2014 Dhamma Talk In Sai Gon- Pháp Thoại Ở Sài Gòn

Ven. Bao Thanh got together with a group of young members in Sai Gon in 2014 to share about his experience of Budhist practice. 

Thầy Bảo Thành cùng phật tử ở Sài Gòn có buổi pháp thoại giao lưu năm 2014. Quý phật tử thật chân thành trong tinh thần cầu học phật đạo. 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau