Search

Bài 1090: Rước Phật Vào Nhà – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa. Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh

Bảo Thành kính chào các bạn. Chúng ta đang hiện diện trên kênh Youtube Thất Baỏ Huyền Môn hôm nay. Chúng ta lại bắt đầu một ngày mới với sự đồng tu cộng hưởng năng lượng Phật lực gia trì cho mỗi người chúng ta. Các bạn nhớ Thất Bảo Huyền Môn luôn luôn phải đặt niềm tin của mình vào 3 ngôi Tam Bảo Phật –Pháp – Tăng. Qui y vơi Phật với Pháp với Tăng và thấu rõ được nhân quả Thiện – ác. Trong lý nhân quả, luật nhân quả mà Đức Phật truyền dạy cho chúng ta, tóm lại 2 điều thật đơn giản đó là Thiện và ác. Chúng ta buông bỏ điều ác, tinh tấn theo hành theo điều Thiện, làm điều Thiện, để chúng ta luôn được sáng suốt tăng trưởng phước báu, và hoan hỉ giữ 5 giới của Đức Phật, đồng hành trên 10 pháp thiện Phật đã dạy cho chúng ta, để chúng ta tiếp tục trên con đường tu. Đây là mấu chốt của 6 chữ Tín – Nguyện – Hạnh – Giới – Định – Huệ, an trú trong hơi thở vào ra.

Các bạn nhớ, khi hít vào các bạn hít vào hơi thở đều đặn, chừng mực, vừa với sức của mình. Hít vào bằng mũi, phình bụng, các bạn giữ dưới bụng 3 giây, sau đó các bạn hóp bụng lại từ từ và thở ra. Thở rất từ từ, đồng hành vơi hơi thở các bạn sẽ trì mật chú Mu A Mu Sa. Mỗi một hơi thở vào ra như vậy, chúng ta sẽ tiếp được thật nhiều Tha Lực Phật điển, sự gia trì của Phật lực bằng nguồn từ trường yêu thương tác động vào thân tâm của chúng ta. Mỗi khi cơ thể chúng ta tiếp được Tha Lực này, chúng ta đều biết và thấy được sự hiển hiện của năng lượng này hiện hữu trong thân tâm. Năng lượng này luân chuyển, giúp cho kinh mạch, huyệt đạo và luân xa của chúng ta khai mở, để cơ thể luôn lành mạnh, an vui, bệnh tật tiêu trừ. Và cũng trong phương thức này, năng lượng cũng truyền tải trong tâm của chúng ta, hòa mình với tự lực cầu giác đạo của chúng ta. 2 Lực đó là hòa hợp vào với nhau, giúp cho tâm của chúng ta trong sáng, tịnh tĩnh, để quán chiếu tâm của mình trong hơi thở chánh niệm, nhìn thấu mọi pháp sanh diệt để chúng ta dễ buông, dễ bỏ pháp ác mà hành trì theo Pháp Thiện.

Giờ đây mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái, bàn tay từ bi, chúng ta hãy lấy trí tuệ và từ bi an trú trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực để chúng con hoan hỉ Rước Phật Vào Nhà. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở ra từ từ, hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa (7 lần)

Chúng ta vừa trì niệm vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa và an trú trong hơi thở chánh niệm. Chúng ta đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển vào thân tâm của chúng ta. Các bạn thân mến. Tha Lực Phật điển như nước, nước chảy tới đâu thì nơi đó sẽ có sự sống và phát triển. Tha Lực Phật điển khi chúng ta tiếp vào cuộc đời này thì trong Thân Tâm của chúng ta sẽ tăng trưởng được nhiều phước báu, phước báu tới từ đâu? Tới từ thân tịnh, khẩu tịnh, từ ý tịnh. Thân, ngữ ,ý của chúng ta thanh tịnh, an trú trong từng hơi thở chánh niệm và chúng ta thực hành sự quán chiếu thật rõ Thiện và ác, để bỏ ác hành thiện, tăng trưởng được phước báu của chúng ta. Đây là chân lý, phước báu tăng trưởng mỗi ngày như người có làm sẽ có ăn. Người không làm sẽ bị đói, không có đồ ăn. Chúng ta có tu luyện an trú trong hơi thở chánh niệm, chúng ta có sự gặt hái. Đó là sự gia trì của Phật lực, năng lượng từ bi hiện hữu rõ ràng trong cuộc sống. Đề mục chúng ta quán chiếu hôm nay là Rước Phật Vào Nhà, chúng ta thực ra đã cung thỉnh Phật vào trong tâm của chúng ta, trên đảnh đầu của chúng ta. Và đó là sự huân tu miên mật, mỗi người chúng ta đã thành tâm nguyện xin Chư Phật ban rải tình yêu thương tới cuộc đời của chúng ta, và chúng ta nương vào hùng lực của năng lượng từ bi đó. Thỉnh Phật trên đảnh đầu, trong cuộc đời của chúng ta rồi. Nhưng hôm nay mỗi người chúng ta phải nghĩ rộng hơn, là ta phải rước Phật vào trong nhà, không những với riêng ta, cá nhân của ta mà Phật đã được ta rước vào, mời gọi trong căn nhà, trong gia đình yêu quí của chúng ta, để trong nhà của chúng ta có cha có mẹ, có vợ chồng, con cái trong gia đình của chúng ta luôn có sự hiển hiện của Phật trong mọi sinh hoạt của cuộc đời. Chúng ta hay nói: Phật ở trong Tâm, Phật tại Tâm. Đó là cách nói hình như truyền miệng quá lâu, thấm vào trong tư tưởng, đã được chấp nhận, và hình như được gọi là chân lý Phật tại Tâm. Cách nói đó chính xác, không có sai. Nhưng hôm nay, chúng ta phải có cách nói khác, nói khác hơn trong xã hội hiện tại là Phật không những tại Tâm, mà Phật tại trong mỗi gia đình của chúng ta. Để có Phật tại Tâm thì Tâm của chúng ta phải có Phật trụ vào trong Tâm và trong Tâm của chúng ta phải tu Pháp Thiện để đánh thức Phật tánh của mình dậy. Để có được Phật tại gia đình chúng ta phải rước Phật, cung thỉnh Phật vào trong gia đình, vào trong mái nhà của chúng ta. Các bạn có một mái nhà có thể di chuyển từ địa phương này tơi địa phương khác, với những nhà khác nhau nhưng vẫn gọi là nhà của ta. Và khi chúng ta có một ngôi nhà để sống với gia đình là cha mẹ hoặc vợ chồng, con cái thì chúng ta sẽ sống ở trong ngôi nhà đó mãi cho đến lúc ra đi. Thế vậy mà ta quên Rước Phật Vào Nhà, chúng ta cứ sống, gọi là Phật trong Tâm mà không có Phật trong gia đình, Phật trong nhà. Bởi thế mà đôi khi có những người vợ theo Phật mà chồng chẳng bao giờ theo, có những người chồng theo Phật nhưng người vợ không tin theo Phật hoặc con cái chẳng theo. Đó là ý nghĩa, bởi vì chúng ta không rước Phật vào trong nhà. Các bạn sẽ hỏi nếu vậy khi rước Phật vào trong nhà có phải chăng là bắt vợ chồng con cái đồng phải theo đạo Phật, phải tới chùa tụng kinh, phải đi tu. Câu hỏi này không nhất thiết phải trả lời, bởi vì trả lời sao cũng được, mỗi người có một cách suy nghĩ phù hợp với câu trả lời. Ai trong chúng ta cũng đi tìm câu trả lời cho chính mình. Nhưng ở đây chúng ta nói theo cách đơn giản: Rước Phật Vào Nhà là trong gia đình của chúng ta luôn luôn có sự hiện diện của Phật. Sự hiện diện của Phật không phải là hình bóng của Phật, tôn tượng của Phật, hình ảnh của Phật, kinh sách của Phật, chuông mõ của nhà chùa, băng dĩa của nhà chùa mở lên cho cả nhà nghe. Thực ra trong cuộc sống hiện tại có nhiều gia đình mở kinh của nhà Phật tụng liên tục ở trong nhà, có những người còn mở tivi mở hình ảnh của Phật liên tục hoặc trong nhà trang hoàng, trang trí hình ảnh của Phật đầy hết để những lời kinh tiếng kệ từ máy, những  hình ảnh trên tường, những tôn tượng chúng ta tôn trí ở trong nhà ảnh hưởng một phần suy nghĩ và thẩm nhập vào trong tư tưởng của chúng ta. Đây là một phương thức rất tốt. Tuy nhiên cuộc sống cứ phải ở bên ngoài như vậy mới gọi là tốt. Những điều tốt đẹp nhất phải xuất khởi, phải khởi lên từ bên trong. Phật ở trong nhà hiện diện trong gia đình như thế nào? và Rước Phật Vào Nhà là rước Phật như thế nào đây? Các bạn nghĩ thử coi chữ Phật trong ý nghĩa thông thường bình dị là Giác, là Tỉnh Giác. Phật là Tỉnh Giác. Như vậy Rước Phật Vào Nhà là chúng ta phải luôn luôn có sự tỉnh giác ở trong nhà. Chúng ta sống tỉnh thức ở trong nhà. Nếu như trong nhà có một người nào đó hành theo Pháp của Phật, đặc biệt Thất Bảo Huyền Môn thì nười đó phải sống đời sống tỉnh giác trong tư gia, trong gia đình, trong căn nhà của mình. Ngoài sự tu tập đón nhận năng lượng Phật điển, Phật Lực gia trì với chúng ta, phải sống được với sự Tỉnh Giác, với năng lượng luôn hiện hữu trong cuộc đời. Bởi chúng ta quán chiếu được với hơi thở vào ra, và nhận diện được sự có mặt của Phật lực gia trì, của Tha Lực Phật điển hiện diện trong thân tâm. Chúng ta chỉ cần nhận diện được Tha Lực Phật điển hiện diện trong thân tâm và sống đúng với ý nghĩa Tỉnh Thức, nghĩa là tất cả mọi sự việc xảy trong gia đình của chúng ta, chúng ta luôn luôn phải nhận biết nó đang xảy ra. Nó xảy ra điều gì? Dù là hàng trăm thứ trong một ngày xảy ra, thì chúng ta nhất nhất mọi thứ phải luôn luôn được quán chiếu trong tư tưởng Thiện, chúng ta Tỉnh Giác với điều Thiện khi mọi việc xảy ra. Thiện như thế nào? Ví dụ nếu như nói chuyện với vợ, chồng trong gia đình, khi ăn uống hay khi làm việc, hay khi tâm sự với nhau, chúng ta luôn phải ý thức ở trong tâm, sự hiện diện của năng lượng từ bi của Chư Phật để chúng ta tương tác với chồng vợ bằng tình yêu thương chân thật thật sự. Đó gọi là Tỉnh Giác. Tỉnh Giác là bởi vì khi tương tác với chồng vợ chúng ta hiện diện được sự có mặt, sự gia trì của Phật Lực, của Tha Lực Phật điển trong Thân Tâm, để chúng ta giao thoa với người bạn đời của chúng ta, với người trong gia đình của chúng ta bằng năng lượng từ bi yêu thương như vậy. Đó là sự Tỉnh Giác, Tỉnh Giác trong lòng từ bi. Mà khi chúng ta Tỉnh Giác trong long từ bi, trong năng lượng từ bi, trong Phật Lực từ bi, ngay trong giây phút đó, tại gia đình của chúng ta, ta thực sự Rước Phật Vào Nhà, rước Phật vào trong gia đình của chúng ta. Và cũng từ ý nghĩa đó, khi chúng ta tương tác với con cái, với cha mẹ và bao trùm mọi người đang sống với mọi người trong gia đình với chúng ta – không cần biết người đó là ai, có thể là ông bà nội ngoại, cha mẹ nội ngoại, anh chị em 2 bên, vợ chồng hay con cái, những người con cháu trong thân tộc. Chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn, luôn đặt ở trên đầu  cuộc sống của mình với ý nghĩa luôn luôn phải rước Phật vào tư gia, vào gia đình của chúng ta. Và như ý nghĩa vừa nói, mỗi một giây phút khi tương tác với mọi người ta luôn luôn phải tập nhận biết được sự hiện diện của sự gia trì Phật Lực, Tha Lực Phật điển, lòng yêu thương của Chư Phật tràn đầy ở trong lòng của chúng ta. Sự nhận diện đó hòa mình vào trong hơi thở để chúng ta ứng dụng được cái tánh thấy biết trong sự tương tác. Và khi ta thấy được, biết được trong sự tương tác của ta với người trong gia đình mà có sự hiện diện của Phật Lực gia trì của Tha Lực Phật điển nghĩa là ta thấy được sự hiện diện của Chư Phật ngay trong gia đình của chúng ta. Quán chiếu như vậy sẽ tăng trưởng phước báu vô cùng. Bởi mỗi một giây phút trong cuộc sống của gia đình, gia đình của chúng ta luôn có sự hiện diện của năng lượng từ bi. Các bạn nhớ, năng lượng từ bi có sức mạnh chuyển hóa hận thù, năng lượng từ bi có sức thần thông cảm hóa mọi người, cảm hóa mọi người trong sự an vui tịnh tĩnh để tâm sân, tâm tham của họ không có cơ hội vươn mình trỗi dậy, kích hoạt sống ở trong cơ thể, để tâm si sẽ không còn nữa. Bởi vì ánh sáng trí tuệ, sự hiện diện năng lượng từ bi thắp sáng trí tuệ của chúng ta, thắp sáng tình yêu thương của chúng ta, để chúng ta không còn sân giận, thắp sáng trí tuệ để chúng ta không còn tham sân si. Đây là ý nghĩa của người tu tâp Thất Bảo Huyền Môn nói riêng và nói chung hơn mỗi người khi học Phật luôn luôn đạt được điều hiểu biết này.

Chúng ta mỗi một nhà, mỗi một gia đình phải luôn luôn hoan hỉ rước Phật vào trong nhà, vào trong đời sống của gia đình chúng ta. Trong gia đình của chúng ta có Phật là chúng ta luôn luôn có sự hiện hữu của Tha Lực và sự gia trì của Phật lực, của năng lượng từ bi. Và nếu có được năng lượng từ bi đó, tình yêu thương trong gia đình chúng ta sẽ thông cảm, giúp vợ chồng tốt đẹp hơn và con cái gia đình của chúng ta luôn luôn nghe lời của cha mẹ, ông bà, và được thành tựu trong sự an lạc. Các bạn thân mến, cuộc sống ngoài những kiến thức để làm phương tiện nuôi sống đời người thì sự bình an và hạnh phúc rất cần thiết, không thể thiếu. Bạn có thể không có kiến thức và tiền bạc nhưng bạn không thể không có bình an và hạnh phúc. Bình an và hạnh phúc rất cần trong đời sống của chúng sanh. Đây là một chân lý. Và để có được sự hạnh phúc và bình an chúng ta phải Rước Phật vào trong nhà, phải nhận ra sự hiện diện của Tha Lực Phật điển, tình yêu thương của Chư Phật luôn chan hòa trong mỗi thành viên trong gia đình của chúng ta. Năng lượng yêu thương của Chư Phật là chất keo dính liền con người với con người trong tình thương, để làm cho tâm trí được sáng suốt, tinh thần được khỏe mạnh, thân xác được vững chãi, với 3 yếu tố: một thân xác cường tráng với một tinh thần trong sáng nhất định những kiến thức ở đời chúng ta học cho cuộc sống của con người thật dễ dàng tiếp thu. Và nếu như có một thân xác bệnh hoạn, ốm yếu và một tinh thần u tối, mệt mỏi, phiền não thì dù các bạn có tiếp xúc được nhiều kiến thức tốt đẹp trong cuộc đời, các bạn cũng không thể lĩnh hội và áp dụng vào trong cuộc sống. Chúng ta tu, tu tại nhà, tại gia đình, bởi vậy mới có câu: Thứ nhất là tu tại gia. Tại gia đình của chúng ta, chúng ta phải rước Phật vào trong nhà. Nhiều người  rất sợ, rất sợ thỉnh Phật vào trong tư gia, rất sợ thỉnh Phật vào trong gia đình, bởi chúng ta nói gia đình ô uế có nhiều sinh hoạt của con người, Phật vào đây chúng ta làm choPhật bị dơ, bị bẩn không có xứng đáng trong sự thành kính tôn trọng. Đó là cách nói của phàm phu, cách nói của những con người chỉ thấy Phật ở chùa, thấy Phật ở chùa đôi khi 5, 3 phút, về nhà sống thì chẳng thấy Phật đâu. Phật không phải là đi tìm những sự ô uế, ô nhiễm, bẩn thỉu của chúng ta để trách móc. Nhưng Phật đến là để thánh hóa, để dạy dỗ, để hướng dẫn, để cảm hóa cuộc đời của con người phàm phu như chúng ta nên tốt đẹp. Do đó rất cần chúng ta ý thức được là phải RƯỚC PHẬT vào trong đời sống gia đình chúng ta. Và trong mỗi giây phút của gia đình phải luôn luôn nhận diện được sự hiện hữu của Tha Lực, của tình yêu thương của Mười Phương Chư Phật ban rải xuống cho chúng ta. Để thứ nhất là hàng con cháu chúng ta dù còn rất thơ, rất nhỏ, cũng luôn luôn cảm nhận được chân lý đó của Chư Phật. Chúng ta đã thiếu sót quá nhiều, nhất là trong Phật giáo, con cháu khi còn nhỏ, ít có khi nào được hướng dẫn về Phật giáo, ít có khi nào được cảm nhận sự sống chân thật thực sự của Phật trong gia đình, và vì thế chúng hiểu Phật giáo chỉ là một huyền thoại về một tín lý của tôn giáo được gọi là Phật giáo mà thôi. Không thể ứng dụng vào trong cuộc đời. Chỉ có khi đau khổ như một liều thuốc vật lý trị liệu đi tới chùa gặp được Phật để giải tỏa sự bế tắc. Tại sao như vậy? Là bởi vì chúng ta không có thói quen rước Phật vào trong nhà, trong gia đình để ngay từ thuở nhỏ, con cái của chúng ta không phải nhận diện ra Phật qua kinh sách, qua băng dĩa, qua chuông mõ, qua tụng niệm, qua băng giảng, qua tế tụng mà chúng ta nhận diện ra Phật ở trong gia đình. Bởi năng lượng từ ái yêu thương của cha mẹ gắn bó với nhau và chan hòa tới với chúng. Khi chúng cảm nhận được tình yêu thương chân thật, bình đẳng tôn trọng như vậy từ cha mẹ và nhận ra tình yêu thương của Phật khi tương tác với con cái, chúng sẽ nhận diện ra được đó là chân lý của Đức Phật, và hiểu rõ được Phật đang ở trong gia đình. Phật là ai? Phật là đấng từ bi. Phật là ai? Phật là đấng yêu thương. Nếu trong gia đình của chúng ta có được sự hiện diện của từ bi, có được sự hiện diện của tình yêu thương đó là sự hiện diện của Chư Phật. Và gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta, ông bà cha mẹ vợ chồng của chúng ta cảm nhận được sự hiện hữu của từ bi được tương tác mật thiết trong mỗi ngày, cảm nhận được tình yêu thương chan hòa của mỗi một thành viên trong gia đình đối xử với nhau. Tất cả mọi người trong gia đình từ lớn ông bà, đến cha mẹ rồi đến vợ, chồng xuống đến con cái sẽ nhận rõ ràng Phật đang hiện diện trong gia đình. Phật đang hiện diện nhà. Đó chính là ý nghĩa mà chúng ta gọi là Rước Phật Vào Nhà. Rước Phật Vào Nhà có nghĩa là rước cái lòng từ bi, hành động từ bi mang tình yêu thương của ta đón nhận được từ Phật, mang năng lượng từ bi của ta đón nhân được của Phật chan hòa vào trong cuộc sống gia đình. Chúng ta không cần cạo đầu mặc y áo như các vị xuất gia. Chúng ta hãy mặc vào cái đầu của trí tuệ thắp sáng ánh minh tuệ của Chư Phật qua năng lượng từ bi. Chúng ta hãy mặc vào cái áo phàm phu sống trong pháp Thiện, san sẻ yêu thương, biết tôn trọng, biết tôn quí, biết đối xử bình đẳng và luôn luôn mang tình yêu thương ra đối đãi với những trong gia đình. Như vậy là có từ bi, là có tình thương được đối xử một cách bình đẳng. Ta tôn trọng, tôn quí như vậy trong sự tương tác với ông bà, cha mẹ, con cái. Chính là sự hiện diện của Chư Phật đang ngự ở trong gia đình của chúng ta. Rước Phật Vào Nhà như vậy với ý nghĩa thật cao cả. Trong một xã hội của thời buổi văn minh khi chúng ta đi làm trở về với gia đình chúng ta, bật ti vi, chúng ta nghe đài, chúng ta sinh hoạt khác. Điều đó rất cần trong cuộc sống của con người, nhưng trong những đài tivi ta nghe trong sự tương tác của gia đình trong những sự sinh hoạt của người này hay người kia luôn luôn nhận ra sự hiện diện năng lượng từ bi, Tha Lực Phật điển trong những sinh hoạt bình thường như vậy. Để năng lượng từ bi tình yêu thương của Chư Phật chan hòa trong mọi tạo tác của chúng ta từ ông bà cha mẹ, vợ chồng đến con cháu, thành khối năng lượng yêu thương hoạt động kích hoạt đời sống của nhau để hướng tới những điều bình an và hạnh phúc, để chia sẻ, và để nhận diện ra rằng chúng ta cả một gia đình đã qui ngưỡng về điều thiện và đón tâm rước Phật vào trong nhà, mời Phật an trú hiển hiện ở trong nhà, để chứng minh, để dìu dắt, để đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đau khổ để từ đó chúng ta thoát khổ trở về với sự bình an.

Mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái bàn tay từ bi, chúng ta hãy lấy trí tuệ là và từ bi an trú để thực hiện 7 biến diệu âm chánh niệm  Mu A Mu Sa. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp thật nhiều Tha Lực Phật điển, sự gia trì của Phật Lực năng lượng từ bi vào thân tâm của chúng ta, và chúng ta hãy thật tâm rước Phật vào gia đình của chúng ta, rước Phật vào nhà của chúng ta, rước Phật vào trong đời sống của chúng ta. Mời các bạn

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực để chúng con hoan hỉ Rước Phật Vào Nhà. Mời các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng, thở ra từ từ, hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô Phật Bảo Thành và các bạn mỗi một ngày qua và mỗi một lúc trì niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, chúng ta đón nhận được thật nhiều Tha Lực Phật điển vào thân tâm của mình. Chúng ta hãy mang Tha Lực này, tình yêu thương, năng lượng từ bi này sống trong gia đình, lan tỏa trong mọi sinh hoạt của chúng ta và trong căn nhà ấm cúng của chúng ta phải luôn luôn có năng lượng từ bi của Phật chan hòa ở trong đó. Mỗi một ý niệm, mỗi một việc làm, chúng ta ứng xử trong gia đình với những người yêu thương, phải luôn gắn kết với Tha Lực Phật điển, phải luôn được kích hoạt và khởi lên từ lòng từ bi, yêu thương. Nếu có được như vậy là đúng với ý nghĩa thực sự rước Phật vào trong gia đình, rước Phật vào trong nhà, rước Phật vào trong cuộc sống của chúng ta. Giáo lý của Đức Phật không khô khan trên bề mặt cảu văn tự, cũng chẳng cứng ngắc trên những di ảnh hoặc tôn tượng của Chư Phật nhưng thật linh động, linh diệu và màu nhiệm trong cuộc sống của con người. Tình yêu của Chư Phật luôn hiện diện ở trong ta bởi chúng ta tu tập Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta nhận được năng lượng từ bi của Phật hiện diện trong thân tâm. Chúng ta phải làm sao cho tình yêu thương của Chư Phật, sự gia trì của Phật lực, Tha Lực của Phật  điển có sự tác động rộng hơn trong cuộc đời của chúng ta, là phải lan tỏa được với gia đình của chính mình. Không phải ta học đạo ta tu Thất Bảo Huyền Môn để chúng ta luôn luôn nói về Phật với cha mẹ, với vợ với chồng hoặc con cái. Điều  đó không phải gọi là Rước Phật Vào Nhà, nói về Phật mà không được với giáo lý, với tình yêu thương lan tỏa thì giáo lý Phật đó, chân lý Phật đó nó thật thô cứng và đã chết. Thay vì nói về Phật, giảng về Phật chúng ta chỉ hòa mình trong lòng từ bi của Chư Phật, nhận diện thật rõ trong từng giây phút, đời của ta, hơi thở của ta, ý thức của chúng ta. Ngôn ngữ hành động của chúng ta luôn có sự hiện diện của lòng từ bi, tình yêu thương của Tha Lực Phật điển. Đó chính là Phật pháp trường tồn trong đời sống bình thường, được ứng dụng vào mọi sinh hoạt của cuộc đời. Người ta nhìn Phật không thấy Phật, người ta vào chùa không thấy Phật nhưng người ta có thể nhìn vào tình yêu thương của ta đối với xử với họ. Người ta vào trong cuộc đời của chúng ta thấy được tràn đầy năng lượng từ bi yêu thương, người ta sẽ nhận ra Phật ở trong đời của ta và người ta đó không ai xa lạ là những con người, những thành viên sống trong gia đình, sống trong mái nhà của chúng ta. Họ là ai?họ là cha mẹ ông bà. Họ là ai? họ là vợ chồng con cái. Xã hội này sẽ tốt đẹp  biết bao khi mỗi một gia đình sống chan hòa tình yêu thương, sống tràn đầy năng lượng từ bi, sống biết thông cảm, sống biết tôn trọng trong sự bình đẳng biết đối thoại, biết chia sẻ, biết tương tác nhịp nhàng với tình yêu thương chân thật. Người học Thất Bảo Huyền Môn mà không sống được với tình yêu thương, tiếp được Chư Phật thì chẳng khác gì người mù, người mù cầm trên tay viên hột xoàn mà không nhận ra giá trị. Các bạn thân mến! Chúng  ta không thể mù lòa được, bởi chúng ta có Phật, chúng ta có Bồ Tát thánh hiền, chúng ta có Long Thần, Hộ Pháp che chở, chúng ta các vị Minh Sư, Minh Tổ, chúng ta có Thầy, chúng ta có bạn đồng tu, chúng ta cùng đồng hành và sách tấn, chúng ta nhắc nhở nhau về những điều Đức Phật dạy và chúng ta sách tấn đồng tu để tiếp được năng lượng từ bi của Ngài. Chúng ta hoàn toàn không phải là bị mù. Chúng ta nhất định sẽ rước Phật vào trong gia đình của chúng ta. Chúng ta nhất định rước được Phật trong nhà, chúng ta nhất định rước Phật vào trong đời sống của chồng của vợ, của cha mẹ, của con cái. Các bạn nhớ! Rước Phật vào nhà hay rước Phật vào trong lòng của những người yêu thương là không phải giảng giáo lý của Phật cho họ nghe, không phải là bắt họ phải tới chùa, không phải là bắt họ phải đọc kinh, gõ mõ, gõ chuông, phải ê a vài câu kệ, câu kinh nghe giảng trên băng dĩa, hay nói về Phật, nghe kinh mỗi ngày. Như vậy sẽ làm cho họ nhàm chán và sợ hãi Đức Phật. Rước Phật vào trong nhà để tỏ rõ cho chúng ta hiểu nghĩa là trong từng giây phút chúng ta đang sống ở trong gia đình, không biết sinh hoạt gì chúng ta đang thể hiện trong đó, chúng ta phải nhận diện ra ngay trong giây phút đó có sự hiện diện của năng lượng từ bi, tình yêu thương của Chư Phật, của sự gia trì của Phật Lực, của Tha Lực Phật điển hiện diện trong đời sống của chúng ta ngay trong sự tương tác sinh hoạt hàng ngày trong gia đình. Và ngay khi chúng ta nhận diện ra được cái từ trường yêu thương của Chư Phật luôn hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, trong mọi sinh hoạt của gia đình thì những người gần gũi với chúng ta, những đối tượng đang sống chung là cha mẹ, rồi vợ chồng con cái, được gọi là gia đình của chúng ta sẽ cảm nhận được năng lượng đó và từ năng lượng từ trường yêu thương đó họ sẽ nhận ra Đức Phật hiện hiện trong gia đình. Họ nhận ra rằng ta đã rước Phật vào nhà, Rước Phật vào trong sinh hoạt hằng ngày của chúng ta. Ta phải thực hiện được điều này bởi các bạn là những vị có đủ nhân duyên, hội đủ phươc báu, hội đủ phước duyên để chúng ta cung nghinh Phật ở trên đảnh giá cao quí nhất của cuộc đời. Thì nay chúng ta cũng phải cung nghinh, rước Phật vào trong gia đình, trong nhà của chúng ta hiện diện trong mọi tạo tác bằng tình yêu thương chân thật, bình đẳng, tôn trọng và luôn tạo ra những điều kiện đối thoại với nhau bằng tình yêu thương tôn kính lẫn nhau. Nếu trong gia đình của chúng ta, ta không làm được điều đó thì nơi đâu mới là nơi chúng ta tìm được Phật? Phật trong gia đình thật đúng với câu Ông bà đã dạy: Thứ nhất là tu tại gia. Tại mỗi tư gia, tại mỗi gia đình, tại mỗi một căn nhà nhỏ bé ta đang sống ở trong đó, luôn luôn phải có sự hiện diện của Phật ở trong đó, luôn luôn từng giây phút phải có sự hiện diện của từ trường yêu thương trong mọi sinh hoạt và tương tác, phải có sự hiện diện của sự gia trì Phật lực, tha lực Phật điển, từ trường yêu thương chan hòa trong cuộc sống, trong mái nhà của chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Các bạn, đây là một pháp tu cao quí. Phật tại gia. Phật tại gia đình, Phật tại nhà của chúng ta. Đức Phật chẳng ở đâu xa, hiện ngay cửa, ở trong nhà của chúng ta. Các  bạn! Đức Phật không ở xa, Đức Phật ở ngay trong nhà của chúng ta, nếu như chúng ta nhận diện đựơc sự hiện điện của năng lượng của Tha Lực Phật điển, của tình yêu thương của Chư Phật luôn luôn trong con người, trong tạo tác, trong suy nghĩ, trong hành động và từ đó lan tỏa ra ngay trong gia đình. Thì gia đình của ta đã có Phật ở trong nhà. Người người đều có Phật ở trong tâm. Gia đình của chúng ta rất hạnh phúc và bình an, dù có sự trái nghịch về tư tưởng sống, những hành động trong cuộc sống, những ước mơ khác biệt trong cuộc sống, nhưng vẫn luôn dung thông, dung hòa trong năng lượng yêu thương tôn kính, bình đẳng tôn trọng và luôn luôn có những sự đối thoại hợp tình, hợp lý với chân lý giải thoát khỏi đau khổ, phiền não để luôn hiện diện trong sự yêu thương bình an của cuộc đời.

Mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái, bàn tay từ bi. Chúng ta hãy lấy trí tuệ là và từ bi an nhiếp trong vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa để tiếp được thật nhiều Tha Lực Phật điển, để chúng ta thành tâm và hoan hỉ Rước Phật Vào Nhà.

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực để chúng con hoan hỉ Rước Phật Vào Nhà, vào trong gia đình của chúng con. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở ra từ từ hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa (7 lần)

 Mô Phật chúng ta vừa hoàn tất 21 biến vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa. Mỗi người của chúng ta đang chan hòa tình yêu thương của Chư Phật, năng lượng từ bi, sự gia trì của Phật lực vào trong thân tâm của chúng ta với ý nghĩa đề mục hôm nay chúng ta sẽ rước Phật vào trong nhà, vào trong gia đình của chúng ta. Và mỗi một người trong chúng ta mang tình yêu thương mà đón nhận được từ Chư Phật để dung thông với mọi thành viên trong gia đình, để trong cuộc đời của chúng ta, từng giây phút, những người yêu thương của chúng ta trong gia đình luôn nhận diện được tình yêu thương lan tỏa trong sự tôn trọng, bình đẳng và quí kính, luôn luôn có được nhiều giây phút đối thoại trong tình yêu thương. Đó là tiếng chỉ, dấu chỉ của sự hiện diện Phật ở trong nhà. Phật trong gia đình và đó là điều cao quí nhất cảu câu: Thứ nhất là tu tại gia. Mỗi người chúng ta đang hiện diện trong gia đình, trong căn nhà nhỏ bé, tràn đầy tình yêu thương của Chư Phật, năng lượng từ bi của Chư Phật. Có nghĩa là đang tu tại gia, đang có sự lan tỏa tình yêu của Phật trong gia đình. Tu không phải là cốc cốc boong boong tụng kinh sớm tối. Tu là lan tỏa tình yêu thương, sự tôn trọng, bình đẳng có sự đối thoại thật rõ ràng thể hiện trong sự tôn kính, từ bi. Đó gọi là tu và như vậy Phật sẽ hiện diện trong đời của chúng ta từng sát na, từng giây phút. Cha mẹ, ông bà, vợ chồng con cái đều cảm nhận được Phật đang hiện diện trong đời của ta và trong họ. Các bạn! Chúng ta hãy chắp tay vào hồi hướng công đức ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mu A Mu Sa. Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để tất cả mọi người chúng con đều tiếp được nguồn ân điển từ bi và rước Phật vào trong nhà, rước Phật vào trong gia đình của chúng con. Thành tâm chúng con cũng hồi hướng đến các nguyên thủ các quốc gia cũng lãnh nhận được ân điển này để họ biết thỉnh Phật vào trong đời sống của họ, thành lập được các chính sách hòa bình cho thế giới. Nguyện cầu cho các nhà khoa học ngành dược, ngành y chế tạo ra được vacxin, thuốc chữa lành bệnh bệnh tật, nguyện cầu cho các bác sỹ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ luôn biết yêu thương và chữa lành bệnh nhân trong cảnh ôn dịch. Nguyện cầu cho những người đang hoảng loạn và sợ hãi đón nhận được tình yêu thương để họ tôn trọng nhau trong sự bình đẳng, có được sự đối thoại mang lại nền hòa hình cho dân chúng. Cũng cầu nguyện hồi hướng cho các vong linh bị tử vong trong những ngày qua luôn luôn hướng tới sự tha thứ dung thông được với lòng từ bi của Chư Phật mà tái sanh về cảnh giới Thiện lành. Con thành tâm cầu xin Chư Phật Mười Phương Từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn