2014 Chư Tăng Và Tôn Túc Ở Cali

Got together with the sangha in Cali. Ven. Thich Bao Thanh was in California in the early of 2014 to meet with the elderly monks. 

Đảnh Lễ chư Tăng Ni ở Cali. Thầy  Bảo Thành đến California đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni trong những ngày tháng đầu của năm 2014.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau