Search

Bài 1140: Sụp Đổ Hoàn Toàn – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Bảo Minh đánh máy

Mô Phật, Bảo Thành kính chào Sư Cô Bảo Cơ, Eileen, Quý Sư Cô chùa Xá Lợi, Bảo Thy, Bảo Nghy cùng tất cả các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn hôm nay. Đã tới giờ chúng ta đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa. Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh.


Các bạn thân mến, chúng ta phải nghĩ về cuộc đời của mình và ưu tiên thật nhiều để chúng ta chăm sóc cho thân này, cho tâm này theo chiều hướng hướng thượng. Nếu chúng ta không quan tâm đến thân tâm này hướng thượng lên thì chúng ta sẽ bị dìm vào những sự bất thiện, hướng xuống. Lựa chọn của chúng ta chẳng phải cứ vùi đầu trong cuộc sống để chui vào lòng đất mà là hướng lên đi tới sự an vui. Để có được điều đó, sự công phu tu tập trong pháp hành rất quan trọng. Chẳng phải là những lời kích thích trong tâm trí cho ta vui, chẳng phải là những lời tán tụng bằng miệng để nhĩ căn nghe mà thỏa thích, chẳng phải những sự chúng ta nuông chiều cho thân xác được thoải mái. Mà sự công phu vượt qua chướng ngại của sự lười biếng, giải đãi cần phải cố gắng thật nhiều.

Do đó sự đồng tu là một phương pháp mà mỗi người chúng ta cùng sách tấn với nhau dắt dìu nhau qua những chướng ngại của cuộc đời để thành tựu được pháp an lạc.

Thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn lấy hơi thở Chánh Niệm làm chủ, với mật chú Mu A Mu Sa để an trú tánh thấy biết, tiếp năng lượng, tha lực Phật điển, thúc đẩy tự lực của chúng ta vững chãi trên mọi hoàn cảnh để tiếp tục. Hơi thở đi vào bằng mũi, xuống dưới phổi, xuống nữa tới đan điền khí hải phình bụng ra. Khi hít vào ta thấy hơi thở vào và tánh biết biết được bụng phình ra. Khi thở ta thấy, ta phải thấy được hơi thở ra và biết được bụng hóp vào, đồng thời hai tai phải nghe được mật chú Mu A Mu Sa một cách đều đặn khi bắt đầu thở ra. Cứ như vậy chúng ta sẽ thanh tịnh thân tâm của mình, qua tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật tràn ngập trong tâm hồn, thân xác của ta, để chúng ta ứng dụng tánh thấy biết đi vào thiền quán chiếu, quán chiếu nội tâm của chính mình.

Mời các bạn đặt bàn tay phải là Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái là Từ Bi, chúng ta bắt đầu.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng Từ Bi khai mở Trí Tuệ để chúng con xây dựng một nền tảng giáo lý vững chắc trong nhân quả để không bị sụp đổ hoàn toàn trong đời sống tâm linh. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa (7 biến).

Các bạn thân mến, Đức Phật là bậc Thầy Vô Thượng, Ngài dạy cho chúng ta phải làm chủ bản thân, thắp sáng đuốc Trí Tuệ dẫn đường cho chúng ta đi về với Niết Bàn. Và Ngài khẳng định rõ ràng không có ai có thể cứu rỗi chúng ta, cứu vớt chúng ta, ban ơn hoặc trừng phạt chúng ta. Chính chúng ta là người phải tự ban ơn cho mình, chính chúng ta là người phải đưa chúng ta tới một tầm cao giải thoát và cũng chính chúng ta là người tự đày đọa, trừng phạt bản thân. Do đó Ngài sách tấn hãy tự đứng dậy, thắp đuốc Minh Tuệ để trở về với Niết Bàn. Không nương nhờ vào ai, nhưng chỉ đi theo sự khai thị, giáo lý của Ngài, miên mật thực hành bởi chính mình để đi tới đích. Chứ không phải phó thác cuộc đời, đặt cuộc đời vào một bàn tay của ai đó để lòng thương xót của họ bế chúng ta, dìu chúng ta, đưa chúng ta về cõi an lành. Điều đó không thể xảy ra.

Phật khẳng định Ngài là Đấng Giác Ngộ thật rõ ràng. Theo Ngài, chúng ta sẽ trở thành những người học trò, những đệ tử tốt. Đã là đệ tử, là học trò của Phật, ta phải thấu hiểu được lời căn dặn của Thầy mình, là phải tự chủ đứng dậy qua thực hành lời dạy của Phật, chứ không phải nương nhờ, cầu và chờ đợi một đấng tới để cứu chúng ta.

Có lẽ chúng ta đã thấy biết bao nhiêu con người và đôi khi chúng ta tự trải nghiệm bản thân trong một sự sụp đổ hoàn toàn, hoặc là toàn diện về một phương diện nào đó. Tất cả những điều đó tới từ tánh cống cao ngã mạn, từ tự đại, rồi trong cống cao ngã mạn tự đại đó ta chẳng thành tựu được bởi tự ti, tự kỷ, ích kỷ mà.

Do đó sự thất bại đó cuối cùng đã tạo nên một hoang tưởng, nương người vào người khác để rồi thần tượng hóa, thần tượng hóa những chủ thể trong cuộc đời, những con người ta gặp, nhưng chúng ta đặt cả cuộc đời vào tay chủ thể có, vào con người đó, để họ đặt để chúng ta.

Thần tượng hóa quá mức, đến khi tìm ra đối tượng mà ta thần tượng đó không là sự thật thì chúng ta hoàn toàn bị sụp đổ.

Các bạn, hãy trở về với lứa tuổi còn thơ khi chúng ta đi học, vẫn thường thường thần tượng hóa một vài người nào đó, như những ca sĩ, như những bậc anh hùng dân tộc, hay những vị thánh, hoặc là những đối tượng tùy theo hoàn cảnh của lứa tuổi. Chúng ta thần tượng một chàng trai, thần tượng một thiếu nữ, chúng ta thần tượng một công việc, một vị anh hùng, một gương mẫu mà đôi khi mất phương hướng, ta lại thần tượng những con người không tốt. Để rồi chúng ta tự tha hóa bản thân bởi chạy theo những thần tượng, vô tượng đó. Lớn lên chúng ta bắt đầu thần tượng hóa, thần tượng về tài, thần tượng về danh, thần tượng về tiền, về tình, thần tượng về con người thần thánh hóa tất cả mọi thứ, rồi biến mình thành nô lệ cho những người ta thần tượng, cho những vật ta thần tượng.

Có những con người lấy tiền là thần tượng mấu chốt, cứu cánh trong cuộc đời để hy sinh toàn bộ, lao đầu vào cuộc sống tìm tiền. Có tiền, có đấy, mà đôi khi họ phải chết trong đống tiền mà nước mắt không thể ngừng được, dòng lệ trôi lăn. Có lẽ mục đích thần tượng hóa tiền chẳng phải là cứu cánh đâu, nhưng là con người bởi tánh Tham, Sân, Si, chính từ chỗ đó mà ta thường hay thần tượng hóa. Mà con người cũng bởi vì sự cống cao ngã mạn, nó đốt cháy phước báu chẳng thể thành công trong một vài phương diện, để cuối cùng phải tự thần tượng hóa người nào đó, phó thác cuộc đời. Nếu phó thác vào tiền ta sẽ bị tiền giết chết, phó thác về tình ta sẽ bị tình thiêu đốt, phó thác vào danh ta sẽ bị danh làm cho đau khổ, phó thác vào con người nào đó ban ơn cứu rỗi, ta sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Đây là sự thực Chư Phật đã dạy, Phật nói đừng phó thác cuộc đời, sự phó thác là nói ngôn ngữ mỹ từ cho hay.

Thần tượng hóa có nghĩa là chúng ta đã tôn thờ một người ta thần tượng rồi bán rẻ cuộc đời của chúng ta cho họ để họ tự sắp xếp cho chúng ta ăn, ngủ, nghỉ, rồi sắp xếp cho chúng ta đi chỗ họ mong muốn. Ta chẳng làm gì hết, chỉ làm một thứ, làm tôi cho người ta, đã bán cuộc đời cho họ vì ta đã thần tượng họ lên đấng tối cao. Chính vì tâm lý đó mà ở đời có biết bao nhiêu con người, họ lợi dụng tâm lý đó thúc đẩy để cho chúng ta thần tượng họ, rồi họ ngồi chễm chệ trên ngôi tòa của sự hoang tưởng, đưa bàn tay cứu rỗi muôn người và dìu dắt muôn người theo điều phải tin theo họ.

Đó là nói về những con người hoang tưởng, còn nói về chính bản thân của chúng ta hoang tưởng, nó bò xuống, đã cúi xuống, đã lạy lộc với gì? Với đồng tiền, với gì? với tình, với gì? với danh hão huyền cho cuộc đời. Để rồi đời này cho đến đời kia ta bán rẻ chính bản thân của chúng ta làm nô lệ cho những thần tượng đó.

Các bạn, chúng ta quy y Phật, không thể quy y thần tượng, thần tượng có tiền, mình tôn thờ tiền, mình tôn thờ danh, mình tôn thờ tình, ái tham dục, mình tôn thờ một cá nhân nào đó là mình đã sai phạm vào lời phát nguyện của ta quy y với Phật. Không những thế mà khi chúng ta tôn thờ một cá nhân nào giúp cho chúng ta thành tựu, tôn thờ một pháp môn nào, tôn thờ một con người nào, tôn thờ vật chất, thì ta đã đang tự nhét thuốc độc của phiền não, đau khổ vào trong cuộc đời của chúng ta. Nói rõ hơn, là ta đang đi tới sự kết liễu cuộc đời của mình bằng sự tôn thờ, thì chúng ta khi phước báu chẳng còn sẽ bị sụp đổ hoàn toàn.

Như câu chuyện của một kẻ cống cao ngã mạn, anh ta dạo một vòng trong thành phố, thấy được người bạn kia xây một cái nhà bốn tầng cao chót vót. Anh ta nghĩ, anh ta cũng có tiền, anh ta cũng có tất cả mà công phu xây dựng căn nhà bốn tầng kia phải trải qua thời gian quá cao. Anh ta muốn xây một lầu cao hơn nhà của người bạn, để mà so tài đó. Bởi vì cống cao ngã mạn, hão huyền của cái danh cho nên anh ta đã tôn thờ cái tôi của bản thân, thần tượng hóa kiến thức của mình, muốn xây lầu thứ năm để cao hơn anh kia bốn tầng. Khi anh ta kêu thợ xây xuống, anh ta nói cách thợ xây phải xây theo ý của anh ta, không xây lầu một, lầu hai, lầu ba, lầu bốn, bởi xây như vậy quá lâu, xây lầu thứ năm bằng cách xây bốn cột mà thôi. Những người thợ xây kiến trúc khuyên anh ta, xây vậy không có vững chắc, phải xây cho thật kiên cố. Anh ta nói xây như vậy vững chắc như các ông thì kéo quá dài sao tôi có lầu thứ năm cao hơn nhà kia, cho nên tôi có tiền các ông phải nghe theo tôi. Những người thợ xây muốn bỏ đi, kiến trúc sư muốn bỏ đi nhưng vì người này có tiền, và nói rằng cứ xây theo ý tôi, tôi trả tiền. Rồi những những người kiến trúc sư, thợ xây kia chìu theo ý, sẵn sàng lấy tiền mà xây một nhà năm tầng nhưng chỉ có tầng cao chót vót ở trên, bốn tầng dưới không xây được, cheo leo trên bốn cột. Thì tầng lầu thứ năm gần như đã xong, niềm tự hào sắp sửa khoe với bạn bè, một cơn gió nhỏ thoảng qua tầng thứ năm cheo veo trên bốn cái cột đó bị sụp đổ hoàn toàn.

Kính thưa các bạn, đó là bởi vì tự cao, nâng tầm của mình lên, hay nói rõ hơn là tự tôn thờ cái tôi của mình quá đáng, không còn có niềm tin vào những kiến thức khác, nên lâu đài đó bị sụp đổ.

Sụp đổ hoàn toàn trong đời sống tâm linh là có thật, bởi Đức Phật nhắn nhủ chúng ta, trên con đường tầm cầu đạo giác ngộ, mỗi người phải tự thắp đuốc, tức là dùng Trí Tuệ của mình để xác minh bậc Thầy, bậc thiện tri thức, đấng dẫn đường cho chúng ta. Chứ chúng ta không thể tự mù lòa bởi bao nhiêu năm tầm cầu học đạo, nay đương đầu với biết bao nhiêu đau khổ, phiền não chẳng cần dùng Trí Tuệ nữa, mà chỉ lăn xả vào niềm tin đối với một ai đó, rồi bán cả cuộc đời cho họ, phó mặc cuộc đời cho họ, để họ an bài cho chúng ta một đời sống về sau.

Họ đã lợi dụng các bạn, bởi vì các bạn không ứng dụng Trí Tuệ vào con đường đó, để rồi họ nói rằng hãy đặt để cuộc đời vào trong bàn tay của họ, họ cứu rỗi các bạn, họ tha tội cho các bạn, họ giải nghiệp cho các bạn và họ, chỉ có họ mới là đấng có thể làm chuyện đó. Và khi các bạn bỏ hết cuộc đời theo họ, theo những điều gì họ nói. Không những bạn được cứu mà muôn người trong gia tộc, cửu huyền thất tổ đều cứu.

Một câu nói như vầy, có lẽ hấp dẫn thật nhiều người, những ai thất bại trong cuộc đời, tầm cầu đạo giác ngộ sẽ thích vô cùng. Bởi không thể học được, không thể thành tựu nên cuối cùng bán cuộc đời cho những lý thuyết hão huyền, tà ma đó. Là vì sao, là bởi vì chúng ta không thực hành một sự căn bản, vững chắc của những nhà thợ xây, của kiến trúc sư vạch ra. Để xây một tầng lầu thứ năm cao, cần có một nền tảng vững chắc kiên cố, để cần có thời gian, để đổ xi măng, cốt sắt cho nó khô ráo hoàn toàn mới xây dựng được. Đừng ỷ rằng có tiền, có kiến thức, đừng ỷ vào cái tôi của mình để rồi quyết định mọi việc mà phải biết lắng nghe theo trình tự của những người có kiến thức chuyên môn về góc cạnh đó, ta mới thành tựu được. Còn không ngôi nhà tiền bạc ta xây dựng nhanh đó, thần tốc đó, cuối cùng cũng bị sụp đổ hoàn toàn, mất của, mất sức, đôi khi còn có thể hại tới mạng sống của chúng ta.

Các bạn, khi chúng ta tu tập, nhất là con đường giáo pháp của Như Lai, Đức Phật là một người thợ xây, Ngài biết rõ ràng chúng ta phải đúc bê tông, cốt sắt như thế nào, và những cột trụ vững chắc như thế nào trên nền tảng giáo lý căn bản đó là nhân quả. Chúng ta không thể đổ cát mà không có xi  măng, đổ cát rồi với đất nước, với đất sét nhồi vào xây cột nhà, như vậy sẽ bị sụp. Phải đổ xi măng, cốt sắt trong nước hài hòa mới có thể có được những cột bê tông vững chắc. Chúng ta phải đổ xi măng, cốt sắt trong pháp thiện thì mới có được một nền tảng vững chắc, xây tòa nhà tâm linh trên nền tảng đó. Còn nếu chúng ta vội vàng, chẳng có sàng lọc mà cứ vơ vào cát, với đất sét, nghĩa là tâm bất thiện, năng lượng tiêu cực, Tham, Sân, Si trộn lẫn, xây lên tòa nhà tâm linh, nền tảng đó sẽ bị sụp đổ hoàn toàn không thể cứu chữa được.

Khi chúng ta đã có một người thợ xây có được một kỹ thuật và một kiến thức cao như Đức Phật, chúng ta phải tin tưởng vào Ngài cũng như người xây nhà phải tin tưởng vào kiến thức của người thợ xây. Người xây nhà đó phải theo sự hoạch định của một kiến trúc sư, vẽ lên như thế nào, xây sao cho cân bằng để sức nặng bốn tọa vững, để lâu đài xây ra không bao giờ bị sụp đổ. 

Đức Phật là một nhà kiến trúc sư, Ngài đã dạy cho chúng ta phải theo họa đồ Ngài đã vẽ. Họa đồ đó được vẽ trong năm góc gọi là Ngũ hành trong Ngũ Giới, với năm giới như vậy, trụ vững năm phương hướng thật an toàn bảo hộ cho bão tố của cuộc đời nó ập tới, bạn vẫn đứng vững ko bao giờ bị sụp đổ. Ta phải tin tưởng vào những người thợ xây và kiến trúc sư. Con đường tâm linh phải tin tưởng vào Phật, và nhà kiến trúc sư đại tài minh giác Đức Bổn Sư Thích Ca. Nếu chúng ta không tin tưởng vào sự hướng dẫn của Phật. Nhà kiến trúc sư là Đức Phật, Đấng đã giác ngộ, mà cứ tin tưởng vào những giáo lý của tà thuyết, những lời nói của những con người dùng những ngôn ngữ trong những lúc tinh thần yếu kém, tâm lý bị tổn hại, thích có sự cứu vớt, rồi lao xả vào đó, phó thác cuộc đời thì chúng ta sẽ gì, là người như con thiêu thân tự đốt mình.

Nhớ rằng Đức Phật đã dạy cho chúng ta, không là chỉ lệ thuộc vào Phật điều đó sẽ sai đó. Phật tới không xây nhà cho chúng ta, mà Phật tới cũng chẳng vẽ bản vẽ cho chúng ta, Phật tới trong cuộc đời muốn chúng ta được tự do. Ngài đã dạy cho chúng ta trở thành một người thợ xây kỳ tài, Ngài đã huấn luyện cho chúng ta trở thành một nhà kiến trúc sư dựa trên Trí Tuệ, kiến thức của mình học nơi Ngài, để tự xây dựng ngôi nhà tâm linh, tự vẽ phác họa lên lâu đài đó. Bằng luật nhân quả, cân bằng trong đời sống giữa thiện và ác. Bằng năm giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, nói dối và sử dụng uống các chất say. Năm giới này là những chất liệu đúc kết lại thành nền tảng vững chắc, xây dựng trên những nhiên liệu của pháp thiện, bỏ ác, các bạn sẽ thành tựu được ngôi nhà tâm linh vững chắc, và sẽ không bao giờ bị sụp đổ hoàn toàn. Và chúng ta, nếu theo sự hướng dẫn của Phật tu tập đúng mức, chúng ta sẽ làm được điều đó, chẳng phụ thuộc vào ai.

Phật không muốn ta lệ thuộc vào Phật, Phật muốn ta tự do, bởi vậy Ngài mới nói, hãy đứng trên đôi chân của mình, làm chủ tự thân, thắp sáng đuốc tuệ mà đi. hãy tự làm ốc đảo chiếu soi cuộc đời, đứng vững giữa phong ba bão tố.

Chúng ta học để làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời, theo giáo lý của vị kiến trúc sư cao cả là Đức Phật, của người thợ xây đại tài là Đức Phật, đã hướng dẫn tận tình mà vẫn còn mãi mãi theo chúng ta cận kề như người cha theo người con, hướng dẫn chi tiết từng sự phác họa của hình hài ngôi nhà tâm linh. Và phương pháp trộn lẫn trong ngũ giới để vững chắc nền tảng giáo lý căn bản trong nhân quả, thiện ác.

Các bạn, tin sâu vào Phật, Pháp, Tăng là tin sâu vào kiến thức vi diệu của Đấng giác ngộ là Phật. Tin sâu vào Phật, Pháp, Tăng là tin sâu vào con đường Phật dạy cho chúng ta để làm chủ. Tin sâu vào Phật, Pháp, Tăng là tin sâu vào sự hòa hợp của thân, ngữ, ý. Nếu có sự hòa hợp của thân, ngữ, ý trong từng sát na, trong từng giây phút, nhất động nhất cử an trú trong hơi thở chánh niệm, rõ được nhân quả, giữ được năm giới, hành được mười điều thiện, không phải chỉ có lầu thứ năm mà một trăm tầng, một triệu tầng, tầng, tầng, từ đời này qua đời sau chúng ta vẫn có thể xây dựng mà không bao giờ bị sụp đổ. Nhớ rằng, theo Phật phải làm chủ, đừng bán mình theo những con người khua môi múa mép, để lôi kéo chúng ta vào con đường làm nô lệ cho họ, đi theo tà kiến, tà pháp, rồi cuối cùng khi nhận ra thì chúng ta sẽ bị sụp đổ hoàn toàn khó có thể đứng dậy.

Phật đã tới trong cuộc đời chúng ta qua hơi thở Chánh Niệm, kiến trúc sư vi diệu, siêu thế, là Đức Phật đã tới trong cuộc đời của chúng ta qua hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, để dạy chúng ta trở thành kiến trúc sư đại tài, người thợ xây kỳ diệu. Tự xây, tự vẽ và tự đứng vững trên cuộc đời đầy giông tố.

Các bạn, chúng ta hôm nay được nghe nhắc tới củng cố tín tâm của mình vào Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, củng cố tín tâm tuyệt đối của mình vào nhân quả thiện ác. Để củng cố đức tin của mình vào năm giới của Phật truyền dạy và tăng niềm tin trong pháp thiện, để an trú trong Giới, Định, Huệ, Tín, Nguyện Hạnh, hơi thở Chánh Niệm vào ra tăng trưởng tha lực Phật điển Mu A Mu Sa. Để chúng ta làm chủ cuộc đời của mình, các bạn nhớ, ta phải tự chủ, ta không thể bán mình cho ai, nhất là trong thế giới đảo điên ngày nay, vội vội, vàng vàng, ai cũng gặp nhiều trở ngại, mong muốn cho có thật là nhanh. Ta đã bán cuộc đời, thần tượng hóa, chúng ta đã thần tượng hóa tài, danh, sắc, tiền, tài, danh vọng, địa vị, quyền lực. Chúng ta đã tôn thờ, tôn thờ ai? tiền. Ta đã tôn thờ gì? tài, danh. Ta tôn thờ quỷ ma, Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố. Ta tôn thờ và thần tượng hóa cái tôi, bản ngã của mình, để cuối cùng không thành tựu được ta lại đi tôn thờ một lý thuyết, một con người, một con đường ai đó tạo nên, bị lôi cuốn, trong khi ta đang bị té xuống. Khi bị té xuống vực sâu của sự thất bại, ta thường mong muốn ai đó cứu rỗi, thì ngay đó, có những kẻ thời cơ đó, lợi dụng cơ hội đó, tới chìa bàn tay ra kéo chúng ta lên bằng những lí thuyết ma quái. Và rồi cuối cùng ta thấy đó, trong cuộc đời này, từ đời nay qua đời sau muôn đời, muôn đời sẽ luôn luôn có những kẻ hiện hình trong cuộc sống, giả thần, giả quỷ, giả trời, giả đất, giả Phật để đưa tay cứu rỗi chúng ta.

Nhớ Đức Phật đã dạy, Phật là người cha đã dạy cho chúng ta phải biết tự chủ. Phật muốn chúng ta là người con, là người đệ tử biết tất cả những gì Phật biết bằng kiến thức của Trí Tuệ, bằng sự công phu tu tập, trau dồi sự tu luyện đó giữa thiện ác, nhân quả và giới hạnh, giới đức để chúng ta thành tựu. Phật không dạy chúng ta làm nô lệ cho Ngài, tin tưởng vào Ngài, theo Ngài, phó thác theo Ngài để Ngài cứu rỗi. Phật dạy cho chúng ta để trở thành như Ngài, thành Phật. Phật không muốn ta thành nô lệ của Phật, mà Phật dạy cho chúng ta thành Phật. Các bạn nhớ, nếu các bạn không ý thức được điểm này, các bạn sẽ bị sụp đổ hoàn toàn trong cuộc sống. Ý thức được bạn làm chủ, làm chủ được tiền, tình, tài, danh vọng, địa vị, làm chủ được tâm Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, làm chủ được tham Dục, tham Ái, làm chủ được cuộc đời. Và như vậy, các bạn sẽ đứng vững trong cuộc đời, vững chãi như Thái Sơn, không hao mòn thân xác, tinh thần, chẳng bị sụp đổ, lung lay giữa bão tố. Hãy là người đệ tử Phật chân chánh, bằng cách thực hành theo những gì Phật dạy, cứ như vậy ta sẽ hạnh phúc vô cùng. Đừng để sụp đổ hoàn toàn, sám hối, quay đầu lại có thể rất muộn rồi các bạn ơi.

Đặt bàn tay Trí Tuệ, trái, vào bàn tay Từ Bi, phải, chúng ta bắt đầu an trú trong hơi thở Chánh Niệm.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực, tiếp năng lượng Từ Bi, khai mở Trí Tuệ để chúng con tin tưởng và xây dựng nền tảng vững chắc trong giáo lý nhân quả, để không bị sụp đổ hoàn toàn trong đời sống tâm linh, thần tượng hóa. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa (7 biến).                             

Mô Phật, các bạn, chúng ta tiếp được tha lực Phật điển, an trú trong Chánh Niệm, tánh thấy biết, quán chiếu để bắt đầu trở thành người học trò, người kiến trúc sư tài giỏi, vẽ lại cuộc đời cho an lạc, hạnh phúc. Nét vẽ đầu tiên cho bức họa hình kiến trúc ngôi nhà tâm linh của chúng ta, là phải đi từ ba chấm, ba chấm đó kết lại với nhau thành một đường thẳng từ trên xuống. Ba chấm đó chính là Phật, Pháp, Tăng, từ ba điểm sáng lung linh giữa cuộc đời này, có ba điểm sáng đó, như những tinh tú ở trên trời soi đường cho ta đi. Ta hãy đặt tay vào Phật, Pháp, Tăng vẽ một đường thẳng ở trung tâm chúng ta, để trở thành nhất tâm quy y Phật, Pháp Tăng. Rồi kéo xuống điểm thiện trong nhân quả, loại trừ ác ra, trở thành bốn điểm đó, chúng ta lại tiếp tục nét vẽ trong họa đồ ngôi nhà tâm linh kéo qua năm giới. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, nói dối và sử dụng các chất say.

Như vậy chúng ta có đến bao nhiêu điểm rồi, có chín điểm rồi, chín điểm đó chúng ta chỉ cần nối lại thành một đường cong quẹo trong cuộc đời dù đi tới đâu ta cũng có được một họa đồ vững chắc trong cuộc sống.

Với nhìn thật sâu sắc trong họa đồ của ngôi nhà, ngôi tòa tâm linh này, lâu đài tâm linh này, mà chúng ta có đủ Ngũ giới, có đủ Tam Bảo, có đủ pháp thiện, có đủ điều đó, để chúng ta có được Giới, Định, Huệ, Tín, Nguyện, Hạnh. Sáu mấu chốt này là sáu điểm, sáu nét vẽ căn bản, đổ cho vững chắc trên nền tảng nhân quả thì nhất định ngôi nhà tâm linh của các bạn vững chãi vô cùng từ đời này qua đời sau. Và đặc biệt sự quán chiếu nhìn thấu toàn bộ ngôi nhà được phác họa trong tư tưởng bởi tánh thấy biết, an trú trong hơi thở Chánh Niệm, và sự mầu nhiệm của Mu A Mu Sa, là tăng trưởng sự gắn kết với Chư Phật qua tha lực Phật điển. Để chúng ta làm chủ được tự thân, làm chủ được tâm của chúng ta bằng tánh thấy biết. Phật dạy cho chúng ta làm chủ chứ không phải bán linh hồn, thần thức làm nô lệ cho người khác.

Các bạn nhớ, phải tự làm chủ nhưng trên con đường này phải dựa vào Trí Tuệ và kiến thức. Đừng vội vội vàng vàng như kẻ nhà giàu, ỷ vào giàu, kiến thức khác, không, ỷ vào tài, tiền, và nương vào tôi, ngã mạn quá cao, tự tôn thờ bản thân mình là điều rất xấu, ngôi nhà bị sụp đổ, tự tôn thờ một thần tượng khác cũng là điều tệ hại vô cùng.

Các bạn nhớ, tôn thờ tự ngã của mình nguy hiểm vô cùng, tôn thờ thần tượng sẽ bị sụp đổ. Phật không dạy cho chúng ta trong giáo lý của Ngài, tôn thờ cá nhân, tôn thờ thần tượng, mà nhập vào tri kiến của Phật đó là Trí Tuệ trong Chánh Niệm hơi thở. Chỉ có Chánh Niệm hơi thở mới đưa các bạn trở về với tri kiến của Phật, làm chủ tự thân, làm chủ tự tâm để vẽ nó lên ngôi nhà tâm linh vững chãi vô cùng.

Các bạn, ta phải học cách này, ở đời ngày nay, trong thế giới thời gian qua thật là nhanh, quay lòng vòng xoáy mạnh rồi té xuống, ta không tự chủ được và từ đó ta đã lao đầu tin tưởng vào những điều không tưởng, bán cuộc đời, linh hồn cho thần chết, sai lầm, sai lầm.

Hãy nghe theo lời của Đức Phật dạy, hãy thức tỉnh và trở về với tự thân, hãy làm chủ để sống an, sống vui, sống hạnh phúc, hãy phác họa lên gì, đền thờ tâm linh của mình và hãy dùng những chất liệu Phật đã trao cho chúng ta, đó là chất liệu của Tam Bảo, của thiện pháp, của Ngũ giới, của hành thiện, của Tín, Nguyện, Hạnh, Giới, Định, Huệ. Của gì? của hơi thở Chánh Niệm vi diệu, của tánh thấy biết trong năng lượng Từ Bi của Chư Phật giao thoa gắn kết với chúng ta và muôn loài. Nhớ, ta không xây một ngôi nhà tâm linh cho ta, mà ta xây một ngôi nhà tâm linh cho muôn loài, muôn vật có nhân duyên cư trú ở đó cùng với ta. Hãy sống với tinh thần này để không bị sụp đổ và chúng ta nhớ rằng có ba điều chúng ta cần phải từ bỏ. Đừng để cho Tham, Sân, Si làm chủ chúng ta và đừng thần tượng tài, danh tức là ngũ dục, tài, tiền, tình, nhà cửa và phú quý, đừng thần tượng tánh Tham, Sân, Si của mình, đừng thần tượng tôi của mình và những cá nhân khác. Những điều như vậy, chúng ta thần tượng hóa, chúng ta sẽ bị sụp đổ.

Ngày nay trong sự sống vội vàng, nhiều người đã lợi dụng điều đó, tâm lý của chúng ta muốn vui. Và đã đặt để, cài đặt mầm mống vào đầu, vào tâm chúng ta để làm cho chúng ta tôn sùng họ, tôn thờ họ, thần tượng họ. Để rồi họ nói một câu ta bán cả cuộc đời cho họ, từ bỏ Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Chẳng hành theo nhân quả, thiện ác, chẳng giữ năm giới mà chỉ cần cứ theo họ để có tất cả. Sai hoàn toàn, sụp đổ hoàn toàn, phước báu không còn, tai họa đang tới, có muốn vậy không các bạn? Chắc chắn Bảo Thành và các bạn không muốn như thế. Vậy nên chúng ta phải trở về với niềm tin sâu vào Phật, Pháp, Tăng, nhân quả, thiện ác, giữ năm giới, hành thập thiện, an trú trong Chánh Niệm, tiếp năng lượng Từ Bi của Phật vào trong hơi thở để sống, để trở thành một người thợ xây đại tài, xứng đáng là học trò của Phật, để trở thành kiến trúc sư vi diệu, vẽ lên cuộc sống an vui và hạnh phúc. Đặc biệt kiến trúc sư này phải vẽ lên được tòa nhà Niết Bàn an vui tại thế trong gia đình, trong tự thân của chính mình.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi, lấy Trí Tuệ và Từ Bi để xây dựng tòa nhà tâm linh, mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực, tiếp năng lượng Từ Bi, khai mở Trí Tuệ để chúng con phá vỡ đi tất cả những sự tôn thờ thần tượng mà trở về có tín tâm với Phật, Pháp, Tăng, học để không bị sụp đổ hoàn toàn trong những ảo tưởng của cuộc đời. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật, chúng ta vừa hoàn thành sự đồng tu với nhau, cảm ơn Sư Cô Trụ Trì Tổ Đình Chùa Xá Lợi, Sư Cô Bảo Cơ, Eileen, Sư Cô Trúc Diệu, Sư Cô Quảng Nguyện và Bảo Thy, Bảo Nghi cùng các bạn đồng tu.

Chúng tôi vẫn luôn luôn mong rằng tất cả các bạn đều có nhân duyên. Với những ai mới nhìn qua bản video này, xin hãy thử thực tập để chúng ta đón nhận được năng lượng của Từ Bi, của Phật. Giờ đây mời các bạn chắp tay vào chúng ta đồng hồi hướng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa. Chúng con nguyện mười phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực, tiếp năng lượng Từ Bi, khai mở Trí Tuệ để chúng con xóa tan đi tư tưởng, tôn thờ, thần tượng hóa, thần tượng hóa tiền tài, tham vọng, tham dục, cá nhân để chúng con không bị sụp đổ hoàn toàn trong đời sống tâm linh, mà xây dựng cuộc đời vững chắc trên giáo lý nhân quả của Đức Phật đã truyền dạy.

Có được công đức nào chúng con hồi hướng cho các nguyên thủ các quốc gia, cũng xây dựng nền tảng trong nhân quả, thành lập được giáo lý căn bản là tánh thiện, và kết nên những chính sách hòa bình cho thế giới. Cầu cho các khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được vaccine, thuốc chữa bệnh ôn dịch. Nguyện cầu các bác sĩ, y tá, y sĩ, các nhân viên cứu trợ, cứu tế trên toàn thế giới chữa lành bệnh nhân. Đặc biệt chúng con hồi hướng cho quê hương của chúng con, Việt Nam của chúng con đang bị ôn dịch hoành hành được mau khỏi, hết bệnh. Nguyện cầu cho các vong linh vừa tử vong siêu sanh miền Tịnh Độ. Xin Chư Phật mười phương Từ Bi chứng minh.     

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts