Search

Prepared For New Year 2011- Hồi Ký Chùa Xá Lợi- Chuẩn Bị Đón Xuân 2011

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

New year of 2011 had come. We cleaned up the snow and prepared for the welcome of the new year.  Fire cracker, Lion dance and foods were all well done. Happy, happy moment had come.

Năm mới lại đến, quý thầy cùng phật tử lại ủi tuyết và dọn dẹp chuyển bị đón xuân. Pháo, đầu lân và đồ ăn mừng xuân đã được chuẩn bị thật là đầy đủ.

All the diesel heaters were turned on. Lucky money was ready to offer to members. Big smile, blessed and hot soup too always were presented to offer.  

Những máy sưởi bằng dầu đã được bật lên. Bao lì xì, niềm vui, nụ tầm xuân và những tô soup thật nóng hổi luôn luôn sẵn sàng dâng hiến cho mọi người.

800IMG_0136 800IMG_0106 800IMG_0107 800IMG_0149 800IMG_0164 800IMG_0161 800IMG_0153 800IMG_0165 800IMG_0169 800IMG_0167 800IMG_0170 800IMG_0177 800IMG_0180 800IMG_0173

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn