Search

2009 Vietnamese New Year – Hồi Ký Chùa Xá Lợi- Tết Năm 2009

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh

Hồi Ký Chùa Xá Lợi.

In the 2009 Vietnamese new year, snow fell over everywhere and was cold but  Ven. Bao Thanh and members were very happy to clean the snow from the  front of the temple.

Thầy Bảo Thành cùng quý phật tử dùng hết sức ủi tuyết để dọn đường vào chánh điện. Năm đó tuyết phủ trắng cả sân chùa và không khí rất lạnh.

Many buses came with hundred of members, the first new year that we were welcome members come to celebrate the traditional Vietnamese new year.

Lần đầu Thầy Bảo Thành tổ chức đón xuân tại chùa, rất nhiều quý phật tử hành hương từ xa ̣đến chùa lễ phật nhân ngày đầu năm.

800DSC01083 800DSC01082 800DSC01077 800DSC01069 800DSC01071 800DSC01068 800DSC01080 800DSC01084

All members came into the meditation hall and generated the body heat that was so warm. You know there was no heater at that time at the temple.

Trong chánh điện tuy không có máy sưởi nhưng hơi nóng từ tình yêu thương lan toả khắp chánh điện làm cho hơi ấm đầu xuân thêm thanh tịnh và đầy hương vị xuân ở xứ người.

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn