2015 Charity At DakNong- Từ Thiện Ở Chùa Thiện Đạo Đaknông

Từ Thiện Giúp Đỡ Gieo Duyên Với Người Dân Tộc Êđê Và Hmong Ở vùng Đắklắc, Đắknông.

aa

qq

20160421_153645 20160421_153732 20160421_153803 20160421_153828 20160421_153848 20160421_154516 20160421_154531 20160421_154619 20160421_154727 20160421_154959 20160421_155025 20160421_155055 20160421_155218 20160421_155318 20160421_155631

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Table of Contents

On Key

Related Posts

4014. Bản Ngã-Cái Tôi

Trần Công Minh đánh máy Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Mời các bạn quy ngưỡng

4011. Bình An Nơi Đâu?

Thu Hằng đánh máy Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Mời các bạn quy ngưỡng về