Search

Bài 1007: Chữa Trị Khổ Đau – Thất Bảo# 1 – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Diệu dụng của Mật chú Mu A Mu Sa là không thể nghĩ bàn, không thể diễn giải, cũng không thể nói cho nhau nghe về sự huyền diệu, công hiệu của Mật chú này bởi không có một ngôn ngữ văn tự nào có thể diễn giải được mà mỗi người chúng ta chỉ có thể thực chứng được nó, thực chứng được qua trải nghiệm thực tập và nhất định khi thực chứng rồi ta cũng không thể kể bằng văn tự, hay bằng những lời nói cho người khác hiểu thấu được những điều ta biết.

Có một điều ở trong cuộc đời là nếu bất cứ lúc nào có dịp hỏi tới, hoặc một lời mời gửi tới ai đó: “Bạn ơi, bạn có thể tu được không?” Thì thường xuyên chúng ta trả lời: “À, bận rộn nhiều lắm”.

Thầy không nói chủ đề về sự bận rộn mà không tu được. Thầy nói về một chủ đề mà Mật chú này có được diệu lực giúp cho ta tu mà không còn nói về vấn đề đó nữa. Có nghĩa khi ta tu, nhiều người nói “Thầy ơi, con nhức đầu quá, con đau cái thân quá, con bệnh hoạn, người con đau quá nên con không tu được.” Ở đời thường sử dụng hai chữ gọi là “khổ đau”, ta nói con khổ hoặc con đau hoặc nhiều người nói con khổ đau, khổ thì có nhiều cái khổ, đau cũng có nhiều cái đau, cái đau của bệnh hoạn, cái đau của thất bại,…

Hôm nay, Mật chú Mu A Mu Sa là một lời nguyện để chúng ta đánh thức lương tâm của mình hướng về Đấng Vô Thượng Sư là Đức Phật, các vị Phật, các Ngài khi đắc thành quả Phật luôn luôn phát một lời nguyện rằng: “Chúng sanh muôn đời không cần biết ở cảnh giới nào, ở Lục Đạo nào nếu như sẵn sàng đón nhận thì Chư Phật mười phương luôn ban rải năng lượng đại Từ đại Bi xuống cho chúng sanh.” Để chúng sanh đón nhận được năng lượng đó mà ứng dụng năng lượng đó vào tất cả mọi phương diện trong cuộc sống, trong kiếp nhân sinh làm người hay trong kiếp chúng sanh. Để kiếp đó, ta bớt khổ, bớt đau.

Khổ là tâm trạng của tâm, của tinh thần. Đau là tâm trạng và cảm giác của thân Tứ Đại. Thân Tứ Đại do Đất, Nước, Gió, Lửa nhân duyên hợp thành. Nó sẽ dần dần tan biến theo năm tháng, theo 04 chu kỳ: Thành – Trụ –  Hoại – Diệt của Sinh – Già – Bệnh – Chết. Đức Phật cũng phải trải qua 04 chu kỳ như vậy và không ai có thể trốn được. Dù ta có trốn vào hầm sâu, núi thẳm, trong vũ trụ mênh mông, dưới biển khơi, hay bất cứ nơi nào mà ta thấy rằng không ai có thể kiếm được ta thì nghiệp quả của Sinh – Lão – Bệnh – Tử, cái đau của thân, cái khổ của tâm do nghiệp vẫn sẽ tới với ta, không tránh được.

Mật chú Mu A Mu Sa là một Mật chú thuộc Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn giúp ta tiếp thu được năng lượng đại Từ đại Bi của Phật. Đã gọi là năng lượng thì thân và tâm của ta sẽ cảm giác được nguồn năng lượng đó đến và gắn kết với ta. Tất cả mọi dạng năng lượng được phân ra thành 02 loại. Loại năng lượng thô là do thực phẩm, thức ăn của những năng lượng tương tác trong đời. Một loại năng lượng tinh tế hơn là loại năng lượng của các Chư Phật, năng lượng Từ Bi.

Năng lượng trong Lục Đạo Luân Hồi là năng lượng bất tịnh, năng lượng của Chư Phật là năng lượng thanh tịnh, cho nên tất cả các bệnh về tâm do nghiệp của mỗi người tạo ra trong tiền kiếp hay tại kiếp này, từ thuở mới sanh cho đến lúc hiện tại thì năng lượng đại Từ đại Bi với 03 điều kiện: có đức tin vào Tam Bảo: Phật – Pháp –  Tăng, công hạnh giữ Giới, tu Pháp Thiện và có duyên thực tập Thiền Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa. Với 03 điều kiện như vậy, mỗi một hành giả, mỗi một đệ tử, mỗi một bạn có nhân duyên thực tập, nhất định người đó sẽ đón nhận được năng lượng truyền qua thân, tâm.

Năng lượng đại Từ đại Bi của Phật khi truyền qua tâm sẽ chuyển hóa tất cả mọi nỗi khổ. Nỗi khổ của tâm do nghiệp của ta tạo, tất cả những cái khổ về thành bại trong cuộc đời, những điều bất như ý, oan gia trái chủ, những điều mình mong muốn nhưng không thành, ái biệt ly, sinh lão bệnh tử, thịnh suy trong tất cả những cảm xúc. Những cái khổ đó đều được chuyển hóa từ từ và nếu như các bạn bị thân bệnh do nghiệp tạo ra như đau đầu, nhức người, như tất cả mọi căn bệnh mà do Tâm nghiệp tạo ra mà thân này phải mang bệnh, thì khi các bạn có Thượng duyên, có đức tin thật vững chắc, tin tưởng tuyệt đối vào ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng và Nhân Quả, giữ Giới và lập các công hạnh thực hiện Pháp Thiện, có duyên với Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn thì khi trì chú Mu A Mu Sa các bạn sẽ đón nhận được năng lượng vi diệu, một năng lượng đại Từ đại Bi của Phật thật là lớn gắn liền và truyền vào thân xác của ta. Năng lượng đó sẽ truyền khắp châu thân, kích hoạt tất cả các năng lượng tích tụ trong các huyệt đạo của các bạn, làm cho các huyệt đạo được lưu thông đúng và năng lượng đó giúp thân xác này thuyên giảm các bệnh đau do tâm. Và nếu như các bạn thực tập Pháp môn này một cách thường xuyên, bệnh hoạn sẽ hết ngay.

Nếu như các bạn có duyên nữa, thì khi đau đớn như vậy các bạn chỉ cần trì Mật chú này thì thân xác của các bạn sẽ hết đau, mà khi thân hết đau thì tâm bớt khổ, tâm hết khổ thì thân bớt đau. Thân và tâm là hai phương tiện gắn kết trong thân kiếp làm người nên thân và tâm là hai nhưng chính là một, một mà là hai. Vì vậy, khi chúng ta tu tập đúng, thân, tâm sẽ tiếp nhận nguồn năng lượng này. Nguồn năng lượng này sẽ giúp cho tâm ta hết khổ, thân của ta sẽ hết đau và bệnh. Khi thân hết đau bệnh, tâm hết khổ ta sẽ tràn đầy hạnh phúc và các bạn có thể ứng nghiệm ngay thực tế trong cuộc sống. Mỗi khi thân xác các bạn bị đau thì các bạn giữ Tâm Thanh Tịnh, tin sâu vào Nhân Quả, ba ngôi báu Phật – Pháp – Tăng, giữ Giới, hành Thiện Pháp rồi kết hợp với trì Mật chú thì chỉ trong tích tắc, hoặc trong một khoảng thời gian ngắn thân các bạn sẽ dần dần hết đau và có thể hết hẳn. Đó là kinh nghiệm thực tế. Lời nói ra nghe thật là dễ nhưng cũng thật dễ chứng nghiệm nếu như các bạn thực hành. Ai đã từng thực hành sẽ thấy điều đó là thực sự và vi diệu.

Phật cũng không thể độ người không có duyên. Bầu trời mênh mông, đất trời vô tận, cây cũng không thể mọc lên nếu rễ của nó không đâm sâu vào lòng đất thì làm sao có thể hút được sự sống. Mỗi người chúng ta, giữa bầu trời mênh mông này, với vô lượng Pháp môn Đức Phật dạy nhưng chúng ta không tin sâu vào Phật Pháp, vào Tam Bảo, giữ Giới và lập đức hạnh, có đức tin và bám sâu vào những Pháp môn phù hợp để thực hành nó một cách rõ ràng liên tục và miên mật thì mỗi người chúng ta không thể thành tựu được điều gì hết.

Còn nếu như chúng ta tin sâu vào Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng, giữ Giới có đức tin, hành Pháp Thiện, có duyên với Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn thì khi thực hành, ngay tức khắc các bạn sẽ tiếp được luồng điện đại Từ đại Bi tràn vào trong thân và tâm của các bạn để giúp các bạn hoan hỷ hơn, khởi lên các niệm hoan hỷ, hạnh phúc, an lành trong cuộc sống.

Biết bao nhiêu những người bệnh, bệnh về thân mà Bảo Thành đã truyền dạy cho họ một cách trực tiếp hay gián tiếp, họ đều lành, đều khỏe. Biết bao nhiêu người khổ ở trong tâm Bảo Thành cũng truyền dạy cho họ một cách trực tiếp hay gián tiếp họ cũng đều khỏi, nay họ sống trong thân mạnh khỏe, tươi vui, tinh thần thì an bình, hạnh phúc, cuộc sống bình an. Đối diện với tất cả những điều thuận hoặc nghịch trong cuộc đời, họ đều thấy hoan hỷ.

Cho nên, Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa khi chúng ta hít vào thật là sâu đưa xuống dưới bụng Đan Điền để có thể tiếp được Oxy chan hòa trong thân, tâm và thở ra niệm Mật chú Mu A Mu Sa thì ta có thể chữa lành tất cả những cái khổ của tâm, những cái đau của thân bệnh và dần dần trong ta, khổ đau sẽ đoạn diệt, hỷ lạc sẽ khơi lên. Không cần biết các bạn là ai miễn là các bạn tin sâu vào Tam Bảo. Không cần biết bạn ở tôn giáo nào miễn là các bạn hành được Pháp Thiện, giữ được Ngũ Giới. Không cần biết các bạn tuổi lớn hay nhỏ tuổi, bệnh hoạn hay khổ đau, hạnh phúc hay vui sướng thì các bạn đã có duyên với Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn. Với 03 điều kiện như vậy, khi các bạn thực tập, các bạn sẽ trẻ hóa tâm hồn, các bạn sẽ làm cho thân xác hết đau bệnh, làm cho tinh thần hết khổ và làm cho cuộc sống an lạc hơn.

Có câu “Tướng do Tâm sanh.” Tâm hết khổ bởi tiếp nhận được năng lượng đại Từ đại Bi, cũng như hạt giống tiếp nhận nước thì nó sẽ mọc lên tươi tốt và trổ hoa kết trái. Khi tâm của các bạn tiếp đón được năng lượng Mu A Mu Sa thì tâm của các bạn sẽ trổ hoa Bồ Đề. Hạt giống Bồ Đề bao nhiêu lâu nay bị quên lãng nay nhờ hồng phúc của Tam Bảo đổ tràn những Ân điển, đổ tràn những năng lượng đại Từ đại Bi đó, chủng tử hạt giống Bồ Đề đó sẽ mọc lên dần dần theo năm tháng, sẽ trở thành bóng mát che cho thân này hết khổ.

Và nếu như thân của các bạn bị bệnh do Tứ Đại, do Thân nghiệp, do Tâm nghiệp thì thân đó, cũng với 03 điều kiện trên và khi các bạn trì chú Mu A Mu Sa năng lượng liền ngay tức khắc sẽ tràn vào trong thân của các bạn làm chấn động, rung động thân của các bạn, làm khai mở tất cả 360 huyệt đạo toàn thân của các bạn, làm cho các năng lượng tích trữ trong huyệt đạo trong thân này sẽ luân lưu phù hợp tới những chỗ cần thiết và tự nó sẽ giúp cho các bạn nhẹ đi những nỗi đau của bệnh hoạn, bớt đi những cái đau của thân và đoạn diệt được tất cả mọi cái đau của thân, tâm đã tạo ra mà ngày nay các bạn đang phải chịu khi nó trổ quả.

Cho nên, Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn là một Pháp môn vi diệu cần phải rất từ từ diễn giải để mọi người am tường được sự màu nhiệm không thể nghĩ bàn của Pháp môn này. Nói một ngày không thể hết. Vì thế, mỗi một ngày Thầy sẽ nói về 01 ứng dụng của Mật chú Mu A Mu Sa.

Trong Thế giới ngày xưa thuở Đức Phật còn tại thế, con người khi chưa đầy đủ những phương tiện như ngày nay, khi Đức Phật nói về những điều huyền diệu như vầy con người khó có thể hiểu được. Thế giới thật là nhỏ, chỉ trong thôn, trong làng, trong xóm vài bước chân rồi luẩn quẩn như vậy mãi mà ta vẫn chưa đi hết được hết làng xóm của mình. Thế giới ngày nay mênh mông vô tận, biết bao nhiêu những quốc gia, biết bao con người sinh sống trong hành tinh này nhưng cũng nằm gọn trên bàn tay của Phật thuở xưa. Khi Ngài giảng, chúng Phật tử không hiểu được. Ngài hóa hiện thần thông, giữ toàn bộ Tam Thiên, Đại Thiên Thế giới trên hai ngón tay của Ngài mà đưa ra trước mặt cho chúng để tử Ngài. Ngày nay, chúng ta có những bạn và đệ tử đang ở bên kia bờ đại dương ở Việt Nam hoặc là chúng ta ở Năm Châu Bốn Bể cũng nhờ phương tiện này mà ta được gắn kết với nhau, ta nhìn thấy nhau, ta biết được nhau. Nói về các phương tiện như vậy để ta thấy được pháp màu của Chư Phật. Không cần biết các bạn ở đâu, đang làm gì, tôn giáo nào miễn các bạn là con người thì từ thân, trong kiếp người của các bạn đã có một kho tàng màu nhiệm vi diệu, nó có đủ khả năng giúp và mang lại an vui hạnh phúc, bớt khổ đau cho các bạn rồi.

Vì thế, khi chúng ta thiền như vầy, đặc biệt là Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa rất phù hợp trong hoàn cảnh hiện thời. Đâu đâu trên Thế giới, lòng người hoang mang hoảng sợ, hôm qua mới đó mà hôm nay biết bao nhiêu con người bệnh hoạn, rồi hôm qua mới tung tăng ở ngoài đời, ngoài đường, hôm nay không những tự bản thân mà xã hội, chính phủ, địa phương, chính quyền kêu gọi mọi người hãy tự nhốt mình vào trong nhà, đừng đi ra nữa coi chừng cơn bệnh dịch lan truyền và lòng chúng ta hoang mang vô độ.

Các cấp chính quyền tại Mỹ và trên Thế giới, mỗi một ngày, mỗi một giờ, từ các cấp liên bang đến tiểu bang, từ quận huyện đến thành thị, đến thôn quê họ đều phải đứng lên có trách nhiệm nói ra những lời để trấn an dân chúng và các khoa học gia, các bác sĩ, y tá miệt mài chữa bệnh. Những nhà khoa học thì nghiên cứu thuốc, vắc-xin (vaccine) và những loại thuốc để chữa bệnh và đã tìm ra rồi. Còn chúng ta, chúng ta hoang mang và sợ hãi. Chúng ta không có thuốc nhưng chúng ta có một dược liệu vi diệu mà Phật đã trao truyền đó là Pháp “giải thoát khổ đau” của Phật. Nếu hôm nay các bạn có duyên thì Pháp đó gọi là Pháp Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa.

Mu A Mu Sa là dược liệu vi diệu được tinh chế một cách tinh khiết bằng năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật, những Bậc Giác Ngộ. Dược liệu này nếu như chúng ta sẵn sàng hạ mình xuống tin sâu vào Tam Bảo, giữ Ngũ Giới, hành Pháp Thiện, cộng với nhân duyên thì chúng ta uống dược liệu này vào nhận năng lượng đại Từ đại Bi của Phật vào trong tâm. Tức khắc, chúng ta sẽ hết hoang mang và sợ hãi, tức khắc, chúng ta sẽ hết khổ, hết đau và hết bệnh. Điều đó không cần phải nhấn mạnh và nói nhiều. Các bạn có thể thực chứng được qua những giây phút các bạn thực tập trong ngày và các bạn nào mới có nhân duyên nghe qua các bạn cũng có thể thực chứng thử nghiệm. Nếu thấy nó hiệu quả, nếu thấy dược liệu Từ Bi của Chư Phật trải xuống cho thân, tâm của các bạn, làm cho các bạn hết hoang mang, hết khổ, hết sợ, hết đau, hết bệnh thì các bạn hãy cố gắng uống vô mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút để dược liệu này giúp các bạn khỏe và tinh tấn, sống tươi vui hơn trong mỗi ngày.

Thầy nhắc lại, Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn là một Pháp môn vi diệu với Mật chú Mu A Mu Sa có được diệu dụng là tiếp nhận được dược liệu năng lượng đại Từ đại Bi của Phật tới với thân, tâm của chúng ta để trị tất cả những tâm bệnh làm khổ tâm, những cái thân bệnh làm đau, giúp cho ta tìm lại niềm tự tin trong cuộc sống, giúp cho ta hết hoang mang sợ hãi mà còn giúp cho ta trao tặng cho những người thương yêu ở trong gia đình, trong xã hội, những người thân bằng quyến thuộc, những bạn bè. Và nói đúng rộng nghĩa hơn theo tinh thần nhà Phật là khi ta đã tiếp nhận được những điều tốt đẹp, ta có thể hồi hướng cho muôn loài chúng sanh, để chúng sanh cùng nương vào năng lượng đại Từ đại Bi đó mà họ sẽ bớt khổ ở trong tâm, bớt đau bệnh ở trong thân để Thế giới này ta sẽ sống hoàn mỹ hơn, đẹp đẽ hơn.

Vấn đáp

1. Tổng hợp câu hỏi

1. Thầy nhắc đến một trong những điều kiện là có duyên với Pháp môn, đương nhiên là phải tu luyện, phải thành tâm nhưng mà phải có duyên, cho con hỏi cái duyên đó có tùy thuộc vào mình không?

 2. Hôm qua con thực tập thì bị nhức xương sống, hôm nay con thực tập cũng bị nhức xương sống. Lúc trưa con cũng thiền thì nó hết nhức xương sống mà nó nhức lưng. Bây giờ đang học với Thầy thì nãy giờ cứ ngáp và nước mắt chảy xuống, xin Thầy cho con hỏi là con bị sao vậy ạ?

3. Làm sao để mình biết đó là nguồn năng lượng tha lực thanh tịnh của các Ngài hay nguồn năng lượng tà? Vì có những lúc, con ngồi con thấy khỏe. Cũng có lúc, con ngồi con cũng thấy khỏe hơn nhưng sau đó con biết được đó là nguồn năng lượng bất tịnh?

2. Giải đáp

Câu 01. Thầy nhắc đến một trong những điều kiện là có duyên với Pháp môn, đương nhiên là phải tu luyện, phải thành tâm nhưng mà phải có duyên. Cái duyên đó có tùy thuộc vào mình không?

  Nó tùy thuộc vào mình, có 03 điều kiện:

Thứ nhất: là phải có đức tin, tin sâu vào Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng và Nhân Quả đó là vế đầu tiên cần phải có.

Thứ hai: là phải giữ Ngũ Giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không sử dụng tất cả các chất say và thực hành các Thiện Pháp tức là làm những chuyện, nghĩ những chuyện, nói những chuyện tốt đẹp mang lại hạnh phúc, an vui cho mọi người.

Thứ ba: là có duyên với Pháp môn với Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, có duyên thì với 02 vế kia, khi con thực tập thì con sẽ lĩnh hội được năng lượng đại Từ đại Bi vào trong thân, tâm ngay.

Còn nếu như các bạn có 02 vế kia thì tức khắc các bạn đã có duyên rồi. Khi các bạn thực tập Thất Bảo Huyền Môn mà không tiếp được năng lượng có nghĩa 02 vế kia của bạn thiếu, các bạn phải coi lại là: “Các bạn có tin sâu vào hồng phúc Tam Bảo, ba ngôi Phật – Pháp – Tăng và tin sâu vào Nhân Quả hay không?” Khi các bạn hỏi câu đó, các bạn tự kiểm chứng lại mình, kiểm chứng nơi thân, tâm của mình.

Nếu các bạn nói có tức là các bạn đã thực hiện được một điều tốt, nhân duyên có chút xíu rồi. Bên cạnh đó, các bạn có giữ Ngũ Giới hay không? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không sử dụng các chất say không? Nếu các bạn hoàn toàn không là có Thượng duyên, có trên 50% thuộc về hạng Trung. Nếu các bạn chỉ có chút chút thôi, sát sanh chút chút thôi, trộm cắp chút chút thôi, tà dâm chút chút, cái gì cũng chút chút thì bạn có Hạ duyên tức là thấp thấp, cũng là có duyên rồi thì khi các bạn đã thực hành được 02 điều kiện này tức là có duyên, duyên sẽ từ từ tăng trưởng từ Hạ, Trung và lên cao hơn là Thượng.

Như vậy ai cũng có duyên hết, nếu ngay bây giờ bạn thực tập mà không tiếp nhận được năng lượng tức là duyên chưa có thì 02 vế kia của các bạn quá yếu thì các bạn kiểm tra lại, cố gắng tin sâu vào Tam Bảo và để tin sâu vào Phật – Pháp – Tăng thì các bạn phải làm sao? Các bạn phải tra cứu Kinh điển, nghe các những pháp thoại để hiểu biết Phật là gì? Pháp là gì? Tăng là gì? Cho đến khi các bạn thấu hiểu được, các bạn sẽ tăng niềm tin vào Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng và các bạn nghe những thuyết về Nhân Quả của nhà Phật có ở trên internet. Các bạn nghe đi nghe lại cho hiểu được Nhân Quả, khi hiểu được Nhân Quả các bạn tin vào Nhân Quả, tin vào Phật – Pháp – Tăng. Rồi các bạn cũng phải nghe về Ngũ Giới, nghe để hiểu, các bạn giữ Giới đó và hành Pháp Thiện thì các bạn sẽ tăng trưởng được nhân duyên ngay tức khắc đối với những bạn chưa có duyên. Như vậy, không ai mà không có duyên, không ai mà tuyệt đối không có duyên. Có nghĩa Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa ai cũng có duyên với nó. Nếu chưa có duyên cũng có thể lập hạnh, lập đức tin vào Tam Bảo sẽ tạo được nhân duyên cho mình.

Trở lại với câu hỏi: “Nếu ai chưa có duyên thì ta phải làm gì?” Phải nghiên cứu Phật Pháp để tin sâu Phật Pháp, tin sâu vào Phật – Pháp – Tăng, nghiên cứu về luật Nhân Quả để tin sâu vào Nhân Quả, nghiên cứu về Ngũ Giới và thực hành Pháp Thiện thì nhất định chúng ta sẽ tạo ra nhân duyên để thực tập Pháp môn này.

Do đó để trả lời, nhân duyên có tùy thuộc vào chúng ta hay không? Thì câu trả lời: nhân duyên với Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Chúng ta chọn nó chứ nó không chọn ta vì Pháp môn này là con đường dẫn đến sự giải thoát cho nên nó là của chung nhân loại, của chúng sanh. Chúng sanh có chọn nó hay không? Nếu chúng sanh chọn nó thì phải chuẩn bị 02 vế kia thì chúng sanh sẽ có nhân duyên ngay tức khắc ở mức độ tùy thuộc vào niềm tin, tùy thuộc vào hạnh đức của mỗi người.

Câu 02. Hôm qua con thực tập thì bị nhức xương sống, hôm nay con thực tập cũng bị nhức xương sống. Lúc trưa con cũng thiền thì nó hết nhức xương sống mà nó nhức lưng. Bây giờ đang học với Thầy thì nãy giờ cứ ngáp và nước mắt chảy xuống, xin Thầy cho con hỏi là con bị sao vậy ạ?

Ngáp có 02 nguyên nhân: Nguyên nhân đầu tiên là chúng ta thiếu nước và trong môi trường mình đang ngồi, nhiệt độ tăng bất chợt quá nhanh làm cho mình ngáp, cơ thể mình chưa thể dung hòa được.

Nhiều người cứ thấy ngáp, ở trong chùa thấy ngáp, ra đường thấy ngáp, ngồi nhà thấy ngáp thì trong dân gian người ta đồn khi ngáp như vậy chắc là ma hay vong nó nhập vô rồi nó sái cổ rồi ngáp, không phải như vậy. Cái ngáp đó là do nhiệt độ thay đổi, áp suất bất chợt cơ thể chưa hòa nhập nên ngáp. Cho nên, trước khi ngồi thiền hay tu tập như vầy các con nhớ uống ít nhất 01 ly nước, để nó dung hòa cái thân của mình thì mình sẽ không ngáp. Còn nếu như uống rồi mà còn ngáp nữa thì các con cũng hít từ từ đưa khí xuống Đan Điền thở thì theo dõi xương sống của mình và thở Mu A Mu Sa, 03 lần thì sẽ hết.

Còn triệu chứng đau thì thân ai cũng đau, Đức Phật ngày xưa cũng đau, cũng nhức chân, cũng bệnh hoạn. Tuy nhiên, nếu những sự đau đớn thân xác đó là do Tâm nghiệp và Thân nghiệp tạo ra từ nhiều đời nay trổ quả thì các con định tâm, nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh để chúng sanh bớt khổ, bớt bệnh và con cũng nguyện xin sám hối tất cả những nghiệp sát làm cho thân xác của chúng sanh nhiều đời đau đớn. Nay con xin chí thành đảnh lễ Chư Phật và sám hối. Khi con sám hối như vậy thì con hít vào con thở ra 03 lần. Thầy bảo đảm con sẽ hết ngay nếu như cái bệnh đau đớn thân xác đó là do nghiệp sát tạo ra.

Phật tử: Mình thêm sám hối nữa hả Thầy?

Thầy: Mình phát nguyện sám hối, mình lồng vào một ý tưởng là con cũng xin sám hối tất cả những nghiệp sát từ vô thủy, vô chung con đã tạo ra làm cho chúng sanh đau đớn thân xác này, nay nó trổ quả làm cho thân con đau thì theo ý tưởng và ngôn ngữ lúc đó hiện ra trong đầu mà con tâm sự, phát nguyện đúng như văn tự mà con nói không cần phải copy.

Câu 03. Làm sao để mình biết đó là nguồn năng lượng tha lực thanh tịnh của các Ngài hay nguồn năng lượng Tà? Vì có những lúc, con ngồi con thấy khỏe. Cũng có lúc, con ngồi con cũng thấy khỏe hơn nhưng sau đó con biết được đó là nguồn năng lượng bất tịnh?

Thầy: Khi con ngồi thì con làm gì?

Phật tử: Dạ, khi con ngồi hay nằm thì con niệm chú, con hít thở sâu rồi niệm Thất Bảo.

Thầy: Bây giờ Thầy hỏi con, con ăn đường vô con có thấy ngọt không?

Phật tử: Dạ, ngọt.

Thầy: Vậy thì con ăn đường vô con thấy vị ngọt, vị ngọt đó là của đường hay là vị ngọt là vị ngọt của trái cây hay một thứ khác con?

Phật tử: Dạ, ngọt của đường.

Thầy: Làm sao con biết vị ngọt đó của đường.

Phật tử: Dạ, vì con biết nó là đường.

Thầy: Con biết nó là đường là tại vì con mới ăn đường vô phải không con?

Phật tử: Dạ.

Thầy: Bây giờ con ăn cơm xong con có thấy no không?

Phật tử: Dạ, có.

Thầy: Thì cái no đó là do cơm hay là do chuối, do vật thực khác, rau quả?

Phật tử: Dạ, do cơm.

Thầy: Sao con biết là cái no đó do cơm?

Phật tử: Dạ, tại vì con ăn cơm.

Thầy: Như vậy, khi con trì Mật chú Mu A Mu Sa năng lượng tiếp vào thân thì năng lượng đó đến từ Mu A Mu Sa hay nó tới từ ma quỷ, các vong linh?

Phật tử: Dạ, tới từ Mu A Mu Sa.

Thầy: Như vậy con trả lời được chưa?

Nó tới từ Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa tức là năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật ban rải xuống cho thân, tâm của con. Nhưng vì tâm con còn nghi ngờ, con ăn đường vô ngọt mà con nghĩ là hình như vị ngọt này không phải của đường. Như vậy, người ta gọi là tâm con còn nghi, nghi đó không có hại, nghi đó tốt, nghi đó để kiểm chứng lại, bây giờ mình không ăn đường coi nó có ngọt không. Khi con không ăn đường mà nó ngọt tức là có một vị ngọt gì đó đang xâm nhập vào vị giác của con, còn nếu con ăn đường mà ngọt thì vị ngọt đó của đường. Y chang như vậy, khi con đã ăn đường vào rồi thì nó lấn át các vị ngọt khác vì đường là vị ngọt nhất trong các vị ngọt. Bây giờ vị năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật có phải là vị mạnh nhất không con?

Phật tử: Dạ, phải.

Thầy: Đúng rồi, vậy khi con trì Mật chú Mu A Mu Sa thì năng lượng lớn nhất của mười phương Chư Phật của những Bậc Giác Ngộ lan tỏa vào thân của chúng con thì những năng lượng bất tịnh của vong linh, ma quỷ hay những điều bất thiện không có cơ hội trỗi dậy trong thân, tâm của các con. Chỉ có điều khi con chưa có tín tâm tuyệt đối vào ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng và Nhân Quả thì con bắt đầu nghi. Phật nói nghi không có sao, nghi càng lớn mà mình tra cứu thực hành thì cái nghi lớn đó giúp mình chứng đắc lớn. Nhưng cái nghi lớn đó mà mình không tra cứu, không theo dõi, không thực hành để kiểm chứng thì cái nghi đó làm sụp đổ tinh thần và đức tin trong cuộc sống.

Thầy nguyện chúc cho con có cái nghi để tiếp tục thực hành, tiếp tục tra cứu, để con hiểu rõ. Hi vọng lời giải thích của Thầy giúp cho con tăng trưởng đức tin vào Phật – Pháp – Tăng, tăng trưởng đức tin vào Thiền Mật Tông, Mu A Mu Sa để mỗi khi con trì Mật chú Mu A Mu Sa thì con cảm nhận được năng lượng đó và khẳng định đây là năng lượng Từ Bi của Phật. Và nếu như con không trì Mật chú đó hoặc một lúc nào đó có một nguồn năng lượng tác động vào trong thân, tâm của con, thì con phải niệm Mu A Mu Sa ngay lập tức, một cách thầm kín hoặc thành tiếng nếu có cơ hội để con tiếp nhận năng lượng của Phật đổ xuống, lan tỏa vào trong thân xác để dung thoa tất các các năng lượng kia. Để con biết những năng lượng kia đã được dung thoa bởi năng lượng đại Từ đại Bi của Phật để con bớt sợ, bớt nghi.

Thực hành

Các con quy hướng về ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng.

Chúng ta hãy ngồi thẳng lưng nhẹ nhàng, hít thở sâu. Ta sẽ trì niệm Mật chú Mu A Mu Sa 21 lần, để mỗi người trong chúng ta tiếp nhận được năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật vào thân, tâm chuyển hóa mọi nỗi khổ trong tâm và mọi nỗi đau của thân xác này để ta bớt khổ, bớt đau, bớt bệnh. Chúng ta tăng thêm nhiều hỷ lạc trong cuộc sống.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện Chư Phật mười phương ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng sanh bớt khổ, bớt đau và bớt bệnh.

Trì chú:

Mu A Mu Sa. (21 biến)

Hồi hướng:

Con nguyện hồi hướng năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật tới muôn loài chúng sanh và tất cả những người chúng con yêu thương.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn