Search

Cleaning Quanzing Lake-Hồi Ký Chùa Xá Lợi- Dọn Dẹp Hồ Quán Thế Âm 2010

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

It was the summer time, we made a great effort to clean the Quanzing Lake. We had two small boats that we used to come out to the water and cleaned up all the death tree and tires floated on the top of water.

Mùa hè đã tới, thầy cùng quý phật tử cùng nhau nhảy xuống hồ Quan Thế Âm kéo cây và những vỏ xe trong lòng hồ. Chùa có hai cái thuyền nhỏ và chúng đã được xử dụng vào việc đi r giữa lòng hồ để dọn dẹp.

800Clean_the_quarry_063 800Clean_the_quarry_044 800Clean_the_quarry_046 800Clean_the_quarry_071 800Clean_the_quarry_072 800Clean_the_quarry_069 800Clean_the_quarry_029 800Clean_the_quarry_030

Tired? Yes, but we all had fun. some cleaned up the trees by boat and some cut the trees right on the side.

Mệt không? Vâng ai cũng mệt vì vừa phải chèo thuyền và kéo cây và trong hoàn cảnh như vậy nhưng ai cũng vui vẻ hết. Người thì bơi chèo thuyền ra giữa lòng hồ kéo cây, người thì cưa những cây ngả nghiêng ngay ở bờ.

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn