Sau vạn dặm bôn ba trong trời đất 
Trái tim đau con thổn thức nhận ra 
Chỉ bên mẹ là bình yên duy nhất 
Chẳng ở đâu hạnh phúc hơn ở nhà

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.