Search

Học Từ Trong Bụng Mẹ

Các bạn thân mến, Bảo Thành lại đưa các bạn về lịch sử thuở xưa của Đức Phật

 Các bạn ơi, vào lúc đó, Đức Thế Tôn đang ngồi thuyết pháp cho hàng tứ chúng và đệ tử của ngài nghe. Bỗng nhiên ngài thinh lặng ở trong hư không như vậy và ngài hỏi ông A Nan Luận…

Các bạn thân mến, ông A Nan Luận là một tỳ kheo mù mắt, nhưng đã chứng đắc thiên nhãn. Dù không có con mắt thường, nhưng có thiên nhãn. Phật mới hỏi:

  • Này ông, ông có thấy điều gì lạ ở trong tứ chúng này không?

Ông A Nan Luận liền bạch Thế Tôn rằng:

  • Thưa Thế Tôn, con thấy trong tứ chúng hiện tiền nghe pháp, ai cũng chắp tay để kính lễ Ngài và con còn thấy có một đứa trẻ ở trong bụng một người mẹ, đang ở trong bụng cũng chắp tay nghe ngài giảng pháp.

Đức Phật mới nói:

  • Lành thay, lành thay! Ông có thiên nhãn nhìn được những điều không ai có thể nhìn. Chỉ có Như Lai và ông có thể nhìn được điều đó.

Và Đức Phật kể cho tứ chúng nghe về hiện tượng này. Đó là người mẹ, khi mang thai đã có tín tâm với Tam Bảo, với Phật pháp, thường xuyên nghe Đức Phật dạy, thường xuyên nghe Đức Phật giảng pháp. Cho nên khi mang thai, đứa con đã được nghe pháp ngay từ thuở thọ thai, và đã có nhân duyên với Phật pháp. Để rồi cho đến lúc này, dù chưa sanh, còn ở trong lòng mẹ, đứa trẻ đã biết thành kính chắp tay lễ bái chư Phật, nghe pháp. Đây gọi là phước báu của người có tâm thành kính và tôn kính Đức Phật, nghe pháp thường xuyên. Tín tâm với Phật rất quan trọng và khi nghe pháp cũng rất đặc biệt. Đặc biệt là khi chúng ta nghe pháp, không hẳn là lợi ích cho chúng ta, mà còn lợi ích cho con cái của chúng ta, dù chúng chưa sanh ra.

Các bạn thân mến, câu chuyện tương đối ngắn gọn. Bảo Thành ngừng ở đó để chúng ta đi vào sự suy nghĩ, tư duy. Mẹ là nguồn sống của con. Trong câu chuyện này, Đức Phật tôn vinh những người mẹ. Ở trên đời, bất cứ một người con nào thành công, hạnh phúc, bình an, thành đạt ở đời đều là nhờ công đức của mẹ nuôi dưỡng và chỉ dạy. Không có một người mẹ nào ở trên đời mà không thương yêu con của mình, không có một người mẹ nào ở trên đời mà không mong muốn cho con mình thành đạt ở đời, kiến thức ở đời, đời sống tâm linh, lễ giáo hẳn hoi, sống hạnh phúc bình an.

Nhưng cái khác biệt là chúng ta có phước báu ở đời đó, mà chưa có tín tâm. Do vậy mà chúng ta ít có lui tới để học hỏi. Đức Phật dạy dỗ ngày hôm nay, khai thị để cho tất cả chúng ta là cha hay là mẹ, chỉ cần là con người là đủ rồi, để tăng trưởng phước báu cho con cái của mình. Dù chưa sanh hay đã sanh, chúng ta tuyệt đối phải có tín tâm vào Phật pháp và phải thường xuyên giữ vững tín tâm đó, nghe giảng pháp, hiểu Phật pháp. Nếu chúng ta thường nghe Phật pháp, có tín tâm với Phật, thì con cái của chúng ta, chúng tức khắc noi theo cái gương đó mà trở thành những người có giới hạnh, có đức hạnh và nhất định những người có đức hạnh, giới hạnh, có tín tâm nghe pháp sẽ có đầy đủ phước báu trong cuộc đời. Phước báu đó cao tột cùng, phước báu nghe pháp, phước báu có tín tâm với Tam Bảo, là một thể loại phước báu tuyệt vời. Có thể nói là cao siêu đấy. Bởi khi người có tín tâm mà tinh tấn nghe pháp, nghe giảng, lui tới học hỏi, con cái của họ hầu hết sẽ thành đạt, sẽ thành công. Tín tâm nghe pháp rất quan trọng, nhưng cần phải có một cái tín tâm nghe pháp bằng trí tuệ, chứ chúng ta có tín tâm theo kiểu mê tín, nghe pháp không có trí tuệ thì chúng ta không thành tựu được phước báu.

Câu chuyện ở đây, Đức Phật nói, người phụ nữ này không những có tín tâm nghe pháp mà còn có trí tuệ, trí tuệ hiểu rõ cái điều đó nên thường xuyên hồi hướng nghĩ tới con của mình. Vậy nên khi con còn ở trong bụng, đã học được cái lễ giáo, cung kính chư Phật và biết nghe pháp. Các bạn, các bạn khi nghe pháp của nhà Phật, có tín tâm, các bạn cần có sự hiểu biết bằng trí tuệ thiện.

Nhớ! Khi các bạn có cơ hội nghe pháp của bất cứ một vị thầy tôn kính nào, các bạn hãy có tín tâm với pháp của nhà Phật, với giáo pháp của Như Lai. Các bạn nhớ, không cần biết vị thầy đó là ai, hợp hay không hợp, chỉ cần vị thầy đó trao truyền cho các bạn những lời của Đức Phật, kinh sách của Đức Phật, thì là cao quý vô cùng. Các bạn nên có tín tâm và cố gắng nghe để tăng trưởng phước báu cho con cái của mình. Vẫn biết ở trên đời người ta nói, ai tu người đó được. Câu nói đó là câu nói đúng, không có sai, nhưng trong bài kinh ngày hôm nay, câu chuyện được kể, ngoài vấn đề chúng ta tu chúng ta hưởng được phước báu, chúng ta tu, ta còn có thể hồi hướng phước báu cho những người khác thừa hưởng cái phước báu đó. Bằng chứng là đứa con trong bụng mẹ, đã thừa hưởng được phước báu của người mẹ có tín tâm với Phật, nghe pháp của Phật dạy và thực hành pháp của Phật để có trí tuệ, nên đứa con được thừa hưởng phước báu đó ngay từ trong bụng mẹ, đã biết quy kính đảnh lễ và nghe pháp của Phật rồi.

Chính ngay điểm này, ngay chỗ này, khẳng định cho chúng ta thấy rằng ngoài vấn đề ai tu người đó hưởng, còn có sự cộng hưởng của công đức phước báu hồi hướng nữa. Do vậy, khi chúng ta tu, chúng ta hồi hướng thì người chúng ta hồi hướng đó sẽ nhận được phước báu của chúng ta. Điều này chắc chắn, đặc biệt nhất những người làm cha, làm mẹ. Những gì ta để lại cho con cái của chúng ta được gọi là cao quý. Tiền bạc ư, nhà cửa xe hơi ư? Chúng ta có thấy, có những người cha mẹ giàu có, có nhà cửa tiền bạc để lại cho con, nhưng khi thừa hưởng những thứ đó, không phải ai cũng vậy, nhưng có nhiều đứa con đã hư. Tiêu xài hoang phí, rồi cuối cùng phá hết gia tài của cha mẹ để lại.

Gia tài cao quý nhất của cha mẹ để lại cho con cái chính là giới đức của mình. Người có giới đức là người phải có tín tâm vào Tam Bảo, người có giới đức là người phải siêng năng tinh tấn học hỏi lời của Đức Phật dạy, để tăng trưởng phước báu và trí tuệ cho mình và phước báu đó khi để lại cho con cái mới là cái cao quý vô cùng, mới là phước báu cần thiết cho đời người. Do vậy, chúng ta, những người làm cha, những người làm mẹ, chúng ta hãy nhớ lời Phật dạy, để chúng ta tăng trưởng phần phước báu này, cho con cái của chúng ta, cháu chắt của chúng ta, dòng họ của chúng ta được thừa hưởng phước báu đó, lưu truyền trong giới đức mà ta đã học được. Tiền tài vật chất, danh vọng và địa vị chúng có thể tìm ra, nhưng thiếu phước báu thì những thứ đó suốt đời cũng khó có. Còn nếu như phước báu ta truyền lại qua sự hồi hướng, nhất định tiền tài, danh vọng, địa vị ở cuộc đời, phước báu đó sẽ tạo ra được những điều như vậy. Nhưng phước báu học pháp của Phật, phước báu liễu thông kinh điển, phước báu trí tuệ trên con đường giác ngộ vẫn là phước báu vô cùng cao quý, và phước báu này sẽ giúp ích cho đời sống của mỗi một con người chúng ta.

Các bạn thân mến, chúng ta ở đời có nhiều phước báu khác biệt, có nhiều điều quý trọng khác biệt. Chúng ta có sự lựa chọn. Để cho chúng ta có sự lựa chọn tốt đẹp, lời khuyên chân thành của Bảo Thành là hãy lựa chọn phước báu của trí tuệ, nghe pháp và tín tâm vào Phật. Đây là loại phước báu trân quý vô cùng. Khi con cái của các bạn thọ nhận được phước báu nghe pháp và tín tâm nơi chư Phật, thì phước báu đó chúng có đủ để thành tựu những thứ ở trên đời. Còn nếu không, chúng sẽ khổ.

Câu hỏi mỗi người cần phải trả lời là chúng ta sẽ để lại gì cho con cháu của chúng ta? chúng ta sẽ lưu truyền lại gì cho con cháu? Vật chất ư, tiền tài ư, danh vọng ư? Các bạn nhớ, trong Phật giáo, khi ra đi ta chẳng mang theo được thứ gì. Vật chất chỉ có ở trên đời, là phương tiện nuôi thân. Nhưng khi đi về với lòng đất mẹ, cái mang theo vẫn là thiện nghiêp và ác nghiệp. Nếu các bạn có tín tâm với Phật, nghe kinh nghe pháp, tụng niệm kinh điển, sám hối thường xuyên, được khai thị để tăng trưởng trí tuệ của các bạn, thì phước báu đó là phước báu thiện, không những khi đi về lòng đất tái sanh, bạn mang theo được phước báu đó, mà phước báu đó còn được lưu truyền trong hậu thế, hậu duệ của gia đình bạn. Con cháu của các bạn sẽ thừa hưởng được trí tuệ, phước báu đó mà biết thành kính đảnh lễ, có tín tâm nghe Phật pháp. Phật pháp là con đường đưa đến sự giác ngộ. Phật pháp là con đường giải thoát mọi cái khổ trong cuộc đời. Phật pháp cũng là con đường giúp cho chúng ta thành tựu được tất cả. Hãy tinh tấn nghe giảng pháp, hãy tinh tấn tụng kinh, tới chùa nghe pháp, hoặc nghe ở trên băng dĩa, hoặc Google, hoặc đọc kinh sách. Tất cả những phương tiện nghe pháp, học pháp và tin vào Phật, đều tạo ra phước báu cao quý các bạn ơi.

Chúc các bạn được thành tựu được cái thể loại phước báu cao quý này. Và chúc cho con cháu hậu duệ của các bạn luôn thừa hưởng gia tài cao quý là trí tuệ và giới hạnh của các bạn trong tín tâm vào tam bảo Phật Pháp Tăng và công hạnh nghe pháp, tụng kinh của các bạn.

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn