Search

Building Temporary Bridge 2009-Hồi Ký Chùa Xá Lợi- Làm Cầu

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.̉

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

From 2003, we came to the temple through the small creek. Many small cars could not go through. Some have broken when tried to get to the other side. But in 2009, we got enough material to temporary build the bridge. All those old polls were given to us by the electric company.

Từ những năm đầu, mọi người đều phải chạy ngang qua con suối để vào chùa. Nhiều xe hơi nhỏ không thể vượt qua con suối con. Một số phật tử cố gắng chạy qua đã bị hư xe. Mãi đến năm 2009, công ty điện lực đã hiến tặng một số cột điện cũ và phật tử cùng nhau tạo một cái cầu tạm thời.

Our volunteers had to work very hard for many months. Under the supervise of Hanh Su Bao Minh The, it was slowly but very well moved.

Phật tử tình nguyện cùng nhau làm việc nhiều tháng trời nhưng dưới sự hướng dẫn của Hành Sư Bảo Minh thế, chiếc cầu đã dần hình thành.

After months of hard-worked, finally the temporary bridge had well done. We were so happy and look! we had a bridge…

Cuối cùng, sau nhiều tháng trời làm việc mệt nhọc, chiếc cầu tạm thời đã hình thành. Mọi người thật hạnh phúc khi chứng kiến cảnh này. Các bạn hãy nhìn xem! Xe đã chạy qua cầu được rồi.

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn