Search

Bài 1020: Xả Buông Tâm Bất Thiện – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Khi mỗi một hành giả tu tập Pháp môn Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta tăng trưởng năng lượng siêu thế Từ Bi của Phật. Năng Lượng Từ Bi của Phật có diệu lực giúp cho Phật Tánh của ta trở nên sáng hơn và nó thức dậy để mọi người nương vào Phật Tánh vốn có trong cuộc đời này, tạo cho mình một chỗ dựa trong đời sống tâm linh để có một cái lực tâm linh mà xả bỏ các Pháp Bất Thiện.

Pháp Bất Thiện tới từ đâu? Pháp Bất Thiện tới từ Thân Ngữ Ý. Những ý bất thiện tạo ra nghiệp, những ý bất thiện tạo ra lực của dòng nghiệp thức đó và cái lực của nghiệp đó sẽ trở lại để nhận chìm chúng ta xuống trong vô minh, nhận chìm chúng ta xuống với những năng lượng bất tịnh lôi kéo làm ta trầm mê, làm ta hôn trầm trong những lục dục, vui thú của trần gian. Những pháp bất thiện tới từ thân, năng lượng siêu thế Từ Bi của Phật sẽ tẩy rửa để ta có thể xả bỏ được. Những pháp bất thiện tới từ khẩu cũng nương nhờ vào hùng lực, siêu thế Từ Bi của Phật mà nơi khẩu của ta sẽ không còn những ngôn ngữ bất thiện được sử dụng hằng ngày. Ta biết xả bỏ, xả bỏ ở đây không chỉ là xả bỏ Pháp Bất Thiện do tự thân của mình mà ta còn xả bỏ tất cả những Pháp Bất Thiện từ người chúng ta tương tác đang đối ứng với ta. Ta xả được những điều chướng tai, gai mắt, những điều nhìn qua con mắt này, ta thấy gai con mắt bởi những sự bất thiện của người tương tác do chúng ta tu tập hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Ta có diệu lực Từ Bi của Phật đủ nội lực để sự gai con mắt đó không còn gai mà nó trở thành êm ái để con mắt của ta nhìn rõ thực tướng Pháp Bất Thiện tương ưng đang đối xử mà khởi nên Tâm Hoan Hỷ và lỗ tai của chúng ta không còn chướng tai với những Pháp Bất Thiện, với những người xung quanh. Họ dù nói ngã, nói nghiêng lòng ta vẫn vững với ba ngôi Tam Bảo, với năng lượng siêu thế Từ Bi của Phật tràn đầy trong thân tâm của ta. Nó tạo cho ta một cái lực, lực Từ Bi, lực cứu khổ. Lực đó làm cho Nhĩ căn của ta, làm cho lỗ tai của ta không còn chướng với những lời bất tịnh bên ngoài. Ngược lại, bởi không còn gai con mắt với những hành động của người, không còn chướng lỗ tai với những ngôn ngữ của người nên ta cũng biết xả bỏ, có được năng lượng giúp ta, hỗ trợ ta xả được, buông được. Chữ xả ở đây có nghĩa là hoan hỷ buông bỏ chứ không miễn cưỡng buông bỏ.

Hôm qua, chúng ta học về Tâm Hỷ do sự tu tập hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa mà ta khởi nên niềm Hoan Hỷ, Từ Bi, ban vui, cứu khổ. Cũng với những năng lượng Hoan Hỷ đó mà ta hoan hỷ buông bỏ phá được chấp. Cái buông ở đây, cái xả ở đây trong Tâm thái của người con Phật đón nhận được tình yêu thương của Phật hiện hữu trong cuộc đời, hiện hữu trong thân này, trong tâm này. Thân, tâm của ta đồng nhất với Chánh Niệm, phát nguyện đón nhận năng lượng yêu thương từ mười phương Chư Phật. Chúng ta khi nhận thức được điều đó trong những giây phút ta hít thở với Chánh Niệm Mu A Mu Sa, ta sẽ bỏ hết được tất cả những phiền lưu trong cuộc đời. Những phiền não lưu chuyển trong Tâm thức như một anh chàng quay phim, cứ tự đọc chú hoài làm cho chúng ta phiền. Cái phiền lưu trong Tâm thức đó khi gặp những năng lượng siêu thế ta đón nhận được thì dòng phiền lưu này sẽ bị chặn đứng, dòng phiền não không còn lưu chuyển trong Tâm thức và trên bề mặt Tâm thức của ta sẽ được phủ lên năng lượng yêu thương. Năng lượng yêu thương Từ Bi đó sẽ làm sạch thềm Tâm thức của ta, nó sẽ quét sạch tất cả những Tâm Bất Tịnh nhiều đời của mình, của người đổ lên trên đó và chúng ta hoan hỷ quét đi. Nói theo một ngôn ngữ đời thường dễ hiểu là khi ta tu tập Thiền Thất Bảo Huyền Môn với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, ta sẽ là một người thật hạnh phúc, thật hoan hỷ cầm chổi để quét rác nơi thềm Tâm thức của ta một cách an vui, tự tại mà không sợ người đời coi ta là người lao công quét rác sớm hôm.

Ở bất cứ đất nước nào thì khi tối khuya hoặc sáng sớm thật là sớm có thể từ 11 giờ khuya cho tới 12 giờ rồi đến một giờ sáng, những giờ mà con người ngủ hết, trên tất cả những nẻo đường khu phố ta sống, có những thiên thần quét rác ban đêm, đi lượm rác ở đường. Đi lượm những rác mà ta thải ra lề đường để làm đường phố sạch sẽ, để thu dọn rác rưởi của ta bày ra ở lề đường cuộc đời nơi ta sinh sống. Những con người ẩn dật, âm thầm như vậy chẳng ai nhớ, chẳng ai biết. Có chăng khi ta nhìn thấy cũng chỉ là một cái nhìn thoáng qua bởi họ có thể được đánh giá là những người sống trong tầng lớp thấp, chỉ là người quét rác giữa đường vào ban đêm. Đôi khi còn thầm nghĩ, họ quét rác bởi họ sợ, họ quét vào ban đêm để người ta không nhìn thấy mặt. Nhưng khi chúng ta thực tập Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, Bảo Thành và tất cả mọi người chúng ta lại hạnh phúc hơn khi được trở thành người quét rác, quét rác trong đêm tối, quét rác dưới ánh sáng mặt trời mà chẳng còn sợ ai nữa bởi ta tự hào là người con của Phật, tự hào là được nuôi dưỡng bởi hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, ta tự hào là người con tiếp được năng lượng siêu thế của Phật, năng lượng đại Từ đại Bi mà ta hoan hỷ, vui vẻ, ta rất hạnh phúc cầm chổi của hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Hôm nay, Bảo Thành lại trao cho tất cả các bạn cái chổi hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa là cái chổi thần thông, là cái chổi có một sức mạnh quét sạch tất cả những Pháp Bất Thiện trên thềm nhà Tâm thức mà ta đã phủ lên đó trong vô lượng kiếp qua. Cây chổi Chánh Niệm Mu A Mu Sa này là một cây chổi thần kỳ bởi mỗi khi ta hít vào, thở ra với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa thì cây chổi Mu A Mu Sa này trở thành một cây chổi mà bất cứ Pháp Bất Thiện nào đang tồn tại trên thềm Tâm thức của ta, ta chỉ việc quét nhẹ một cái, nó cũng bay hết, nó không còn vướng ở trên đó nữa, không còn dính vào tâm của ta nữa.

Khi tu tập Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, ta thật sự đã trở thành những thiên thần ban đêm, những thiên thần ban ngày dưới ánh mặt trời, ta đã trở thành người lao công siêng năng và hạnh phúc sẵn sàng cầm cây chổi Chánh Niệm Mu A Mu Sa để quét rác rưởi trên thềm Tâm thức của ta. Quét cho sạch, dọn cho sạch, quét để không còn một cọng rác bất thiện nào tồn tại trên thềm Tâm thức, quét để không còn một hạt bụi bất thiện nào lăn trên thềm Tâm thức của ta. Ta trở thành những thiên thần quét rác giữa ngày và giữa đêm, ta trở thành những thiên thần quét rác với cây chổi Chánh Niệm Mu A Mu Sa quét rác cho ta và quét rác cho người. Ta trở thành con người sẵn sàng hi sinh, tình nguyện cống hiến, là một con người sẵn sàng đi vào màn Vô Minh cầm cây chổi Chánh Niệm Mu A Mu Sa để quét rác từ vô lượng kiếp qua cho tới kiếp này. Ta quét cho mình, quét cho người, quét sạch thành phố ta đang sống. Ta quét sạch ngôi nhà ta đang ở. Ta quét sạch tất cả những Pháp Bất Thiện trong Quốc độ chúng ta đang tương tác, giữa con người với con người. Hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa là cái chổi thần kỳ, vi diệu được bảo hộ bởi năng lượng siêu thế Từ Bi của Phật, được gia hộ bởi năng lượng siêu thế Từ Bi của mười phương Chư Phật. Chiếc chổi này thật nhỏ nhưng có một năng lực phi thường, nhẹ nhàng mỉm cười trong Chánh Niệm, quét một cái thì vô lượng Pháp Bất Thiện tồn tại trong vô lượng kiếp qua nơi tâm của ta đều phải bay hết. Nên nhớ, nó bay sạch không còn những rác rưởi trong tâm của ta là nhờ hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa tiếp được năng lượng siêu thế của Phật bởi ta tin sâu tuyệt đối vào ba ngôi Tam Bảo, định luật Nhân Quả và hoan hỷ giữ Năm Giới, hành Mười Điều Thiện. Cho nên, khi ta làm được điều này, tăng trưởng được điều này thì cây chổi Chánh Niệm Mu A Mu Sa càng tăng trưởng thần thông, tha lực để khi ta tự giác, tự lực tu Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa sẽ tăng trưởng thêm tha lực cho cây chổi này, để cây chổi này có sức thần thông vi diệu cho ta quét sạch rác rưởi, bụi bặm, bất thiện nơi Tâm thức của ta và nơi Tâm thức của người để bất cứ ai đang đau khổ, đang phiền não mà họ không thể xả bỏ được, chính lúc đó nếu ta biết ta sẽ trở thành một người sẵn sàng cống hiến, dấn thân và với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, cây chổi thần thông Mu A Mu Sa đó ta sẽ hoan hỷ bước vào cuộc đời của họ để quét rác rưởi bất thiện, quét bụi bặm bất thiện trong tâm của họ từ đằng trước ra đằng sau, từ bên trái sang bên phải, từ trên xuống dưới. Bất cứ một phương hướng nào trong Tâm thức của người còn tồn đọng rác rưởi bất thiện, bụi bất thiện mà tự thân người đó không thể buông xuống được nên phiền não cứ tiếp tục tới thì ta là người giữ hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, cầm cây chổi Mu A Mu Sa đó đón tiếp năng lượng siêu thế Từ Bi của mười phương Chư Phật hoan hỷ bước tới mà quét sạch cho họ.

Cây chổi này là một cây chổi thần thông có tha lực bởi năng lượng siêu thế Từ Bi của mười phương Chư Phật cộng thêm tự lực trong Chánh nguyện, trong Chánh Kiến, Chánh Tâm của mỗi người chúng ta, tự đứng dậy tu tập miên mật. Nó có sự khế hợp giữa tự lực do tự thân, tha lực bởi lòng Từ Bi của Chư Phật, tha lực của Phật và tự lực của ta trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa tạo nên sức thần thông của cây chổi Mu A Mu Sa để ta quét rác từ trong trái tim của ta, từ trong Tâm thức của ta và trong Tâm thức của người.

Nó thật là thần thông! Thần thông đến mức mà những ai tu tập Pháp môn này sẽ bỏ được những phiền ưu một cách nhẹ nhàng và người tu tập Pháp môn này sẽ có một sự trải nghiệm thích thú bởi có những chuyện từ bao nhiêu năm không thể bỏ, không thể xả, không thể buông, nay, khi thực tập thì trong lòng tự nhiên hoan hỷ, vui vẻ để bỏ.

Hồi xưa, có những chuyện xảy ra, bảo là thôi bỏ đi, nó phiền mà nói hoài, bỏ hoài nó vẫn dính sát bên tâm của ta nhưng ngày hôm nay, khi ta tu tập rồi, ta biết nở nụ cười Hoan Hỷ bởi ta nếm được Pháp vị của Hoan Hỷ, nếm được vị của niềm an vui nơi Pháp Giải Thoát của Như Lai. Từ đó mà ta hoan hỷ xả bỏ, xả buông không nắm giữ mà ta lại còn có diệu lực bởi tha lực Từ Bi của Chư Phật sẵn sàng hy sinh, vui vẻ, hạnh phúc dấn thân vào cuộc đời của ta và dấn thân vào cuộc đời của muôn người có sự tương tác, tương quan trong cuộc sống từ gia đình, từ xã hội.

Ta quét sạch, trở thành người lao công quét rác bên thềm cuộc đời của ta và của người mà ta hoan hỷ, ta không che mặt nữa, ta không phải che kín mặt để người ta không thể nhìn thấy kẻ quét rác kia mà ta hiện rõ khuôn mặt Hoan Hỷ tươi cười trong cuộc đời để mọi người thấy rõ ràng ta thật hoan hỷ đi lượm rác và quét sạch rác rưởi nơi ta và nơi người. Ta biết quét rác, ta biết buông bỏ, ta biết nhận lỗi, ta biết nhìn nhận rõ ràng từng cái rác bất thiện trong tâm của ta. Ta biết hoan hỷ vui vẻ nhận lỗi của những hạt bụi bất thiện đang bám vào cuộc đời mà chẳng sợ ai nhìn thấy. Hồi xưa, khi phạm khi sai, ta giấu trong lòng, chết chôn xuống dưới đất chẳng muốn nói cho ai nghe nhưng khi ta tu Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, niềm Hoan Hỷ vô biên tiếp cận được năng lượng siêu thế của Phật làm cho ta có được cái Dũng sẵn sàng cho người ta thấy lỗi lầm, sẵn sàng nhìn nhận lỗi lầm đó và tự hào là người con Phật để nhận lỗi lầm để sám hối, để xả bỏ và sẵn sàng quét rác hằng ngày, hằng giờ, hằng phút giây, hằng sát na ta đang sống với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Cây chổi thần thông Mu A Mu Sa là một cây chổi quét hoài không hết, quét hoài không hư. Không hết được sức mạnh thần thông, không hư được bởi nó có cái tự lực do tâm tự giác của mỗi người đứng dậy để quét rác. Không hết nổi sức mạnh thần thông là bởi ta tự giác, tự lực đứng dậy để cung nghinh, đón nhận năng lượng siêu thế của Phật vào cuộc đời của ta. Vì vậy, cây chổi Mu A Mu Sa này là một cây chổi thần thông vô giá, có sức mạnh thật sự quét sạch hết mọi rác rưởi, mọi bụi bặm bất thiện trong tâm của ta do nghiệp kiếp trước và kiếp này tạo ra. Và trong tâm của người cũng vậy, chúng ta không những quét sạch cho ta mà ta còn quét sạch được cho hàng xóm. Hàng xóm ở trong gia đình là con cái, vợ chồng, cha mẹ. Hàng xóm trong thôn, xóm ta ở là những người bạn thân, những con người ta có cơ hội tương tác hằng ngày trong cuộc sống.

Trong thói thường của loài người chúng ta, dù thiên hạ không có rác rưởi, ta cũng cố gắng moi rác rưởi của họ ra. Ta mang chổi của nhà mình mà quét rác của người, quét để phơi bày ra bề mặt của xã hội làm cho họ cảm thấy buồn. Ta quét rác của họ để phơi ra cho mọi người đều thấy họ có rác rưởi. Hôm nay, với cây chổi thần thông Mu A Mu Sa, cây chổi này, ta hoan hỷ là người lao công trở thành người phục dịch quét rác của tự thân, quét rác của tự thân trước, rác rưởi của tự thân ta phải quét sạch. Khi ta chưa quét sạch rác rưởi của tự thân, ta đừng chạy qua hàng xóm, ta đừng quét rác của những người xung quanh. Khi mọi người nhìn thấy tấm gương của ta nay không nề hà thân phận là gì, sẵn sàng trở thành người lao công thật sự cầm cây chổi Chánh Niệm Mu A Mu Sa tươi cười, hoan hỷ đi vào trong cuộc đời của chính mình quét rác hằng ngày, đêm tối, sớm khuya, trong từng sát na, đều quét, thì những người xung quanh chúng ta họ sẽ nhìn thấy tấm gương đó và họ tự quét rác bản thân. Vẫn nói rằng thần thông sức mạnh siêu thế từ cây chổi này có thể quét sạch rác của ta và của người nhưng trước khi quét rác cho người thì ta phải biết trở về nhìn rõ bên trong của ta để ta phải biết nhận ra những lỗi lầm, những tội lỗi dòng nghiệp chướng, sai phạm của ta để ta quét cho sạch.

Thật đúng khi ta giữ trọn vẹn Năm Giới của nhà Phật: không sát sanh, không nói dối, không trộm cắp, không tà dâm, không sử dụng các chất say thì ta đã ngừng tạo nghiệp rồi. Rác rưởi nó ở đâu tới? Nó ở thời quá khứ trong kiếp quá khứ, nó ở thời quá khứ trong kiếp này khi ta chưa tu, chưa ngừng tạo nghiệp, nó còn tồn tại ở nơi đó. Nhưng khi ta tu rồi thì trên bàn tay Chánh Kiến này, ta có cây chổi thần thông trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa được tiếp lực bởi năng lực siêu thế Từ Bi. Nó có diệu lực quét sạch tất cả, quét một cách hoan hỷ, quét một cách nhìn rõ, nhìn thấu nghiệp, rác rưởi, bụi của nghiệp bất thiện nơi ta. Ta nhìn thấy rõ hơn nên ta quét nhẹ nhàng trong sự hoan hỷ. Hãy trở về quét rác của tự thân, hãy trở về để quét sạch những bụi bặm bởi nghiệp ta tạo, bao nhiêu lâu ta còn cầm trên tay này cây chổi hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa thì thềm Tâm thức sẽ được sạch, được sáng lên những tấm gương để ta nhìn vào thềm Tâm thức của ta, ta thấy rõ ta, thấy rõ được Chánh và Tà, thấy rõ được Bất Thiện và Thiện, thấy rõ được Tà Tâm và Chánh Tâm, Tà Pháp và Chánh Pháp, thấy rõ con người của ta từ vô thủy vô chung, thấy rõ được hiện thân trong kiếp này, thấy rõ được sứ mệnh ta nên và sẽ làm gì cho ngày mai. Bởi ngay trong Chánh Niệm, Tâm thức được sạch sẽ, nó trở thành tấm gương của Trí Tuệ soi dẫn cho ta nhìn rõ được tạo tác để ta bước vào với hơi thở Chánh Niệm và chẳng còn rác rưởi, bụi bặm của Pháp Bất Thiện dính tới, bám vào ta nữa.

Rất quan trọng với đề mục này bởi khi quán chiếu sẽ giúp cho ta tăng trưởng luồng Phật điển Từ Bi, rất quan trọng cho mỗi người chúng ta khi tu Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Nó tăng trưởng năng lượng siêu thế trong tâm, trong thân để ta có một sức mạnh, tự hào là người thực tập Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, tự hào là người con Phật, tự hào là một người tin sâu tuyệt đối vào ba Ngôi Tam Bảo, Nhân Quả, tự hào giữ Năm Giới, hành Mười Điều Thiện, tự hào sống với Chánh Pháp. Và mỗi một đời sống của chúng ta là Thân giáo. Thân giáo có nghĩa là đời sống của ta là Giáo Pháp Như Lai, Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, để ta nhìn vào đời sống của ta mà nhận ra ta là ai. Để ta nhìn vào đời sống của ta, ta nhận ra ta đang thực hành Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn. Đó gọi là Thân giáo bởi đời sống của ta là tấm gương soi sáng cho ta và dẫn đường cho người nếu ai chưa nhìn rõ để đi.

Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa là cây chổi thần kỳ, là cây chổi có sức mạnh thần thông, là cây chổi mà một người rất tầm thường như chúng ta sẵn sàng hoan hỷ trở thành người lao công cho chính mình, sớm khuya quét rác giữa đường để mỗi người trên cuộc đời, họ đi trên con đường đó được sạch, không còn rác rưởi, được êm đôi bàn chân khỏi những sự mê trầm của Tâm thức đen tối, để họ nhẹ gánh lo âu trong cuộc đời.

Hãy sống thật dũng mãnh, đừng sợ gì hết bởi ta là người có Ân điển, có Phật điển của Phật và ta thật sự là người đã nhìn rõ lỗi lầm của mình. Cho nên, cây chổi Chánh Niệm Mu A Mu Sa này, mỗi người chúng ta hãy tự hào cầm lấy nó và hãy quét rác của Tâm thức của chính mình. Hãy quét rác từ trong đời sống của ta, từ trong Tâm thức của ta, trong tư tưởng, trong những ngôn lời của ta sử dụng hằng ngày, từ trong những hành động nơi thân của ta tạo ra. Khi quét sạch, ta luôn luôn đầy tràn những năng lượng hạnh phúc, an vui, Từ Bi. Nhớ là khi sạch rồi, như ngày xưa, ông bà thường nói: “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”. Không cần biết các bạn là người như thế nào nhưng ta phải luôn sạch sẽ từ bên trong, thật sự sạch sẽ từ bên trong thềm Tâm thức của mình. Để có được sự sạch sẽ đó, sự thơm tho hương Đức hạnh đó thì mỗi người chúng ta phải miên mật, phải vững mạnh sử dụng cây chổi thần thông hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa này để quét sạch. Dù chúng ta có đói, khổ trong cuộc đời về vật chất, về tiền tài, về danh vọng và địa vị thì ta cũng sạch sẽ trong tâm. Dù ta có nghèo nàn, không có những bộ quần áo mặc bên ngoài thì ta cũng thật thơm tho với hương Đức hạnh của người đã có cây chổi thần thông Chánh Niệm Mu A Mu Sa quét sạch rác rưởi ở bên trong. Đúng như câu “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”, ta sạch, ta thơm bởi ta hoan hỷ, tự giác để nhìn rõ rác rưởi trong cuộc đời, nhìn rõ tội lỗi trong cuộc đời, tự giác để nhận những tội lỗi, lầm chấp, nghiệp chướng của mình mà hoan hỷ quét rác bằng cây chổi thần thông Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Nó rất quan trọng, quan trọng đến mức mà ai tinh tấn cầm cây chổi này thì trong cuộc đời của họ luôn hạnh phúc, luôn nhẹ nhàng, đôi vai của họ không còn nặng trĩu những phiền não, lo âu, sợ hãi. Đôi vai của họ mạnh hơn, rộng hơn, thênh thang hơn để gánh vác tất cả những mảnh đời, những con người đang trầm luân đau khổ, dùng cây chổi Chánh Niệm Mu A Mu Sa để quét rác nơi thềm Tâm thức của người đó, để mặt trời Trí Tuệ, tình yêu, lòng Từ Bi của mười phương Chư Phật hiển lộ thật rõ trong đời sống của họ và của ta.

Vấn đáp

1. Tổng hợp câu hỏi

1. Khi mình tu tập Thiền Mu A Mu Sa thì cứ quán chiếu Tâm thức của mình cho nó quay về quá khứ và hiện tại tùy theo dòng Tâm thức của mình chạy đi đâu phải không Thầy? Nếu như mình gặp lại những ký ức, những nghiệp Ác, bất thiện thì mình quét sạch giống Thầy dạy hôm nay hoặc mình gặp một ý niệm khác thì mình dùng những điều Thầy đã dạy trong những bài trước mà quán chiếu, rửa sạch nó ạ?

2. Tất cả mọi sự xảy ra hiện tại đều do tiền kiếp, hạt mà mình gieo giờ trổ quả nó nở, nếu chúng ta biết rác mình đã gieo, đã bỏ, giờ mình phải nhận lấy và tiêu hủy nó bằng Mu A Mu Sa hả Thầy? Cái đó thì mình tự chịu, mình chuyển hóa từ từ còn nếu rác nhiều vậy thì bản thân mình phải có cái Dũng để đương đầu, mình quét từ từ cho hết bởi tất cả cũng do chính mình đã từng gieo trong tiền kiếp đúng không Thầy?

3. Con thấy độ nhịn của con cũng cao lắm nhưng giờ mình biết đó là quả của mình thì chấp nhận mình chịu nhưng vậy vô tình mình có là tác nhân để người ta cứ gây những Khẩu nghiệp, tác ý với mình. Mình có cần phải có một động thái để chặn lại mà nếu mình cứ nhìn mà không phản ứng thì mình có là tác nhân để người ta trổ những quả không tích cực không Thầy?

4. Hiện con tu học cũng được gia đình rất ủng hộ và trợ duyên cho con trong việc giữ Giới. Con không chịu mua thức ăn tươi sống thì mẹ nhờ em con mua đồ tươi ra chợ làm để có đồ ăn tươi cho gia đình. Điều đó vô tình con lại làm cho gia đình tạo nghiệp vì con thì phải làm thế nào để gia đình con từ bỏ những thứ đó ạ?

2. Giải đáp

Câu 01. Khi mình tu tập Thiền Mu A Mu Sa thì cứ quán chiếu Tâm thức của mình cho nó quay về quá khứ và hiện tại tùy theo dòng Tâm thức của mình chạy đi đâu hả Thầy? Nếu như mình gặp lại những ký ức, những nghiệp Ác, bất thiện thì mình quét sạch giống Thầy dạy hôm nay hoặc mình gặp một ý niệm khác thì mình dùng những điều Thầy đã dạy trong những bài trước mà quán chiếu, rửa sạch nó ạ?

Đối với con người, hôm qua đã qua hay gọi là quá khứ, ngày mai chưa tới, chưa thấy nên gọi là tương lai. Nhưng đối với Chư Phật, quá khứ, vị lai và hiện tại chỉ là một sát na bởi cái nhìn của Ngài là bao trùm. Trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, chẳng có gì gọi là quá khứ hay tương lai, cũng chẳng có gì gọi là hiện tại, chỉ có một niệm trong hơi thở Mu A Mu Sa và trong niệm đó, tất cả mọi cảm thọ, phiền não, rác rưởi giúp cho ta có sự hoan hỷ tự giác nhìn ra đó là của ta ngay trong hơi thở đó, ngay sát na đó. Cái gì bồng bềnh, trôi nổi trên thềm Tâm thức, ta đều nhận ra nếu nó là vui, là an lành thì nó là quả Phước, nếu nó không vui, không an lành, nó là quả Bất Thiện. Ta nhận rõ tội lỗi, ta nhận rõ Nghiệp chướng của bất thiện, dòng Nghiệp thức của Tánh Thiện và ta quét sạch nó đi.

Không còn phân biệt cái đó là của hôm qua, của quá khứ hay cái đó chưa tới, chỉ cần nó lai vãng ngay trong giây phút Chánh Niệm đó, khởi nên điều đó thì con nhận biết ngay đó là Chánh, đó là Tà, đó là rác rưởi hay phước báu để ta thu nhập vào. Nếu rác rưởi con nhận ra ngay và những cái đó đều thuộc về con hết, đều từ tâm con khởi nên, nên con dũng mãnh quét sạch nó đi. Nó tự động tới bởi nó thần thông nên nó tự hiển lộ, nó không trốn đâu được nữa. Sức mạnh siêu thế Từ Bi của Phật là sức mạnh thần thông, tha lực thần thông, nó rọi chiếu vào mọi góc cạnh Tâm thức của con từ vô thủy vô chung cho tới nay và vô thủy vô chung trong tương lai. Con nhìn rõ hết từ đây cho tới tận chân trời Tâm thức con và con nhận ra những lầm lỗi. Quan trọng là con sẵn sàng đón nhận tội lỗi của con để con chuyển hóa, quét sạch nó.

Câu 02. Tất cả mọi sự xảy ra hiện tại đều do nghiệp từ tiền kiếp, hạt mà mình gieo giờ trổ quả, nó nở, nếu chúng ta biết rác mình đã gieo, đã bỏ, giờ mình phải nhận lấy và tiêu hủy nó bằng Mu A Mu Sa hả Thầy? Cái đó thì mình tự chịu, mình chuyển hóa từ từ còn nếu rác nhiều thì bản thân mình phải có cái Dũng để đương đầu, mình quét từ từ cho hết bởi tất cả cũng do chính mình đã từng gieo trong tiền kiếp đúng không Thầy?

Đúng rồi con. Nhà Phật, tất cả nghiệp đều do chính ta hoặc do cộng nghiệp bởi tương tác với mọi chúng sanh khác. Dù là vô thủy vô chung thì cây chổi Chánh Niệm Mu A Mu Sa này đều quét sạch hết, ăn thua là việc sử dụng công phu của con trong sự tu tập đó mà con có thể quét nhẹ, quét mạnh, quét hết hay quét chưa hết. Nhưng thần thông của cây chổi Chánh Niệm Mu A Mu Sa này sẽ quét sạch đi hết. Điều hoan hỷ là chúng ta dám nhận lỗi lầm của mình, dám đón nhận đó là tội lỗi, là Nghiệp chướng của ta để ta hoan hỷ quét nó đi nên khi ta thực tập hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, nó có tha lực để sẵn sàng hoan hỷ chấp nhận tội lỗi do ta tạo từ kiếp trước, kiếp này và sẵn sàng chuyển hóa nó.

Con có biết những câu chuyện tiếu lâm nhưng thực tế nó xảy ra không? Nhà mình có rác, mình gom thành một đống nhét vào bịch nhựa rồi nhìn quanh, nhìn quẩn, nhìn trước, nhìn sau không thấy ai rồi mình liệng vào nhà người ta. Có lẽ là con, Thầy và mọi người ở đây không có làm nhưng mà chắc trong cuộc đời cũng có những người làm kiểu đó. Rác nhà mình quét sạch gom vào bao, nhìn thoáng qua không thấy ai là quăng vào nhà người ta, nghĩa là quét rác từ nhà mình qua nhà người ta. Có ai quét rác từ cổng trước vào lại trong nhà không con? Mình toàn là quét từ trong quét hất ra ngoài không à, chỉ có một ngày duy nhất ta quét rác từ ngoài vào bên trong đó là Mùng 1 Tết bởi mê tín dị đoan, sợ mất của, sợ quét từ bên trong ra tốn của, hao tài nên rác quét từ bên ngoài quét vào bên trong. Điều mê tín như vậy ta còn tin nhưng hôm nay Thầy khai mở, nó không còn là mê tín nữa mà mỗi người chúng ta không quét từ nhà người ta nữa mà quét từ trong Tâm thức của mình, quét từ bên ngoài vô bên trong, quét từ bên trong ra bên ngoài không kiêng cử gì hết, miễn là gom rác của mình lại và chuyển hóa nó, không giấu giếm, nhét vào cửa sổ nhà người ta.

Phật tử: Dạ, con đã hiểu như vậy từ trước rồi nhưng khi sự việc xảy ra thì con không tự chủ được, nghĩa là không kiềm chế được, sân lên trong tích tắc, nó tuôn như vòi sen mở van, khi mình biết thì nó cũng ướt hết rồi. Ví dụ như khi mình bỏ công, bỏ sức làm một cái gì đó thì thay vì mình nhận được một lời động viên thì ngược lại mình nhận được một câu nói mà cảm thấy là bao nhiêu công sức của mình bỏ ra không có nghĩa thì tự nhiên mình sân hận lên và cảm thấy ức chế, mình cũng có những lời nói qua lại. Nếu như mình nói đó là Khẩu Ý người ta tạo tác với mình là do nghiệp của mình, khi con tiếp nhận mà con lại sân hận thì con tiếp tục gieo tiếp những hạt xấu nữa ạ Thầy?

Thầy: Con có khi nào mở tiệc ăn mừng một điều gì đó mà con không đủ tiền để khao bạn bè, con phải mượn tiền để mở tiệc đó bao giờ chưa? Ví dụ như tiệc đám cưới hay một tiệc gì lớn có khách mời quá đông, ta không đủ tiền, ta đi mượn của những người thân để khao bạn bè rồi mình trả lại. Nhưng nếu có những người cho mình mượn nợ hay nói chung là chẳng cần cho mình mượn, mình không cần mượn mà họ cũng sẵn sàng gửi tới cho mình để mình chuẩn bị bữa tiệc đầy đủ cho mọi người thì con vui lắm phải không con?

Trong cuộc sống cũng như vậy, nếu tự lực của con chưa đủ mạnh để nghe những chuyện chướng tai, nhìn gai con mắt rồi như cái vòi nước nó phun ra, đó là vì công phu con chưa đủ, lực của con chưa đủ mà con cứ khư khư tự cao, tự mãn hoặc tự tin thái quá hoặc gọi là tự tin vượt ngoài tầm cỡ. Mình tự tin mình vượt qua nhưng đến khi mình chịu đựng không được nữa thì nó bung ra.

Trong Pháp môn Thiền Mật Tông, hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa giúp cho mỗi người, mỗi một hành giả chúng ta biết khiêm tốn, khiêm cung để lúc nào cũng đón nhận sự trợ lực, hộ mạng của năng lượng siêu thế, Từ Bi của Phật và nhờ Đức Phật ban rải năng lượng đó thường xuyên trong hơi thở Chánh Niệm của ta nên bể Tâm thức của ta lúc nào cũng đầy tràn năng lượng tạo thành cái Dũng để ta có thể chuyển hóa, nhận rõ khi nó khởi lên, chuyển hóa nó ngay để lỗ tai này được hanh thông Nhĩ căn, hanh thông Nhãn căn. Mắt không còn gai, tai không còn chướng khi ta nghe, vòi nước không bị bùng, phát nổ ra. Hên là vòi nước của con là vòi hoa sen tắm thôi, lỡ trong tay con cầm vòi nước của những người chữa lửa thì nó xịt một cái là nó thổi bay người khác. Vì vậy, sự tu này giúp con có được một sức mạnh bởi con luôn luôn không chờ đến phút cuối mà ngay trong giây phút này con luôn luôn đón nhận để khi xảy ra sự việc đó, con đã có sẵn năng lượng siêu thế, Từ Bi rồi. Do đó, các con phải cố gắng tu tập, đừng tu một ngày rồi một năm không tu, xảy ra việc cái nói tại sao tôi không làm được.

Con có nghe câu: “Nuôi quân ba năm dụng một giờ” không? Nghĩa là đôi khi mình nuôi dưỡng Tánh Thiện, nuôi dưỡng năng lượng Từ Bi của Phật cả cuộc đời, cả vô lượng kiếp để đương đầu với một sát na trong cận tử nghiệp mà thôi. Cận tử nghiệp nghĩa là ranh giới giữa sống và chết, giữa sự tồn sinh của cái Thiện nên phải luôn luôn sẵn sàng sống đời sống Tỉnh Thức. Tỉnh Thức từ tâm, từ thân đón nhận năng lượng siêu thế của Phật để khi chuyện nó tới, ta đã sẵn sàng. Bởi những ai đã sẵn sàng thì mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Chư Bậc Minh Tổ, các Bậc Tổ Sư, các Bậc Thiện Tri Thức luôn luôn hiện hữu trong cuộc đời của họ và sẵn sàng hộ mạng cho họ như bài trước Thầy đã nói. Nếu chúng ta sẵn sàng tu tập thì Chư Thiên, Long Thần, Hộ Pháp, Chư Thiện Thần luôn luôn ở cùng với ta, hộ mạng cho ta và mười phương Chư Phật luôn luôn quang giáng trên Tâm thức thanh tịnh của ta để hộ mạng, hỗ trợ dìu dắt ta trên con đường đương đầu với trùng trùng sóng gió của thử thách.

Câu 03. Con thấy độ nhịn của con cũng cao lắm nhưng giờ mình biết đó là cái quả của mình thì chấp nhận mình chịu nhưng vậy vô tình mình có là tác nhân để người ta cứ gây những Khẩu nghiệp, tác ý với mình. Mình có cần phải có một cái động thái để chặn lại mà nếu mình cứ nhìn mà không phản ứng thì mình có là tác nhân để người ta trổ những quả không tích cực không Thầy?

Không có gì vô tình hết, cái gì cũng có tình ý của kiếp trước, của kiếp này. Tình ý ta kiểm soát được thì gọi là ta biết, tình ý mà ta không kiểm soát được thì ta gọi là vô tình nên chữ vô tình này không còn quan trọng nữa. Quan trọng là khi nó xảy ra ta có kiềm chế được không khi nó bung ra, chỉ có vậy thôi.

Phật tử: Dạ con thấy là con nhịn, con kiềm chế, con không muốn sân si nhưng khi con nhìn thì sự việc càng ngày càng đi sâu hơn, đi xa hơn và nó tiêu cực nhiều hơn thì con cũng biết đó là quả của mình nhưng nó cứ trổ như vậy thì mình có là tác nhân để cho người đó họ cứ tạo nghiệp không? 

Thầy: Con thấy rác thì con lượm rác, con thấy cây khô héo thì con tưới. Trên đoạn đường đi đôi khi mang theo những đồ cồng kềnh thì con phải làm gì? Con phải nhờ bạn bè giúp con bỏ lên xe, con nhớ những chuyến đi từ thiện nhiều đồ không? Con kêu gọi mọi người giúp, có những chuyện tự thân khó gánh được thì con nhờ. Nay ta tu tập Thiền Thất Bảo Thiền Môn thì ta nương nhờ vào đại Hùng đại Lực của Chư Phật rồi, chuyện gì mà nó sắp bùng ra thì con nghĩ: “Phật ơi, con chịu hết nổi rồi, con bó tay rồi, con sắp buông tay rồi mà Phật biết không? Con mà bó tay, con mà buông tay là chiến tranh sẽ nổ ngay ra, người và con cũng banh ra luôn. Phật à, cho con gửi chút được không?” Phật đâu có từ chối, chúng ta chỉ từ chối đón nhận sự gia hộ của Phật thôi.

Con nhớ trong cuộc sống, cha mẹ không từ chối lời thỉnh cầu của con cái, chỉ có con cái không muốn đón nhận sự giúp đỡ của cha mẹ. Chư Phật đã phát nguyện độ chúng sanh cho nên những giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời, quan trọng đó ta không nhớ để nương nhờ vào Phật và thổ lộ “Phật ơi, con chịu hết nổi rồi, xin gia hộ cho con”, ta không nghĩ tới nữa mà hầu hết khi nó xảy ra ta tự quyết bằng Tâm Sân Si của ta xong rồi mới chạy tới Phật chứ ngay lúc đó ta không kêu Phật. Bởi vậy, chúng ta nhớ lời  Thầy dạy: “Tác Ý như Pháp Thiện”. Phần đông, chúng ta tác ý đối ứng ngay lúc đó, không kiểm soát được tâm nên tác ý với Pháp Tham Sân Si. Nhớ “Tác Ý như Pháp Thiện” với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, nếu nó xảy ra, con hít vào thật sâu, phình bụng, con thở ra Mu A Mu Sa: “Phật ơi, xin gia hộ cho con nhận rõ việc này, giữ Tâm Hoan Hỷ, xả bỏ ngay bây giờ”. Con thầm niệm như vậy và hít thở với hơi thở đó thì con sẽ có đủ Dũng lực bởi con có sự tiếp sức của mười phương Chư Phật ngay trong lúc đó, đừng để mọi việc đã xong rồi mới kể lể cho Phật nghe. Phật sẽ nói: “Trời ơi, lúc ta tới giúp thì nó không nghe, lúc xong việc rồi nó mang rác rưởi lên bàn thờ nó cúng ta”. Mỗi khi mình kể lể những sai phạm của mình nhiều quá nghĩa là mình cúng rác rưởi cho Phật. Cho nên, khi chúng ta xảy ra chuyện, hãy nương nhờ vào Hùng lực, tha lực đó với tự lực do sự tự giác của ta. Khế hợp giữa tự giác của ta và tha lực của Phật để đương đầu với mọi sự việc trong mỗi sát na. Con hãy cố gắng tu tập, con sẽ có một sự trải nghiệm mới để con chiến thắng được điều đó, chuyển hóa được điều đó.

Câu 04. Hiện con tu học cũng được gia đình rất ủng hộ và trợ duyên cho con trong việc giữ Giới. Con không chịu mua thức ăn tươi sống thì mẹ nhờ em con mua đồ tươi ra chợ làm để có đồ ăn tươi cho gia đình. Điều đó vô tình con lại làm cho gia đình tạo nghiệp vì con thì phải làm thế nào để gia đình con từ bỏ những thứ đó ạ?

Khi ta sống trong Thiện Pháp, khi ta làm những Thiện Nghiệp, ta không gây nghiệp cho người khác, không vì ta vô tình tạo nghiệp Ác. Người em tạo nghiệp sát sanh đó là nghiệp của người em chứ không phải vì ta tu Thiện rồi người em vì ta tạo ra nghiệp sát sanh. Chính vì dòng nghiệp thức vẫn còn của người em nên người em lãnh nhận việc đó.

Tuy nhiên, khi ta ý thức được điều đó vì ta tu Pháp Thiện thì nay người em làm hành động đó tạo nghiệp sát sanh thì ta hồi hướng cho người em của mình. Để một mai với năng lượng Thiện này, em nhận biết ra, nó không mua đồ tươi về để giết hại nữa, nếu như phải ăn thịt, cá thì sẵn sàng mua mà không cần phải sát hoặc dặn em, nếu vì ăn đồ tươi mà phải sát sanh thì nên giữ Tâm, Ý thanh tịnh, xin Chư Phật gia hộ: “Bây giờ, con phải làm, xin gia hộ cho con” hoặc chính con âm thầm cầu nguyện gia hộ cho để một mai em con ý thức được, chọn được một phương thức khác, tránh được nghiệp sát.

Điều này không phải do con tu làm điều Thiện mà trợ lực cho con để người khác tạo ra nghiệp mà đó là nghiệp của em con dẫn tới em con làm những việc đó. Vậy nên, không có gì phải áy náy rằng vì ta mà người khác tạo nghiệp, con chỉ nên nhớ rằng vì ta tu, sau này, tất cả những người sống xung quanh ta họ sẽ nhận ra và họ làm được như ta. Luôn luôn hồi hướng cho gia đình để họ nhận được luồng Phật điển Từ Bi của Phật, luồng Ân điển đó, họ sẽ ngộ ra và tìm một phương pháp tốt nhất.

Có một thời, có một nhóm đệ tử của Phật mới ra điều kiện lập ra những Giới là bắt buộc phải ăn chay. Chư Phật lúc đó mới nói rằng phải tùy theo duyên. Phật tử, đàn na, tín thí cúng gì thì Tâm Hoan Hỷ đón nhận sự cúng dường, hãy để cho họ nhận điều đó. Thế nên, con thấy trong trường phái Nguyên Thủy hiện tại bây giờ, nếu chúng ta cúng cho họ đồ ăn là cá, là thịt thì họ cũng ăn. Họ đâu sát sanh đâu, tâm của họ là đón nhận cá, thịt để ăn như món ăn để nuôi dưỡng thân này, để dùng thân phương tiện để tu chứ họ không nghĩ sát sanh. Vì thế, em của con sát sanh mà con không nghĩ em con sát sanh, nó chỉ làm cá để ăn chứ con đừng nghĩ sát sanh. Nhưng khi con nhìn thấy điều đó thì con cũng hồi hướng, niệm Phật hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa hồi hướng cho chúng sanh vì đời sống này mà phải chết để họ ra đi trong sự Hoan Hỷ và cũng hồi hướng cho em con ý thức được việc đó để sau này tìm những phương tiện tốt đẹp hơn mà không cần hại tới thân mạng của chúng sanh nữa.

Thực hành

Các con quy hướng về ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng.

Chúng ta  hãy hoan hỷ cầm cây chổi Mu A Mu Sa trong lúc này, giữ lưng cho thẳng để ta hoan hỷ tự giác, nguyện xin Chư Phật hộ mạng cho con, biến cái tâm tự giác, dũng mãnh tu tập này thành cây chổi Mu A Mu Sa, cây chổi thần thông để chúng con hoan hỷ quét sạch thềm Tâm thức, quét sạch tất cả những Pháp Bất Thiện đang tồn đọng nơi tâm của con và con cũng xin hoan hỷ hồi hướng cây chổi này tới cho mọi người được quét sạch Tâm thức của họ.

Niệm 21 biến Mật chú Mu A Mu Sa để tiếp thu năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế, Phật điển thanh tịnh từ mười phương Chư Phật vào thân xác và thân tâm này.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng Từ Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa xả bỏ tất cả các Pháp Bất Thiện.

Trì chú:

Mu A Mu Sa. (21 biến)

Hồi hướng: Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu Cộng Thiện Nghiệp này đến cho muôn loài chúng sanh để chúng sanh có đầy đủ năng lượng Thiện, biết từ bỏ và xả bỏ tất cả những Nghiệp Bất Thiện.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn