì trái tim của họ sẽ chảy máu suốt đời không thể ngưng. Hãy trở về với họ, hàn gắn vết thương trong trái tim, trong tâm hồn của họ, và đặt vào bàn tay của họ, tâm hồn họ, trái tim của họ phẩm vật cao quí của Đức Bổn Tôn. Đó là năng lượng từ bi được thể hiện qua tình yêu thương chân thật của ta đối xử với họ. Hãy nhìn tới điểm đẹp nhất của con người. Đó là hạnh phúc và bình an. Hãy gạt bỏ qua tất cả mọi sự khác biệt do biệt nghiệp tạo ra chúng ta. Hãy mang tình yêu của ta được tăng trưởng bởi tình yêu của Chư Phật, năng lượng yêu thương của Chư Phật, Tha Lực Phật điển từ bi của Phật để cho chúng ta trở lên hoàn hảo, những Pháp Thiện thực hành xứng danh là đệ tử của Phật, xứng danh là con Phật, xứng danh là những người được lãnh nhận phẩm vật cao quí Tha Lực Phật Điển. Chúng ta hãy thể hiện tình yêu chân thật đó bằng cách trở về với cuộc đời bình thường trong gia đình. Hãy trở về với những con người đang sống chung với chung ta trong hiện kiếp này. Hãy trở về với cha mẹ, hãy trở về với vợ chồng, hãy trở về với con cái, với người thân và trao cho họ tình yêu thương cao qúy nhất mà chúng ta phải thể hiện được từ Thân – Ngữ – Ý. Tư tưởng trong tình yêu trao tặng cho người ta yêu thương. Lời nói yêu thương của ta trao tặng cho người ta yêu thương. Hành động bác ái, yêu thương của ta cũng phải trao tặng cho tất cả mọi người ta thương yêu. Trên đời này chúng ta hãy trao cho nhau tình yêu thương chân thật, trái tim sẽ luôn hạnh phúc và chúng ta sẽ thực sự đã bắt đầu nói với nhau và cùng nói với nhau điệp khúc rằng: Hãy Vui Lên. Mời các bạn, chúng ta hãy vui lên và đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi để chúng ta cùng nhau an trú trong hơi thở chánh niệm và hát lên điệp khúc: Hãy Vui Lên. Mời các bạn

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật Lực để chúng con hãy vui lên mà đón nhận phẩm vật cao quí của Đức Thầy Bổn Tôn trao tặng. Đó là năng lượng Từ Bi. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, trì mật chú Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô Phật! Thật là hạnh phúc phải không các bạn. Chúng ta Hãy Vui Lên. Bởi mỗi người chúng ta đã hoàn tất sự đồng tu ngày hôm nay và chúng ta đã đón nhận được thật nhiều năng lượng Phật Điển năng lượng Từ Bi, từ trường yêu thương của Chư Phật vào trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hiểu rằng mọi chúng sanh đều khác biệt bởi biệt nghiệp mà sinh ra trong đời không thể giống nhau. Từ đó hiểu được chân lý rằng cha mẹ con cái giữa anh chị em và muôn người ta giao tiếp hoàn toàn khác nhau chẳng thể làm phù hợp với tâm ý của ta. Do đó ta đừng trông chờ sự hài lòng của họ để rồi chúng ta từ từ đẩy lùi cuộc đời của mình xa dần đối với họ, mà nhớ rằng ta với họ có một điểm giống nhau đó là cầu sự bình an và hạnh phúc. Nay chúng ta đã chan chứa tình yêu thương và hạnh phúc, bình an của Đức Phật Bổn Sư rồi chúng hãy trở về với họ, gắn liền với họ trong cuộc đời này bằng cách trao tặng lại phẩm vật cao quí. Đó là tình yêu thương, năng lượng Từ Bi của Phật tặng cho chúng ta. Hạnh phúc thay khi chúng ta biết trở về. Trở về để đón nhận phẩm vật cao quí của Phật. Trở về để trao tặng cho nhau tình yêu thương chân thật. Hãy đối xử với nhau bằng tình yêu thương và hãy hiến dâng tất cả năng lượng Từ Bi vốn có trong người cho những người ta yêu thương trong cuộc đời này. Cám ơn các bạn đã đồng tu. Mời các bạn chắp tay vào để chúng ta hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực, để tất cả mọi loài Hãy Vui Lên mà đón nhận năng  lượng Từ Bi của Đưc Thầy Bổn Sư trao tặng cho chúng con, để chúng con biết trở về trao cho nhau tình yêu thương chân thật. Công đức tu tập ngày hôm nay nếu có tạo được chút nào phước báu. Chúng con thành tâm hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia để họ luôn luôn đón nhận được tình yêu thương của Chư Phật ban rải vào cuộc đời họ. Để họ ngồi lại với nhau ban ra những chính sách mang lại nền Hòa Bình hạnh phúc cho muôn người. Hồi hướng cho các nhà khoa học, ngành y ngành dược, để họ có trí tuệ và tình yêu, chế ra vacin thuốc chữa bệnh ôn dịch. Và cùng hồi hướng cho các bác sỹ, các nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới đón nhận được phẩm vật cao quí của Chư Phật và chăm sóc cho tất cả các bệnh nhân. Hồi hướng cho tất cả những con người đang bạo động trong sự đối xử không bình đẳng đau khổ, đang phẫn nộ cũng đón nhận được phẩm vật cao quí là tình yêu thương, lòng từ bi, để họ chan chứa tình yêu thương và đi xử với nhau bằng tình người, để hết phẫn nộ và trao cho nhau tình yêu thương trong sự bình đẳng. Con nguyện xin Mười Phương Chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền Từ Bi chứng minh cho sự hồi hướng của chúng con

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn