Bảo Minh đánh máy

Mô Phật, Bảo Thành kính chào Bảo Thy, Bảo Nghy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Đã tới giờ chúng ta đồng tu, kính mời mọi người quy ngưỡng thân tâm về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa. Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh. Các bạn thân mến, chúng ta mỗi một ngày sống giữa trời đất này, giữa thân xác phàm phu, có sự gắn kết mật thiết giữa mặt trời mặt trăng, trái đất và các tinh tú, bởi sự giao thoa năng lượng tự thể của thiên nhiên. Nhưng những năng lượng thiên nhiên đó, chỉ vừa đủ giúp cho chúng ta trong kiếp người này mà thôi. Còn để chúng ta chuyển những bất thiện nghiệp trong cuộc đời, và viên mãn cuộc đời này để tái sanh vào những cảnh giới an vui trở thành Phật, chúng ta phải có chất liệu năng lượng từ Phật, đó gọi là năng lượng Từ Bi. Mỗi khi chúng ta Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta đều hoan hỷ trải rộng tấm lòng của mình, đứng giữa đất trời một cách khiêm tốn để đón nhận tha lực Từ Bi của Chư Phật, phối hợp nhịp nhàng với tự lực cầu đạo giác ngộ.

Các bạn nhớ, tự lực rất quan trọng, bởi không có tự lực, tha lực không thể tác động vào cho chúng ta. Cần phải có yếu tố quan trọng là sự tự lực của mỗi một con người, mỗi một chúng sanh, đứng dậy và phát nguyện vượt qua Vô Minh để tới bờ giác ngộ. Đó là sự tự lực đứng dậy để chuyển hóa tha lực Phật điển như mặt trời bừng sáng, soi đường cho chúng ta đi. Còn nếu không có sự tự lực thì tha lực như mặt trời kia có sáng 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta vẫn ì ạch tại vùng đen tối. Cần phải phát huy sự tự lực này bằng một Trí Tuệ hiểu biết thật là rõ về luật nhân quả thiện ác. Khi nhân bất thiện là ác, sẽ đưa chúng ta vào Vô Minh tạo nên khổ, tai họa cho cuộc sống, phiền não, đau khổ sẽ luôn tới, và hiện diện để rồi hủy hoại đời sống của chúng ta. Còn nhân thiện tăng trưởng phước báu mang sự an vui tươi mát cho tâm hồn. Mọi người ai ai cũng có được niềm vui. Do đó mà mỗi người chúng ta hiểu thấu được nhân quả, và muốn thoát ra khỏi Vô Minh, khỏi những nhân ác, chúng ta phải có lực tự thân đứng dậy. Và trong sự đứng dậy đó, trời đất Chư Phật không quên chúng ta, luôn đồng hành với chúng ta để dìu dắt chúng ta vượt qua.

Hơi thở Thất Bảo Huyền Môn đi vào bằng mũi, đi sâu xuống đan điền khí hải, khi hít vào các bạn phải thấy được hơi thở đi vào bằng tâm, dùng tâm để thấy, không dùng mắt để nhìn. Rồi khi đi vào đó, bạn thấy hơi thở vào và biết thấy, thấy và biết, thấy hơi thở vào biết bụng phình ra, khi các bạn thở ra, các bạn phải thấy được hơi thở đi ra từ dưới bụng dưới, có nghĩa là từ đan điền khí hải đi ra từ từ và bạn phải biết được bụng hóp vào. Hơi thở vào ra được phối hợp nhịp nhàng với phình bụng và hóp bụng, tạo thành một sự hoạt động nhịp nhàng của thân, chuyển hóa oxi thành năng lượng đưa lên huyệt bách hội, đỉnh đầu. Chúng ta nuôi dưỡng oxy lên não bộ, có máu mang lên oxy nuôi dưỡng não bộ của chúng ta thanh tịnh trong sáng, mạnh khỏe để chúng ta quán chiếu tất cả những hiện tượng đang xảy ra trong tánh thiện, và đồng thời khi hơi thở ra các bạn nhớ trì mật chú Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa là nhịp cầu nối liền giữa ta và Chư Phật để được tuôn tràn ân điển của Chư Phật, năng lượng tha lực Phật điển và tha lực đó sẽ phối hợp với tự lực để chúng ta tu tập. Các bạn nhớ vận hành đúng cùng với Bảo Thành, từ từ sẽ quen. Và khi nó trở thành thói quen, nó tự nhiên như vậy, như hơi thở được sinh ra bởi sự chuyển hóa nội tâm. Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải, vào lòng bàn tay trái là bàn tay Từ Bi. Lấy Trí Tuệ và Từ Bi chúng ta bắt đầu quán chiếu hơi thở Chánh Niệm, vi diệu âm Mu A Mu Sa. Các bạn giữ lưng cho thẳng, cổ cho thẳng, rồi sau đó buông lỏng toàn thân ngồi cho vững chãi. Nếu tha lực Phật điển tiếp vào thân của chúng ta cứ để tự nhiên như dòng nước trôi, không gì phải cản trở, chỉ cần an trú tánh thấy biết, quán chiếu tất cả mọi hiện tượng vạn pháp đang tương tác với tâm của chúng ta.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực tiếp năng lượng Từ Bi khai mở Trí Tuệ để chúng con đón nhận được Cam Lồ Tịnh Thủy ban rải xuống đời sống này, hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật, các bạn thân mến, nếu như trái đất này ngày qua tháng lại không có những cơn mưa kéo tới, lục địa của chúng ta sẽ cằn cỗi, khô cằn và biến thành sa mạc, ở trên đó không có sự sống. Và từ từ mọi người chúng ta đây cũng chẳng còn tồn tại. Sự sống được khơi nguồn từ những giọt mưa tinh khiết, từ bầu trời cao, rớt xuống qua sự hiện diện của những đám mây đen. Các bạn thân mến, những đám mây đen khi nó kéo tới hình như mang theo một màu sắc đa cảm của con người, tượng trưng cho nỗi buồn u ám. Bởi chúng ta chỉ thích nền trời xanh, mây trắng, mây xanh, mây hồng ngũ sắc. Cái đẹp của con người là màu sắc, nhưng những màu sắc đó chỉ tăng trưởng sự ham muốn, viễn vông, mơ mộng của cái tâm mà thôi. Còn nếu như chúng ta có đủ cái thượng duyên nhìn xuyên suốt qua những áng mây đen dày cộm trên nền trời. Thấy rằng từ trong sự đen tối đó, biết bao nhiêu những giọt nước đang được tích trữ, chuẩn bị tưới tẩm xuống vùng đất ta sống trên hành tinh này, trên trái đất này. Và quán tưởng sâu hơn để thấy rõ được sự lợi lạc từ đám mây đen, giọt nước rơi xuống mang theo sự sống để hành tinh của chúng ta không phải là một sa mạc, mà trở thành hành tinh xanh tràn đầy sức sống cho con người. Từ ý tưởng đó, mỗi người chúng ta phải quán chiếu rằng, Cam Lồ Tịnh Thủy cũng đi vào cuộc đời của chúng ta bằng những áng mây đen phủ kín cuộc đời. Mây đen đó là gì, là đau khổ, là phiền não. Mây đen đó là gì, là thất bại trên tình trường, trên đời thường, thương trường, tiền bạc, danh vọng và địa vị. Mây đen đó là gì? là những sự mà chúng ta bị mất hết, trắng tay tay trắng, bị tổn thương bởi thân xác này, bị tổn thương bởi tâm này, bị tổn thương bởi tinh thần này, bị tổn thương do chính ta tạo ra, cũng như do tất cả mọi người tạo ra cho chúng ta. Tất cả những điều đau khổ đó, nhìn thoáng qua nó cũng như một lớp mây đen dày đặc bao cuộc đời u tối, sợ hãi bao trùm. Dưới con mắt Trí Tuệ của hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta, dưới con mắt đó ta nhìn xuyên qua những lớp mây đen dày đặc bao phủ nền trời của chúng ta để thấy rằng ở trong đó, chứa những giọt Cam Lồ Tịnh Thủy, đang rớt vào cuộc đời, để tái tạo nuôi sống, khơi nguồn trong một mạch sống mới, mạch sống thanh tịnh trong hơi thở Chánh Niệm.

Chủ đề quán chiếu hôm nay là Cam Lồ Tịnh Thủy, nước Cam Lồ là nước tinh khiết, nước tươi mát, rải xuống thế gian này từ Mẹ Quan Âm. Chúng ta sẽ được sống và tái sanh trong những vùng đen tối. Những vùng đen tối tận cùng của tâm thức đày đọa bởi bất thiện nghiệp tương đồng, cộng hưởng gây ra phiền não đau khổ cho mỗi người chúng ta. Nhìn lên biểu tượng tôn tượng Quan Âm, cầm bình Cam Lồ, rải nước Cam Lồ bằng nhành liễu. Vậy bình Cam Lồ đó biểu tượng cho gì? Các bạn thân mến, từ xưa tới giờ mọi sự biểu tượng là do chúng ta đặt ra, nhưng từ sự biểu tượng đó, con người lại đặt để rằng, chỉ có những Đấng bề trên như Phật, như Bồ Tát, Thánh Hiền mới có Cam Lồ, mới có nước Cam Lồ Tịnh Thủy để rải xuống những mảnh đời đau khổ như chúng ta. Còn phận của kẻ hèn tội lỗi tạo ra biết bao nhiêu bất thiện nghiệp như chúng ta chắc có lẽ chẳng có được giọt Cam Lồ trong cuộc đời, mà chỉ cầu xin để hưởng được Cam Lồ mà thôi. Sự mặc định đó vô tình đã đánh mất đi phẩm giá cao cả của mỗi người chúng ta, không phải do ta tự đặt, mà do chính Đức Bổn Sư đã thọ kí cho chúng ta. Chúng ta đã có ý niệm sống, như chỉ nhìn mây đen không thấy nước, có sự mặc định trong ngôn ngữ. Nên không còn đón nhận sự trao truyền của Phật, mỗi người chúng ta là một vị Phật tương lai, đã có nhân Phật, phẩm chất Phật trong cuộc đời, thì chúng ta cũng có Cam Lồ Tịnh Thủy để tự rải, tự tắm gội, tự tẩy rửa bản thân của mình và cũng mang giọt nước Cam lồ nơi Phật tánh của ta để rải tới muôn loài chúng sanh, khơi lại nguồn sống từ những sự chết chóc tan thương phiền não đang xảy ra trong tâm thức của mọi chúng sanh.

Vậy bình kia là bình gì, bình đó là bình Cam Lồ. Ai có? ta có. Hiểu sao đây, bình Cam Lồ đó chính là bình được kết thành bởi Ngũ giới. Khi các bạn giữ năm giới một cách vững chắc, chuyên chú miên mật, thì các bạn đã tạo ra trong cuộc đời của các bạn từ thân đến tâm thành bình Cam Lồ trong suốt, thanh tịnh, sạch sẽ. Cái bình đã có, vậy nước Cam Lồ ở đâu để đổ vô bình này, để chúng ta chứa đựng trong bình Ngũ Giới này đây. Để mỗi khi dơ bẩn trong cuộc đời bởi những bất thiện nghiệp, bởi những sai trái của cuộc đời, bởi những lầm chấp, bởi những tội lỗi, những điều đó âu cũng là tại vì kiếp người yếu đuối mà thôi. Nhưng nếu chúng ta đã có bình Cam Lồ mà đựng được nước Cam Lồ thì chúng ta sẽ như người mẹ được rửa ráy cho con của mình trong khi nó tạo ra điều dơ bẩn cho thân xác tinh thần của nó. Thân xác ta dùng nước tắm cho nó, tinh thần ta dùng nền giáo dục. Các bạn thân mến, bình Cam Lồ Ngũ Giới này được chứa vào nước Cam Lồ, nước Cam Lồ đó chính là tha lực Phật điển, chính là lòng Từ Bi của chúng ta. Năng lượng Từ Bi của chính bản thể nơi Phật tánh của chúng ta được gắn kết hòa quyện dung thông nên một với năng lượng Từ Bi của Chư Phật mười phương, sẽ biến thành nước Cam Lồ Tịnh Thủy được chứa trong bình Ngũ Giới của cuộc đời. Chính trong bình Ngũ Giới đó, nước Cam Lồ Tịnh Thủy phối hợp giữa năng lượng Từ Bi của ta, bản thể Phật tánh của ta, và năng lượng Từ Bi nơi mười phương Chư Phật, hòa quyện, sẽ biến thành nước Cam Lồ có năng lực siêu thế gội rửa trần ai, tẩy lui mọi tục lụy của cuộc đời, và ly trần, tẩy tục sạch sẽ vô cùng. Hiểu thấu được điều đó, chúng ta sẽ hạnh phúc

Và bây giờ đã có bình Ngũ Giới nước Cam Lồ, còn cành dương liễu ở đâu để chúng ta nhúng vào trong bình Cam Lồ Tịnh Thủy Lưu Ly này để rải nước đây. Cành liễu kia, nhành liễu kia, nó mềm dẻo, gió chiều nào nghiêng chiều đó, chẳng thể gãy, nó không có cứng, nó thật dẻo, nó dẻo chất gì, chất kiên nhẫn, chất kham nhẫn của đời người. Nhẫn nhục là nhành dương liễu mà mỗi người chúng ta phải cần huân tu, để có được. Nhánh dương liễu nhẫn nhục đó nhúng vào bình Cam Lồ Ngũ Giới, thấm vào trong nước năng lượng Từ Bi của Phật, tha lực Phật điển và của ta tắm gội cho chính ta và muôn loài chúng sanh đang đau khổ. Vậy thì chúng ta thấy, Ngài Quan Âm có bình Cam Lồ, nhành dương liễu. Chúng ta, một vị Phật tương lai đúng nghĩa và chúng ta nếu thực hành chính xác theo lời của Đức Thầy Bổn Sư dạy thì chúng ta chính là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát, chúng ta chính là hóa thân của mười phương Chư Phật, và trong tự tánh Phật tánh đó nó hiển lộ, tánh của Bồ Tát, tánh của Phật, tánh của Thánh, để chúng ta dùng bình Ngũ Giới nước Cam lồ năng lượng Từ Bi, nhành dương liễu kham nhẫn rải lên cuộc đời này. Thì từ kẻ phàm phu của chúng ta sẽ biến thành Thánh gọi là nương vào Cam Lồ Tịnh Thủy Lưu Ly, để siêu phàm nhập Thánh, thoát khỏi cõi phàm trần ô uế, ô nhiễm, nhập vào dòng thánh thanh tịnh Cam Lồ Tịnh Thủy Lưu Ly nơi bàn tay nhân ái của Mẹ Quan Âm, nơi bản tánh mà Chư Phật đã thọ ký, tức là tự tánh Phật vốn có trong mỗi người chúng ta.

Con người yếu đuối, yếu đuối đến mức mà khi người ta có cả gia tài ở trong tâm, ở trong nhà mà không biết, cứ lần mò ở bên ngoài để đi van xin như một kẻ nghèo khổ, như một kẻ ăn xin, nhưng mà hóa ra trong nhà có cả một kho tàng. Đó là sự nhắc nhở của Phật, trong vô lượng kiếp qua, chúng ta đã không nhận thức được ta chính là một vị Phật tương lai, nên từ đời đời kiếp kiếp lăn trôi sáu nẻo luân hồi, trở thành kẻ ăn xin trước, trước hương gì, hương thừa của cuộc đời để có được sự bình an và hạnh phúc. Nhưng chẳng thấy được từ trong thâm sâu chúng ta có Phật tánh và ngôi vị Phật tương lai đó quá đầy đủ hạnh phúc và bình an. Cho đến khi Đức Bổn Sư đã chứng đắc thành Phật, Ngài đã nhìn thấu điều đó, và đã thọ ký cho muôn loài chúng sanh rằng: Phật nói ta là Phật còn tất cả mọi chúng sanh sẽ là Phật. Cái chữ sẽ là Phật là cần phải hoạt động, cần phải tu, cần phải kích hoạt, cần phải tiến lên để hoàn thành sứ mệnh là Phật. Chúng ta đừng quên sự thọ ký này, nếu chúng ta quên sự thọ ký, sự chứng minh, sự thọ truyền của Đức Phật đối với chúng ta.

Chúng ta quên đi bản chất Phật tánh của chúng ta, để rồi chúng ta biến mình là một kẻ giàu có sự bình an và hạnh phúc, thành một kẻ nghèo hèn ăn xin trên lề đường xó chợ để thỉnh những thừa ân của chúng sanh gọi một chút hương vị của niềm hạnh phúc và bình an từ sự dư dả của người đời. Hóa ra kẻ giàu có như chúng ta lại tự biến thành ăn xin, nghèo khổ, sao lại trớ trêu như vậy. Chính là bởi vì ta không nhận thức được, hay bởi vì ta chưa có nghe lời Đức Phật cho rõ. Thì hôm nay đây, Thất Bảo Huyền Môn nhắc nhở cho chúng ta thấy được giá trị siêu phàm mỗi người chúng ta có để thấy cuộc đời không đen tối như áng mây đen kia, mà thấy được trong áng mây đen của tội lỗi, trong những áng mây đen của nghiệp chướng, bất thiện nghiệp, trong những áng mây đen của đau khổ, phiền não, thất bại, trên mọi phương diện của đau khổ bởi thân bệnh, tâm bệnh, của tất cả những sự dày vò lương tâm thân xác qua những tuồng tích đóng nhập vai ở người đời gây ra đau khổ. Thấy được ở trong đó có một nhành liễu kham nhẫn, có một bình Cam Lồ Ngũ Giới, có nước Từ Bi năng lượng yêu thương. Để chúng ta tẩy rửa những phiền não ô trượt ô nhiễm đó, để trở về với chính tự tánh an nhiên và tự tại, thanh tịnh.

Các bạn, trong cuộc đời chúng ta, trong bàn tay chúng ta, trong tâm thức của chúng ta, nếu nhìn sâu xuyên suốt qua những áng mây đen phiền não và đau khổ thì cũng như khoa học gia nhìn thấy áng mây đen tích tụ trên bầu trời là cả một biển nước mênh mông đang chuẩn bị tưới mát thế gian. Nguồn sống sẽ khơi dậy khi mưa xuống, và đúng chúng ta là những khoa học gia tâm linh, nhìn xuyên suốt trên những áng mây đen đau khổ phiền não cuộc đời đang phủ kín chúng ta. Thấy được ở trong đó những gì giọt nước Cam Lồ, và năng lượng Từ Bi chất chứa sắp chuẩn bị mưa xuống cuộc đời của chúng ta và rải những giọt ân điển đó xuống cuộc đời, để khơi dậy nguồn sống mới từ ngay trong đau khổ và phiền não, trong sự hủy diệt bởi bất thiện nghiệp.

Các bạn nhìn thấy điều đó mới chính là nhà khoa học tâm linh, nhìn chính được điều đó chúng ta mới trở thành người học trò chân chính của Phật pháp, bởi luôn ghi nhớ lời của Đức Thầy Bổn Sư dạy. Chúng ta là Phật vốn có bình Tịnh Thủy, cuộc đời này mây đen kéo tới ta vui mừng vô cùng bởi sắp mưa, mưa mang lại sự sống, nước mưa mang lại nguồn sống cho muôn loài, muôn vật, nước Cam Lồ Tịnh Thủy chứa trong bình Ngũ Giới, đầy tràn năng lượng Từ Bi với hạnh kham nhẫn như nhành dương liễu. Chúng ta sẽ gội rửa, tẩy sạch mọi phiền ưu của cuộc đời. Đây là chân lý thật đơn giản mà chính xác do Đức Phật đã dạy. Ngài Quán Thế Âm, Mẹ hiền Quán Thế Âm dùng bình Ngũ Giới thanh tịnh trong sự giữ giới đó, một thân tuyệt đối thanh tịnh trong sự giữ giới đó.

Các bạn nhớ, và rồi năng lượng Từ Bi do Ngài quán Ngũ Uẩn đều là không, để rồi tâm không còn có chướng ngại, không còn có quái ngại, không còn những sự chướng ngại cuộc đời dày vò lương tâm, tịch tĩnh an nhiên tự tại, để trong bình, bình giữ giới thanh tịnh của Ngài, thân tâm tuyệt đối thanh tịnh của Ngài, trở thành nước Từ Bi thanh lương, hương vị giải thoát rải xuống cho cuộc đời. Từ đó mà chúng ta thường niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát để đón nhận Cam Lồ Tịnh Thủy của Ngài. Quan Âm Bồ Tát cũng chẳng ở mười phương pháp giới mênh mông vô tận xa rời tầm tay, Quan Âm Bồ Tát hiển ngự ngay trong tâm Phật của chúng ta. Hãy trở vào bên trong quy kính đón nhận Ngài đang hiển ngự trong tâm Phật của chúng ta. Ngài đã đặt để ở đó bình Ngũ Giới, và nước Cam Lồ năng lượng Từ Bi cùng nhành dương liễu của kham nhẫn rồi.

Các bạn hãy từ từ kiên nhẫn đi vào cung kính Ngài, và nâng bình Cam Lồ Ngũ Giới đó, tự đổ nước Tịnh Thủy Lưu Ly với hương thanh tịnh đó, và hạnh kham nhẫn, các bạn tẩy rửa cuộc đời của chúng ta. Đó là ý nghĩa tự giác, giác tha, giác hạnh, ý nghĩa của tự lực cầu đạo giác ngộ. Nay đã đủ Trí khôn, đã thông tuệ, chúng ta phải đứng dậy để làm trách nhiệm tẩy rửa phiền ưu của mình bằng nước Cam Lồ Từ Bi, ta đón nhận được qua tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi của Chư Phật, bởi mật chú Mu Sa Mu Sa, và hơi thở Chánh Niệm.

Các bạn thân mến, khi mỗi người chúng ta giữ được năm giới thì chúng ta đã xây dựng được một bình thật là sạch, bình Cam Lồ thật là sạch, giới rất quan trọng trong đời sống Phật tử tại gia, cũng như Phật tử xuất gia. Làm con Phật tại gia hay con Phật xuất gia rất quan trọng phải giữ được Ngũ Giới, để giữ cho thân tâm thanh tịnh, sạch sẽ không ô nhiễm vẩn đục, những tư tưởng mà nó làm cho thân tâm của chúng ta dơ bẩn.

Các bạn, giới rất quan trọng, nếu các bạn không có giới cũng như không có bình thì lấy gì chứa nước. Các bạn có tâm Từ Bi, các bạn có năng lượng Phật điển nhưng không giữ giới thì như nước đổ vào bình không có đáy, bao nhiêu cho kể, đổ bao nhiêu nó tuôn ra bấy nhiêu, chẳng dừng chứa được trong tâm thức. Chúng ta như kẻ khùng gánh nước lên núi, rồi hai thùng gánh nước đó đục thủng để rồi, khi múc nước, nước chẳng tồn tại, vậy mà cứ cắm đầu nhắm mắt chạy lên trên núi để đổ vô bồn ta muốn chứa. Cả cuộc đời cứ lăn trôi mãi như vậy, kiếp này qua kiếp kia, bồn chứa nước trên núi vẫn khô cạn, và bước chân mòn mỏi dần. Rồi chúng ta gục ngã trong kiếp người đoạn diệt, nước dưới chân núi vẫn là nước, nước ở trên núi vẫn khô, bởi bể đó chẳng bao giờ hứng được một giọt nước. Cuộc đời của chúng ta cứ chót vót lên trên đỉnh cao của danh vọng địa vị, quyền lợi của thế gian, rồi vơ vét biết bao nhiêu thứ ở dưới chân của cuộc đời mang lên đỉnh núi của tham vọng đó. Nhưng chẳng hiểu được nguyên tắc, là những gì chúng ta chứa để mang lên đỉnh cao của danh vọng, con người cần phải chứa đựng trong bình Ngũ Giới thanh tịnh mới có được. Chúng ta đã lầm, chúng ta đã quên, chất chứa trong bình không có Ngũ Giới. Nó thủng đáy, bao nhiêu danh vọng địa vị của cuộc đời gánh lên núi đó, trong bể đó hóa thành mồ chôn thân, và cuộc đời tiều tụy dần dần như một gã ăn mày, gánh gì, gánh tâm tưởng tượng của lòng Tham Sân, của lòng Tham Dục, Tham Ái, lên núi mà chẳng có đáy Ngũ Giới chứa đựng cuộc đời. Hãy xây dựng bình nước Cam Lồ, bằng Ngũ Giới các bạn. Để rồi nước Tịnh Thủy Lưu Ly được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật, hòa vào với năng lượng Từ Bi bản thể của chúng ta, sẽ trở thành Cam Lồ.

Rồi các bạn lấy một nhành dương liễu từ tánh kham nhẫn, nhúng vào trong đó, tưới tẩm rửa sạch cuộc đời, vào trong muôn người đang trần ai, đau khổ ở ngoài kia. Đó là ý nghĩa của Cam Lồ Tịnh Thủy nơi chúng ta, chứ không phải chúng ta chạy tới một tôn tượng Bồ Tát hướng lên nguyện cầu Mẹ Quan Âm ở bên ngoài, ban rải Cam Lồ Tịnh Thủy xuống cuộc đời. Mà chúng ta đi vào, những bước chân an lạc của cuộc đời, tịch tĩnh bước vào bên trong Phật tánh của chúng ta, và cung nghinh Quan Âm hiển ngự ở nơi đó, trao cho chúng ta bình Ngũ Giới thọ năm giới đó. Để chúng ta thanh tịnh thân khẩu ngữ ý, rồi đổ vào nước Cam Lồ năng lượng Từ Bi của Phật, tha lực Phật điển cùng với năng lượng tự lực cầu đạo giác ngộ vào trong bình Ngũ Giới này, lấy nhành liễu kham nhẫn mà tự tẩy rửa chuyển hoá cuộc đời của ta và của người.

Đây là ý nghĩa cao cả, ai hiểu được thì trong sự công phu, công phu hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, sẽ có thật nhiều tha lực Phật điển tuôn tràn vào cuộc đời và nó dừng lại trong cuộc đời của chúng ta để trở thành nước, nước của sự sống, nước hằng sống. Và khi đã có nước thanh điển của Phật, đã có nước thanh lương Tịnh Thủy của Bồ Tát, khi đã có nước Từ Bi của Phật, chúng ta sẽ uống nước hằng sống đó vào thì chúng ta không phải chết đời đời, luôn sống trong sự bình an, hạnh phúc, luôn sống trong những cảnh thật là an vui, và chúng ta có thể lan tỏa niềm vui đó tới cho mọi người.

Hỡi những ai còn đau khổ, nên hiểu ý nghĩa này, ta đau khổ vì thân bệnh, ta đau khổ vì tâm bệnh, ta đau khổ vì muôn điều chúng ta mơ ước không thành, thì hãy trở vào bên trong lấy nước Cam Lồ Tịnh Thủy từ bình Ngũ Giới, từ năng lượng tha lực Phật điển, từ nhành liễu kham nhẫn, hãy chuyển hóa tẩy rửa cuộc đời, bệnh tật sẽ tiêu trừ, tinh thân sẽ trong sáng, tâm linh của chúng ta sẽ nhẹ nhàng nhìn rõ hướng đi, minh định trong mình mục đích tới. Đó là tới miền Niết Bàn an vui tại thế trong cuộc đời, Cam Lồ Tịnh Thủy vốn có ở trên tay, Cam Lồ Tịnh Thủy vốn có trong tâm. Chỉ cần bước vào tâm đưa tay với lấy thì chúng ta có thể rửa cuộc đời của mình, rất quan trọng các bạn hãy nhớ điều này.

Và bây giờ mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tai trái là bàn tay Từ Bi, chúng ta cùng lấy Trí Tuệ và Từ Bi an trú trong bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa, ngay trong giây phút này các bạn cùng với Bảo Thành tịnh hóa thân tâm đón nhận nước Cam Lồ Tịnh Thủy, tha lực Phật điển chứa vào bình Ngũ Giới vốn có trong tâm thức của chúng ta để tẩy đi tất cả những tục lụy của cuộc đời. Mời các bạn

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực tiếp năng lượng Từ Bi khai mở Trí Tuệ để chúng con đón nhận được Cam Lồ Tịnh Thủy tẩy rửa mọi tục lụy ô nhiễm trong cuộc đời này. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô Phật, các bạn, Bảo Thành đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển, luồng từ trường yêu thương của Chư Phật, như mưa trong đám mây đen từ trời rải xuống năng lượng Từ Bi vốn có, trong tự tánh tầm cầu giác ngộ của Bảo Thành. Hiện tại năng lượng đó dung thông với từng tế bào của Bảo Thành, chạy ở trong châu thân, khai mở luân xa huyệt đạo, làm cho cơ thể sung mãn, có sức khỏe và tinh thần trong sáng. Một tinh thần an nhiên tự tại và trong sáng, cần phải có một thân xác mạnh mẽ và khỏe. Không thể có tinh thần trong sáng trong một thân xác yếu đuối bệnh tật, đau khổ mãi. Các bạn nhớ, nó có sự tương tác như âm dương, như trời đất, như nước và lửa, tinh thần và thể xác luôn luôn khế hợp với nhau hài hòa dung thông.

Bởi thế mà Đức Phật mới dạy thân kiếp làm người, thân tâm này, kiếp người này là phương tiện vi diệu để thành Phật. Chỉ có vậy, hiểu được ý nghĩa đó ta tận dụng thân tâm của chúng ta là một phương tiện vi diệu chuyển hóa và thăng hoa thành một vị Phật, quả vị Phật trong tương lai. Nếu vậy muốn thành Phật, ta phải gần Phật, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần Phật Bồ Tát Thánh Hiền chúng ta sẽ sáng. Phật ở đâu chúng ta gần, Phật hiện hữu trong tha lực Phật điển. Bồ Tát ở đâu chúng ta gần, Bồ Tát gần ngay trong Bồ Tát hạnh của lòng Từ Bi. Thánh ở đâu chúng ta gần, Thánh là Bậc thoát khỏi tục lụy. Ta đã bước vào năm giới thoát khỏi tục lụy, ta chính là một vị Thánh. Các bạn chúng ta đồng hành với Thánh, ta đồng hành với Bồ Tát, ta đồng hành với Phật có nghĩa là chúng ta đi giữa bầu trời này với mặt trời bừng sáng ở trên, với trí tuệ của Phật, của Bồ Tát, Thánh Hiền, người phàm phu như chúng ta cũng được sáng tỏ.

Để từ đó nhận ra giá trị đặc biệt của kiếp người có, có Cam Lồ Tịnh Thủy, có bình Ngũ Giới, có năng lượng Từ Bi, có nhành dương liễu của hạnh kham nhẫn. Đầy đủ ba yếu tố đó, chúng ta bắt đầu làm một cuộc tẩy rửa chính mình tự thân của ta. Chúng ta bắt đầu làm một cuộc nghĩ tới những người yêu thương trong gia đình, như cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, như tình nghĩa vợ chồng con cái, như những người tương tác hằng ngày. Chúng ta đừng sợ rửa cái dơ của ta mà không rửa cái dơ của người. Thương người như thể thương thân, ta vừa thương ta, ta vừa thương người đó là lòng Từ Bi, hạnh của Bồ Tát, ý nghĩa của Cam Lồ Tịnh Thủy, thấy được những người xung quanh ta đang phiền não, đau khổ bởi nhiều nguyên nhân nào đó, nhìn cho kỹ, quán cho thấu trong hơi thở Chánh Niệm, mang nước Từ Bi của ta nước Cam Lồ của ta đón nhận được từ Phật và bình Ngũ Giới trong sự thanh tịnh hiện tại của cuộc sống, hồi hướng ban rải lên những mảnh đời như vậy, để họ được nhẹ nhàng khi đón nhận Cam Lồ Tịnh Thủy, thanh lương nơi hạnh Bồ Tát của chúng ta.

Các bạn hãy đứng dậy để chúng ta đồng hành với Bồ Tát, hãy đứng dậy để vượt qua, hãy đứng dậy để khởi nguồn cho một giai đoạn mới được thanh tịnh hóa cuộc đời bởi Cam Lồ Tịnh Thủy, nơi năm giới và tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi vốn có cùng với hạnh kham nhẫn. Ba bửu bối ở trong tay, ta là Phật tử, người bình thường, nhưng có hạnh Bồ Tát. Chúng ta là hóa thân của Bồ Tát, của mười phương Chư Phật, chúng ta đồng hành với các vị Thánh, hãy sống đúng với phẩm hạnh đó, để không bao giờ đau khổ. Hãy sống đúng với phẩm hạnh đó để tất cả những người ta tương tác hằng ngày luôn tăng trưởng được niềm hạnh phúc bất diệt và sự bình an tồn tại mãi trong suốt cuộc đời của họ. Để Niết Bàn là đây, hiện tại ngay nơi đây, chúng ta sống hạnh phúc và bình an.

Mỗi một giây của chúng ta sống trong hơi thở Chánh Niệm rải Cam Lồ lên thì chúng ta sẽ thấy được sự mầu nhiệm trong cuộc sống, chúng ta sẽ thấy phiền não đau khổ rơi rụng hết. Sự mầu nhiệm trong cuộc sống không phải ở trên trời, không phải ở trong tay như Đấng quyền năng tạo dựng lên như một lý thuyết được tác tạo ra. Nhưng ở trong chính lòng của chúng ta biết sống động ngay trong giây phút này, hiện tại ngay đây, với hơi thở vào ra, chứa đựng năng lượng Từ Bi của Phật. Các bạn, đó là Cam Lồ, đó là sự sống, đó là hạnh phúc, đó là bình an. Chúng ta đau khổ là chúng ta không nhận ra, chúng ta phiền não là chúng ta chạy trốn không hiểu rõ, nay hiểu thấu rồi chúng ta sẽ tràn đầy hạnh phúc và bình an. Đau khổ sẽ phải lùi bước cho những tháng ngày hạnh phúc đang chờ đợi.

Các bạn, đau khổ sẽ không còn, bởi bình an hiện hữu trong cuộc đời của chúng ta. Tất cả mọi người chúng ta đều có bình Cam Lồ Ngũ Giới, đều có nước Tịnh Thủy thanh lương Từ Bi tha lực Phật điển. Hãy ứng dụng vào cuộc đời, có bửu bối rồi đừng quên, có bửu bối rồi phải tận dụng nó, mỗi một giây phút sống ở trong đời, là một sự mầu nhiệm, mầu nhiệm không ở trên trời rơi xuống, mầu nhiệm trong Chánh Niệm hơi thở. Từng giây từng phút của cuộc đời, thật mầu nhiệm vô cùng, huyền ảo vô cùng, và trong sự huyền ảo mầu nhiệm đó ta chứng thấy, ta hiểu được, nên nó trở nên rất rõ, rõ như Phật tánh an nhiên, rõ như lòng Từ Bi của người mẹ thể hiện qua người con, và như lòng yêu thương của người con đối với Đấng bậc sinh thành. Thật rõ, thật dễ hiểu, chỉ cần nhắm con mắt và chúng ta đi theo hơi thở Chánh Niệm, chúng ta sẽ cảm nhận được năng lượng Từ Bi tình yêu thương đó.

Hãy sống lan tỏa tình yêu thương, hãy dùng bình Ngũ Giới Cam Lồ đó, hãy dùng nước Tịnh Thủy thanh lương trong năng lượng Từ Bi tẩy rửa cuộc đời băng nhành dương liễu kham nhẫn của đức hạnh chúng ta luôn luôn giữ. Kẻ có giới đức, người có đức hạnh luôn luôn có bình Cam Lồ và có nước Tịnh Thủy thanh lương cùng với nhành dương liễu. Kham nhẫn, các bạn hãy tẩy rửa chính mình, hãy đứng lên tẩy rửa chính mình và hồi hướng, lau chùi những sự nhập nhằng đau khổ, phiền não nơi những con người chúng ta yêu thương. Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ phải, vào lòng bàn tay trái Từ Bi. Chúng ta phải lấy Trí Tuệ và Từ Bi an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, bảy biến nữa, để đón nhận tha lực Phật điển, nước Cam Lồ thanh lương Tịnh Thủy vào bình Ngũ Giới của chúng ta, mời các bạn. 

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực tiếp năng lượng Từ Bi khai mở Trí Huệ để chúng con đón nhận được Cam Lồ Tịnh Thủy tẩy rửa phiền ai và ô nhiễm của cuộc đời. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật, chúng ta vừa hoàn thành 21 biến Thất Bảo Huyền Môn vi diệu âm Mu A Mu Sa, mỗi người chúng ta đều đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển. Các bạn cố gắng giữ chương trình này để chúng ta cùng đồng tu với nhau. Các bạn hãy chắp tay vào hồi hướng công đức ngày hôm nay.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa, với nước Cam Lồ Tịnh Thủy đón nhận được từ vi diệu âm Mu A Mu Sa, con xin tẩy rửa tất cả những tục lụy đau khổ, phiền não, ô nhiễm của cuộc đời, và chứa đựng Cam Lồ Tịnh Thủy, năng lượng Từ Bi trong bình Ngũ Giới, mang nhành dương liễu kham nhẫn để tự tẩy rửa cho con, và cho muôn loài. Có được công đức nào, chúng con hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia, cũng biết được giới hạnh của cuộc đời căn bản, để từ đó tạo nên bình Ngũ Giới Nước Cam Lồ Từ Bi, ngồi xuống với nhau tẩy rửa phiền não, thành lập nên chính sách hòa bình cho thế giới. Nguyện cầu các nhà khoa học gia ngành y ngành Dược có được nước Cam Lồ thanh lương Tịnh Thủy, chế ra được vắc xin, thuốc chữa bệnh ôn dịch. Cầu nguyện cho Bác sĩ, Y tá, Y sỹ, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới có được nước Cam Lồ tẩy rửa mọi bệnh tật của mọi chúng sanh. Cầu nguyện cho những ai còn đang đau khổ vì bệnh tật, vì phiền não, vì những chướng khí của cuộc đời, vì oan gia trái chủ, đón nhận Cam Lồ Tịnh Thủy có được sự an lạc và bình an. Cầu cho những hương linh vừa tử vong được siêu sanh miền cực lạc. Nguyện xin mười phương Chư Phật, Từ Bi chứng minh.      

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.