New Year 2011-Hồ Ký Chùa Xá Lợi- Đón Xuân 2011

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

Look! We were welcome the new year. The Ven. and members had a wonderful time. It was new year. Yeah! It was new year.

Xuân đã đến! Mọi người đều hoan hỷ. Quý Thầy và phật tử đã có được một năm thật tuyệt vời. Xuân đã đến, vâng xuân đã đến.

800IMG_0268 800IMG_0267 800IMG_0265 800IMG_0264 800IMG_0262 800IMG_0261

We were welcome buses and members. Cold was not be able to stop us. All the Ven. were out side to welcome all the members.

Nhiều xe Bus đưa quý phật tử gần xa tới chùa. Cái lạnh băng giá không thể ngăn chặn mọi người đón xuân. Quý thầy đứng giữa băng tuyết vui cười hoan hỷ mừng đón quý phật tử.

If let go of all your attachments, you are still be able to connect with the energy of that past new year. It is amazed.

Nếu có thể buông bỏ hết mọi dính mắc, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng của ngày lễ trong xuân đó. Thật là tuyệt vời, không thể diễn tả nổi.

 

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Table of Contents

On Key

Related Posts

4014. Bản Ngã-Cái Tôi

Trần Công Minh đánh máy Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Mời các bạn quy ngưỡng

4011. Bình An Nơi Đâu?

Thu Hằng đánh máy Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Mời các bạn quy ngưỡng về