Search

2015 Charity At DakNong- Từ Thiện Ở Chùa Thiện Đạo Đaknông

Từ Thiện Giúp Đỡ Gieo Duyên Với Người Dân Tộc Êđê Và Hmong Ở vùng Đắklắc, Đắknông.

aa

qq

20160421_153645 20160421_153732 20160421_153803 20160421_153828 20160421_153848 20160421_154516 20160421_154531 20160421_154619 20160421_154727 20160421_154959 20160421_155025 20160421_155055 20160421_155218 20160421_155318 20160421_155631

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn