Search

2014 Charity in Đa Lat Province-Từ Thiện Trại Mồ Côi Ở Đà Lạt

Ven. Bao Thanh went to do charity at the orphanage in Da Lat Province. There is not thing you could do to heal all but love is always there to share. That why Ven. Thich Bao Thanh was in Da Lat in 2014, on behalf of Xa Loi Charity to visit the orphanage there to say that we all love and care about them. There are hundred of orphans child living there. And the cold of Da Lat is not able to take away of the very warm welcome. Stop by when you are have a change. It is nice to know that there is someone at somewhere is always waiting for you to come. 

Thầy Bảo thành làm từ thiện ở trại mồ côi Đà Lạt. Không có gì có thể thay đổi được những điều đã xảy ra, nhưng lònh nhân ái luôn luôn hiện diện trong cuộc sống để cùng chia sẻ với những người anh em bất hạnh của chúng ta. Với tinh thần đó, Thầy Bảo Thành đã đại diện Xa Loi Charity đến làm từ thiện ở trại mồ côi ở Đà Lạt và gửi một thông điệp nhỏ bé đến với họ̣ là:”ở phương trời xa, luôn có những người quan tâm và hết lòng thương yêu họ”. Có hàng trăm em mồ côi được chăm sóc ở đây bởi người địa phương. Và cái lạnh ở Đà Lạt, không thể xoá tan đi tấm lòng hiếu kháck của các em. Hảy dừng chân lại nơi đây mỗi khi bạn có thể, vì ở đâu đó trong cõi đời này vẫn còn những người anh em đang chờ đợi ta đến, đọ́ là nghĩa cừ đẹp của cuộc đời.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts