Search

Bài 1018: Phước Báu Hiện Tiền – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là Phước Báu Hiện Tiền, nghĩa là phước báu có ngay trong đời này khi tu Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, tiếp năng lượng Từ Bi của Phật. Luồng Phật điển Từ Bi của Phật tràn vào trong thân, tâm chúng ta để chúng ta tăng trưởng niềm vui và hạnh phúc, năng lượng yêu thương, năng lượng an lành để chuyển hóa những năng lượng bất thiện từ tiền kiếp do định nghiệp. Khi nghiệp của chúng ta đã chuyển hóa bởi tiếp được năng lượng vi diệu tràn đầy Từ Bi của Phật, cũng như hạt giống được gieo vào ruộng, đất được bón phân, tưới tẩm nước, tức khắc, nó sẽ tăng trưởng nếu đó là hạt giống tốt, còn hạt giống xấu không bao giờ tăng trưởng được.

Mỗi một chúng ta đều có chủng tử Bồ Đề mà Đức Phật đã khai thị. Có hạt giống Bồ Đề nên có đầy đủ phước báu luân hồi trở lại mang thân kiếp làm người. Khi ta làm người, theo lời Đức Phật khai thị, có nghĩa là ta đã có đầy đủ phước báu và thân kiếp làm người, thân mạng làm người, tinh thần của ta, thân của ta có một diệu dụng phi thường. Đức Phật nói: “Mang thân người thật là khó và thân người là phương tiện vi diệu để chúng ta mượn thân người, kiếp người này để tu.”

Thềm Tâm thức của ta như thửa ruộng phước điền truyền lưu trong vô lượng kiếp, tích trữ vô lượng phước báu mới luân hồi thành thân mạng con người. Chúng ta tin sâu vào Nhân Quả, Tam Bảo, giữ Giới, hành Pháp Thiện, tu tập Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn là chúng ta gieo trồng vào thửa ruộng tâm thức đầy tràn phước báu của mình một hạt giống mới để tăng trưởng phước báu hiện tại trong kiếp này.

Trong cuộc sống, khi chúng ta chia sẻ Phật giáo với các tôn giáo khác, chúng ta thấy người ta thường nói Phật giáo không có chiều hướng tích cực, cái gì cũng tiêu cực, cầu cho kiếp sau, tạo phước cho kiếp sau, cái gì cũng kiếp sau, chết rồi mới hưởng. Còn các tôn giáo khác, Thầy ví dụ rõ hơn như Thiên Chúa giáo, họ xin thì sẽ được, họ gõ thì sẽ mở. Họ xin cái gì rất bình dị, cho cơm ăn, áo mặc cho hàng ngày dùng đủ, cho cuộc sống được an vui, cho tiền đủ để sống, trang trải cho cuộc đời, cho sự thành tựu về danh, địa vị xã hội. Nói đúng hơn trong đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, Hồi giáo ngay cả Bà La Môn giáo, bất cứ tôn giáo nào họ cũng đều được quyền để cầu nguyện có được những phước báu tại tiền ngay trong kiếp này. Họ túng thiếu, họ cầu nguyện để bớt túng thiếu. Họ khổ, họ cầu nguyện để hết khổ. Họ bị sa ngã vào những đau khổ của tình cảm, họ cầu nguyện để hết đau khổ, có được tình cảm. Trong công ăn, việc làm, họ thua lỗ, họ cầu nguyện để có được sự thành tựu, có tiền bạc. Còn Phật giáo chúng ta cứ sợ hãi. Cầu để có, điều đó gọi là tham, rồi chỉ cố gắng mà tu. Các Thầy, các Cô, mọi người đều giảng, trong Kinh cũng nói: “Tu để kiếp sau”. Như vậy, đối với các tôn giáo khác, Phật giáo của chúng ta tiêu cực bởi ngay trong kiếp này phải từ bỏ, bỏ hết để chờ kiếp sau. Thế rồi trong gia đình túng thiếu về vật chất, trong cuộc sống hằng ngày vợ chồng bắt đầu xích mích, khó chịu, đâu có an vui. Trong tình bạn có những chuyện tương tác ta không giải quyết ngay trong kiếp này, trong ngày này, trong giờ này, trong giây phút này, ta cứ tu để kiếp sau có tình bạn tốt mà kiếp này không nuôi dưỡng tình bạn. Rồi cái tài, kiến thức ở đời ta cũng tu cho kiếp sau, chẳng tăng trưởng kiến thức cho kiếp hiện tại để giúp cuộc đời thành tựu được như một kiếp người bình thường. Do đó, Phật giáo được gắn lên một cái tên hay một thương hiệu truyền thống là sống tiêu cực, cho kiếp sau, không phải cho kiếp này.

Ý nghĩa đó, cách dạy dỗ đó đối riêng với người nhìn thấu được lời của Đức Thế Tôn khai thị thì nó có vẻ tiêu cực, lệch lạc, không đúng. Dẫn chứng thật là cụ thể trong thời của Đức Phật có một vị đệ tử, cư sĩ tại gia. Ông ta giàu không ai so sánh nổi đó là ông Cấp Cô Độc. Ông là một vị thương gia, tài phú, kinh doanh, tiền bạc không thể kể nổi. Giàu tới mức mà ông mang không biết bao nhiêu là xe chở vàng lót trên đất của một vị Thái tử ở kinh thành để mua đất cho Phật tạo thành nơi tập trung Tịnh Thất đầu tiên. Trong thời đó, Đức Phật đâu nói là ông Cấp Cô Độc không được giàu. Khác biệt giữa tăng trưởng phước báu hiện tiền trong kiếp này về tiền tài, về danh vọng, về kiến thức, về tất cả những gì rất là “người”, không do lời Đức Phật dạy phải từ bỏ mà do sự nhận thức sai của con người. Từ đó, có nhiều người tu Phật chê bai phước báu tại tiền của Nhân Thiên. Người ta cứ nói: “Ôi phước báu Nhân Thiên là phước báu chỉ luân hồi trong sáu cảnh, tôi muốn tu có phước báu để thành Phật”. Cứu cánh của người tu chúng ta là thành Phật nhưng trước khi thành Phật, chúng ta phải thành tựu được “là người” nghĩa là thành Nhân. Nhân thì phải sống hòa hợp, an vui, đầy đủ phước báu trong một kiếp người, với Tâm Thiện biết sử dụng phước báu của Ngũ Dục để làm lợi lạc, mang lại hạnh phúc, san sẻ với những người đang đau khổ để tất cả đều sống an vui. Như ông Cấp Cô Độc đã dùng tiền của mình mua đất ở kinh thành cho Phật lập Tịnh Xá đầu tiên, cũng như ông dùng tiền của ông, vàng bạc của ông để hỗ trợ trên con đường Đức Phật hoằng truyền giáo Pháp từ miền Bắc của Ấn Độ đến miền Nam, kinh thành của Ấn Độ. Biết bao nhiêu những người giàu có trong thời đại của chúng ta đây như ông Bill Gates, ông ấy giàu có khó ai có thể sánh bằng nhưng cái giàu của ông về vật chất cộng thêm cái giàu của tâm linh và tinh thần nghĩ đến những người nghèo, nghĩ đến thế giới, bởi vậy, hầu hết số tiền của ông ta lập được do kiến thức làm người, ông ta cống hiến cho từ thiện để những hội từ thiện đầu tư tiền bạc nghiên cứu những vaccine, những nền giáo dục cho những đất nước thuộc thế giới thứ ba, nghèo khổ hoặc phòng ngừa những chuyện có thể xảy ra trong tương lai, tăng trưởng kiến thức làm người. Đó là sự giàu có được sách tấn, được khen ngợi bởi giáo lý của nhà Phật.

Do đó, mỗi một người chúng ta tu, đừng theo chiều hướng tiêu cực, từ bỏ phước báu Nhân Thiên nghĩa là phước báu làm Trời, Người, phước báu sống trong Lục Đạo Luân Hồi. Không cần biết chúng ta luân hồi vào Lục Đạo nào trong hiện tại, chính trong hiện kiếp của cảnh Luân Hồi đó, mỗi một chúng sanh đều được Chư Phật chúc phúc và tiếp tay truyền năng lượng Từ Bi để chúng sanh đó tăng trưởng phước báu hiện tiền trong kiếp đó, để bảo đảm cho cuộc sống được an vui, được bình an trong cái đủ, phù hợp với sự diệu dụng nơi phước báu ta đang có.

Thế nên, nếu một người thật nghèo, nghèo rớt mồng tơi, nghèo rơi nước mắt, nghèo không tìm đâu ra được thứ gì nữa thì khi có nhân duyên tu Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa thì cuộc đời của họ được tràn đầy năng lượng Từ Bi của Phật. Phước báu về vật chất thay đổi kiếp nghèo đó, cũng như phước báu của nước và của phân tràn vào thửa ruộng khô cằn, sỏi đá làm cho nó ướt ra, thấm được nước, có được phân, sỏi đá được lượm lặt, gai góc được nhổ đi và thửa ruộng đó được gieo trồng những hạt giống tốt gặt hái ngay trong hiện kiếp này. Nếu con người không đầy đủ phước báu về tịnh tài, không đủ phước báu về danh, về kiến thức, về mọi mặt trong đời sống của con người, khi chúng ta tu Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa là chúng ta nguyện Chư Phật tưới tẩm vào tâm khô khan phước báu hoặc là phước báu mỏng của chúng ta năng lượng Từ Bi của Phật để từ miền đất khô khan, không có phước báu trong kiếp này của chúng ta đó, nó được trổ sinh hoa trái, nó đầy đủ những chất dinh dưỡng. Để mầm mống của phước báu trổ sinh ngay trong kiếp này, để những người nghèo sẽ bớt nghèo, sẽ hết nghèo. Nghèo về cái gì? Nghèo về vật chất, nghèo về tinh thần, nghèo về kiến thức, nghèo về tất cả mọi điều mà con người đang có, nghèo nụ cười, nghèo tình thương, nghèo ánh mắt biết yêu thương và bao dung, nghèo lỗ tai biết lắng nghe, nghèo vòng tay biết chìa rộng ra để nâng đỡ, san sẻ. Tất cả những túng thiếu nghèo khổ trong kiếp này về mọi phương diện khi tu Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa thì phước báu của mỗi một chúng sanh, mỗi một con người tu theo Pháp môn này liền tăng trưởng tức khắc và nó tịnh tiến mãi mãi để giúp chúng ta hướng thượng, thoát nghèo, thoát khổ, thoát túng thiếu để vươn tới một đời sống hoàn mỹ hơn, hoàn thiện hơn với Tâm Thiện của người con Phật.

Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa sẽ giúp cho mỗi hành giả, mỗi một người tu sẽ tăng trưởng phước báu hiện tiền. Nhớ rằng, chúng ta vẫn là người, chúng ta vẫn là người rất bình thường, vẫn là người rất tầm thường. Để chứng đắc quả Thánh thành Phật, đầu tiên, chúng ta phải kiện toàn, phải hoàn thiện đời sống của con người. Chúng ta không thể xây lầu 03 mà không xây nền tảng lầu 01 và lầu 02, bởi không thể có một chỗ dựa nào cho cái lầu cao nhất được xây ở tận hư không mà không có nền tảng vững chắc từ ở dưới xây lên từ lầu 01, lầu 02 cho tới lầu cao nhất. Không thể thành Phật được nếu mỗi người tu Phật không thành tựu được nền tảng vững chắc của Nhân Đạo. Nhân Đạo nghĩa là Đạo Nhân của con người, ở trong Đạo Nhân của con người mỗi chúng ta đều rất cần phước báu hiện tiền trong kiếp này để kiện toàn đời sống làm người tràn đầy hạnh phúc, vừa đủ các phương tiện và nhu cầu sống của chúng ta: “Thiểu dục tri túc”. Đủ để không khổ, đủ để không than, đủ để không thiếu, đủ vừa với cái cần dùng để đời sống hạnh phúc và dư để san sẻ, để chia sẻ, dư nữa là để trải rộng ra cho muôn người không đủ phước báu.

Vì thế, khi tu Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta sẽ tìm lại kho báu vô tận vốn có trong ta, được sự tưới tẩm của năng lượng vi diệu, Từ Bi của Phật để ta trở thành triệu phú, trở thành tỷ phú. Cái giàu của tỷ phú, triệu phú trong Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn không chỉ về mặt vật chất, tiền tài nhưng nó vì lẽ yêu thương, vì chân lý chúng ta muốn luôn luôn có sự hiện hữu của Tam Bảo trong đời sống, tràn đầy năng lượng siêu thế, Từ Bi để san sẻ nên ta trở thành người giàu nhất về tình thương, giàu nhất về phước báu hiện tiền, giàu vì ta biết đủ để có dư mà san sẻ cho muôn người. Do đó, Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn là một Pháp Thiền trì Mật chú Mu A Mu Sa để tiếp năng lượng siêu thế Từ Bi của Phật, để làm cho ta tìm lại kho báu trong ruộng phước điền của Phật Tánh vốn có trong kiếp người này, để tăng trưởng mọi loại phước báu hiện tiền trong kiếp này. Ai nghèo về tiền, tu sẽ có thêm tiền để sống vừa đủ. Ai nghèo về tình sẽ có thêm tình để san sẻ tình cảm. Tình ở đây không phải là tình yêu giữa con người có sự ích kỷ ràng buộc giữa hai thân xác mà tình ở đây là tình vượt trội lên trên hết tất cả. Cái tình dám chết vì người mình yêu, dám hy sinh, dám chia sẻ, dám lót đường cho người khác qua tình yêu của mình để đến bờ Giác Ngộ. Tình yêu đó trong nhà Phật gọi là Từ Bi để ai thiếu về danh có thể có được danh. Cái danh đó để được quyền lực trong xã hội mang Tâm hạnh Bồ Đề của người tu để có thể điều phối những sự sinh hoạt trong xã hội. Giàu ở đây là giàu về kiến thức, tăng trưởng kiến thức để chúng ta dùng kiến thức đó mang lại sự an vui cho muôn người, để họ nếu vì không có kiến thức thì nương nhờ vào kiến thức của ta giúp cho họ tìm được chỗ đứng vững chắc trong niềm vui, an lành nơi Pháp Bảo của Như Lai.

Vậy nên, Thiền Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa sẽ giúp cho những người nghèo khổ trên khắp thế gian này về mọi phương diện, có thể tăng trưởng phước báu hiện tiền trong kiếp này để tìm trở lại kho báu vi diệu, tiềm ẩn từ vô lượng kiếp qua mà ta mang tới trong kiếp này. Vì thế, mỗi người chúng ta khi quán chiếu điều này, chúng ta phải hoan hỷ lên, vì Pháp môn Thiền này sẽ giúp chúng ta trở thành người giàu có nhất. Nền tảng giàu có đó được xây dựng trên nền tảng đức hạnh của người tin sâu vào Phật Pháp Tăng và Nhân Quả, của người biết giữ Giới, biết hành Pháp Thiện, của người biết nuôi dưỡng hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Sự giàu có này được xây dựng trên nền tảng Chánh Kiến, Chánh Niệm. Sự giàu có này được xây dựng trên nền tảng của năng lượng Từ Bi nơi mười phương Chư Phật. Sự giàu có này được xây dựng trên Tâm Phật tịch tĩnh, biết san sẻ và yêu thương. Thế nên, chúng ta càng Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa thì chúng ta càng làm cho cuộc sống của ta giàu có hơn. Giàu có để biết đủ, đủ để có dư, dư để san sẻ.

Do đó, mỗi một người chúng ta hãy cố gắng tinh tấn, tu tập miên mật để trở thành một người giàu có nhất trong cuộc đời, được xây dựng trên nền tảng đức hạnh của Đức Phật đã truyền dạy cho chúng ta qua Thiền Mật Tông Mu A Mu Sa.                                  

Chúng ta nên nhớ, Phật giáo không tiêu cực như những người khác chưa hiểu về chân lý tu Thiện Pháp của Như Lai. Phật giáo thật tích cực bởi nó đóng góp về mặt xã hội, đầy đủ về kiến thức nhân sinh, kiến thức xã hội, kiến thức y học, kiến thức về xã hội học, kiến thức về tâm lý học, thiên văn học, không gian học, về tất cả những kiến thức rất là người thì khi thực hành miên mật Pháp môn Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa, mỗi người có phước báu về kiến thức nào hoặc có tâm khởi lên muốn tăng trưởng, làm giàu kiến thức đó đều thành tựu được nó. Đó là kinh nghiệm thực tế do thực chứng bởi Pháp môn này trải qua hàng ngàn năm xưa mà các vị Tổ, Minh Sư, Đạo Sư, các vị Thầy khi tu qua, từ một con người rất bình thường đã đột nhiên thay đổi, chuyển hóa. Cũng là một người bình thường nhưng có đầy đủ năng lực, kiến thức sống ở đời an vui, tịch tĩnh, không lay chuyển, không rung động, không có thay đổi bởi tất cả những dục lạc của thế gian. Có là dư, dư để san sẻ, chưa có rồi sẽ có. Cho nên, Pháp tu Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn này là một Pháp môn mà chúng ta lãnh hội được năng lượng siêu thế của Phật để khi ta gõ cửa, cửa sẽ mở, cửa ở đây là cửa Tâm thức Thiện. Chúng ta xin là sẽ được. Xin gì? Ta xin cho muôn chúng sanh thành tựu được sự an lạc nơi Pháp Thiện của Như Lai. Chúng ta hỏi sẽ được trả lời. Hỏi gì? Chúng ta hỏi những điều ta chưa biết để được biết trong Pháp Thiện. Chúng ta nghèo khổ, chúng ta cầu nguyện sẽ thành tựu được sự giàu có. Giàu về tình thương, giàu về vật chất, giàu về tất cả. Và cái giàu đó được xây dựng trên nền tảng đức hạnh, bởi tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, Luật Nhân Quả, giữ Năm Giới, hành Pháp Thiện, tu Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn. Với Giới hạnh bất thối chuyển đó, với niềm tin tuyệt đối vào Tam Bảo, thực hành miên mật Pháp tu này, mỗi người chúng ta sẽ giàu có ngay trong hiện kiếp này. Không cần phải tu cho đến kiếp sau, nếu nó dư nó sẽ dồn vào kiếp sau còn trong kiếp này ta sẽ hưởng ngay. Người đang khổ, tu sẽ hết khổ, người đang buồn, tu sẽ hết buồn, người đang sầu muộn, tu sẽ hết sầu muộn, người đang túng thiếu về vật chất, tu sẽ đầy đủ về vật chất. Người đang đau khổ về tình cảm thất bại, cầu chẳng được thì họ sẽ có được tình, có được danh vọng, địa vị, có được sự mong cầu thành tựu. Nhưng tất cả những sự có đó đều phải dựa trên nền tảng giới hạnh, của tâm hạnh thiện, hướng hượng, đủ vừa để xài, dư để san sẻ. Với tinh thần đó, ai trong chúng ta cũng sẽ trở thành người giàu có nhất. Dù rằng, trong túi không có một đồng nhưng vẫn giàu. Dù rằng, trong đầu không có kiến thức ở đời nhưng vẫn giàu. Giàu tình thương, giàu lòng nhân ái, giàu vốn sống để san sẻ niềm an lạc đến cho mọi người. Các bạn sẽ trở thành những người giàu nhất trên cuộc đời nếu các bạn hiểu rõ nghĩa lý này của Pháp môn Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, các bạn tinh tấn tu học, các bạn sẽ thay đổi được cuộc sống của các bạn ngay trong kiếp này.

Bây giờ, ta đang đói, đói sắp chết rồi mà ta ăn cơm vào để ngày mai no thì đó không đúng với giáo lý nhà Phật. Nhân Quả mà, cái nhân là chưa ăn nên cái quả là giờ đói bụng mà nói rằng: “Con ăn vô đi ngày mai con sẽ no, con ăn vô đi cho kiếp sau sẽ được no” thì chúng ta sẽ hỏi: “Thưa Phật, kiếp này con đang đói mà con ăn vào để kiếp sau no thì kiếp này làm sao con có thể sống để mà ăn? Chết tới nơi rồi”. Dựa trên một chân lý đơn giản như vậy, ta thấy tư tưởng đó là sai, tu cho kiếp sau là sai. Tu ngay trong kiếp này để phước báu được dư mà nó tràn tới kiếp sau. Nếu ta dư về phước báu Thiện, nó tràn tới kiếp sau, kiếp sau ta có thêm phước báu Thiện nhưng mà ngay kiếp này, ta đã hưởng được phước báu đó. Nếu ta không tu Pháp Thiện mà tu Pháp Ác thì ngay trong kiếp này nó sẽ tràn đầy và thặng dư cái Ác để trong kiếp này ta phải trả quả báo đó ngay tại chỗ. Và nghiệp Ác đó sẽ lại mang theo để luân hồi vào kiếp sau, nó rõ ràng. Bởi vậy, tu, nếu thiếu ngay bây giờ thì tu để có ngay bây giờ, có để dư mang tới kiếp sau. Nếu chúng ta tu kiếp này không có, làm sao có dư để mang tới kiếp sau? Các bạn làm việc hôm nay để có tiền mà các bạn cứ thiếu hoài làm sao các bạn có tiền dư để bỏ vô quỹ tiết kiệm để ngày mai các bạn xài? Các bạn đang không có nhà, làm không đủ để xây nhà thì làm sao ngày mai có nhà cho con cái mình ở? Cho nên, tất cả những gì bạn đang thiếu ngày hôm nay, hãy tu để có. Pháp môn Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa là Pháp môn lĩnh hội được Trí Tuệ Bát Nhã trong Pháp Thiện của Như Lai, tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, Nhân Quả, giữ Giới, hành Thiện để giữ hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa đón nhận tràn đầy năng lượng siêu thế, Từ Bi của Phật để làm cho những cái không có sẽ có trong cuộc đời này, phù hợp với Tâm Thiện hảo, tâm vì muôn người mà hy sinh, vì muôn người để san sẻ. Tâm vừa đủ để dư, dư để san sẻ, dư để mang tới kiếp sau. Còn như các bạn tu mà cứ túng thiếu hoài, không đầy đủ cái này, cái kia thì Pháp tu đó không phải là Pháp tu đúng với Chánh Pháp của Như Lai. Các bạn xin sẽ được, nếu các bạn tu dựa trên ba nền tảng là tin sâu vào Tam Bảo và Nhân Quả, giữ Năm Giới, hành Pháp Thiện một cách hoan hỷ, không miễn cưỡng, tự giác, thực tập miên mật Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, giữ hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Những gì các bạn không có rồi sẽ có, có trong Pháp Thiện, có dư trong tinh thần san sẻ, có dư trong chân lý vừa đủ để dư và chúng ta một mai đây sẽ trở thành người giàu có nhất trong cuộc đời bởi chúng ta tu đúng Chánh Pháp của Như Lai là Pháp Thiện, là Pháp luôn luôn dung chứa năng lượng Từ Bi để tưới tẩm, nuôi dưỡng tình yêu thương của mình, lòng bác ái của mình, sự giàu có của mình để san sẻ cho muôn người đang thiếu thốn.

Hãy tự tu để làm giàu, hãy tự tu để có phước báu hiện tiền. Hãy tự tu Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, giữ hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa để tất cả các bạn có cơ hội tìm lại được kho báu vốn có trong Tánh Phật nơi kiếp người ngay bây giờ. Đừng tu cho ngày mai, đừng tu cho tương lai, đừng tu cho kiếp sau. Hãy tu ngay cho kiếp này, tu ngay trong ngày hôm nay, trong giây phút này, ngay bây giờ để chúng ta hưởng được phước báu tu đó rồi tích lũy phước báu tu đó để từ từ, từng bước thành Phật trong tương lai.    

Tất cả mọi người nên nhớ, Phật Pháp không tiêu cực như người trong thế gian thường truyền miệng để những ai tìm hiểu về Phật Pháp bị sợ hãi, buông lơi, từ bỏ Chánh Pháp. Phật Pháp không tu cho ngày mai, cũng chẳng tu cho kiếp sau. Phật Pháp tu cho ngay bây giờ và cho ngay kiếp này. Phật Pháp mang lại lợi lạc ngay trong kiếp này, ngay trong giờ phút này, ngay trong sát na này. Phật Pháp không thuộc về tương lai, cũng chẳng thuộc về quá khứ mà Phật Pháp tu ngay trong Chánh Niệm của hiện tại. Và khi chúng ta tu Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, giữ hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, mỗi người chúng ta sẽ thành tựu được phước báu hiện tiền, tìm lại được kho báu vô tận nơi Tâm Phật của chúng ta, làm cho chúng ta giàu có về mọi phương diện và đủ để thặng dư về tất cả để mang lòng yêu thương, san sẻ cho muôn loài chúng sanh.

Cầu chúc cho tất cả các bạn hiểu rõ được nghĩa thú này để chúng ta thật hoan hỷ ngay trong giây phút này thực hiện Pháp môn Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn trong đức tin tuyệt đối, không lay chuyển để trở thành người giàu, để trở thành người tìm được kho báu vô tận đang tàng chứa nơi tâm Phật của chúng ta.

Vấn đáp 

1. Tổng hợp câu hỏi

1. Đạo Phật không chỉ là sự mầu nhiệm mà còn là khoa học. Thầy dạy phải tin tưởng bằng đức tin tuyệt đối, bằng hơi thở Chánh Niệm nhưng nghe phần mầu nhiệm nó nhiều hơn phần khoa học về cái quả của cái nhân mình gieo trong kiếp này, xin Thầy hãy nói cho con nghe thêm về cái sâu xa, nền tảng khoa học của điều đó?

2. Khi con thực hành Pháp môn này, kết hợp với việc mở bài giảng của Thầy cả ngày và đồng tu với Thầy vào buổi tối thì người con nó rất là nóng ở phần dưới, vậy năng lượng này là tốt hay xấu?

3. Khi con hít vào, phình bụng ra sau đó con Mu A Mu Sa thì nó bị dồn khí, giống như mình phải rặn để nó thoát ra, hình như con bị sai rồi phải không ạ?

2. Giải đáp

Câu 01. Đạo Phật không chỉ là sự mầu nhiệm mà còn là khoa học. Thầy dạy phải tin tưởng bằng đức tin tuyệt đối, bằng hơi thở Chánh Niệm nhưng nghe phần mầu nhiệm nó nhiều hơn phần khoa học về cái quả của cái nhân mình gieo trong kiếp này, xin Thầy hãy nói cho con nghe thêm về cái sâu xa, nền tảng khoa học của điều đó?

Khoa học là Nhân Quả. Nền giáo lý Nhân Quả của Phật là khoa học. Nó không phải là một nền triết học suy nghĩ, sáng tác ra bởi sự hiểu biết do kiến thức của con người. Khi con gieo trồng một hạt bắp, con tưới tẩm cho đúng nước và phân thì hạt bắp sẽ mọc lên thành cây bắp. Ví dụ: “Khi con nghèo khổ về vật chất, công ăn việc làm không có thì con càng phiền não, lo lắng, ray rứt trong tâm và đầu óc của con không có sự bình tĩnh, suy nghĩ phải đi làm ở chỗ nào, phải làm gì để có tiền cho cuộc sống. Chính vì sự lo âu quá đáng đó là cái nhân làm cho con sợ hãi, mất niềm tin vào cuộc sống, sống mà như chết.

Khi con học Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Chánh Niệm Mu A Mu Sa là đón nhận năng lượng Từ Bi của Phật. Năng lượng này tưới tẩm phước báu giúp cho chúng ta có hơi thở Chánh Niệm bởi chúng ta hít vào, thở ra có đầy đủ dưỡng khí Oxy giữ cho não bộ được tỉnh táo, thân xác được khỏe mạnh cộng hưởng với năng lượng siêu thế, Từ Bi của Phật giúp cho tâm của chúng ta bình lại, bình tĩnh, ôn hòa, an lạc và khỏe. Khi con người bình tĩnh và khỏe, đầu óc của chúng ta sẽ sáng suốt. Khi sáng suốt như vậy ta sẽ nhìn rõ ra ta cần làm gì để giải quyết vấn đề đó tốt đẹp hơn, rất là khoa học. Nếu như con thực tập miên mật, thường xuyên thì đầu óc của các con luôn tỉnh táo, thân xác luôn khỏe mạnh và tâm linh của con luôn tràn đầy năng lượng siêu thế Từ Bi của Phật thì bất cứ chuyện gì xảy ra, con ứng hóa kịp thời để chuyển hóa nó ngay nên con không bao giờ mất năng lượng Chánh Niệm đó. Rất là khoa học bởi vì thấy một ly nước nó vơi, con đổ nước nó sẽ đầy, thấy tâm trí hoảng loạn mà ta đổ vào đó năng lượng Từ Bi của Phật, con sẽ bình tâm trở lại để thành tựu những điều con muốn bởi ngay khi tiếp nhận được năng lượng siêu thế Từ Bi của Phật, con sẽ tỉnh táo, não bộ của con sẽ phát triển đúng, sẽ đủ sáng suốt để phân biệt điều gì cần phải làm. Y như đứa con hồi nhỏ, nó hoảng loạn vì một điều gì đó, nó chạy vào lòng của con, con có kinh nghiệm rồi, con ôm con của con vỗ về và chỉ nói một tiếng duy nhất: “Mẹ đây”, con thỏ thẻ với nó một hồi thì nó bình tĩnh, an vui trở lại và đôi khi, nó biết chơi, biết nghịch lại với mình.

Con người sợ hãi vì tính sợ hãi do bất tịnh nghiệp từ muôn đời, nên khi gặp một điều gì đó không thành tựu được thì tăng trưởng sự sợ hãi đó. Thế nên, hơi thở Chánh Niệm, hơi thở giúp mang Oxy thật khoa học xuống Đan Điền Khí Hải là bụng, từ nơi đó tăng trưởng sự hòa nhập, đón nhận Oxy vào trong máu của chúng ta. Nó sẽ thoát lên trên đỉnh đầu Bách Hội của chúng ta (Bách Hội là một trăm huyệt hội ở đó) theo đường xương sống làm tỉnh táo não bộ của chúng ta, cộng thêm hòa nhập với Oxy đó là năng lượng Từ Bi, siêu thế của Phật giúp cho tâm của ta tỉnh táo, não bộ của ta bình tĩnh, ôn hòa, hòa hợp để ta có sự suy nghĩ sáng suốt, giải quyết sự việc đang xảy ra. Ta tu dần thì năng lượng mạnh lên, nó trở thành như Ngài Quan Âm Bồ Tát ứng hóa thân đầy đủ với mọi Pháp xảy ra trong cuộc đời, mọi hiện tượng đang xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Gieo vào lòng đất hạt bắp sẽ trổ ra cây bắp nếu chúng ta tưới tẩm nước và phân.

Đức Phật dạy rất khoa học, não bộ của con người có khả năng phát triển rất là cao siêu, có thể đi lên trời và xuống dưới được. Ngày nay, chúng ta có thể lên được sao Hỏa, Mặt Trăng, cũng là đầu óc của con người. Chúng ta cũng có thể xuống đáy biển sâu. Hồi xưa, Đức Phật đã thấy diệu dụng của não bộ con người đủ để giải quyết tất cả mọi sự khúc mắc cần thiết của kiếp người. Làm sao để phát triển điều đó ngoài sự cố gắng học hỏi trong kiến thức của con người và giữ được sự cân bằng trong năng lượng tập luyện? Chỉ có tu luyện, khổ luyện, công phu với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa tiếp năng lượng siêu thế của Phật để nuôi dưỡng sự diệu dụng của não bộ cần có trong kiếp này thì chúng ta sẽ thành tựu được nó. Nó không phải mầu nhiệm theo tưởng tượng mà là sự thực chứng, chứng ngộ. Chúng ta thực nghiệm Pháp môn này, chúng ta sẽ chứng ngộ được sự thay đổi thật là rõ ràng.

Câu 02. Khi con thực hành Pháp môn này, kết hợp với việc mở bài giảng của Thầy cả ngày và đồng tu với Thầy vào buổi tối thì người con nó rất là nóng ở phần dưới, vậy năng lượng này là tốt hay xấu?

Con người có thân xác làm người này là thân xác vật lý. Thân xác vật lý này do Ngũ Hành. Đức Phật thì nói đơn giản do Tứ Đại: Đất – Nước – Gió – Lửa tạo thành. Trong thân ta có đất, có gió, có lửa, nước, bốn cái Đại này có năng lượng dung thoa tạo thành khí âm – dương, nóng và lạnh.

Khi chúng ta thực tập Pháp môn Chánh Niệm Mu A Mu Sa này thì luồng khí nóng và lạnh bắt đầu tương thông ra ngoài để đánh thức năng lượng vốn có trong Huyệt Đạo của thân vật lý của chúng ta, để nó đánh thức năng lượng vốn có trong 07 Luân Xa (07 Luân Xa là 07 Huyệt Đạo chính dọc theo xương sống lên tới đỉnh đầu). Con người thân vật lý có Huyệt Đạo, mỗi một Huyệt Đạo như một kho tàng chứa năng lượng mà chúng ta tiếp vào hàng ngày do hơi thở, do vật chất mà nuôi dưỡng thân xác qua ăn và uống, nó giữ ở trong kho đó. Khi thực tập tu này, nó sẽ đánh thức năng lượng dự trữ đó hoạt động ngay để luôn luôn đầy đủ năng lượng cho cuộc sống.

Do đó, khi con cảm thấy những nơi nóng từ trên đỉnh đầu, hay lòng bàn tay hoặc từ thân xác ở phần dưới, phần giữa, phần trên, chỗ nào cũng được miễn là khi con phát hiện, nó đều là tốt. Khi con phát hiện được, con lại tiếp tục dùng tâm nhìn nó: “Tôi đang nóng ở lòng bàn chân, tôi đang nóng từ phía dưới, nó hừng hực như lửa” nhưng con vẫn phải giữ hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, tiếp tục hít vào thở ra Mu A Mu Sa và cảm nhận hơi nóng đó.

Những vị Lạt Ma Tây Tạng họ tu để phát huy được hỏa hầu, nghĩa là ngọn lửa Tam Muội từ dưới rốn của họ vì họ sống trên núi cao, trên núi đó toàn là tuyết, hơi rất là lạnh. Cho nên, họ tập trung về Mật Tông phát triển lửa Tam Muội từ dưới Đan Điền này để ngọn lửa Tam Muội đó như máy sưởi, luôn luôn sưởi ấm cơ thể của họ bởi ngày xưa họ không có máy sưởi, không có điện, họ dùng lửa như những vị Sư tu và hành công phu tăng trưởng lửa Tam Muội để giữ cho thân được ấm. Ngày nay, các con tu thì lửa Tam Muội do hít thở đưa xuống Đan Điền và thở ra rất từ từ, hóp bụng, hít vào, phình bụng đó sẽ đánh thức được ngọn lửa Tam Muội từ dưới Đan Điền này lan tỏa ra toàn châu thân tùy theo cơ thể, tùy theo điều kiện vật lý chúng ta có mà hơi nóng đó, lửa Tam Muội đó sẽ phát huy ở chỗ nào. Nhiệm vụ của con là giữ hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, tiếp tục quán chiếu hơi nóng đó, hơi nóng đó con phát hiện được là tốt, là đúng, không có gì phải sợ.

Câu 03. Khi con hít vào, phình bụng ra sau đó con Mu A Mu Sa thì nó bị dồn khí, giống như mình phải rặn để nó thoát ra, hình như con bị sai rồi phải không ạ?

Không sai con, con chưa quen thôi. Khi con hít vào từ mũi, đưa xuống dưới bụng, phình bụng, khi con thở ra con hóp bụng vào vì hóp bụng thì hơi thở tự động nó đi ra. Nương vào hơi thở đó mà con phát âm Mu A Mu Sa, nương vào hơi thở mà tạo âm Mu A Mu Sa và âm Mu A Mu Sa khi nương vào hơi thở đó sẽ tăng thêm nhiệt lượng làm ấm thân của con.

Từ luồng khí dưới Đan Điền đó, nương vào hơi thở của khí nơi Đan Điền thở ra mà nó biến thành nhiệt lượng, nhiệt điện, biến thành điện. Luồng điện đó mới chạy dọc theo xương sống được, khí không chạy theo xương sống tại vì trong xương sống không có phần rỗng như ruột, để ta hít qua phổi xuống tới ruột già để xuống dưới bụng, mà xương sống nó cứng, nó có tủy và xương để hơi xuống Đan Điền nó biến thành điện bởi Mu A Mu Sa, hóp bụng vào nó biến thành điện. Điện năng đó nó sẽ chạy dọc theo xương sống lên trên đỉnh đầu là Bách Hội theo hơi thở, thở ra bằng miệng.

Con không sai, nó cần sự công phu nghĩa là tập luyện từ từ con sẽ thuần thục được nó. Bất cứ một việc gì trên đời này cũng cần lặp đi, lặp lại nhiều lần, nó sẽ thuần thục còn mới bao giờ cũng hơi khó chút xíu.                              

Thực hành

Chúng ta quy hướng về ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng.

Niệm 21 biến Mật chú Mu A Mu Sa để tiếp thu năng lượng vi diệu Từ Bi, năng lượng siêu thế, Phật điển thanh tịnh từ mười phương Chư Phật vào thân xác này, thân tâm này và hồi hướng cho thân tâm của chúng ta.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện Chư Phật mười phương ban rải năng lượng đại Từ đại Bi đến muôn loài chúng sanh để chúng con tăng trưởng phước báu tại tiền, tìm được kho báu vốn có trong tâm Phật của chúng con.

Trì chú:

Mu A Mu Sa. (21 biến)

Hồi hướng:

Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu Mật chú Mu A Mu Sa Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn hôm nay tới muôn loài chúng sanh để chúng sanh tăng trưởng và thành tựu phước báu ngay trong hiện kiếp này.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn