SUỐI KIM CANG

Phần đất cúng dường lên Chư Phật bắt đầu từ con đường mang tên Manor Wood Road, chạy dài khoảng gần một cây số thì tới con suối con. Con suối con trong suốt như mặt gương, phản chiếu rõ mọi cảnh giới xung quanh, rửa sạch tất cả những vẩn đục còn vướng mắc trong đời.

Bạn phải đi qua con suối nhỏ này mới tới được chánh điện, và trước khi tới chánh điện để cúng dường và chiêm bái Chư Phật Thập Phương, phải chăng mọi người chúng ta nên buông thả tất cả những thị phi, phiền não, nghiệp quả, nơi dòng suối này, để khi tiến vào chánh điện ta có được cái tâm không, tâm vô đối chấp, tâm vô sở trụ.

Ðể nhắc nhở mọi người trước khi vào chùa nên buông bỏ tất cả những thị phi, mê lầm đối chấp, và chuẩn bị cho mình có được cái tâm Kim Cang trong suốt, con suối con này đã được đặt tên là Suối Kim Cang. Mỗi khi bạn đến với Chùa Xá Lợi, bạn hãy ngừng lại một phút bên con suối này, tĩnh tâm quán niệm chữ Xả, buông thả, buông thả, bạn sẽ thấy tâm bạn thật nhẹ nhàng trong đoạn đường còn lại mà bạn đang tiến về hướng chánh điện.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Table of Contents

On Key

Related Posts

4014. Bản Ngã-Cái Tôi

Trần Công Minh đánh máy Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Mời các bạn quy ngưỡng

4011. Bình An Nơi Đâu?

Thu Hằng đánh máy Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Mời các bạn quy ngưỡng về