Liên Minh Với Ma Quỷ

Tâm Sĩ đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải Tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn, chúng ta gặp nhau nữa rồi, thôi thì duyên nợ và số phận đưa chúng ta tới gặp nhau, dù một giây một phút, gặp một người hay nhiều người, cũng đều do nhân duyên mà có, nương theo duyên này như một người bạn, để chúng ta chia xẻ.

Các bạn thân mến, cuộc đời của chúng ta như câu tục ngữ nói: “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại thành hòn núi cao”. Trong cuộc sống luôn luôn có sự liên kết, để làm những chuyện lớn, phải không các bạn? mà chữ ngày nay gọi là liên thông, hợp tác, hoặc là chúng ta tạo ra một tập đoàn, tập thể, để có cùng một ước nguyện, ý chí, một phương hướng, kế hoạch, để tiến tới sự thành tựu cho mình, bởi vậy người ta gọi đại công ty, liên kết những con người cùng làm việc với nhau.

Chúng ta có những nhóm này nhóm kia, ngay ở trong Chùa cũng có nhóm, để chúng ta kiên kết tu học. Nhóm tu niệm Phật, nhóm tu thiền mật, nhóm tu thiền tâm, nhóm tu thiền Vipassana hoặc nhóm tu chánh niệm. Chúng ta thấy có nhiều cách để tu và hầu hết những người tu tạo thành

nhóm, để đồng hành trong cùng một lời phát nguyện: tinh tấn, sách tấn cùng tu, điều đó là bình thường.

Các bạn thân mến, vào thời Đức Phật, Ngài có cả một Tăng đoàn tức là một Tăng thân lớn, cùng đi với Ngài, cùng hòa hợp chung, nghe giảng, thực hành, tự giải thoát với nhau trong một tập thể, có được chân lý trong sự hướng dẫn của Phật. Ngày nay chúng ta vẫn theo mô hình đó, có lẽ mô hình sống tập thể thành nhóm, thành Thôn, thành Làng, rồi thành Tăng thân, là hình thức của loài người, ngay cả súc vật chúng vẫn sống thành một tập thể, để tự bảo vệ lẫn nhau, chia xẻ quyền lợi và thăng tiến trong cuộc sống, chuyện đó ai cũng có kinh nghiệm mà.

Các bạn, đâu có sai phải không các bạn, nhưng câu chuyện sau đây chúng ta sẽ thấy một sự liên minh vĩ đại của những con người thất bại. Các bạn có thấy sự liên minh vĩ đại của những con người thất bại chưa?

Chuyện kể rằng có một vị tỳ kheo trong giáo đoàn của Chư Phật thời đó Đức Phật dạy. Vị Tỳ kheo này có lẽ không có đi theo giới luật của Đức Thế Tôn dạy, mà chắc là đã sám hối nhiều rồi, nhưng vị Tỳ kheo này vẫn không thể thay đổi cho phù hợp, mà cứ sống theo ý của mình, nên cuối cùng các bậc trưởng lão ở trong luật và giới, đã đi tới quyết định sau bao nhiêu ngày tháng sách tấn việc này và thay đổi, mà vị này lại không muốn thay đổi, cho nên vị Tỳ kheo đó bị tẫn xuất, hai chữ tẫn xuất trong nhà Phật, có nghĩa là bị trục xuất, mời ra khỏi Tăng đoàn. Bởi vì Tăng đoàn của Phật là một Tăng đoàn hòa hợp theo giới luật.

Vị Sư bị tẫn xuất ra khỏi Tăng đoàn đó buồn bã đi, ông ta buồn là vì từ nay không có ai cúng dường cho ông ta, lui tới với ông ta. Vị tỳ kheo này buồn, buồn một cách thê thảm, buồn như trời mưa lai rai tối đến sáng, buồn không thể đi đâu được nữa, buồn lê thê chỗ, này tới chỗ kia, buồn một cách thảm bại như thế. Thì bất chợt, do công phu tu lâu ngày đó cũng có tầm nhìn, ông ta nhìn bằng nhãn pháp của một người tu, thấy được một con quỷ đi lang thang, mà tướng con quỷ lại giống mình quá, nó cũng buồn lê thê, dài dài, chán chường. Tỳ kheo này mới thấy hình như tướng của con quỷ cũng là một người vừa bị trục xuất, cho nên có tướng đi, cách nói, nhìn giống ta, thật là đúng câu: “Ngưu tầm ngưu, Mã tầm mã”.

Hai người đều thất bại một cách thảm hại ê chề gặp nhau, một là tỳ kheo, một là quỷ, vậy mà họ gặp nhau được mới hay. Thế rồi sau khi tâm sự ý đầu tâm hợp, họ liên kết với nhau, đây là sự liên minh giữa qủy và tỳ kheo bị tẫn xuất. Con quỷ kia cũng bị nhóm của quỷ vua chúa đuổi ra như vị tỳ kheo, bởi vì quỷ đó không hành theo luật của nhóm, của tập thể quỷ, nên bị đuổi ra. Hai người đều bị tẫn xuất, trục xuất, đều bị đuổi, thông cảm với nhau, dù một là quỷ, một là tỳ kheo.

Đây là sự liên kết giữa quỷ ma và tỳ kheo. Quỷ bắt đầu bày kế và tỳ kheo bắt đầu nghĩ thấu lý của quỷ. Vậy là vị tỳ kheo để cho con quỷ cõng ở trên người, đi lang thang vào trong thôn xóm. Mọi người đâu nhìn thấy quỷ, mà chỉ thấy vị tỳ kheo này đi lưng lững ở trên trời cao thì hạnh phúc quá, vì nghĩ rằng vị tỳ kheo này có thần thông cho nên thích thú vô cùng, do đó bao nhiêu người tới bái phục một vị tỳ kheo có thần thông đi trên không trung tự tại, họ thích quá nên cúng kiến cho vị tỳ kheo này nhiều vàng bạc, của cải đủ thứ, vị tỳ kheo và con quỷ đó chia với nhau sống thích thú lắm. Cuối cùng vị tỳ kheo nhận thấy rằng, cũng may mắn mình bị tẫn ra ngoài Tăng đoàn của Phật. có quá nhiều giới luật mệt quá, đi lang thang như vậy, phối hợp với quỷ ma mà có lợi nhuận nhiều hơn. Rồi ma quỷ nó cũng cảm thấy mình bị đuổi ra khỏi tập thể quỷ, đi theo tỳ kheo này, ôi trời ơi, lợi nhuận quá xá, mà được mọi người kính trọng quì lạy, thích lắm, thích lắm.       

Quỷ và tỳ kheo liên kết với nhau một thời gian dài, có đầy đủ phú quý. Nhưng một hôm, con quỷ đang cõng vị Tỳ kheo đi lững thững trong kinh thành, để mà xin bá tánh cúng vàng bạc nọ kia như mọi ngày, thì bỗng trời ơi, ở đằng trước một tập thể quỷ, mà trong đó có quỷ vương, là qủy chúa hồi xưa tẫn xuất con quỷ này ra khỏi đội hình. Nó nhìn thấy qủy vương và tập thể quỷ kia, nó sợ run rẩy, chân tay bủn rủn, thần trí tiêu tan, sợ hãi, nó quay mặt quăng ông tỳ kheo xuống dưới đất, chạy trốn mất. Kết qủa, các bạn biết không, vị tỳ kheo gảy tay, gảy cổ, gảy toàn thân thảm hại chết tức khắc. Đấy, các bạn thấy một sự liên minh như vậy đó, vị tỳ kheo chết rồi, con quỷ chạy trốn rồi, thì bao nhiêu lợi nhuận của cuộc đời do sự liên kết với ma quỷ đã tới ngày gây họa.

Câu chuyện vui không các bạn, có vẽ nó hơi tầm phào phải không? không sao, cứ coi như một câu chuyện tầm phào trong cuộc đời nghe các bạn. Nhưng các bạn nhớ rằng ở trên đời chúng ta đây, thật sự đôi phần đã liên kết với quỷ ma đấy. Đây là nói trên góc độ chúng ta là Phật tử nghe các bạn, chúng ta đã qui y Phật, Pháp, Tăng, thọ năm giới, vậy mà chúng ta vẫn liên minh với quỷ ma trong tham, sân, si. Đó là nói về chiều sâu của giáo lý, còn nói với hiện tại, thật sự ta đã bắt tay với những chuyện không đúng các bạn ạ.

Chúng ta đã liên minh với những con người và hợp tác với bao nhiêu người để tạo ra nghiệp, tạo ra tội. Nghiệp tội từ tư tưởng đến hành động, để có lợi cho chúng ta, lời nói để sát hại những người khác. Có mà, Bảo Thành có, các bạn có. Chúng ta phải nhìn nhận tội lỗi, nghiệp chướng của chúng ta tạo ra, để sống hoàn hảo hơn mỗi ngày, bởi chúng ta không sinh ra trong sự hoàn hảo, nhưng chúng ta có khả năng học giáo lý của Phật, để tự hoàn hảo mình, bằng cách nhận ra sai phạm của chính ta để sửa, từ đó cắt đứt sự liên minh với ma quỷ, hiện hình trong tâm tham sân si của cuộc đời, để chúng ta không bị quỷ nó phản bội khi gặp quỷ vương, nó quăng ta xuống dưới đất. Các bạn có biết rằng, biết bao nhiêu con người liên minh với ma quỷ, tội lỗi nghiệp chướng bất thiện nghiệp, cuối cùng cũng bị mang hại vào thân mình mà thôi.

Đừng để tẫn xuất ra khỏi tâm thiện của mình nghe các bạn. Chúng ta không phải bị Phật hay Tăng đoàn đuổi đâu. Lời của Phật dắt chúng ta trở về an trú trong ngôi nhà của tâm thiện, nếu các bạn tự thoát ra, nhảy ra, tự chui ra để đắm mình trong tội lỗi, xa lìa tâm thiện, là tự các bạn đã tẫn xuất, tự trục xuất các bạn ra khỏi ngôi nhà hạnh phúc và bình an, để rồi các bạn phải liên kết với sự lọc lừa, gian trá, sự gian ác để mưu sinh trong cuộc sống. Ôi cũng chỉ là một kiếp mưu sinh, nhưng mưu sinh bằng tâm thiện đó các bạn, các bạn sẽ hạnh phúc bình an, vì đời các bạn là ăn phước báu, hưởng phước thiện, con cháu sẽ dài dài có đức, mặc sức ăn hoài không hết. Còn nếu như các bạn ăn mặn tức là ăn những sự gian trá, thô ác, lừa lọc, thì đời con cháu của các bạn “đời cha ăn mặn, đời con khát (phước báu) khát nước”.

Chúng ta phải có một sự chọn thông minh hơn, bởi vì ta là con của Phật, được Phật giáo dưỡng và khai thị, tự trưởng thành trong cuộc sống này để không tự trục xuất, tẫn xuất, nói đúng hơn là không lìa bỏ tâm thiện của mình, đừng liên kết, liên minh với ma quỷ nghe các bạn. Có đấy, nó cho ta chút thần thông, bởi vì ma quỷ loài người không nhìn thấy, cho nên khi nó cõng ông tỳ kheo, thì người ta đâu thấy được quỷ, tưởng ông có thần thông, nhưng thực ra không có đâu.

Chúng ta đừng liên minh với tà pháp, tà kiến dưới mọi hình thức, để trục lợi cho ta, thì những điều đó bỏ ta đi, ta sẽ bị đọa xuống địa ngục. Vị tỳ kheo gảy tay, gảy chân các bạn ạ, gảy xương, bể đầu chết luôn là bởi vì bị quăng xuống ở độ cao. Chúng ta đang ở độ cao về sự thành công danh văn lợi dưỡng, tiền bạc, tình ái, danh vọng và quyền lực, nếu chúng ta bị thất bại như quỷ quăng xuống, thì gảy và sụp đổ hoàn toàn, đưa đến tổn hại tánh mạng và con cháu, vợ con, gia đình, cha mẹ sẽ lây cái khổ đó muôn đời, chứ không phải một ngày một tháng đâu.

Nhìn thấy hậu họa đó, nhìn thấy hậu qủa tang thương đó, chúng ta phải dè dặt, chớ khi nào vì vật chất, vì lòng tham mà từ bỏ. Là Phật tử, là Tăng thân, là những con người học pháp thiện của Như Lai, đừng liên kết với tánh ma quái của cuộc đời. Hiện tại ngày nay vì vật chất, biết bao nhiêu con người đã liên kết, liên minh với những điều đó, các bạn thấy rải rác trên cuộc đời, có đấy.

Các bạn đừng như vậy, chúng ta có phước báu, học được Pháp của nhà Phật một cách chân chánh, để đi tới sự giác ngộ, hiểu được khổ, hiểu được nguyên nhân tạo khổ, hiểu được đâu là Niết Bàn và con đường đi tới Niết bàn, chúng ta phải thực hành theo những lời Đức Phật dạy, để chúng ta không bao giờ cho phép mình từ bỏ Pháp thiện lời giáo lý của Phật, liên kết lời của ma quỷ, tà pháp, tà kiến, tà tâm, lao mình vào chốn khổ, để cuối cùng bị sụp đổ hoàn toàn chết, chết, không còn chổ nào để lui tới.

Cám ơn các bạn đã nghe, chúc các bạn luôn luôn vững chãi, trên con đường tu học Phật, luôn nhớ rằng liên kết chặt chẽ với tâm thiện, để có sự gắn kết với Tam bảo, đừng liên kết với ma quỷ để chúng hất xuống rồi các bạn sẽ đau khổ muôn đời.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau