Bảo Linh đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi!

Hãy cùng với nhau, chúng ta cùng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo thanh tịnh Thân – Ngữ – Ý của mình để bắt đầu đồng tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con đồng nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho muôn loài chúng sanh và gia trì cho chúng con có đầy đủ nghị lực thể nhập vào Chánh Niệm hơi thở, quán chiếu vạn pháp Vô Thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn.

Cũng đồng hồi hướng cho quê hương Việt Nam của chúng con và cho toàn thế giới mau thoát khỏi đại dịch để muôn người trở lại đời sống bình an.

Xin Chư Phật chứng minh.

Ta hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi.

Lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Chúng ta hãy nghĩ tới các đấng bậc sinh thành như gia đình, cộng đồng, xã hội. Thể nhập trong Chánh Niệm hơi thở đón nhận năng lượng Từ Bi và Trí Tuệ của Phật và đồng hồi hướng cho muôn người.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, chúng ta thở từ từ và hóp lại. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

(15:15) Mô Phật!

Các bạn đồng tu thân mến! Hôm nay, Bảo Thành muốn chia sẻ với các bạn về một tuyệt kỹ võ lâm thượng thừa để chúng ta luôn tồn tại sự hạnh phúc ở trong lòng và tăng trưởng phước báu để sống an vui và hạnh phúc. Cuộc đời mà, chúng ta luôn luôn đi tìm những bí kíp thượng thừa để mau thành tựu được những điều mơ ước thì chắc chắn hôm nay, nếu các bạn đang hướng tới một sự thành tựu nào đó thì bí kíp Bảo Thành truyền trao, lắng nghe một chút, các bạn sẽ thấy được đây là sự tuyệt vời đúng thời gian ta đón nhận được.

Các bạn! Cuộc sống mà, ai không mơ ước những điều đẹp đẽ, ai không mơ đến sự thành tựu, ai không mơ đến những điều thanh cao. Đôi khi chữ “mơ” là đẹp trong thi văn mà chữ “mơ” gắn liền với chữ “mộng”, người ta cho là tưởng, mơ mộng, mộng tưởng rồi chúng ta gạt bỏ, bởi đó là cõi mây. Đó là sự đặt để ý nghĩa của ngôn ngữ, nhưng nếu chúng ta dịch chữ “mơ mộng” thành chí nguyện, lời nguyện ước bằng tâm thiện. Văn chương, chữ nghĩa chỉ chuyển tải điều gì ta muốn nói và nếu ta không bị dính, mắc kẹt trong hai bờ ngôn ngữ ấn định của loài người mà thể nghiệm vào chân thực ước nguyện, vọng nguyện của mỗi người chúng ta thì chữ “chí nguyện” kia cũng tương đồng. Bởi vì khi còn rất bé, ngôn ngữ cũng sơ sài, một lời nói bình dị, cha mẹ cũng ấm lòng. Lớn lên, chúng ta có kiến thức, ngôn ngữ văn hoa hơn, cũng nói câu đó, cha mẹ cũng ấm lòng. Nhưng đối với bậc cha mẹ nhận thấy hai thể loại ngôn ngữ của tuổi thơ và cái tuổi của kiến thức nó khác, nhưng đồng một tâm cảm của người con nói về với mẹ.

Các bạn! Các bạn có biết không, ngôn ngữ ta ứng dụng, suy nghĩ ta khởi lên, hành động ta tạo tác đều tạo ra một lực mà nhà Phật gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực thiện và ác! Lực của ngôn ngữ ta ứng dụng, hành động ta tác, tương tác trong cuộc sống, suy nghĩ ta khởi lên tạo thành lực gọi là nghiệp lực đó mà nhà Phật gọi là nhân quả của mọi lời nói, suy nghĩ và hành động. Ai cũng thấu rồi, nhân quả mà, nghiệp lực mà! Và câu nghiệp hình như thường được ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta. Một người có phước thì: “Người đó có nhiều thiện nghiệp, phước báu”, còn người không có phước, họa nhiều thì: “Ồ! Người này ác nghiệp nhiều” và hình như chúng ta thường hay mở miệng ra là nói như vậy. Dù không ám chỉ nhưng ít nhất, chữ “nghiệp” ai cũng đã hiểu rồi. Lực, lực của nghiệp chi phối cuộc đời của chúng ta! Chi phối từ kiếp này qua kiếp sau và mãi mãi. Ăn thua là Bảo Thành và các bạn có tìm ra bí kíp thượng thừa của Phật truyền trao để tái tạo, sử dụng lại những nguồn nhân lực hoặc những nguồn lực tiêu cực, không tốt, chuyển biến thành những nguồn lực tốt đẹp hơn hay không?

Thế giới ngày nay người ta đã biết tái chế, tái tạo lại, biết recycle, còn không tất cả mọi rác rưởi sẽ tràn đầy trên trái đất này và biển khơi cũng toàn là rác. Ý thức được tầm quan trọng của sự tái tạo, tái sử dụng lại, chúng ta sẽ làm cho hành tinh xanh, đẹp và bảo vệ được sự sống của con người.

Các bạn! Bí kíp đó là như vầy, khoa học chứng minh, Phật đã dạy và khoa học cũng đã chứng minh, thực tế, ở nơi đâu có nước ở đó có sự sống. Các bạn có đồng ý với Bảo Thành không? Ở nơi đâu có nước ở đó có sự sống. Chắc chắn! Vậy nên khoa học mới tìm kiếm ở những hành tinh xa ngõ hầu tìm thấy một hành tinh nào có nước để vui mừng với bà con, với sự sống dưới mọi thân tướng khác biệt nào đó đang hiện diện trong vũ trụ mênh mông vô tận này. Đó là khao khát của mọi con người, nhất là những người có tầm nhìn xa về tương lai. Từ chỗ này, chúng ta suy ra và thấy rằng, ở đâu có nước ở đó có sự sống, và ở đâu có nước thì ở đó có sự hiện diện của muôn loài. Bí kíp thượng thừa đã nằm trong tay của các bạn!

 Mật ngôn số 01 Mu A Mu Sa là mật ngôn khởi nguồn nguồn nước từ bi ân điển từ Chư Phật. Mu A Mu Sa là ân điển tha lực đại từ đại bi khởi nguồn từ Chư Phật. Ngày xưa, người ta nghĩ nước từ Hy Mã Lạp Sơn chảy là nguồn nước thanh tịnh tuyệt đối, mà sao chúng ta lại không nghĩ rằng, nguồn nước từ bi khởi nguồn từ Chư Phật là nguồn nước giác ngộ trí tuệ. Và từ đó ta phải nhớ rằng, nếu mỗi người chúng ta có thể đón nhận, thể nhập vào nước đại từ đại bi của Chư Phật là ta có sự sống của trí tuệ và tình yêu thương. Sự sống đó sẽ làm cho chúng ta có đầy đủ năng lượng. Nói đúng hơn, khi chúng ta trì Mu A Mu Sa, mật ngôn đại từ đại bi, thể nhập vào Chánh Niệm hơi thở, chúng ta sẽ có được một lực, từ bi lực, đại lực, đại từ đại bi lực, đại hùng đại lực từ bi. Đại hùng đại lực từ bi đó là lực, là nghiệp lực, nhưng là thiện nghiệp lực bởi từ bi. 23:06 Nếu bạn không gắn kết với từ bi để tạo ra đại hùng đại lực của từ bi.(không rõ vế này để làm gì) Đối với con người làm việc thiện, có tâm từ bi thì có lực từ bi, nghiệp thiện của từ bi. Còn nếu với con người, ta làm điều ác thì tạo ra lực ác, gọi là nghiệp ác, nghiệp lực ác. Rõ phải không các bạn? Đúng nhân quả Phật dạy! Làm việc từ bi, việc thiện, ta có được nghiệp lực thiện từ bi. Làm việc ác, ta có được nghiệp lực ác của việc ác. Và nếu như chúng ta trì niệm Mu A Mu Sa tức là quán chiếu thiền quán từ bi, thể nhập vào Chánh Niệm hơi thở, ta sẽ có được đại hùng đại lực chứ không phải chỉ lực bình thường đâu. Đại hùng đại lực đại từ đại bi của mười phương Chư Phật đổ tràn đầy vào trong thân tâm của các bạn.

Ở đâu có ác nghiệp, lực đó sẽ kéo chúng ta xuống luân hồi sanh tử. Ở đâu có nghiệp lực thiện sẽ giúp chúng ta tái sanh về cảnh thiện lành. Ở đâu có đại hùng đại lực đại từ đại bi của Chư Phật, ở đó có sự hiện diện của Tam Thế Chư Phật, mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Phật sẽ đồng hành cùng với chúng ta. Chẳng phải lực bình thường đâu các bạn! Đại hùng đại lực đại từ đại bi qua mật ngôn Mu A Mu Sa, bí kíp thượng thừa.

Ta bị chi phối bởi nghiệp lực. Nghiệp lực ác nhiều đời ta đã tạo thì phải lấy lực thiện hiện kiếp này để chuyển hóa. Trong tu thiền trí tuệ có trí lực. Tu trí tuệ tạo ra một lực, gọi là thiện nghiệp trí lực tuệ. Tuệ lực, trí lực rất quan trọng! Bởi tuệ lực, trí lực đó qua thiền quán trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta bừng sáng sự hiểu biết, nhìn thấu vạn pháp trong cõi vô thường sanh – diệt, thấu rõ được nguồn cơn của đau khổ, thấu hiểu được tinh thần vô ngã để phá chấp, phá mê.

Đại hùng đại lực đại từ đại bi đại trí tuệ viên mãn của Chư Phật qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và Mu A Mu Sa, các bạn và Bảo Thành thể nhập vào Chánh Niệm hơi thở từ bi – trí tuệ quán Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang thì mỗi một người trong chúng ta sẽ có sự gắn kết và đón nhận được đại hùng đại lực đại từ đại bi đại trí tuệ viên mãn của mười phương Chư Phật. Không phải là thiện nghiệp lực bình thường đâu các bạn!

Thiện pháp, thiện lành, thiện lực đủ để chuyển hóa ác nghiệp lực nhiều đời mà ta tạo. Nhưng nếu chúng ta có được đại hùng đại lực đại từ đại bi đại trí tuệ viên mãn của Chư Phật thể nhập vào trong cuộc đời từng giây từng phút thì những tảng băng nhiều đời cô cứng của ác nghiệp cũng bị lửa trí tuệ, lực từ bi làm cho tan rã, không còn. Đây là sự thật nếu các bạn thấu hiểu được nhân quả.

Mọi tạo tác trong cuộc đời đều tạo ra lực gọi là nghiệp lực. Nghiệp ác thì do chúng ta tạo những điều ác tạo ra lực bất thiện trì chúng ta đau khổ, kéo chúng ta vào vùng lầy của bóng đen vô minh. Còn việc thiện tạo ra thiện nghiệp lực, hiển nhiên mà. Chúng ta tu là thật sự đang tịnh thân, tịnh ngữ, tịnh ý, gắn kết với mười phương Chư Phật để có được đại hùng đại lực đại từ đại bi đại trí tuệ viên mãn tác động vào cuộc đời hiện hữu trong kiếp nhân sinh này để như chủ đề ngày hôm nay đó là “Biến Đau Khổ Thành Phước”, thành phước báu. Biến sa mạc khô cằn, biến vùng đất sỏi đá, nứt nẻ, biến vùng hôi thối của bất thiện nghiệp, biến vùng nghiệp lực tăm tối bất thiện nhiều đời ta đã tạo thành ruộng phước điền bởi thanh điển tha lực đại hùng đại lực đại từ đại bi đại trí tuệ viên mãn qua mật ngôn Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Chỉ có vậy, nếu làm đúng, các bạn sẽ biến khổ đau nhiều đời của các bạn thành phước thật là rõ.

Đức Phật dạy như vầy, chúng ta dù có trốn ở trên trời hoặc chui xuống tận đáy sâu trong các cốc động hoặc bất cứ nơi đâu thì cũng không thể trốn được nghiệp quả đã tạo. Vậy những khổ đau là nghiệp quả của ta tạo ra, chúng ta không thể trốn. Hiển nhiên quá các bạn! Vậy thì từ xưa đến giờ, bao nhiêu khổ đau tới với cuộc đời, các bạn toàn trốn tránh rồi toàn đổ thừa, vì sao? Ta đau, ta bệnh đổ thừa là như có vong nhập. Ta xui ta xẻo, ta bị những tai họa thì đổ thừa hình như có ai trù ếm bùa ngãi. Rồi mọi sự trong đời từ kinh tế đến tình cảm, từ những sự sinh hoạt trong cuộc sống không ưng ý theo điều ta muốn làm cho ta khổ, ta đau, ta buồn, ta sầu ai oán, ta than ngập trời, ta lại đổ thừa đủ mọi cớ. Để rồi cuối cùng, ta lại đi xin, đi thỉnh ông Trời, ông Thần, ông Tiên, ông Thánh việc này việc kia. Vậy mà cứ khư khư nói rằng ta thấu hiểu nhân quả. Nhân quả là do ta tạo ra, nhưng khi gặp chuyện, Bảo Thành và các bạn lại đi cầu xin, cầu gỡ rối tơ lòng, cầu ông tơ bà nguyệt, cầu gỡ rối kinh tế bằng cách thờ lạy ông Thần Tài, ông Thổ Địa. Rồi cầu gì nữa? Cầu cho khỏi bệnh, cầu chỗ này chỗ kia cho tới thầy bùa, thầy bói, thầy tướng, thầy này thầy kia phán cho một câu xanh rờn là vong linh nhập, đủ thứ hết. Ta bị vong nó tạo ra bệnh, ta bị này bị kia. Mà Đức Phật dạy, tất cả những vấn đề gì dù là sướng hay là khổ, đau đớn hay hạnh phúc, xui xẻo hay hên, họa hay phước chẳng phải ông Trời đày đọa, ban thưởng, Thần Thánh, Chư Thiên, vong linh, quỷ ma hoặc ai đó dùng pháp lực để hành hạ các bạn mà là chính các bạn và Bảo Thành đã tạo ra nhân quả ác nhiều đời nên nay bị chi phối, hoặc nhân quả thiện nhiều đời nên nay được hưởng. Hiểu được điều đó để khi những quả trổ là khổ đau, ta không sợ bởi ta biết đó là thành tích của ta, thành tích của bất thiện nghiệp để không đổ thừa vòng vòng, rối loạn tâm thần rồi cuối cùng đi vào nhà thương điên.

Nhà thương điên cho uống thuốc an thần có thể khỏi, nhưng nhà thương điên của tâm linh làm cho chúng ta rối loạn rồi thì tẩu hỏa nhập ma, lơ lơ lửng lửng, phán quyết lung tung, đặt mình vào cõi mà cõi đó là cõi không thể nói rồi, không bàn tới. Cho nên các bạn phải hiểu thấu được nhân quả. Mọi sự ở đời xảy ra đối với ta, dù là sự vật hay sự việc, hay là con người tạo tương tác với ta gây ra những sự khổ đau không ưng ý đều do nghiệp của ta và nghiệp của người tạo thành, có sự cộng hưởng. Vậy không có lý nào để ta đi tìm ông Trời, ông Thần, ông Tiên, ông thầy tướng, ông thầy pháp hoặc là cúng kiếng, van xin, quỳ lạy, hoặc là đổ thừa cho ma cho quỷ, cho Thần, cho Thánh, cho vong linh. Tội nghiệp, tội nghiệp vô cùng, bệnh đổ thừa truyền kiếp kia, nó đã là sự di truyền nhiều đời trong máu của chúng ta. Chúng ta phải tránh điều đó!

Chúng ta đã bị rơi vào vết xe cũ hát rằng: “Con đường xưa em đi”. Chúng ta lại đi vào con đường xưa, con đường sai, nhưng trong bài hát “Con Đường Xưa Em Đi” không phải con đường sai mà là con đường của một thời kỷ niệm thanh tịnh, đẹp để rồi ngày nay con đường ta đi hoặc ai đó đang bước toàn là chông gai, sỏi đá nên ta lại mường tượng trở về con đường xưa thơ mộng. Chúng ta có một con đường xưa thánh thiện vô cực đó là con đường của chân tâm thể nhập vào thể tánh Phật, nhưng ta đã lạc đường xưa của một kiếp thanh tịnh để vùi mình chôn dấu trong những vết rạn nứt của con đường mới tràn đầy bất thiện.

Nói đến đường xưa, Bảo Thành hình như cũng có một bạn trên Facebook có nickname (biệt danh) là Đường Xưa. Nó gợi nhớ cho Bảo Thành về những cái thật xưa của cuộc đời, xưa hơn trái đất, xưa hơn tất cả đó là bổn nguyên thể tánh Phật vốn có. Để rồi ngày nay bước vào con đường biết bao nhiêu đau khổ, ta lại nhớ đến con đường xưa mà Đức Phật đã tới để nhắc nhở chúng ta rằng thuở xa xưa đó, con đường xưa đó, ta đã thể nhập với Phật tánh, nhưng bởi vì chấp bám nên ta dần xa, cũng như người con mơ mộng, kỳ vọng những điều huyền ảo ở đời, dần dần xa cha xa mẹ.

Các bạn! Chúng ta đừng bao giờ đổ thừa cho số mệnh của chúng ta là Thần, Trời, Đất, Phật, Tiên, quỷ, vong linh hoặc ai đó hãm hại ta, mà phải nhận định rằng muôn sự ở đời xảy ra cho ta đều do nhân quả của chính mình.

Có người khi trực diện với đau khổ, với phiền não, với những điều bất như ý, không như tâm của mình mong muốn thì lại cầu cứu những vị vô hình giáng xuống để giúp đỡ là hoàn toàn sai. Nhân quả ai tạo, người đó chịu. Dù cho có quỳ lạy các vị vô hình, dù cho thực sự các vị vô hình đó có giáng xuống dưới trần gian này thì cũng không thể tác động vào nhân quả của chúng ta. Nếu có thể tác động vào nhân quả của chúng ta từ quả xấu thành quả tốt, từ những nhân tồi tệ nhất thành những nhân tốt đẹp nhất thì Phật đã làm, nhưng Phật đã nói: “Phật không xen vào nghiệp của chúng sanh và nghiệp ai, người đó chịu”. Từ đó, đừng cầu vọng các vị vô hình tới!

Tại sao chúng ta lại cầu các vị vô hình tới làm việc cho chúng ta? Khi chúng ta muốn cha mẹ làm việc cho mình khi họ đã lớn tuổi rồi thì đã là bất hiếu. Gọi cho đúng nghĩa hơn là ta đã sai khiến cha mẹ của mình, dù được thể hiện qua ngôn ngữ văn hoa là: “Mời cha mời mẹ” nhưng thật ý nghĩa là chúng ta đã sai khiến cha mẹ làm việc cho mình. Bất hiếu!

Khi chúng ta gọi là: “Triệu thỉnh chư vị hương linh giáng trần độ đời” chỉ là văn hoa tế tụng cho nó hay, nhưng nó đồng nghĩa là ta đang sai khiến chư vị vô hình làm việc cho chúng ta. Nói cho rõ, cho nặng hơi là ta đã biến Thượng Đế, ta biến ông Trời, ông Thần, ta biến các vị vô hình, ta biến Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền thành nô lệ làm việc phục vụ cho những nhu cầu đời thường đắm chìm trong ngũ dục của con người. Tội đó là tội rất nặng, nghiệp đó là nghiệp rất nặng. Và những phương pháp như vậy không thể biến khổ đau của các bạn thành phước, không thể biến khổ đau thành hạnh phúc mà nó sẽ càng khổ đau hơn.

Cho nên hôm nay, bí kíp thượng thừa để biến khổ đau thành phước ở chỗ chúng ta hiểu thấu được nhân quả chi phối mọi hành động, suy nghĩ, lời nói, mọi hiện tượng trong cuộc đời của ta và thế giới. Từ đó, để có thể biến khổ đau thành phước là phải nhìn rõ nhân đó mới có thể thay đổi được. Và các bạn cứ nghĩ như vầy, căn phòng, căn nhà của các bạn nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm không dọn dẹp, hoặc có thật nhiều ngày tháng bạn ăn mà bạn không rửa chén, nó tràn đầy trong bếp, nếu bạn trở vào trong bếp, bạn thấy nhức đầu: “Ôi chu cha, sao nhiều chén bát, dĩa hôi thối nhiều ngày không rửa?”, bạn sẽ bực mình lắm. Mà để dọn sạch nhà bếp đó, tốn công, tốn sức, tốn nhiều ngày đó là do bạn. Và nếu như bạn mời thật nhiều bạn bè chỉ một ngày thôi, 100 bạn, 200 bạn đến ăn và họ không chịu rửa, họ bỏ thí đó thì nhà bạn tràn đầy rác rưởi, dù chỉ một ngày. Cho nên có nhiều nghiệp lực xấu tích lũy nhiều đời hôi thối vô cùng, uế trược, cấu nhiễm là do ta tạo từ nhiều đời nên nay ta mới phát hiện ra, cũng chỉ một ngày thôi, nhưng ta đã mở cửa, phá cửa, phá giới, phá luật và mời những sự bất thiện, chiêu cảm sự bất thiện ở bên ngoài vào, cũng như một đám tiệc thật lớn, mời bạn bè tới, ăn xong chẳng chịu rửa mà bỏ đi, ta chịu trận. Ta đã chiêu cảm biết bao nhiêu những điều bất thiện bởi tâm, ngữ, ý ác độc của ta nên chỉ một giây thôi, đã chiêu cảm biết bao nhiêu những điều ngang trái, đau khổ. Và chẳng phải ai đâu, đó chính là các bạn đó. Do vậy, nhận thức được điều đó, bạn mới có thể gỡ rối tơ lòng, bạn mới có thể gội rửa và mới có thể dọn dẹp sạch cái phòng chân tâm của các bạn.

Bí kíp hôm nay là nhận rõ nhân quả do ta. Không đổ thừa Trời, Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, ông Thần, ông Thánh, Diêm Vương, quỷ, ma, vong linh, chư vị hương linh, chư vị vô hình hoặc là gì đó các bạn có thể đặt tên. Chẳng chi phối tạo ra nhân quả để làm cho ta khổ đau mà do nhân quả của chúng ta. Phải chấp nhận điều đó, hiểu được điều đó để chấp nhận. Hiểu được điều đó, chấp nhận điều đó và vận hành theo nguyên lý đó mới chính là người hiểu thấu những pháp của Phật dạy.

Có nhiều người Phật tử hoặc ngay cả những bậc tôn túc dạy về nhân quả, nói thật là như vậy, rõ như lời Phật, nhưng đụng chuyện lại đổ thừa để rồi lại phải thỉnh chư vị vô hình đến cứu, giải cứu. Nó lạ lẫm như vậy! Cái miệng, hành động và suy nghĩ không đồng nhất. Miệng nói nhân quả rõ ràng, lời Phật khai thị rành rành là đây, thế mà đụng chuyện lại cầu các đấng vô hình, Thần, Thánh, Trời, Đất. Sai! Mình sai với chính mình, còn chuyện đó sai hay không thì không cần phán xét, nhưng ta đã sai bởi miệng, ý, thân đã không đồng bộ. Sai rồi! Ta sai với chính ta.

Do vậy hôm nay, sơ qua như vậy để các bạn hiểu rằng biến khổ đau thành phước chỉ có một phương pháp duy nhất là ở đâu có nước ở đó có sự sống, ở đâu có nước đại hùng đại lực đại từ đại bi đại trí tuệ viên mãn thì ở đó có sự sống của Phật tánh, có sự hiện diện của ba ngôi Tam Bảo, có mười phương Tam Thế, có Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Long Thần, Hộ Pháp, Chư Thiên hiển lộ ngay trong sát na đó. Và như vậy, bạn sẽ có khả năng tiếp cận với nguồn đại hùng đại lực đại từ bi – trí tuệ kia để biến biển Khổ đau của cuộc đời riêng của các bạn bởi ác nghiệp đã tạo thành ruộng phước đức vô lượng công đức không bao giờ cạn.

Chân lý là chỗ đó! Tuyệt kỹ võ lâm là chỗ đó! Và để làm được chuyện đó, đơn giản Phật dạy làm việc ác, nghĩ việc ác, nói việc ác thì tạo thành gì? Quả ác, quả họa, lực ác, nghiệp lực ác. Còn nếu chúng ta nói điều thiện, nghĩ điều thiện, làm điều thiện, đó gọi là hành thiện. Chữ “hành thiện” ở đây chưa hẳn là cần phải mười thiện pháp giúp đời, bố thí, làm cầu, làm đường, từ thiện, phóng sanh, đủ hết, mà thiện pháp ở đây ở chỗ là ta nói lời thiện, nghĩ thiện và hành động thiện mà ông bà ta nói rằng: “Nghĩ ngay, nói cho thẳng, hành động cho đúng đắn”. Chỉ có vậy thôi đã gọi là thiện pháp siêu việt! Mà nghĩ cho ngay, nói cho thẳng, hành động đúng đắn đó chính là thể nhập vào Chánh Niệm hơi thở, chính là thiền từ bi, thiền trí tuệ, chính là tiếp với nguồn nước thanh tịnh đại hùng đại lực đại từ bi đại trí tuệ viên mãn của hai mật ngôn này trong từng giây phút chúng ta sống ngay trong hiện tại để có được tuệ lực, để có được trí lực, để có được đại từ đại bi lực. Đại từ đại bi là đại lực đại hùng của Mẹ hiền Quan Âm, đại từ đại bi là đại hùng đại lực của Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại trí viên mãn, đại huệ viên mãn là của Đức Bổn Sư Thích Ca, của Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Làm một việc nhỏ đơn thuần như thế, hành thiện từ ý, từ ngôn ngữ, từ hành động trong cuộc đời thì con đường xưa ta đi là con đường của Đức Phật đã khai thị trở lại rằng: “Ta là Phật còn các con là Phật sẽ thành”. Xưa kia, ta đã có một con đường xưa bằng phẳng của Phật tánh hiển lộ, nhưng lầm lạc, chấp mê, mang sình lầy rác rưởi đổ đầy trong đó nên bây giờ cần phải xắn tay áo lên, rửa cho sạch và đừng đổ thừa.

Trở về với con đường xưa là trở về với hơi thở Chánh Niệm. Hơi thở Chánh Niệm rất xưa, xưa như thuở ta mới sinh, ta thở bằng Chánh Niệm từ bi. Có! Hơi thở đó là hơi thở của Thiên Thần, của Thiện Thần, Bồ Tát, Thánh Hiền nhưng rồi lớn lên, hòa quyện với mùi hương sắc tướng tham dục của cuộc đời, tham ái của con người, hơi thở của ta nồng nặc mùi ngũ dục.

Các bạn, các bạn biết rồi! Tới lúc này các bạn đã biết làm sao để biến khổ đau thành phước rồi. Các bạn phải đồng nhất với Bảo Thành. Chúng ta, một nhóm người đồng tu, nay nói như vầy cho dễ hiểu, nếu chúng ta đi ăn cướp mà tụ tập cả một nhóm ăn cướp thì nghiệp đó nó cộng vào với nhau, cả nhóm đi tù. Nếu chúng ta đi làm ác cả nhóm, nhậu nhẹt cả nhóm, phá làng cả nhóm, ăn cướp, ăn trộm, làm bậy cả nhóm, lực đó cộng lại. Cái lực đó ảnh hưởng dữ lắm đó! Không những ngày nay mà ngày xưa người ta đã có sự cộng hưởng cả nhóm làm bậy liên thành, liên phố, liên tỉnh, liên xóm. Ngày nay dưới hình thức khoa học phát triển về ngành viễn thông quá lớn, quá nhanh, quá mạnh, cho nên người ta đã có ngành làm ác liên bang, liên quốc gia, toàn thế giới. Tội ác có móc xích từ châu lục này qua châu lục kia và cộng hưởng của nghiệp tạo ra, ngày nay năm châu đều có thể phối hợp. Các bạn thấy đó! Đó gọi là cộng nghiệp ác. Còn đây mới gọi là tầm quan trọng khi thấu hiểu được điều đó thì Bảo Thành và các bạn đồng tu với nhau một cách liên bang, liên tỉnh, liên châu lục, một cách liên thông tuệ giác trong Chánh Niệm hơi thở để thể nhập vào sự tu của thiền trí tuệ và từ bi, thì nhất định chúng ta dưới sự đồng tu như vậy, trực tiếp hay gián tiếp, đều có một sự lợi lạc cộng hưởng của đại hùng đại lực đại từ đại bi đại trí tuệ viên mãn qua mật ngôn Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Từ đó, mỗi một giây chúng ta đồng tu với nhau, chúng ta có sự cộng hưởng và tích lũy được khối năng lượng vi diệu siêu thế, diệu kỳ của trí tuệ và từ bi đủ để phá vỡ mọi khổ đau, giống bất thiện, nghiệp lực nhiều đời kết lại trổ quả để biến thành ruộng phước phì nhiêu vô lượng công đức. Hiểu thấu được chỗ này, ta không thể lơ là từng giây phút. Ta mới thấy được giá trị tột đỉnh của bí kíp thượng thừa Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Các bạn hỏi Mu A Mu Sa là gì? Là Từ Bi. Chánh Niệm hơi thở Từ Bi là thiền Từ Bi, Từ Bi quán.

Các bạn hỏi NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là gì? Là Trí Tuệ hiểu thấu Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn.

Trì hai mật ngôn này thể nhập vào Chánh Niệm hơi thở đó là pháp tu quán Từ Bi – Trí Tuệ quán, pháp tu siêu việt của Đại Sĩ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Mẹ Hiền Quan Thế Âm. Từ đó mà ta có thể ứng hóa thân dưới mọi hoàn cảnh của cuộc đời để tùy hỷ công đức và hằng thuận chúng sanh. Ứng hóa thân phù hợp, tiếp cận để gieo duyên phước lành, biến biển Khổ của cuộc đời thành biển Thanh Lương Tịnh Thủy Như Lai Cam Lồ.

Các bạn! Đây là sự thật nếu các bạn chuyên chú lắng nghe Bảo Thành nói ngày hôm nay.

Một lần nghe chưa rõ, nghe thêm một lần nữa. Một lần nữa nghe chưa tỏ, nghe thêm một lần nữa. Một lần nữa nghe chưa thông, nghe thêm một lần nữa thì bạn sẽ hiểu, sẽ tỏ tận tường và sẽ thông. Sự tu ở đời thật đơn giản, không khó. Khó là bởi vì ta tự tạo khó cho chính ta. Khó là bởi vì ở đời quá nhiều họa sĩ mù, mù màu, mù sắc, mù chân tâm vẽ vời đủ thứ làm rối loạn tâm thần. Còn cởi bỏ tất cả như ông bà nói: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, cái tâm của chúng ta, dù các bạn phủ nhận nó thì nó vẫn còn tồn tại ở trong đó. Và nếu như các bạn vẽ vời nhiều màu sắc thế tục thì chẳng bằng màu chân thật của tâm.

Hãy gội rửa tất cả màu sắc của những họa sĩ mù là chính ta nhiều đời đã vẽ lên hình hài của vọng tưởng, chấp mê để trở về với tốt gỗ, gỗ tốt của chân tâm chân thật đó chính là Trí Tuệ và Từ Bi, Chánh Niệm trong hơi thở, nhìn thấu như Lăng Nghiêm, biết rõ như Lăng Nghiêm để hiểu được Ngũ uẩn là Không, vạn pháp là Vô Thường trong Tâm Kinh Bát Nhã để thường trú trong sự an lạc, đó chính là về với Phật. Để chúng ta cùng đồng tu cộng hưởng Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Đại Bi Đại Trí Tuệ Viên Mãn để chúng ta có phép màu chỉ một cái là biển Khổ của cuộc đời biến thành biển Thanh Lương Tịnh Thủy Cam Lồ của Quan Âm.

Hãy nghe và hãy hiểu! Để chúng ta cùng đồng trở về con đường xưa ta đã đi, con đường của Thanh Lương Tịnh Thủy, con đường của Phật tánh, con đường mà Chư Phật đã nói chúng ta sẽ thành Phật. Để thời gian trôi qua, ta không hối tiếc như bài ca con đường xưa em đi nó đẹp, mà con đường nay em đi nó toàn sỏi đá, gai góc không thôi. Đừng như vậy!

Hãy sống chân thật! Hãy đồng tu để có sự cộng hưởng tốt về thiện nghiệp, nghiệp thiện từ Ý, từ Khẩu và từ Thân!

Hãy đặt bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau.

Mô Phật! Chúng con sẽ suy nghĩ và tư duy để hiểu thấu nhân quả và hành đúng lời Phật dạy để có khả năng đồng tu cộng hưởng thiện nghiệp vi diệu và cùng nhau biến khổ đau thành phước.

Xin Chư Phật gia trì.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Trong buổi đồng tu hôm nay, nếu chúng con có tạo dựng được chút phước đức nào, nguyện xin được hồi hướng cho mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo và cho Việt Nam quê hương của chúng con cũng như toàn thế giới mau thoát khỏi đại dịch. Xin Chư Phật chứng minh.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.