Search

Lao Monks late 2008- Hồ Ký Chùa Xá Lợi- Các Sư Lào Thăm Chùa

 

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.

In The Fall of 2008, many Lao monks came to chant and offer Buddha pictures to the temple.

Vào mùa thu năm 2008, các vị sư Lào đã đến chùa lễ Phật và tung kinh. Sau đó các vị sư Lào ̣đã cúng dường các hình ảnh phật cho chùa và Thầy Bảo Thành.

DSC00837 DSC00817 800DSC00837 800DSC00835 800DSC00817 800DSC00815

Then they asked to recieve the Kundalini initiation from Ven. Bảo Thành to activate  and link the physical energy with the univesal energy to balance them for health.

Các vị sư Lào đã nhận sự truyền pháp ấn nơi thầy Bảo Thành để khai thông năng lượng hầu tu tập cho thêm sức khoẻ.

After opened the energy, all of the monks were so in touch with a higher level of the initiation and walked so friendly to the outside with our Ven. Bao Thanh.

Sau khi nhận được nguồn năng lượng mới, quý Ngài thật hạnh phúc vì ̣đã đạt được cảnh giới cao hơn nơi tự thễ thiên nhiên của con người và cùng với thầy Bảo Thành kinh hành xung quanh chùa.

 

 

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn