Search

4121. Chân Lý Sống Ở Đời

Bảo Đăng đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo, để bắt đầu buổi đồng tu hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con miên mật hành trì mật thiền chánh pháp, để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh thức, hành các việc thiện, quán chiếu thấu rõ vạn pháp đều Vô Thường, Khổ và Vô Ngã. Hôm nay ngày mùng 1, chúng con nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Đặc biệt hồi hướng cho thân phụ của bạn đồng tu Bảo Tịnh Đăng vừa quá vãng hôm qua, nương theo thiện nghiệp và phước báu tái sanh cảnh thiện lành. Chúng con cũng đồng nguyện cho ông bà cha mẹ, người thân và các bạn đồng tu luôn tin sâu vào nhân quả, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, xin chư Phật Từ Bi chứng minh!

Mời các bạn đặt tay phải vào lòng bàn tay trái, hãy ngồi xuống trong sự thinh lặng, hít vào và thở ra thật nhẹ nhàng. Quán chiếu nội tâm của mình, nhìn mọi cảm xúc, suy nghĩ ngay trong hiện tại, cảm nhận thật rõ, ghi nhận thật rõ. Mang tâm Từ bi tưới tẩm, mang sự sáng suốt nhìn thấu, mang sự tỉnh thức vào u mê.

Hãy hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng cho nhau.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Mô Phật! Các bạn đồng tu, từ thuở xa xưa khi con người chứng kiến sự ra đi của người thân, có nghĩa là chết đó. Người thân chết đi ai cũng buồn hết, người mình yêu thương tưởng chừng sống cùng với trời đất, nhưng rồi một ngày phải vĩnh biệt mãi mãi. Từ đó người ta muốn đi tìm một thể loại chân lý nào đó để trường sinh, để sống. Những người gọi là triết học, triết gia, những bậc hiền triết, những nhà lý luận học họ suy nghĩ, họ tìm. Rồi đâu đó trong cuộc đời này có nhiều chân lý được ghi lại, mà chúng ta khi đọc qua chẳng tư duy suy nghĩ cho rõ, chỉ cần thấy nó hợp lý, hợp tình với mình liền bổ nhào vào tin tưởng đó là chân lý bất diệt. Mỗi một thời đại các nhà hiền triết hay triết học lại cho ra những chân lý được ca ngợi, được viết bằng những ngôn từ cao lắm, ai nghe cũng thấy đã, thấy khoái, thấy sướng.

Mình tu với nhau mấy năm trời rồi, chúng ta tu pháp hành tức là hành trì quán chiếu thân tâm, nương vào hơi thở chánh niệm để nhìn rõ bản thể của mình để thấu. Cũng với mục đích theo Phật dạy là đạt được sự hạnh phúc và an lạc, chuyển hóa những khổ đau phiền não. Chắc chắn các bạn trẻ ngày nay có nhiều cơ hội để đọc sách, để nghiên cứu và phương tiện quá dễ chỉ cần google là tìm thấy. Còn trẻ trí tuệ có đấy, kiến thức tầm cao, học hỏi thật sâu, nhưng bề dày để trải nghiệm tư duy hình như còn thiếu hụt, nên dễ tin tưởng vào một cách rất hời hợt. Những nhà triết gia tạo ra chân lý ảo, mình tu Phật mình hiểu Đức Phật không phải là một nhà hiền triết hoặc một triết gia, một triết học moi moi ở trong đầu trong những mối suy nghĩ vụn vặt tạo ra chân lý. Mà ta học nếu một bậc giác ngộ quán chiếu thấu rõ chân lý của cuộc đời, chân lý đó rất đơn giản nhưng hành được cũng đơn giản lắm, sẽ hết khổ, hết phiền não.

Đôi khi chúng ta cũng không nhìn nhận điều đơn giản của Phật, cứ học, cứ học và vùi đầu vào thật sâu sự huyền vi của Đạo Phật theo sự diễn giải huyên áo của văn từ ngôn ngữ. Để rồi ta xa rời thật sự con đường Đức Phật dạy về chân lý cuộc đời quá đơn giản. Chân lý Đức Phật dạy không nằm ngoài chỗ là để hết khổ, hết phiền não, là để hạnh phúc và sung sướng, an vui. Nằm gọn trong năm giới thôi, không đâu xa, chân lý là giết hại sự sống thì tổn hại đến thân mạng của ta, rõ không bàn cãi, ai cũng hiểu. Xã hội nào, tôn giáo nào cũng phải chấp nhận sát sanh là điều đáng cẩn trọng suy nghĩ, tu luyện, kềm chế để không bao giờ cho phép bản thân tạo ra. Vì đây là chân lý mà không nằm trong vòng luẩn quẩn của tôn giáo nào đó gọi là cao siêu, mà là sự thật của cuộc đời.

Giết người bạn sẽ bị khổ đấy, một là bị xử tử, xử bắn, hai là chung thân trong tù ngay kiếp này và kiếp sau dĩ nhiên nghiệp lực sẽ dẫn đưa bạn vào nơi tối tăm. Không chỉ giữa người với người, mà giữa người với muôn vật đang sống chung trên hành tinh này. Thì đó là chân lý mà các bạn, sát sanh. Bạn cầu chân lý gì nữa đây, để rồi quá sơ sài chẳng giữ năm giới cho là điều gì cấm. Phật chẳng cấm, Phật nói lời chân lý hiển nhiên, rất bình thường, đơn giản, nhưng không ai có thể chối cãi được. Năm chân lý của cuộc sống trong đời đơn giản đến mức mà ai cũng hiểu, cũng thấu và hành được. Cần chi đến những lời sáo rỗng của những nhà triết gia, vùng vẫy trong sự đổ nát của ngôn ngữ, xây dựng vẻ đẹp của lời nói, chẳng có giá trị. Chân lý của sự sống thứ nhất đó nếu bạn giữ được hạnh phúc lắm, đời này và đời sau.

Chân lý thứ hai là đừng lấy của không cho, cũng rõ mà trên đời này trộm cắp chẳng phải là cái cần hoặc là điều nên làm, điều đó phải tránh. Bởi lấy trộm, trộm cắp, lấy của người không cho là chân lý, cho nên ai không sống với chân lý đó sẽ tổn hại đến tinh thần, sức khỏe và rồi lao tù khổ ải. Bạn nghĩ đi ai cũng hiểu, trên thế giới ngày nay người ta đã đào tạo những trẻ thơ hiểu thấu được không lấy của người, chẳng ở trong tôn giáo mà là chân lý của cuộc đời. Chân lý thứ ba là không được phá gia cang người khác, rõ quá. Ta không muốn đau khổ trong gia đình, vợ chồng hoặc muốn tan vỡ, chớ phá gia cang của người. Đây là chân lý, không phải là luật phải giữ mà là chân lý phải hành. Chân lý thứ tư là chớ nói dối, nói dối là hai từ được gom lại mà thôi. Trong giới này, trong chân lý này phân tích phải cho rộng hơn là không được nói dối, không đúng sự thật, không được nói thêm nói bớt, không được nói đâm thọc, không được nói thô ác, đây là chân lý. Bạn nói đâm thọc thì bị người khác thọc đâm cuộc đời của bạn. Bạn nói dối thì bị người khác nói ngoa với bạn. Bạn nói thêu dệt thì bị người khác nói thêm bớt. Bạn nói thô ác thì bị người ta nói độc đến bạn. Chân lý rõ lắm, không sai một chút nào. Chân lý thứ năm là không uống và sử dụng các chất say, bởi uống và sử dụng các chất say bạn sẽ làm loạn thần, tạo tội và nguy hại.

Năm chân lý này nó hiển nhiên quá, đọc một cái biết ngay, hiểu ngay. Nhưng sự biết và hiểu đó không có giá trị nếu như mỗi người chúng ta học Phật, thấu được năm giới là chân lý mà chẳng hành trì, giữ cho đúng. Thì không có một pháp môn nào gọi là cao siêu, có thể mang đến sự hạnh phúc bình an cho bạn, có thể thay đổi được tâm thái đau khổ phiền não của bạn. Nếu bạn không hành trì được năm chân lý này, thì tất cả mọi tôn giáo được ca tụng ở đời vẫn đày đọa bạn xuống sự đau khổ và phiền não. Năm giới ngày nay phải nói rõ hơn là năm chân lý sống thực tế mà mỗi người đều phải hành trì hết, thực tập. Ai trong chúng ta cũng đã ứng chân lý này vào cuộc đời rồi mà không thấu thôi, chẳng hiểu là chân lý, coi như nó là một điều gì tất yếu. Chân lý là tất yếu ai cũng bị chi phối bởi điều ấy chẳng cần phải bảo vệ.

Các bạn, vô thường là chân lý, Đức Phật dạy thật nhiều những chân lý mà mỗi một người khi suy nghĩ thấy rõ đó là sự thật, không vẽ vời, không diễn tả, không suy diễn, không lý luận. Nhưng hôm nay chúng ta nói sự sát sanh là chân lý đó, thì dĩ nhiên ai cũng chịu rồi, ngoại trừ sát hại sinh vật sống mà thôi. Chúng ta cần suy nghĩ kỹ để giảm tối thiểu nếu không cần thiết đừng phạm giới này. Trộm cắp ai cũng giữ bởi trộm của người thì người sẽ lấy của ta, suy nghĩ kỹ để giữ, hai điều này có phạm ít. Điều thứ ba là phá gia cang có phạm nhưng rất ít, bởi ai cũng có chừng mực. Điều thứ năm cũng như thế, uống và sử dụng các chất say có phạm nhưng ít, chuyển hóa được. Có một chân lý nói thêm, nói bớt, nói đâm, nói thọc, nói thô ác, nói dối đó các bạn, chúng ta không cho là chân lý gây hại cho mình. Mỗi một ngày miệng của chúng ta, Đức Phật dạy nghiệp tạo từ thân – khẩu – ý, từ cửa khẩu là miệng của mình tuôn ra biết bao nhiêu những điều ta không suy nghĩ kỹ, để thêm bớt, thêu dệt, đâm thọc, thô ác.

Ta không cố tình các bạn ơi, ta vô tình, nhưng tại sao mình cứ vô tình để cho cửa khẩu của mình, là cái miệng của mình tuôn ra những điều ấy trong khi học Phật. Dẫu vẫn biết chúng ta là phàm phu vẫn luôn tạo nghiệp, vẫn lầm lỗi. Nhưng không thể cứ trôi lăn theo những lầm lỗi và tạo nghiệp vô số mỗi ngày, phải biết dừng. Trong chánh niệm hơi thở, hít vào thở ra suy ngẫm năm giới của Đức Phật là năm chân lý của cuộc đời. Ứng dụng cặn kẽ, quán chiếu thấy rõ suy nghĩ, cảm xúc, lời nói của chúng ta, mọi hành vi. Luôn thúc đẩy theo chiều hướng hướng thiện, mang tình yêu thương tưới tẩm vào mọi nơi, vào suy nghĩ của mình, vào lời nói của mình, vào hành vi của mình. Mang chánh niệm hơi thở tỉnh giác để sống tỉnh thức đừng u mê, đừng để lời của thị phi, của thế gian, của ai đó dẫn dắt mình, rồi trong tâm khởi lên muôn điều xấu xa nghĩ về người khác.

Phải làm chủ trí tuệ là sự sáng suốt nghe trong chánh kiến, tư duy cho rõ để không bị dẫn dắt là một chân lý trong cuộc đời, để Đức Phật dạy gọi là năm giới rất bình dị, bình thường. Nhưng không ai mà không hành năm chân lý này, để rồi có cuộc sống hạnh phúc bình an được. Chẳng cần biết bạn là tôn giáo nào, năm giới này là năm chân lý cần phải được giữ cẩn trọng như kho báu, như báu vật để đời của bạn và cuộc sống của Bảo Thành, của muôn người có được sự hạnh phúc và bình an. Muốn nhắc nhở bản thân của mình và với các bạn rằng giới thứ tư nói dối, rộng hơn là nói đâm thọc, là đâm bị thóc thọc bị gạo đó các bạn, nói thêm nói bớt, nói không đúng sự thật, nói thô ác, nói gian dối. Những cách nói đó là mũi tên độc chẳng phải bắn vào tim người mà đâm vào trong tâm của ta, sẽ giết chết chúng ta mỗi một ngày.

Hãy nhớ chúng ta đang tu phạm lỗi là chuyện thường, nhưng phải nhìn thấy rõ lỗi lầm của chính mình ngay trong chánh niệm hơi thở để sửa. Đừng vạch lỗi người, đừng nhìn lỗi người rồi trưng bày trên thế giới này biết. Lỗi của người, nhìn thấu, hồi hướng phước báu cho họ. Lỗi của mình nhìn rõ cãi sửa để tâm được thanh tịnh. Năm giới của Đức Phật là năm chân lý của cuộc đời, mà người tu Phật chẳng cần tìm chân lý nào cao cả, đẹp cả, chẳng cần phải đeo đuổi những nền triết học, bám víu, quỳ gối, dập đầu xuống với những nhà triết gia, hiền triết. Chúng ta đã có bậc thầy vi diệu đại giác đại ngộ là Đức Phật truyền trao năm chân lý sống rất bình thường, nhưng nếu hành được bạn vui, Bảo Thành vui, mọi người vui. Bạn hạnh phúc an lạc, Bảo Thành hạnh phúc an lạc, cộng đồng xã hội cũng sẽ hạnh phúc và an lạc. Đừng cầu kỳ hóa năm giới là năm chân lý sống vi diệu. Các bạn, chúng mình hãy trở về với hơi thở của chánh niệm.

Thưa Phật! Xin gia trì cho chúng con mỗi một ngày trôi qua biết nhìn nhận cái sai và mỗi một sát na trong cuộc đời biết sống trong chánh niệm. Chân lý của năm giới nguyện hành trì mỗi ngày và xin Ngài gia trì. Hôm nay chúng con cũng đặc biệt hồi hướng cho thân phụ của bạn đồng tu Bảo Tịnh Đăng và Diệu Nguyện, nương theo thiện nghiệp tái sanh cảnh lành.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng cho nhau.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn