Search

Thu Hằng đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Với một lòng thành kính, chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo, để bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con luôn luôn tinh tấn, miên mật hành trì mật thiền chánh pháp, để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh giác, hành trì các pháp thiện, quán chiếu thấy rõ được đời và các pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ, những người yêu thương của chúng con đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho tất cả mọi người thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Xin chư Phật Từ Bi chứng minh!

Mời các bạn đặt tay phải vào lòng bàn tay trái, lúc này đây mời các bạn ngồi xuống, hãy ngồi xuống trong sự tịch tĩnh, cùng trở về với hơi thở của chánh niệm, nhẹ nhàng buông thư từ đầu tới gót chân. Hít vào chậm rãi phình bụng, thở ra từ từ hóp bụng. Dùng tánh biết hiện hữu, ghi nhận, thấu rõ mọi suy nghĩ, cảm xúc từ thân, khởi tâm Từ bi yêu thương, giữ cho tâm trí sáng suốt. Quán chiếu thật rõ với các mật ngôn Mu A Mu Sa quán tâm Từ Bi, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang quán ánh sáng của Trí Tuệ, Ma Sa Ốp Uê quán sự Tỉnh Giác của chư Phật, Sa Bi Mô U quán các pháp Thiện. Chúng ta sẽ đón nhận và tiếp hiện được năng lượng từ chư Phật, hãy bắt đầu.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng cho nhau.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Các bạn đồng tu thân mến, cuộc sống này, thời đại này và con người ngày nay tiếp cận với đời sống hiện tại luôn luôn lo lắng và sợ hãi. Chính bởi sự phát triển quá nhanh, phát triển về nhiều mặt nhanh quá mà chúng ta chỉ một giây, một phút dừng lại hoặc lùi lại một bước thấy mình đã lọt thỏm vào trong quá khứ. Để bắt kịp đà phát triển của nhân loại, đó cũng là sự mong cầu của mọi người chúng ta cứ chơi với phóng lao về đằng trước, chẳng có thời gian suy nghĩ với lập trường vững chắc tiến lên. Do vậy mà nhiều lúc sự tham cầu mong muốn thành tựu trong cuộc sống không được nhận xét một cách kỹ lưỡng, đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện trong đời, làm cho chúng ta lao đao, lận đận, khổ cực trăm bề.

Ngày xửa ngày xưa dưới con mắt kinh nghiệm của tổ tiên ông bà, dưới sự trải nghiệm bao nhiêu năm trời nhìn vào các hiện tượng vần xoay trong thịnh suy, mà tổ tiên ông bà đã rút tỉa được những kinh nghiệm sống rất thực tế theo chu kỳ vận hành có thịnh có suy, có tới có đi. Phải chăng con người có được kiến thức ngày hôm nay đều là nhờ vào kinh nghiệm thực tế, quan sát đúc kết để có được những bài học cho những ai đó hôm nay học hỏi, vận dụng vào đời sống. Không có một chuyện gì tồn tại được nếu đó không phải là kinh nghiệm thực tế của nhân loại truyền lại. Những gì truyền lại ngày hôm nay đều là những kinh nghiệm trải dài hàng trăm, hàng ngàn năm mà tổ tiên ông bà nhận thấy nó hữu ích cho loài người, cho con cháu nên ghi lại hoặc truyền miệng. Hãy nhớ đó là kinh nghiệm của sự trải nghiệm, đưa đến một nền kiến thức có trải nghiệm, có kinh nghiệm.

Chúng ta ai cũng vậy, có nhiều chuyện không thể biết được sẽ xảy ra như thế nào, từ đó mà khi khởi công làm việc hoặc tác sự làm một việc gì đó trong đời luôn luôn lo lắng, không biết có thành công hay thất bại, hay có gặp trắc trở hay không. Từ việc khởi công, gieo giống, đắp đường, bồi lộ, xây nhà cửa, cưới gả, làm ăn, đi học, đi làm, đi xa, sự lo lắng về những điều ta không thể nắm chặt được trong bàn tay là điều dĩ nhiên. Cũng từ đó mà kinh nghiệm người xưa giúp ích thật nhiều cho chúng ta. Có một thứ cũng là bài học kiến thức kinh nguyệm của cổ nhân, đó là chủ đề các bạn gửi về ngày hôm nay để Bảo Thành chia sẻ. Chúng ta so sánh giữa kinh nghiệm người xưa, cái nhìn của thực tế, của kinh nghiệm, của trải nghiệm đúc kết lại và cái nhìn của bậc giác ngộ, viên thông của Phật. Nhận định thật rõ ta nên xử trí như thế nào, hành trì như thế nào?

Các bạn, hai chữ tam tai, trẻ hoặc lớn tuổi đều đã từng nghe khi tâm bắt đầu lo lắng về cuộc đời của mình. Đặc biệt vào những đầu năm ai cũng đi coi thử coi năm nay có tam tai của ta không, để gặp những điều không tốt xảy ra. Tam là ba, tai là tai nạn, ba điều tai nạn có thể xảy ra. Hoặc bất cứ lúc nào ta làm việc gì ta cũng muốn coi thử coi ta khởi sự này có chạm vào tam tai hay không? Các bạn, vấn đề coi về tam hai hoặc là tam hợp là kinh nghiệm, trải nghiệm của cổ nhân rút tỉa theo cái nhìn của thịnh và suy. Có thịnh ắt có suy, có tới ắt có đi, có sanh ắt có diệt. Nắm không vững nhưng ông bà nhìn và thấy sự vần xoay theo chu kỳ ảnh hưởng của mặt đất, của mặt trăng, của mặt trời, của ngũ hành, của tứ tượng, của âm dương ứng với ngày sinh của chúng ta được đặt tên theo 12 con giáp, cũng như 12 số đó mà, thì chu kỳ 12 số, 12 con giáp có thịnh có suy.

Kinh nghiệm người xưa đã nhìn ra rằng không có một việc gì ở trên đời này mà nó thịnh thịnh mãi, suy suy mãi. Sông có khúc, con người có lúc, không ai khó ba đời mà cũng chẳng ai giàu ba đời. Tam tai là con số được đặt ra dưới chiều dài trải nghiệm, rút tỉa lại thành kinh nghiệm. 12 con giáp ứng với 12 năm, chu kỳ vận hành cứ 9 năm tính từ tuổi của ta, thì ba năm cuối của 12 con giáp là mọi sự ở trong đời nó bị chững lại. Tức là khi sinh ra ta thành, ta trụ và ba năm cuối đi đến sự hủy hoại, biến chuyển, để lặp lại từ đầu. Do đó cứ sau 9 năm tính từ ngày tuổi, ba năm cuối thường hay gặp những chuyện không như ý. Bởi chu kỳ vận hành của ngũ hành, của âm dương, của tứ tượng, của mặt trời, mặt trăng và của trái đất này gần lại nhau tính theo cái mạng mình sinh ra.

Các bạn đừng nghĩ Bảo Thành đi sâu vào tam tai để đưa các bạn tới một niềm tin vững chắc. Nhưng ta phải có một cái nhìn sáng suốt để nhận định rằng về tam tai, về ngày sinh tháng đẻ, về sự vận hành của trời đất và mặt trăng ảnh hưởng đến nhau trong vũ trụ ta đang sống. Đưa ra những bài học mà ông bà để lại đều là kinh nghiệm, trải nghiệm trong thịnh suy, suy xét thật là rõ. Cái nhìn đó là cái nhìn của trải nghiệm, của kinh nghiệm đúc kết kiến thức. Đã gọi là kinh nghiệm và trải nghiệm đúc kết lại, thì cái nhìn đó không phải là cái nhìn tuyệt đối, kiến thức đó không phải là kiến thức tuyệt đối, nó chỉ tương đối mà thôi. Có nghĩa không phải nó hoàn toàn vô dụng, kiến thức của Cửu Huyền Thất Tổ, của ông bà, của nhân loại để lại nó không tuyệt đối. Bởi chỉ là cái nhìn của kinh nghiệm nhưng nó tương đối, nếu chúng ta có một cái nhìn tương đối thôi, cũng hữu ích cho chúng ta.

Mà bạn coi về tứ hành xung, tam hợp, tam tai, cách tính cũng đơn giản thôi, nhưng hôm nay ta phải nhớ rằng cái nhìn về tam tai hoặc tam hợp, về ngày tốt giờ tốt, về người ta hợp hay xung khắc, về các hành ta ứng vào trong ngày sanh có sung có khắc, có tương khắc tương sinh, hãy nhớ là kinh nghiệm của cổ nhân. Tam tai trong nhà Phật có nhưng không phải chu kỳ 9 năm. 9 năm dài quá, mà chu kỳ của tam tai nơi nhà Phật là chỉ có 3 giây mà thôi. Đức Phật chỉ cho chúng ta những kinh nghiệm sống, những bài học sống, không dựa trên nền tảng của sự trải nghiệm, của kinh nghiệm đúc kết lại. Mà dựa trên nền tảng của giác ngộ, nhìn rõ và thấu mọi hiện tượng, mà cái nhìn của ông bà cổ nhân về tam tai là cái nhìn trải nghiệm kinh nghiệm, đúc kết, cho nên nó tương đối. Còn cái nhìn của nhà Phật là cái nhìn của tánh biết viên thông, của giác ngộ là thấu rõ. Cho nên cái nhìn này là cái nhìn tuyệt đối, tuyệt đối bởi Ngài giác ngộ, thấy rõ quy luật của thành trụ hoại không, của tam tai đại hạn tới với chúng ta chỉ trong 3 giây thôi.

Nói về tam tai tức là ba cái nạn trong đời xưa thường nhắc tới, nạn về hỏa, về lửa, về nước, về gió. Coi chừng lửa cháy, cháy nhà, cháy cửa, lửa sân giận. Coi chừng nước, ngập tràn, lũ lụt. Coi chừng phong ba bão tố. Cái đó là đại nạn, tiểu nạn có thể là dịch bệnh, chiến tranh, nghèo khổ, táng tận. Còn trong nhà Phật tam tai đó gọi là ba điều cần phải nhớ, ba thứ nguy hại nhất không xảy ra chu kỳ của 9 năm, mà xảy ra chu kỳ chỉ có ba giây, đó gọi là tam độc tham – sân – si. Cái nhìn, cái biết, cái thấu của bậc giác ngộ là tuyệt đối, Ngài thấy chỉ trong 3 sát na, tạm gọi là 3 giây. Nếu chúng ta không cẩn thận giữ gìn để cho tam độc thấm vào là tham sân si, thì trổ quả xấu, quả ác ngay hiện tiền. Chỉ trong 3 giây chẳng đợi đến 9 năm của tam tai vận hành.

Có tam tai, có tam hợp, nhà Phật có tam tai là tham sân si, ba nạn đó nguy hại, cũng có tam hợp là vô tham – vô sân – vô si, là Từ bi – Trí tuệ và Tỉnh giác. Nếu bạn ứng dụng được tam hợp là Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác, thì tam tai là tham – sân – si đều lụi tàn, chẳng có chỗ đứng. Bởi đây là điều tương khắc tương sinh, nếu bạn có Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác nó khắc với tham – sân – si, tham sân si liền biến mất. Hưng thịnh từ đó mà có, bởi phước báu và công đức chỉ trong 3 giây bạn thành tựu được, không đợi đến 9 năm và cũng chỉ trong 3 giây tai nạn, nghiệp chướng đổ tới ngay.

Bảo Thành nhắc lại để mọi người nhớ, cái nhìn của cổ nhân thuộc về tam tai, tính về tuổi, tính về tam hợp – tam tai, tính theo sự vận hành của ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, tính theo âm dương, tính theo tứ tượng, bát quái, vần xoay giữa mặt trời, mặt trăng và mặt đất, ảnh hưởng đến kiếp sống con người chỉ là kinh nghiệm, kiến thức của trải nghiệm tương đối. Nhưng kiến thức của chứng ngộ nơi Đức Phật là tuyệt đối. Nếu biết cái nào tương đối, cái nào tuyệt đối, là người bình thường thôi ta cũng sẽ lựa chọn sự tuyệt đối để bảo đảm đời sống của mình, để vận hành cho đúng. Bảo Thành chia sẻ để các bạn có một cái nhìn thông cảm. Khi xưa chưa có bậc giác ngộ ra đời hướng dẫn, mọi kiến thức làm người để ứng hóa trong đời đều từ cổ nhân, ông bà, cha mẹ cữu huyền để lại cho ta. Nhưng khi có bậc giác ngộ, ta có duyên để gặp lời giáo huấn của Ngài truyền lại qua kinh điển, ta có sự lựa chọn tốt đẹp hơn.

Đừng phỉ báng, chê bai kinh nghiệm của sự trải nghiệm, đúc kết kiến thức của cổ nhân, hãy nhớ những kinh nghiệm đó cũng giúp ích thật nhiều cho chúng ta. Thế nhưng thực tế nhìn rõ của bậc giác ngộ sẽ giúp ích nhiều lắm các bạn ơi. Trên con đường hành trì để tránh tam tai, cổ nhân cũng thường nhắc nhở chúng ta phải biết dừng lại để quán chiếu bản thân, hành xử như thế nào trong những ngày tháng qua. Phải biết hành thiện tích đức, phải biết ơn với trời, với đất. Phải biết giữ tâm cho thanh tịnh, giữ khẩu cho thanh tịnh, tức là suy nghĩ phải thanh tịnh, nghĩ cho ngay, nói cho thẳng, đi đứng thì đừng có siêu vẹo, ăn nói thì phải đàng hoàng để tích phước, tránh những tam tai đại nạn tới, phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Ông bà nhắc nhở sự hưng thịnh của đời người cũng đi tới thời kỳ suy tàn, qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai. Bĩ cực và thái lai là chỗ mà cực khổ hoặc cực thịnh, thành công, thịnh suy, sanh diệt, thành trụ hoại không ứng với nhà Phật. Những nguyên nhân chẳng phải trời, chẳng phải đất, chẳng phải thiên địa. Ông bà thì nghĩ rằng đó là sự tương khắc tương sinh của nguồn năng lượng vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, mặt đất ảnh hưởng làm cho cuộc đời của ta có thể thịnh suy. Còn cái nhìn của Đức Phật là của sự giác ngộ, thì thấy rằng sự ảnh hưởng chẳng phải do trời, do đất, do mặt trăng, mà do nghiệp, do nhân quả. Sửa được nghiệp, chuyển được nhân quả, chỉ trong 3 giây tạo được phước và công đức. Không chuyển được nghiệp, không tin vào nhân quả để chuyển hóa, trong 3 giây tạo ra tai nạn cho chúng ta.

Người học Phật lựa chọn phương pháp tuyệt đối của Đức Phật, cẩn cẩn ghi nhớ giữ thân khẩu ý thanh tịnh, 3 giây có thể tích được phước, tạo ra công đức, 3 giây có thể tạo ra nghiệp ảnh hưởng sâu dài cho bản thân. Tam độc ứng với tam tai – tham sân si. Tam hợp ứng với ba điều là Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác. Người có tâm Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác, khắc khắc trong 3 giây tạo vô cùng nhiều phước báu và công đức. Tương sinh tương khắc, Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác tương khắc với tham – sân – si. Nếu trong từng niệm, từng giây, từng phút của chánh niệm ta an trú trong tâm Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác, thì chẳng có được sự hiện diện của tham sân si, rất tuyệt vời.

Ta chia sẻ hôm nay không phải đào sâu tin tưởng vào kinh nghiệm của cổ nhân về tuổi, về ngày, về tứ hành xung, về tam hợp, tam tai, về những con giáp, về thiên căn địa chi, về ngũ hành bát quái, về âm dương tứ tượng, để rồi sợ hãi. Mà chia sẻ để thấy được cái nhìn tuyệt đối mà bậc thầy của trời người. Ta đã có hội đủ nhân duyên nhận Ngài làm thầy để học mà hành, kinh nghiệm đó của một giác ngộ Bổn Sư Thích Ca. Phân tích chia sẻ để chúng ta hãnh diện rằng kiếp này ta có đủ phước gặp được lời dạy của Ngài và được Ngài nhận chúng ta làm đệ tử, truyền trao không phải là kinh nghiệm, mà là sự tuyệt đối của cái nhìn do bậc giác ngộ thấy sự vận hành thịnh suy, thành trụ hoại diệt, ảnh hưởng tới con người qua tam độc và nhân quả thiện ác. Bạn nhìn vào nhân quả thiện ác, bạn hiểu được nhân quả thiện ác, bạn tin vào nhân quả thiện ác, bạn ứng vào quẻ Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác tương khắc với tham – sân – si, đời bạn sẽ hạnh phúc.

Mỗi một ngày khi thức dậy bạn không phải bấm trên ngón tay như bấm độn để nhìn ngày, nhìn tháng, năm sinh, ngày hôm nay xui hay hên, có hạng gì không. Mà từng gây niệm niệm trong tâm từ bi, trong sự sáng suốt, sự tỉnh giác, làm những việc bác ái yêu thương. Thì bạn đã là người cầm được chìa khóa mở cửa Niết Bàn, bước vào sự an vui và hạnh phúc. Tai nạn chẳng thể tới, có tới cũng chỉ là như cơn gió nóng của mùa hè, rồi thoáng qua chẳng còn nữa, hãy nhớ như vậy. Học Phật để bổ túc cho kinh nghiệm của cổ nhân, chọn cái tuyệt đối nơi bậc giác ngộ, để giảm tối thiểu đắm chìm trong mê hoặc của cổ nhân, kinh nghiệm tương đối. Không phỉ báng, không chê bai, không phủ nhận, nhưng người học là người biết chọn phương pháp tốt hơn để sử dụng.

Ta may mắn học được lời của Phật phải sử dụng cho đúng. Đức Phật dạy sinh lão bệnh tử, trong tam tai có hưng thịnh, có thái lai, có bĩ cực, có sanh có diệt. Ông bà cũng đúng, nhưng cái đúng của kinh nghiệm tương đối. Phật chính xác hơn bởi cái nhìn của ngài là cái nhìn thấu. Sự vận hành của chúng ta, chi phối toàn diện bởi nghiệp ác và thiện. Ác sẽ gặp tam tai bởi luôn luôn tiếp xúc với tham sân si. Thiện luôn luôn gặp điều tốt bởi luôn tiếp xúc với Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần với tam độc gặp tam tai thôi. Gần với tam hợp là Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác thì nhất định an lành luôn hiện diện trong cuộc đời.

Bạn tìm gì trong cuộc sống và bạn ứng dụng gì vào cuộc đời để an lạc và hạnh phúc? Kinh nghiệm từ cổ nhân tương đối, hay cái nhìn tuyệt đối của bậc giác ngộ, sự lựa chọn đó do chính bạn quyết định. Nếu bạn gần gũi được với những ai thấu triệt được thuật âm dương ngũ hành, tứ tượng bát quái, bấm độn, phong thủy, bạn sẽ được người ấy phân tích rõ. Để cuối cùng mình chọn con đường của bậc giác ngộ dạy để hành trì tinh thông, ngõ hầu có được sự an lạc trong hạnh phúc. Nếu bạn muốn coi về vận mệnh của đời mình, nếu bạn muốn coi về tam tai, tứ hành xung, tam hợp, ngày giờ, tháng tốt, chỉ có một thầy duy nhất có thể dẫn các bạn thấu suốt mà chính xác, hãy tới với vị thầy đó. Vị thầy đó không xa, vị thầy đó chính là vị thầy các bạn đang nhìn thấy, đang nghe. Thầy đó là thầy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bạn đang nhìn thấy trong tâm thanh tịnh. Thầy đó là thầy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bạn đang nghe, nghe được lời chánh pháp Ngài còn truyền lại qua kinh sách, qua những bậc thiện tri thức bạn hữu duyên gặp được. Các bạn, mời các bạn trở về với hơi thở của chánh niệm.

Thưa Phật! Kinh nghiệm của cổ nhân chúng con không phủ nhận, lời dạy của Ngài, của bậc giác ngộ chúng con xin ghi nhận và hành trì. Tam hợp Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác xung khắc với tam tai tham – sân – si. Nguyện cho mọi người luôn luôn niệm niệm an chú trong Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác để rời xa bến ác của tam độc tham sân si.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng cho nhau.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn